Dear New Uni peoples, statism is bad, m’kay? M’kay.

Door op 27 februari 2015 om 10:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

door Roman van Ree***** Laat ik om te beginnen duidelijk maken dat ik begrijp dat wat ik in dit artikel aankaart zeker niet alle mensen betreft of aangaat die betrokken waren bij de acties van de afgelopen dagen. De bedoeling van dit schrijven is om een volgens mij nogal beangstigende tendens bloot te leggen in de hoop enerzijds de aanstichters van deze aan te spreken en anderzijds sympathisanten en andere betrokkenen die zich eventueel aangesproken voelen, attent te maken op de realiteit van de verkondigde boodschap. Lees verder »

The War Party

Door op 27 februari 2015 om 08:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

changeIedereen herinnert zich nog wel de ambtsperiode van George W. Bush (niet te verwarren met zijn vader George H.W. Bush) als president van de VS. Onder zijn presidentschap viel de VS Irak binnen, een invasie waarvan we inmiddels niet alleen weten dat die op een leugen was gebaseerd maar ook dat het eerder een ramp dan een succes is geweest, niet alleen voor het land Irak zelf. Lees verder »

Hoe reëel is de geweldloze weg naar ‘Libertarië’?

Door op 27 februari 2015 om 05:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

NachthemelGRED: Een artikel van Nachthemel. De doelstelling van Nachthemel ligt zo dicht bij die van de Vrijspreker, dat het zinvol is te proberen elkaar te versterken door het uitwisselen van artikelen. Hoe reëel is de geweldloze weg naar ‘Libertarië’?***** Zodra er weer democratische verkiezingen voor de deur staan, nationaal, provinciaal, dan wel op gemeentelijk niveau, dan breekt er ook onder Libertariërs een soort van ´verkiezingskoorts´ uit. Een verkiezingskoorts die zich onder Libertariërs echter beter laat definiëren als een soort van matige temperatuurverhoging, omdat het ziektebeeld zich hoofdzakelijk zal beperken tot een vergelijk van strategische opties. Op second best.    Lees verder »

EU, het kan nog steeds erger

Door op 26 februari 2015 om 12:50 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

EU_ondergang DraaikolkOf er een grens aan komt, lijkt logisch maar de politici vinden steeds weer nieuwe wegen om het nog erger te maken. Het losmaken van al deze boeien wordt steeds moeilijker. Wachten tot er iets echt knapt? Zie twee berichten hieronder. Commentaar aan u. Lees verder »

We hebben vrede gebracht……

Door op 26 februari 2015 om 03:00 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

vredesduifWe leven in een zorgzame wereld. Er komen geregeld coalities van landen bijeen die een zwakke broedernatie bijstaan. Zo heeft de internationale gemeenschap uit solidariteit onder meer Afghanistan, Irak en Libië bijgestaan. Het doel van dit ingrijpen is een vreedzame stabiele samenleving te helpen scheppen. Een land waar het goed toeven is voor de eigen inwoners en de buitenlandse bezoekers. Lees verder »

Voor 148 miljoen euro land onder water zetten?

Door op 26 februari 2015 om 01:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

HolwertHet politieke modewoord ontpolderen heeft een fysieke variant, het daadwerkelijk onder water zetten van cultuurland. Niet alleen de Hedwigepolder is kandidaat. Ook andere gebieden worden teruggegeven aan het water. Zo is er de Blauwestad. Een project in Groningen. Waar 8 vierkante kilometer land onder water is gezet. Een indrukwekkend fiasco, zelfs naar overheidsmaatstaven. Lees verder »