zaterdag, 5 november 2016
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Adam Kokesh over de overheid

vrijheid kokeshWeinigen, zelfs onder mensen die bij de overheid werken, hebben de tijd genomen om te overdenken wat nu de precieze definitie van overheid is. Regeringen komen weg met wat ze doen doordat hun ware aard wordt verdoezeld door propaganda. De meeste definities omschrijven “overheid” als mensen die verantwoordelijk zijn voor dit of dat, maar de basis van regeren is altijd dreiging met geweld. De autoriteit waar overheden aanspraak op maken is uniek, want het wordt gezien als een licentie om geweld en dwang te gebruiken tegen vreedzame mensen. Je kunt er gewoonweg niet omheen: regeren is besturen door dwang.
Voorstanders van overheid beweren dat het acceptabel is voor de regering om iets te doen wat een individu nooit en te nimmer zou mogen doen. Dit is waarom overheden speciale woorden bedenken om te verdoezelen wat ze werkelijk doen. Oorlog is massamoord. Als een individu in zijn eentje een moord pleegt, is dat een misdaad en kan hij consequenties verwachten. Maar als individuen moord plegen als onderdeel van een gigantische georganiseerde operatie maken ze kans op een medaille. Belasting is diefstal. Als een eenling iemand ontvoert als die hem niet de helft van zijn inkomen geeft, dan gaat hij de gevangenis in. Maar als iemand dat bij jou doet in naam van de overheid, krijgt hij een knap salaris als belastinginner. Geen enkele rechtvaardiging verandert de fundamenteel immorele aard van deze praktijken. Niets aan “de goddelijke rechten van koningen”, “de wil van het volk” of “de rechtsstaat” geeft bevoegdheid om een immorele daad te rechtvaardigen. Gewelddadige handhavers zijn essentieel voor overheden, want zonder hen zijn hun dreigementen betekenisloos.

Het gegeven dat overheden op immoraliteit gebaseerd zijn wil nog niet zeggen dat alles wat ze doen immoreel is. Ze claimen vaak monopolies over belangrijke functies in de samenleving, zoals zorg voor de armen of bescherming van natuurlijke bronnen. De armen en de natuur zouden veel beter beschermd worden als we deze functies niet zouden toevertrouwen aan dezelfde mensen die oorlog voeren. Zelfs als de overheid geld uitgeeft aan iemand die het hard nodig heeft moet het dat eerst stelen van iemand anders. Edele daden kunnen geen excuus zijn voor diefstal, zoals regeringen ons willen laten geloven.

 

Regering is fundamenteel immoreel omdat het gebaseerd is op het schenden van de rechten van individuen. De levensstandaard van nu is niet dankzij, maar ondanks overheden. Als vrije, mooie, onafhankelijke mensen, zijn we eigenaar van onszelf en we zouden niemand moeten geloven die iets anders beweert. We verdienen zelfbestuur. We verdienen om zelf controle te hebben over ons eigen leven. Niemand heeft het recht anderen onder dwang te besturen, zelfs al beweren ze de meerderheid achter zich te hebben.

Het kan zijn dat in de ontwikkeling van de samenleving enige dwang onvermijdelijk is geweest. Uit zwakheid steunen we enig institutioneel geweld, maar alleen omdat we nog geen betere manier hebben gevonden. We kunnen de overtuiging hebben gehad dat overheid een “noodzakelijk kwaad” is, maar omdat eigen overtuiging altijd krachtiger is dan dwang, is het onvermijdelijk dat we het uiteindelijk overbodig zullen maken.

Overheid is als een kanker. Minder overheid is beter dan meer overheid, zoals minder kanker beter is dan meer kanker, maar zolang als het bestaat is het een bedreiging. Zolang de samenleving het idee accepteert dat geweld de manier is om problemen op te lossen, is de enige beperking aan geweld datgene waartoe handhavers niet aangezet kunnen worden. Een regering zoals we die vandaag kennen kun je omschrijven als een wereldwijde tumor. Hoewel het plaatselijk bestreden kan worden, zijn we alleen veilig als het compleet wordt uitgeroeid.

Overheid is overheersing. Overheid is uitbuiting. Overheid is een beschermingsracket, een niet-legitiem beheer. Regering is wanorde, geweld, en conflict! Overheid is een idee dat “zo goed is” dat het ons onder dwang opgelegd moet worden. Overheid is een groep mensen die beweert in een bepaald gebied een monopolie op het gebruik van geweld te hebben.

bron: Adam Kokesh, Nederlandse vertaling van Freedom. U kunt dit boek hier downloaden (gratis)

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Adam doet zijn naam eer aan. Aan de ene kant wijst hij terug naar roots (vrijheid zonder dwingende wetgeving), anderzijds treedt hij ook op als een kokesh. Met dat laatste volgt hij het voorbeeld van de hedendaagse regeerindustrie. Back to the roots dan maar? En wat betekent dat?

