zaterdag, 18 maart 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Beste vrijheidsstrijders,

logo LP nieuwOpluchting en teleurstelling na de uitslag van gisteravond. De Tweede Kamerverkiezingen zitten erop. De LP heeft het wat betreft aantal stemmen teleurstellend gedaan. Een zetel is voor de LP altijd een moeilijk verhaal, maar deze keer was dit nog lastiger met het veld vol politieke vernieuwers die meer media aandacht kregen. Nagenoeg alle kleine, nieuwe partijen hebben het niet gehaald. Dus verrassend dat wij het ook niet gehaald hebben is het niet. Jammer wel.

Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Ondanks de aanwas van nieuwe, veelal jonge leden ontbreekt het bij de LP aan een gedegen organisatie. De komende maand gaan we ons beraden op de koers. Kijken hoe we met de geleerde lessen die organisatie kunnen opzetten. Onze campagne is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven en diverse mensen uit de libertarische beweging hebben aangeboden met raad en daad ons te willen helpen groeien. Hier zal ik dankbaar gebruik van maken.

De nadruk lag het afgelopen jaar erg op het nieuwe verkiezingsprogramma. Iets waar we met recht trots op kunnen zijn. Vanuit de marketing weet ik dat we er met alleen een goed product niet komen. Daarom wil ik met de partij graag de focus verleggen.

Ik ben meer gedreven dan ooit. Het was een zware maar leerzame periode. We kunnen rekenen op een harde kern van leden die willen vechten voor de libertarische ideologie en de allen die ons ook dit jaar weer gesteund hebben. Bedankt! Jullie zijn je tijd ver vooruit. Dat het fundamenteel anders moet en kan, zien de meesten nog niet. Aan ons de schone taak om dat duidelijk te maken. Volgend jaar vieren wij het 25-jarige bestaan van de partij in Nederland. Wat mij betreft groots, YUGE! Het liefst met zetels in lokale gemeenteraden en in ieder geval wijzer en vrijer. Wij gaan er nu alles aan doen om de LP scherp, relevant en onderscheidend te maken.

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie steun en inzet.

 

We zullen hard werken om u niet opnieuw teleur te stellen

 

Met vriendelijke groet,

 

Robert Valentine

Voorzitter LP

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Individualist schreef op : 1

  De nadruk lag het afgelopen jaar erg op het nieuwe verkiezingsprogramma. Iets waar we met recht trots op kunnen zijn.

  Dan hebben jullie de eerste les al niet geleerd. Want er zaten zaken bij die kunnen worden gezien als compromissen met de status quo. Probleem is dat het volstrekt verkeerde compromissen waren, waar het libertarisme en met name de toekomst van het libertarisme totaal geen baat bij zou hebben gehad.

  En waarom ontbrak het aan gedegen organisatie? Ik heb in het verleden vernomen dat de inactiviteit op de LP website kwam omdat men te druk was met reorganiseren. Nu blijkt dus dat zelfs de LP toegeeft dat er geen gedegen organisatie was. Hoe is dat dan mogelijk?

  Als libertarier die, in tegenstelling tot vele andere, wel degelijk bereid is om onder de juiste omstandigheden te stemmen, moet ik zeggen dat de LP geen schijn van kans maakt als het echt tevreden is met het huidige partijprogramma en de manier van optreden. Ik mis totaal de reeele strategie.

  Bekritiseren kan inderdaad makkelijk zijn, als je niet zelf met oplossingen kunt komen, met name als je denkt dat betere oplossingen wel voor handen liggen. Daarom heb ik geschreven wat ik vind dat de LP zou moeten doen.
  Uiteraard kun je het daarmee grondig oneens zijn, en voor kennisgeving aannemen.
  Maar ik kan je nu alvast vertellen dat als ik op de belangrijkste punten het programma niet onderschrijf, en niet onder de indruk ben van de strategie, mijn stem ook in de toekomst niet naar de LP zal gaan. Als je namelijk wil dat er iets verandert, moet datgene dat fout gaat niet beloond worden.

  deindividualist.wordpress.com

  The Red Pill [2] reageerde op deze reactie.

