zaterdag, 2 mei 2009
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Alle ambtenaren hebben Melkertbanen


person_melkertadOud minister Melkert (die van de ESF affaire en de Wolfowitz affaire bij de Wereldbank) heeft kennelijk nog geen tijd gehad om na zijn studie Politicologie een goed boek over economie te lezen, omdat hij wederom een socialistische Pavlov reactie laat horen en pleit voor meer gesubsidieerde banen om werkloosheid tegen te gaan.
 
In het artikel in de Volkskrant heeft de minister wel een helder moment, hij geeft namelijk toe dat er geen verschil is tussen ambtenaren en mensen met gesubsidieerde banen, al bedoelde hij het vermoedelijk niet zo. ‘Alsof er verschil bestaat tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde overheidsdienaren,’ aldus Melkert. ”

Het blijft verbazingwekkend hoe politici maar blijven ontkennen dat het geld voor ambtenaren toch ergens vandaan moet komen. En dat de door hen ingevoerde wetgeving ‘ter bescherming van de werknemer’ de enige reden is voor werkloosheid, zoals ook het beschermen van de huurder leidt tot een tekort aan verhuurders. Snappen ze dan echt niet dat als je een minimumloon invoert dat het dan niet voor de hand ligt voor een bedrijf om iemand in dienst te nemen die niet productief genoeg is om dat loon te rechtvaardigen? Zouden ze niet doorhebben dat door het optuigen van een riant uitkeringssysteem juist die mensen naar NL komen die meestal niet de benodigde productiviteit hebben om de hoge loonkosten terug te verdienen voor de werkgever?

Milton Friedman:
“The high rate of unemployment among teenagers, and especially black teenagers, is both a scandal and a serious source of social unrest. Yet it is largely a result of minimum wage laws. We regard the minimum wage law as one of the most, if not the most, anti-black laws on the statute books.”

Hebben ze zo weinig ervaring in of affiniteit met het bedrijfsleven dat ze niet doorhebben dat door ontslagbescherming  werkgevers huiverig zijn om iemand aan te nemen? Zien ze dan niet dat door de torenhoge belastingen, premies, het doorbetalen bij ziekte en bij allerlei ‘verloven’, de doorgeschoten ARBO wetgeving, de ingewikkelde loonbelasting etc. het peperduur is geworden om iemand in Nederland dienst te hebben? Denken ze dat NL – net als met de vliegtax en CO2 belastingen – een eiland is en dat bedrijven zich niet ergens anders zullen vestigen? (dat weten ze wel, sterker nog, bedrijven krijgen/kregen subsidie (sic!) als ze zich in bijv. China vestig(d)en, de zogeheten TAOM regeling)

Adje zou eens moeten gaan praten met partijgenoot Heleen Mees, die ook in de US woont (maar dan niet met huursubsidie vanuit ministerie BuZa ) en wel om zich heen heeft gekeken en daar de niet gesubsidieerde ‘Pulpbanen’, zoals Agnes Kant ze noemt, van dichtbij heeft meegemaakt en de voordelen daarvan ziet.

Om Adje te parafraseren: “alsof er verschil bestaat tussen banen en pulpbanen’

Van dr.  Kant moeten de mensen met pulpbanen en werklozen een goed betaalde baan bij de overheid (zorg, onderwijs en al het andere dat de SP wil nationaliseren) krijgen (zie uitzending Pauw&Witteman 17 april jl.). Sympathiek plan, maar wie gaat dat (naast de sterk toegenomen staatsschuld en de door vergrijzing onhoudbare verzorgingsstaat) betalen? Ik niet in ieder geval, ik heb mijn emigratie (of eigenlijk evacuatie ) uit deze parasitaire Matrix al gepland.  

Ingezonden door The Red Pill

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Economie, Overheid, Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bon Vivant schreef op : 1

  Dat minimumloon is een interessant verschijnsel. Socialisten die ik ken worden hysterisch bij de gedachte dat dit verlaagd of afgeschaft zou kunnen worden.

  Hoewel zij -als ik het vraag- niemand kennen of kunnen aanwijzen die het verdient. Geen enkel bedrijf is verplicht om een werknemer meer te betalen dan het minimumloon (de rest is vraag en aanbod) toch werk bijna niemand er voor. Ra ra hoe kan dat?

  Zou Melkert zelf bij een prive onderneming meer salaris geboden krijgen dan het minimumloon?

  P.S. Ik geloof niet dat Dr. Kant haar titel in de economie of bedrijfskunde heeft behaald.

 2. Hub Jongen schreef op : 3
  Hub Jongen

  @Antares [2]:
  Je moet er van uitgaan dat de schrijver zelf verantwoordelijk is voor wat hij schrijft. De readactie bekijkt wel de ingezonden stukken en zal niet alles plaatsen.
  Daarin zijn we zeer ruim van opvatting omdat de ervaring leert dat “fouten” heel snel door reacties worden gecorrigeerd.
  In dit geval is het artikel door mij bekeken. Laat ik nou H.Mees niet kennen, en ik had geen tijd om dat na te gaan, mede omdat het me een gering detail in het artikel leek.
  Wij willen het libertarisme promoten.

