donderdag, 16 februari 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hét verhaal van de OSV’s van de LP

logo LP nieuwBeste lezers van Vrijspreker, vandaag richt ik mijn pen voor de allereerste keer richting jullie. Het is vanuit de LP hier veel te lang stil geweest. Ik werd door de redactie uitgenodigd om een en ander uit te leggen over hoe het proces van het werven van de benodigde ondersteuningsverklaringen (OSV’s) in zijn werking ging. Ik heb de hele boel gecoordineerd, dus verser en accurater kan niet.

Allereerst: hoe werkt het? Het Koninkrijk der Nederlanden is verdeeld in 20 kieskringen. 19 op het Europese vasteland, eentje in de Caribische Zee. De Europese kieskringen vallen sowieso samen met de provincie grenzen. Noord Holland, Zuid Holland, Noord Brabant, en Gelderland zijn verdeeld in respectievelijk 3, 4, 2, en 2 kieskringen. Iedere kieskring krijgt een eigen stembiljet. Het is bijvoorbeeld voor partijen mogelijk om per kieskring andere kandidaten aan te dragen. Dit doen de grotere partijen regelmatig. De powers that be hebben bepaald dat partijen die geen vertegenwoordiging hebben in het lichaam waarvoor de verkiezing is, per kieskring 30 OSV’s aan de Kiesraad moeten overhandigen. De OSV moet in het bijzijn van een bevoegde ambtenaar ondertekend worden en door die ambtenaar van een stempel en handtekening worden voorzien. In de Caribische Zee geldt de uitzondering van 10 OSV’s. Om in alle 20 kieskringen mee te doen, zijn dus minimaal 580 OSV’s nodig.

Op de dag van de kandidaatstelling, 30 januari j.l. deze keer, moesten alle stukken ingeleverd worden. Dat zijn:

1] een machtigingsformulier van een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuurder dat er toestemming is om de naam van de partij boven onze plaats op het stembiljet te voeren;

2] bewijs van betaling van de borgsom van €11.250 (die teruggestort wordt bij het behalen van minstens zoveel stemmen als ¾ van de kiesdeler (naar beneden afgerond, dat dan weer wel);

3] een verklaring van elke kandidaat plus geldige identiteitsbewijs dat men instemt met plaatsing op de kandidatenlijst

4] (minimaal) 30 ondersteuningsverklaringen per Nederlandse kieskring en 10 voor kieskring Bonaire.

Als er op de dag van de kandidatenstelling een probleem is met een van die vier punten, hebben partijen tot de eerstvolgende vrijdag om 15:00 de tijd om deze verzuimen te herstellen. Deze periode heet de verzuimherstelperiode

Op de dag van de kandidatenstelling had de LP in slechts 9 kieskringen voldoende OSV’s om daar deel te nemen aan de verkiezing. Er ontbraken ook het ID bewijs van Robert Valentine en de instemmingsverklaring plus ID van Toine Manders. Ik moet eerlijk bekennen dat dit mijn schuld was. Ik was vergeten in alle drukte deze formulieren af te drukken en mee te nemen. Ik wist wel van te voren dat we alle verzuimen zouden kunnen herstellen dus was er op 30 januari geen man overboord.

Op woendag en donderdag zijn we als een malle aan de slag gegaan om de resterende OSV’s op te halen. Hierbij wil ik in het bijzonder Karel Knispel bedanken. Hij heeft above and beyond the call of duty in diverse kieskringen, van Amsterdam naar Groningen naar Limburg, alle restjes opgehaald. Hij heeft in zijn eentje tijdens de reguliere periode en de verzuimherstelperiode bijna 200 OSV’s geworven. Ik wil ook de volgende mensen voor hun inzet op straat van harte bedanken:

Quintus Backhuys
Simone Pailer
Juan van Ginkel
Toine Manders
Marinus van der Wal
Bertus Woudwijk
Sjors Nagtegaal
Rutger Hansen
Martijn Noortman
Nando Jansen
Thijs van der Linde
Tom Wentzel
Leendert Ambtman
Arno Inen
Ewout Jansen
Robert Valentine
Gijs van Doorn
Alberto Almelo
Jeroen Rooda
Nick Vollenbergh, (die samen met Thijs nog door een verslaggever van de NOS geinterviewd werden)

Alle “vrienden van” die uren lang in de kou staan verdraaglijker hebben gemaakt

En natuurlijk alle mensen daarbuiten die onze grassroots achterban vormen. Deze mensen hebben ongevraagd (nou ja, misschien na onze oproepen op social media) tijd van hun drukke leven genomen om een OSV voor ons te regelen.

