vrijdag, 5 januari 2007
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Gemoedsbezwaren

Iedere Nederlander is verplicht om allerlei premies te betalen voor allerlei verzekeringen. De AOW, WW, WAO, allemaal draagt u er verplicht aan bij. Dat klinkt leuk, maar is het natuurlijk niet. Omdat het verplicht is kun je er niet onderuit, waardoor je te veel betaalt aan iets waar je helemaal niet op zit te wachten. En bovendien kunnen die verzekeringen waar je nu fors voor betaalt zomaar opgeheven worden, als de politiek dat zou willen. Je hebt geen contract, dus de voorwaarden kunnen eenzijdig vanuit Den Haag plotseling wijzigen. Geen zinnig mens wil zo’n verzekering, en juist daarom is het verplicht.

Maar, er blijkt een mogelijkheid te zijn om er toch onderuit te komen, je kunt gemoedsbezwaard zijn. Deze uitzondering is bedacht voor Christenen die om één of andere reden zich niet willen verzekeren.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Goed Geregeld
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. mrXL schreef op : 1
  mrXL

  Kijk, da’s nu interessant… Moeten we ons dan ergens als ‘geloof’ laten registreren?

  Hiermee kun je ’n leuk keurmerk deponeren: libertarische ondernemers. Uiteraard ook werkzaam op de zondag…

 2. Armin schreef op : 2

  De link is helaas dood …

  Maar AOW zélf sparen is erg aantrekkelijk. Het rendement op een beetje spaarrekening is al hoger dan wat je krijgt via omslag.

  Maar wat betreft die adders in het gras? Als de AOW toch de Bos-bejaarden-taks krijgt, als de AOW-uitkering verlaagd wordt, wat als je naar het buitenland vertrekt, etc Hoe zit het met de voorwaarden?

 3. Armin schreef op : 3

  Update, de link moet zijn

  www.svb.nl…

 4. Kim (auteur van dit artikel) schreef op : 4
  Kim Winkelaar

  Link aangepast. Zou zo wel moeten werken.

 5. SpyNose schreef op : 5
  Spy-Nose

  Het begrip "verplichte verzekering" is al een contradictio in terminis.
  Zeker als het gaat om zoiets als een gezondheidsrisico.
  Straks worden ouders door de staat al verplicht hun kinderen te verzekeren tegen het risico van onvruchtbaarheid, bijv. door een SOA.

 6. Bud. schreef op : 6

  We moeten een Kerk oprichten jongens.

 7. Pierke schreef op : 7

  Geeft dit niet de mogelijkheid dergelijke verzekeringen particulier aan te bieden? Een maatschappij zou je kunnen helpen met het aanmelden als gemoedsbezwaarde, met de slogan ‘overstappen is niet moeilijk’.

  mm die extra belasting maakt het natuurlijk niet aantrekkelijk, maar is alleen voor de AOW als ik die folder zo snel lees

 8. SpyNose schreef op : 9
  Spy-Nose

  Ik heb eens links en rechts in ambtelijke kringen geinformeerd, maar de nieuwe Zorgwet van Hoogeborst schijnt velen (men schat in de tienduizenden) aan het "denken" te hebben gezet.
  Voor AOW en AWW blijft men echter een rol voor de staat weggelegd zien.

  Wil je kans maken als "gewetensbezwaarde" te worden aangemerkt, dan kijkt de SVB o.a. naar je individuele verzekeringsportefeuille. M.a.w. je moet eerst met je billen bloot.

 9. Bud. schreef op : 10

  Idd Spynose, dit vind ik in de link van Armin:

  VOORWAARDEN VOOR ERKENNING
  Om als gemoedsbezwaarde te worden erkend (en dus
  voor een ontheffing in aanmerking te komen) moet u
  verklaren dat u onoverkomelijke bezwaren heeft tegen
  elke vorm van verzekering. Dat blijkt uit het feit dat u
  geen verzekering heeft afgesloten voor uzelf, voor
  anderen (uw gezin) of voor uw eigendommen.

  Je mag dus GEEN ENKELE verzekering hebben lopen.

  Maar hoe controleren ze dat?