 2. The Red Pill schreef op : 2

  @Individualist [1]:

  Ik wens de LP het allerbeste, maar zoals jij ook opmerkt was ‘ het bouwen aan de organisatie’ al een speerpunt net na de verkiezingen van 2012. Toen is er in een hele korte tijd een organisatie neergezet die veel meer stemmen wist te trekken dan nu. Als na 2012 ook echt verder gebouwd was, zoals beloofd, dan had er nu natuurlijk al lang iets veel beters moeten staan. Ik vermoed dat men iets teveel energie heeft gestopt in interne strubbelingen. Op zich wel geestig, net als echte politici alleen maar loze beloftes. Maar zoals gezegd, ik hoop dat het dit keer wel gaat lukken.

 3. Cor schreef op : 3

  Volledig mee eens. LP is voor minder belasting. Ook een beetje roof blijft verwerpelijk. Ik zal nooit stemmen op een partij die mij beroofd.

 4. dm schreef op : 4

  Ik kon om logistieke redenen niet stemmen, maar als het me wel was gelukt was ik zeker voor het eerst in 20 jaar gaan stemmen, en dan niet op de LP.

  Deelname aan de verkiezingen door de LP waren in de voorlaatste keren nooit een serieuze poging om een kamerzetel te halen, maar als publicatievehikel die hielp in het verspreiden van onze ideeen.

  Echter, deze keer was het echt verspilling van geld en moeite, met de deelname van FvD en VNL als uitstekende alternatieven die wel politieke invloed hebben vind ik de deelname van de LP zelfs detrimentaal aan de belangenbehartiging van ons libertariers.
  Want ook al ben ik ideologisch een anarcho-kapitalist en in mijn levensstijl een conservatief, in pragmatisch/politiek opzicht ben ik een klassiek-liberaal en zal stemmen als zodanig indien zulke partijen meedoen.
  Er zijn veel bedreigingen voor onze vrijheid bijgekomen naast een grote overheid, en de toenemende invloed van etniciteit, de islam en de EU op de politiek in combinatie met een heel ongunstige demografie voor de autochtone bevolking maakt dat we niet teveel momentum meer kunnen verliezen om nog enigszins te kunnen bijbuigen richting een positieve uitkomst voor de toekomst.
  Versnippering van krachten is het laaste wat we nodig hebben.

  En nog iets wat een blinde vlek is voor libertariers: Omdat we uitgaan van het individu, zijn we vaak blind voor een groep. We hebben meer affiniteit met een klassiek-liberale Senegalees dan met een communistische Groninger, en zijn daarom niet zo xenofoob aangelegd. Wat we echter ook moeten inzien is dat elke bevolking het product is van evolutionaire krachten, waarbij cultuur en genetica een wisselwerking hebben op elkaar. De ideeen om het individu als uitgangspunt te nemen zijn zeer westerse (binnen de “hajnal’ lijn ) ideeen die niet zo snel in andere samenlevingen vatbaar zijn.

  Het inzicht / de erkenning dat individuele vrijheid alleen mogelijk is in samenlevingen met een zeer westerse samenstelling (natiestaten zonder etnische spanningen), en dat een democratie niet kan functioneren in landen waar het gemiddeld IQ 90 is of minder, laat staan een een samenleving waarin het individu meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt, maakt ons hopelijk bewust hoe snel we op de afgrond afstevenen.

  We moeten snel de invasie van buitenlandse welvaartsstaatprofiteurs een halt toe roepen (en de terugkeer van de gelukszoekers promoten), en het f stemrecht alleen mogelijk maken voor mensen die netto belasting betalen (dus ambtenaren zijn uitgesloten van stemrecht, want deze worden betaalt met geld uit de belastingopbrengst). Dit zijn gevoelige onderwerpen uiteraard wat buiten de comfortzone ligt van het overgrote deel van de bevolking, maar als we willen dat wij en onze ideeen blijven voortbestaan zullen we ervoor moeten vechten en onze krachten bundelen.