 3. Antares schreef op : 4

  Hub Jongen,
  “Je moet er van uitgaan dat de schrijver zelf verantwoordelijk is voor wat hij schrijft.” Duidelijk, ik had niet naar de oorsprong van het artikel gekeken.

  Het gesprek tussen Kant en Mees bij P&W heb ik echter wel gevolgd en ik denk niet dat Mees tot de libertariërs moet worden gerekend, eerder tot de hotemetoten. Zij pleit bijvoorbeeld niet voor productieve banen maar voor banen die het consumeren van goederen vlotter laten verlopen, en daar heeft men vooral zo veel behoefte aan in de vs-economie. Haar wens tot banengroei leidt tot evenredige salarisdaling, hetzelfde inkomen wordt over meer werk verdeeld. Ik betreur het dat Kant deze vrouw niet heeft kunnen ontmaskeren.

 4. The Red Pill schreef op : 5

  @Antares [2]:

  Dat mevr. Mees geen libertarier is lijkt me evident, ik schrijf ook dat ze partijgenoot is van Melkert. Binnen de PvdA gelederen zijn libertariers doorgaans niet oververtegenwoordigd me dunkt.
  Ik had ook kunnen zeggen praat eens met Ron Paul, maar dat leek me minder voor de hand liggend.
  En mijn definitie van ‘ophemelen’ is iets anders. Ik schrijf alleen maar dat ze de voordelen ziet van het feit dat mensen een niet gesubsidieerde baan hebben, wat voor baan dan ook. ik zou ook kunnen zeggen dat u mevr. Kant ophemelt in reactie op uw berouw dat zij niet de ontmaskerende kwaliteiten heeft die u gehoopt had. ik geloof niet dat de mevr. Kant op veel libertarisch gedachtegoed is te betrappen.
  Kennelijk heeft mevr. Mees zichzelf door andere uitlatingen dusdanig gedesavoueerd dat haar naam een negatieve connotatie meekrijgt waardoor mijn verhaal minder goed overkomt. dat had ik me niet gerealiseerd omdat ik niet bekend ben met haar oeuvre en dat betreur ik.

  mooie metafoor. ik ben blij dat ik niet als een rat in de val zit en nog wel de vrijheid heb om het zinkende schip te verlaten. ik ben niet de eerste en zeker niet de laatste. ik begrijp alleen niet wat er mis is met het gebruik maken van die vrijheid. kun je het je medegevangenen kwalijk nemen dat ze trachten te ontsnappen? moet ik dan maar hier blijven zodat anderen op mij kunnen blijven parasiteren? of moet ik blijven omdat anders de druk op de schouders van de achterblijvers nog groter wordt? zolang de meeste achterblijvers dit perverse systeem helpen in stand te houden heb ik daar niet zo verschrikkelijk veel problemen mee.

 5. Antares schreef op : 6

  @The Red Pill,
  Ik heb me destijds geërgerd aan de discussie die bij P&W werd gevoerd, misschien reageerde ik een beetje te heftig op uw schrijven. Overigens vraag ik me wel af in welk land u uw toevlucht wilt zoeken, de tentakels van nwo reiken ver.

  Ik ben geen overtuigd aanhanger van het libertarische gedachtegoed en slecht geïnformeerd hierover en wat ik me afvraag is wat deze stroming met de restwerkloosheid wil gaan doen, die onvermijdelijk zal blijven bestaan volgens mij. Zonder minimumloon bestaan er ook geen uitkeringen, dus is het wel realistisch om het minimumloonaf te schaffen?

  Ten tweede denk ik dat Mees het voorbeeld van immigranten misbruikte om te verhullen dat het eigenlijk over de problematiek van langdurige werkloosheid gaat. Een keuze voor Kant maak ik daarbij niet, uiteindelijk willen ze allebei slechtbetaalde nepbanen creeëren.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 6. Ratio schreef op : 7

  @Antares [6]:
  Nu kom je in de details. De grondslag van het libertarisme is het non-agressie principe. Overal een antwoord op hebben is een kenmerk van een dictator (en Obama. Toevallig?). Er is namelijk niet overal een antwoord op. Dat er werkloosheid blijft bestaan is geen geldig argument. De wereld kan immers nooit perfect zijn.

  Waar denk je dat uitkeringen van gefinancierd worden? Van belastingsgeld, gestolen geld, geld dat in de eerste plaats toebehoorde aan degene die werkloos is (en anderen). Mensen vergeten vaak waar overheidsgeld vandaan komt.

 7. Antares schreef op : 8

  @Ratio:
  Ik was nog niet vergeten waar overheidsgeld vandaan komt.

  Het probleem dat ik heb met libertarisme is dat het leidt tot een situatie waarin:
  – niet door iedereen geld wordt verdiend,
  – wel door iedereen om geld wordt gevraagd.