 10. SpyNose schreef op : 11
  Spy-Nose

  [10] Bud,
  Dat doet de SVB. Je krijgt van hen een formulier, waarin je je lopende verzekeringen moet opgeven. Dat moet je naar waarheid invullen, om je aanvraag door hen te kunnen laten beoordelen, begreep ik.

  Ik heb al vaker opgemerkt, dat een verplichte verzekering geen verzekering is.

  Art. 246 Wetbk van Koophandel definieert "verzekering":
  "Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden."

  www.wetboek-online.n…

  Art. 6:213 lid 1 BW geeft een (beperkte) definitie van "overeenkomst":

  1. Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

  www.wetboek-online.n…

  Hier speelt het beginsel van contractsvrijheid een cruciale rol. Ik denk, dat je zou kunnen zeggen, dat bij een verplichte verzekering van het type "zorgverzekering" het beginsel van de contractsvrijheid van partijen wordt geschonden. Zorgverzekeraars zijn gedegradeerd tot uitvoerders van wetgeving en kunnen geen risicopolissen onder het basisminimum afsluiten. Particuliere zorgverzekeraars zijn dus eigenlijk allemaal ordinaire ziekenfondsen geworden, hoewel het begrip ziekenfonds door de Zvw uit het politieke vocabulair is geschrapt.

 11. Kim (auteur van dit artikel) schreef op : 12
  Kim Winkelaar

  [10] Dan vraag ik me af of al die gewetensbezwaarden dan ook geen auto rijden. Daar moet je immers een verplichte WA-verzekering voor afsluiten….

 12. SpyNose schreef op : 13
  Spy-Nose

  Voor verdere inlichtingen ter zake gemoedsbezwaardheid:

  denieuwezorgverzeker…

  en type "gemoedsbezwaard" in.

 13. Unox schreef op : 14

  [13] Helaas moet je daar dus ook een plaatsvervangende belasting betalen, anders had ik het wel gedaan

 14. Unox schreef op : 15

  [14] Heeft iemand ervaring/informatie over het opzettelijk niet afsluiten van een zorgeverzekering? Hoe wordt daarop gecontroleerd?

 15. Dude schreef op : 16

  [15] In principe gebeurt er niet zoveel, er zijn steeksproefgewijze routinecontroles die te vergelijken zijn met die van de RDW voor de motorrijtuigen-WA.

  Als je ineens zorg nodig hebt die je zelf niet kan betalen heeft iedere verzekeraar acceptatieplicht, maar dan krijg je wel de overheid achter je aan omdat je niet verzekerd was.

  Als je werkgever ivm zijn afdracht aan Big Brother navraagt waar je verzekerd bent, ben je natuurlijk ook aan de beurt.

  Je wordt vervolgens alsnog gedwongen om een verzekering af te sluiten (als je het zelf niet doet regelt vaak de SVB het voor je), en je krijgt een boete van 130 pct van de nominale premie over de periode dat je niet verzekerd was.

 16. Unox schreef op : 17

  [16] "Je wordt vervolgens alsnog gedwongen om een verzekering af te sluiten (als je het zelf niet doet regelt vaak de SVB het voor je), en je krijgt een boete van 130 pct van de nominale premie over de periode dat je niet verzekerd was."

  Een boete van 130%? … Heerlijk die ‘liberalisering’. Ik geniet al van mijn nieuw gewonnen vrijheid.

  Is dat bovenop de premie voor de maanden dat je niet verzekerd was?

 17. Wilrick schreef op : 18

  [17] Ja, bovenop de maanden dat je niet verzekerd was. Ten overvloede mag je over die maanden volgens mij dan ook nog eens niet declareren!

 18. joot schreef op : 19

  [11]SpyNose, er bestaat ook een ander
  type verbintenissen, die ook als
  contract kunnen gelden.
  03-08-2007, 03-08-2007

 19. joot schreef op : 20

  SpyNose, daar zou men dus nooit onderuit
  kunnen komen:
  andersoortige contracten.
  03-08-2007, 03-08-2007.
  joot

 20. joot schreef op : 21

  [19] Wat voor?

  03-08-2007, 03-08-2007.
  joot

 21. joot schreef op : 22

  Túúrlijk wel: er is altijd ten minste één
  maasje.
  03-08-2007, 03-08-2007.
  joot

 22. joot schreef op : 23

  En zoo reeel…
  03-08-2007, 03-08-2007.
  joot