  Niet meer meedoen aan de verkiezingen met de LP, maar wel meedoen in het publieke debat is dus mijn advies..

 5. AnCap schreef op : 5

  Enkele zaken die men kan overwegen voor het volgende partijprogramma:

  Decentralisatie van de macht en secessie. Laat duidelijk zien dat mensen nu massaal onderdrukt worden door vier lagen overheid:EU, Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk. Benadruk dat dit niets met vrijheid te maken heeft. Vertel dat de omvang van de Westerse overheden qua belastingen, wetten, regels en aantal ambtenaren nog nooit zo groot is geweest. Mensen worden soms bijna letterlijk vermorzeld door de macht van de overheid.

  Stel voor om naast het uittreden uit de EU de macht van de landelijke overheid stapsgewijs naar de provincies over te hevelen en van daaruit naar de gemeenten. Waarom zou iemand uit Groningen zeggenschap moeten hebben over iemand uit Limburg? Waarom zou iemand uit Den Haag zeggenschap moeten hebben over iemand uit Rotterdam?

  Geef het voorbeeld van Duitsland dat van 1648 tot ongeveer 1800 bestond uit 234 landen, 51 vrije steden en zo’n 1500 ridderlijke landerijen, allemaal zelfstandige politieke eenheden. Het leidde tot ongekende bloei en welvaart. Het belangrijkste aspect is dat mensen dan veel beter in staat zijn om “te stemmen met de voeten” dan nu het geval is. Dat leidt tot grote concurrentie tussen deze politieke eenheden.

  Sta secessie van provincies of gemeenten toe om dit te kunnen bewerkstelligen cq dit proces te bespoedigen. Denk hierbij aan provinciale referenda om secessie mogelijk te maken.

  Maak duidelijk dat verplicht staatsonderwijs een gruwelijk slechte impact heeft op kinderen. Vertel dat de bedoeling van staatsonderwijs nooit is geweest om kinderen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar altijd tot doel heeft gehad om mensen om te vormen tot gehoorzame en volgzame burgers die geen kritiek mochten uiten. Onderwijs is altijd gebruikt door politieke belangenverenigingen om hun politieke agenda door te drukken. Zoeel links als rechts heeft zich hier schuldig aan gemaakt. In de VS genoten vrijwel alle kinderen privaat onderwijs voordat de leerplicht en het staatsonderwijs (onder druk van het grootkapitaal om mensen bewust dom te houden zodat zij goedkope arbeiders hadden) er werden ingevoerd. De kinderen van toen konden door de bank genomen veel beter lezen, schrijven en rekenen dan veel volwassenen nu.

  Homeschooling -al dan niet door meerdere ouders gezamenliijk gedaan- was een van de voornaamste en succesvolste manier om kinderen te onderwijzen. Het schiep bovendien een veel sterkere band tussen ouders en hun kinderen en buurtgenoten dan nu het geval is.

  Dit soort zaken moet duidelijk worden gemaakt.

 6. Ness schreef op : 6

  De LP is een verrijking binnen het politieke landschap. Nu kappen zou echt tragisch zijn. Het is wel in te zien waarom de LP niet veel weerklank vindt; in de eerste plaats gaat zij uit van een grote volwassenheid en zelfstandigheid van geest, en ook een passende bevolking met een gemiddeld IQ van 110 of zelfs 120 kan zoiets gewoonweg (nog) niet behappen. Het is in die zin te hoog gegrepen, te idealistisch.

  Het kost gigantisch veel moeite mensen los te weken van hun afhankelijkheid van de staat. Die afhankelijkheid zit ‘m zowat in de genen, en is grotendeels gebaseerd op emoties (met gemakszucht en luiheid op plek 1), niet op de ratio. Met emoties valt niet te redeneren. Die moet je anders aanpakken. Ikzelf heb heel veel van jullie libertarische beginselen geleerd, waarvoor dank. Ga vooral door met de strijd!