  Ik vraag me af hoe hier tegen aan wordt gekeken. Het is niet mogelijk om tussen twee kantoorbanen in keutelboer te worden en geheel kosteloos in de eigen behoefte te voorzien.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Michel [10] reageerde op deze reactie.

 8. Hub Jongen schreef op : 9
  Hub Jongen

  @Antares [8]:
  “Het probleem dat ik heb met libertarisme is dat het leidt tot een situatie waarin:
  -1 niet door iedereen geld wordt verdiend,
  -2 wel door iedereen om geld wordt gevraagd. ”

  Waardoor weet je zo zeker dat het afschaffen van geweld tegen je medemensen tot 1 en 2 LEIDT?
  Kun je dat aantonen?

 9. Michel schreef op : 10

  @Antares [8]:

  Ik snap de link die je legt tussen het libertarisme en het feit dat niet iedereen geld zou kunnen verdienen ook niet zo.

  Is het niet zo dat in een libertarische samenleving het veel makkelijk is om een eigen onderneming te starten? Mogen we er niet vanuit gaan dat door de natuurlijke concurrentie op alle vlakken, de prijzen zich op een vraag/aanbod principe zullen stabiliseren en daardoor omlaag zullen gaan in vergelijking tot het protectionisme en de controledwang die nu veel markten(onroerend goed, voedsel, tabak, energie, etc) in de greep houdt?

  Wie weet wordt een baan als schoonmaker of verzorger wel veel beter betaald in een libertarische samenleving. Het aanbod van beide is niet enorm, maar de vraag is dat wel.

  Het is maar een voorbeeld. Ik denk dat we iets verder out of the box moeten denken.

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 10. Antares schreef op : 11

  @Hub Jongen:
  Ik begreep van Ratio dat een oplossing nooit perfect zal zijn, dat geldt dan ook voor het libertarisme. Zolang er van geld gebruik wordt gemaakt zullen de problemen onder 1 en 2 zich voor blijven doen. Ik wil hiermee niets verkeerd zeggen over het libertarisme want de economische basis is beter dan van het huidige systeem maar op dit punt zie ik hetzelfde probleem ontstaan.

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 11. Paul Martens schreef op : 12
  Martens Paul

  @Michel [10]: @Antares [11]: Er zijn werkzaamheden in het bedijfsleven en wellicht ook in andere sectoren, waar het niet verantwoord is om hiervoor het door de overheid opgelegde minimumloon te betalen. Samen met al die andere geldverslindende, opgelegde bepalingen. Hiermee schept de overheid dus zelf een deel van de werkloosheid én de armoede.

  Je kunt dit afmeten aan het fenomeen “zwart werken”. Iedereen heeft in zijn privésfeer wel zaken die hij/zij wil laten doen, maar liefst “in het zwart”. Omdat de door de overheid opgelegde tarieven te hoog zijn voor dat werk. Dit is ook zo in het bedrijfsleven (denk aan het extra belastte overwerk), alleen is de controle daar vele malen groter en dus risicovoller.

  En wat libertarisme betreft, naast de gangbare definitie, dat is voor mij simpel: libertarisme, dat ben JIJ.
  JIJ bent nu al libertarisch, vooropgesteld dat je nu ook begaan bent met zieken, gehandicapten, onderwijs, armoede, milieu, enz. JIJ bent nu toch ook de mens, die zijn naasten geen agressie of dwang oplegt? JIJ bent degene die sommige goede doelen sponsort? Alleen nu wordt je gedwóngen hiervoor te betalen, naast hetgeen je met jouw belastinggeld financiert waar je het niet mee eens bent (oorlogen, subsidies voor kunst, vul zelf maar aan).

  Libertarisme? Dat ben jezelf, mits je nu ook een fatsoenlijk mens bent met (zo je wilt) normen en waarden. Met JOUW normen en waarden, niet die je door de overheid opgelegd worden. Denk jij opeens in een a-sociaal mens te veranderen als er geen of minder overheid is? Ik denk het niet, ik denk dat je wellicht meer doet voor jouw libertarische maatschappij, omdat je simpelweg meer middelen hebt bij minder overheid (= minder gestolen belastinggeld).

 12. Antares schreef op : 13

  @Paul Martens:
  Dit is geen antwoord op mijn vraag. De voordelen van libertarisme zijn me wel duidelijk maar de nadelen worden ontweken, behalve misschien de acceptatie ervan. De toetssteen voor een economisch systeem is voor mij de volgende: zou ik dit in Nederland in willen voeren als ik daar de beslissing over mocht nemen en de verantwoording ervoor moest dragen? Ik zie het al voor me als 100.000 mensen zonder werk of huis in hun swift zouden stappen. Met de huidige voedselproductie en overvloed is zoiets onverteerbaar. Maar men zou de lijst van mensen die zich geen inkomen kunnen verwerven nu al op kunnen stellen.