zaterdag, 8 april 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Adam Kokesh over het vrije markt ideaal

vrijheid kokeshAls je ervoor kiest met een ander om te gaan, dan is dat omdat je je eigenbelang nastreeft gezien het feit dat het je eigen keuze is. Dit wil niet zeggen dat het maken van keuzes altijd voor persoonlijk materieel gewin is. We zoeken vaak de emotionele voldoening van het helpen van anderen. Als we geweld, dwang, of de dreiging van geweld in relaties brengen, wordt ons potentieel voor harmonie gereduceerd. Samenwerking verandert in conflict, middelen worden niet meer optimaal gebruikt en verspilling van middelen wordt gestimuleerd. Bij elke transactie die bepaald wordt door geweld, wordt er een meetbare hoeveelheid inspanning verspild. Elke relatie aangetast door dwang weerhoudt ons van het realiseren van ons potentieel in het vrije markt ideaal.

Als je iets van je buurman koopt, betekent het dat je ervoor kiest geld op te geven omdat je denkt dat je leven beter is met het ding dan met het geld. Je buurman geeft het ding op voor het geld, omdat hij denkt dat zijn leven beter is met het geld dan met het ding. Dit is het fundamentele uitwisselingsconcept van de economie, en is de hoofdreden waarom handel rijkdom brengt. Het zorgt voor wederzijds winstgevende coöperatieve uitwisselingen. Dit principe geldt voor alle relaties, niet alleen voor relaties die we als economisch zien. Als twee vrienden een gesprek hebben, wisselen ze vrijwillig tijd, energie en aandacht uit, omdat ze allebei denken dat het hen ten goede komt. Als één van hen denkt dat ze gelukkiger zullen zijn in hun eentje, of met iemand anders willen praten, ze zijn vrij om het gesprek te beëindigen door vreedzaam uit elkaar te gaan.

Het door de overheid gecreëerde alternatief is niet zo simpel als directe diefstal. Wat nu als de overheid zegt dat je dat ding van je buurman mag kopen, maar alleen als je een percentage van de prijs afdraagt? Misschien was je van plan om tien dingen te kopen, maar nu kun je maar zeven kopen. Mensen over de hele wereld accepteren verschillende stiekeme vormen van diefstal door de overheid, en geen enkel systeem verbergt het feit dat als je niet de belasting of bijdrage betaalt, je transactie illegaal is, en de overheid je kan gevangenzetten of je “beboeten” (van je stelen) voor “zwarte handel.”

In eenvoudige voorbeelden is het gemakkelijk om de verwoestende gevolgen van dwang over vrije handel te zien. Maar zelfs met deze voorbeelden kunnen we onmogelijk alle implicaties en rimpeleffecten overzien. Betekent de handel die niet plaatsvond het kopen van één tas met boodschappen minder? Creatie van één baan minder? Eén persoon die zich essentiële medische zorg kon veroorloven minder?

Als overheden ons alleen beroofden en ons verder met rust lieten, zou de impact nog niet zo verwoestend zijn. Overheden kunnen meer stelen als ze ons geld tegen ons gebruiken door handhaving en onderdrukking van de economische activiteit. De hoeveelheid menselijke inspanning die afgeleid is door oorlogen en politiestaten is pijnlijk duidelijk. De minder duidelijke tragedie is dat overheden de gedachten perverteren van zoveel enthousiaste, capabele mensen, en hen afleiden van het dienen van mensen in de vrije markt tot het doen richten van wapens op mensen, het handhaven van de wil van speciale belangengroepen, het beschermen van politici, en het vermoorden van elkaar.

De hoeveelheid middelen gewijd aan bureaucratieën en hun rampzalige verlegging van energie weg van productieve doeleinden zijn onthutsend. Als iemand op het punt staat om iets productiefs te doen en moet stoppen om een bureaucraat om toestemming te vragen, worden hijzelf en de bureaucraat opgehouden van iets van waarde te produceren, en ondertussen wordt nog meer energie omgeleid om hun rug te dekken, terwijl niemand iets productiefs doet. Dit is mogelijk door de dreiging achter elke regelgeving: als je niet doet wat we zeggen, komen we je afvoeren. Het effect van regeringen die middelen verkeerd gebruiken is enorm. Hoeveel gelukkiger we zonder geweld zullen zijn is niet te bevatten.

Een vrijwillige samenleving staat voor een ideaal van vrije handel waarin alle interacties vrij zijn van geweld en dwang. In die omgeving zijn alle relaties vrijwillig en we kiezen om eraan deel te nemen, omdat we denken dat we er persoonlijk voordeel van hebben. In een vrijwillige samenleving, wordt het individu beschouwd als het ultieme middel van productie. We zijn gelukkiger en welvarender omdat al onze interacties met anderen ons leven verrijken. Geweld, dwang en conflict zijn onproductief. Vrede, zelfeigenaarschap en vrije handel zijn essentieel voor elke samenleving om zijn potentieel te bereiken.

bron: Adam Kokesh, Nederlandse vertaling van Freedom. U kunt dit boek hier downloaden (gratis)

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.