Toch is het niet overal gelukt om op het stembiljet te komen. In de kieskringen Den Helder, Haarlem, Rotterdam, en Bonaire is het niet gelukt om voldoende OSV’s te werven om daar mee te mogen doen. Noord Holland heeft bij de Provinciale Statenverkiezing van 2015 ook niet meegedaan wegens onvoldoende OSV’s. Het lijkt erop dat de LP er onvoldoende bekendheid geniet doordat er niet in 2015 heeft meegedaan. Rotterdam is bijzonder jammer en een groot verlies. Daar werd ons parten gespeeld doordat er maar op een plek in het gemeentehuis van Rotterdam geworven mocht worden en er op een gegeven moment een tsunami aan partijen aanwezig was om OSV’s te werven. Al met al komen we op het stembiljet van 80% van de Nederlandse stemgerechtigden. Er is echter wel een escape! Kiezers in de kieskringen waar we niet mee doen, kunnen hun kiezerspas omzetten in een pas waarmee ze in een andere gemeente mogen stemmen. Als je als LP stemmer de pech hebt om ergens te wonen waar we niet op het stembiljet staan, kan je toch nog met wat moeite op ons stemmen.

Lessen voor de volgende ronde. Mocht de LP geen zetel winnen, moeten we de volgende ronde deze circus opnieuw uitvoeren. Daarbij willen wij ruim van te voren zorgen dat alle leden en familieleden en vrienden van de Club van 600 gaan vormen. Het doel is dan om binnen enkele dagen vanuit de eigen achterban alle OSV’s binnen te krijgen. Geen stress met teams op straat en het ongewisse of het wel of niet gaat lukken en of onze deelname afhankelijk wordt van of het wel of niet regent. Na de eerste week wordt de balans opgemaakt en kan er in de tweede week eventuele gaten worden gestopt.

Hoe je het ook wendt of keert, het is een ouderwets systeem dat ontworpen is om de status quo te behouden. Zittende partijen hoeven geen OSV’s te werven en ook geen borgsom te betalen. Zo spelen de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers het spel. Dat ze nog maar kort op het pluche blijven.

M.W. Hampton, bestuurslid LP (portefeuile social media)

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Naam * schreef op : 1

  Mooi verhaal, bedankt voor het opstellen. Ik vraag mij toch weer af welk volk precies door die “democratisch gekozen volksvertegenwoordigers” wordt vertegenwoordigd.

 2. Jaas ( Mordor troll) schreef op : 2

  Veel vrouwen , die zich op straat ingezet hebben zie ik

 3. The Red Pill schreef op : 4

  @frits [3]:

  inderdaad, dat scheelt sowieso 11 mille die nu foetsie is en veel beter besteed kan worden. dit keer zal het niet veel meer zijn dan in 2012 en toen waren er maar 8000 stemmen.

 4. Hugo schreef op : 5

  Geachte heer Hampton (gezien geen voornaam aanwezig en dus afstand behouden dient te blijven)

  Dank u voor de toelichting. Dat wordt zeker gewaardeerd door mij. Ik kan me echter niet ontrekken aan het idee (als vrijwilliger tijdens de vorige verkiezingen) dat de LP controlled opposition is. Gedurende de vorige verkiezingen werd mij door degene op de lijst der verkorenen op de lijst voor de 2e kamer verzekerd dat alleen vanwege ”een significante bijdrage uit Amerika” de campagne mogelijk was.

  Nu zie ik dat een bestuurslid LP (portefeuile social media) niet eens de moeite heeft genomen om op de site van de meest libertarische site van NL te posten. 0, exact 0 heeft de LP gedaan aan educatie, (alernatief vrijheid) inzicht waarom libertarisme top is. Niet in deze verkiezingen noch in de 4 jaar tussentijd tussen verkiezingen. Laat staan een solide basis bouwen met mensen.

  Als een libertarier wens ik natuurlijk de LP het allerbeste toe en vind het super dat je dit stuk schrijft en plaatst. Dat Ratio dit mogelijk maakt en probeert bruggen te slaan vind ik ook top.

  Ik blijf erbij dat de LP nog heel veel zeer basale dingen moet leren. Pas als de LP dat leert zal ik de LP niet meer als controlled opposition zien. Echt, niet genoeg steunverklaringen, hoe zielig kan je het krijgen. Zeker als het systeem je de kans geeft om ze halen en je faalt nog steeds om genoeg verklaringen te krijgen.