  Wat Adam en Eva, voor zover ze echt hebben bestaan, misschien ooit in de gaten hadden (voor ze met de (twist)appel, waarmee een paradijs in een ‘trojaanse oorlog’ veranderde, ontstond aan de slag gingen) is dit voorbeeldje van ‘heilige wiskunde’:

  Man + vrouw = mens. 1 + 1 = 1. Je haalt eerst de gebruikelijke (wiskundige) logica weg, vervolgens verwijder je de onderlinge afstand tussen man en vrouw waardoor ze één worden. Eén als in een nieuw individu (Latijn voor ondeelbare eenheid), zoiets als een atoom (Grieks voor ondeelbare eenheid).

  Kijk je bijv. op de Engelstalige wikipedia over gender, dan zie je wat het yin en yang concept volgens de hedendaagse regeerindustrie uitdrukt; de man (regering) die de vrouw (onderdanen) domineert, waarbij de vrouw de man reflecteert.
  Oh? Is dat zo? Ooit is het yin en yang concept begonnen als de man en vrouw die samen één eenheid vormen, elkaar eerst aanvullen oftewel completeren en zich vervolgens met elkaar vermengen – zodat het initiële verschil tussen man en vrouw niet langer relevant is. Zoals ook nationale dependances van de regeerindustrie en bevolkingen zich met elkaar zouden kunnen vermengen.
  Als de man de vrouw domineert, dan komt daar ellende van.
  Als een regering een bevolking domineert, dan komt daar ellende van.
  Tijd voor een paradigma shift? De gangbare zienswijze eens stevig kantelen? Back to the roots?

  Waarom heb ik nog nooit niemand horen zeggen dat regeringsleiders een afspiegeling zouden moeten zijn van een man en vrouw die samen als koning en koningin hun huishouden besturen? En hun kinderen opvoeden om dat voorbeeld zelfstandig na te volgen? Goed voorbeeld doet immers goed volgen.
  Voor ons was het de normaalste zaak van de wereld om ons nageslacht zodanig op te voeden dat er vloeiende ‘troonopvolging’ of anders verzelfstandiging (uit een soevereine staat worden immers volgende soevereine staten geboren) kon plaatsvinden. Waarom is een goede opvoeding uit de mode geraakt?

 2. Nico schreef op : 2

  Eenwording tussen man en vrouw beschouw ik als een volgende stap in de evolutie, waardoor een hogere levensvorm (en niet te vergeten een evenwichtige, gezonde en krachtige beschaving) ontstaat.

  Ditzelfde kun je betrekken op bijvoorbeeld de eenwording van de regeerindustrie en bevolkingen. Waarom naast elkaar bestaan en elkaar het leven zuur en bitter maken terwijl ieder daadwerkelijk opgevoed en opgegroeid mens eigenhandig bijvoorbeeld economische en politieke zaken zou moeten kunnen regelen? En daarmee… komen we dan in de buurt van de doelstelling van deze website:
  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Echt, dingen zijn niet zo moeilijk als ze lijken.

  Philosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ge schreef op : 4

  @peter,

  Dank voor deze link. Wat een geweldig artikel. Het zou veel meer aandacht moeten krijgen, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Stel je voor dat de mensen achter de waarheid komen.

  peter [7] reageerde op deze reactie.

 4. rvsracer schreef op : 5

  Larken Rose met zijn boek “Het meest gevaarlijke bijgeloof” beschrijft dit ook, gratis als pdf te downloaden.

  (r)overheid is een instituut die natuurkundig gezien niet bestaat, alleen het (blinde/geconditioneerde) geloof erin houdt het in stand.

  Dit komt de elitaire families goed uit, aangezien zei zelf boven de wet staan, onder ander door de manipulaties die zei uit kunnen (laten) voeren door de MSM te bezitten.
  Zodat ze zelf buiten schot blijven, en zo af en toe iemand v/d overheid/politiek de schuld kunnen geven.
  De mensheid geloofd dit blind, omdat de meeste mensen alleen informatie van de MSM krijgen.

  Wat de waarheid in deze ook is, zolang de meerderheid van de mensheid geconditioneerd blijft om blind in de MSM/overheid te blijven geloven, zal er niets echt veranderen, alleen de tijd…..

 5. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 6

  @Nico [2]:
  Waar de vrijheid van de een begint,
  eindigt de vrijheid van de ander.
  Het nodigt uit tot samen werken, iplv.
  elkaar bestrijden, dat is het twist punt!

  Juridisch gezien:
  Bestaat de overheid niet, er is namelijk geen BESLUIT VORMING
  mogelijk.
  Omdat de 50% + 1 niet word gehaald, de democratie FAALT!!

  Van alle burgers die niet stemmen en daarmee aangeven, niet te willen deel nemen aan dit proces, worden tegen hun keus in
  verdeeld, naar al die partijen waar zij uit vrije wil, niet op
  hebben willen stemmen.

  Hoe bedoelt U democratisch verkozen!

 6. peter schreef op : 8

  @peter [7]: Fijn is niet kleinerend bedoeld, maar wanneer je al lang twijfelt aan wat er om je heen gebeurt is het fijn dat er meerderen zijn die dat ook zien!

 7. Schiepers schreef op : 9

  “Government is the great fiction, through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else”

  -Frederic Bastiat