 7. Ness schreef op : 7

  Over emoties, even ter verduidelijking: de LP spreekt mensen aan op kwaliteiten die ze nog niet hebben ontwikkeld of nooit zullen ontwikkelen. Dat geeft schaamtegevoelens, het gevoel tekort te schieten, minderwaardig te zijn. Angst is ook al een slechte raadgever. Maar dat alles zal men zelfs voor zichzelf vaak niet willen erkennen. Gemakszucht is een gevolg van zo’n innerlijk proces. Libertarisme is nogal arbeidsintensief, ook in psychische zin.

  Scrutinizer [8] reageerde op deze reactie.

 8. Scrutinizer schreef op : 8

  @Ness [7]: Daarom is het zaak de boodschap te brengen met pakkende/prikkelende one liners.

  De toelichting komt dan wel in interviews etc.

  Zo zou een programmapunt kunnen zijn: “Wij ijveren voor afschaffing van de slavernij”.
  Als een journalist opmerkt dat die toch al lang afgeschaft is in NL, kan je verbaasd reageren en vragen of hij dan wél 100% van de vruchten van zijn arbeid mag houden want dat de rest van de Nederlanders (m.u.v. het Koninklijk huis) 50% moet afstaan aan de roverheid.

 9. AnCap schreef op : 9

  Altijd wanneer de overheid genoemd wordt, dient dat in een uiterst negatieve context te gebeuren, zodat (sommige) mensen op den duur standaard negatieve gedachten krijgen, zodra ze het woord horen.

  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 10. Scrutinizer schreef op : 10

  @AnCap [9]: Je moet het ook omkeren en bv. “ambtenaar” als scheldwoord gebruiken voor eenieder die dom of laf is en “politicus” voor wie leugenachtig of boosaardig is. Door standaard gewoon altijd “ambtenaar!” te schreeuwen i.p.v. “lul” of “eikel” in situaties waar anderen die woorden zouden gebruiken, creeer je een negatieve connotatie bij het woord ambtenaar.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 11. Nico schreef op : 11

  @Scrutinizer [10]: Om wat sfeer te creëren is het wel nuttig om bekend te zijn met beeldende taal die in de loop der eeuwen is gebruikt.

  De oude Grieken gebruikten de helhond genaamd Kerberos als beeld voor de beschermers van de aristocratie (‘de besten regeren’).

  Deze beeldtaal is later wat uitgebreid: Burgers als katten, overheidsdienaren als honden, edelen of ministers als paarden, een president of minister-president als jockey of koetsier, een koning(in) als eigenaar of houder van de stal.

  Andere beeldtaal (vanuit de Bijbel) is schapen voor burgers en geiten voor overheidsdienaren.
  En de os (een gecastreerde stier) voor de overheidsdienaar als eunuch.

  Met wat creativiteit is het niet zo moeilijk om een sfeerbeeld wat in te kleuren. Met als kernvraag: Hoe halen mensen het in hun hoofd om nietsvermoedende pasgeboren baby’s te brandmerken met een nationaliteit en dwingend te onderwerpen aan een programma genaamd ‘wet- en regelgeving’? Om vervolgens meerderjarigen lastig te vallen met bureaucratische tirannie en te belasten met belastingen, heffingen en wat dies meer zij? En natuurlijke processen in de man/vrouw en ouder/kind relatie te kapen, te hinderen en wat dies meer zij?

  Raymond V. [13] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 12

  Dit komt, uiteraard, nogal ongelukkig uit voor natuurlijke vrijheid met de bijbehorende verantwoordelijkheden.

 13. Nico schreef op : 14

  @Raymond V. [13]: Dat is ook het doel van deze website, dat ‘kattige mensen’ zich ontwikkelen tot waardige ‘leeuwen’:

  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Een ieder is van nature geroepen om koning(in) over zijn eigen huishouden te zijn, als soeverein staatshoofd van de staat waarin hij verkeert. Wat niet automatisch betekent dat het territorium dan maar vergroot moet worden om bijvoorbeeld koning(in) over een natiestaat te worden.