  Mijn verzoek aan jou aangezien de LP echt niet in de 2e kamer komt. Wat denkt de LP de komende jaren te doen om het libertarisme te promoten? Dit om een basis te leggen waarom de LP een zetel krijgt ergens in de komende jaren (4 max).

  Ik denk echt dat de LP een plan moet hebben waarom mensen afstand willen! nemen van al het staatsgebeuren. De EU is zwaar socialistisch en dus lijkt een crash onherroepelijk. Als je als partij mensen helpt onafhankelijk te worden en zijn + waarom denk ik dat er een basis gelegd kan worden.

  Ik hoop dat ik kan bijdragen aan de dialoog tussen LP potentials (smile) en de LP. Ik ben LP sceptisch maar love libertarisch zoals duidelijk mogen zijn.

  groet,
  Hugo

  Individualist [6] reageerde op deze reactie.

 5. Hugo schreef op : 7

  @Individualist [6]:

  Dank je wel. Zoals je kan zien heeft M.W Hampton niet de moeite genomen om te reageren op reacties op zijn stuk noch op de uitgestoken handen richting de LP op deze site.

  Dit bevestigd het beeld wat je krijgt als je hunn kandidatenlijst voor de 2e kamer bekijkt. Nummer 4 op de lijst heeft eindelijk een foto maar een verhaaltje erbij, ho maar (idem nr 17). Nummer 6 of de lijst heeft nog steeds geen foto’tje, laat staan een verhaaltje erbij. Idem nummer 8 en 12 op de lijst. Zelfs bij de nummering van de kanditaten krijgen ze het niet voor elkaar om het goed te doen. Na nummer 8 op de lijst komt nummer 7 (voor de 2e keer) en dan nummer 10. stemlp.nl

  Ik weet het, het is gemakkelijk kritiek te leveren maar als je als partij dat soort basale zaken niet op orde hebt is het treurig gesteld met de partij. Vandaar mijn idee dat ze controlled opposition zijn.

  groeten Hugo

  Individualist [8] reageerde op deze reactie.

 6. Individualist schreef op : 8

  @Hugo [7]:

  Het feit dat via de stemwijzer de LP bij mij op nummer 4 stond zegt mij genoeg. Er is mij via de SW iets over hun programma duidelijk geworden dat ik nog niet wist, en waarvan men mij had duidelijk gemaakt dat dit NIET zo zou zijn maar nu dus blijkt wel zo te zijn, namelijk dat ze voor open grenzen zijn in combinatie met verzorgingsstaat. Sterker nog, immigranten mogen na 5 jaar gewoon aanspraak maken op sociale voorzieningen, werd er als verdere verklaring van een antwoord gegeven. De LP nodigt dus gewoon immigranten uit om – uiteindelijk – mede op MIJN kosten hier te komen wonen. Terwijl ze nota bene zouden moeten stellen dat er voor NIEMAND sociale voorzieningen zouden moeten zijn, behalve in de mate dat mensen daarmee gecompenseerd worden voor al de belastingen die zij al hebben moeten betalen.

  Dit terwijl mij eerder nog werd gegarandeerd dat er GEEN open immigratie werd gepromoot zonder dat daarbij ook de garantie moest zijn dat de verzorgingsstaat ten einde is.

  Ze bedonderen dus gewoon zelfs libertariers. En dat van dat aflossen van de staatsschuld is al besproken. Alsof de burger financieel verantwoordelijk is voor uitgeefmania van de overheid.

  Dat van dat totale gebrek aan pogingen om de publiciteit te zoeken en mensen over het libertarisme te onderwijzen was inderdaad ook lang een issue. Men was te druk bezig met “reorganiseren”, maar schijnt wel nog steeds genoeg tijd te hebben voor borrelavondjes. Op de artikelen van de website kun je nog niet eens meer reageren. Een forum is er ook niet.
  Welke reden moeten we nu eigenlijk precies hebben om op de LP te stemmen?

  Men wil dat we MET hen praten, en niet over hen. Maar ten eerste zijn we geen slaafse partijleden maar onafhankelijke en dus kritische volgers. Ten tweede IS er dus met hen gepraat, door Ratio, maar ook al door mij, waarvan ik boven een voorbeeld gaf, en waaruit is gebleken dat men mij verkeerde informatie heeft gegeven, naar nu blijkt. En na het klagen heeft men een artikeltje ingestuurd, maar dat was dat. Moeten we daarvan onder de indruk zijn? Dat is geen praten met, maar gewoon een monoloog.

  Een partij die zijn principes verkoopt, is een partij die ook in staat is zijn ziel te verkopen.
  De LP hoeft onder dit management niet op mijn stem te rekenen.