vrijdag, 19 mei 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Adam Kokesh over het slaan van kinderen

vrijheid kokeshWanneer we nieuw leven creëren, gaan we een bijzondere relatie aan met die persoon als ouder. Hetzelfde geldt wanneer we een jong iemand adopteren en de verantwoordelijkheid van een ouder op ons nemen. Zoals bij elke relatie, is het aan ons om de voorwaarden te stellen.

Het is cruciaal om te respecteren dat we niet de positie krijgen om voor anderen de voorwaarden te stellen en 69 we hen niet onze normen opleggen. Het belangrijkste wat je als ouder kunt doen is ervoor zorgen dat je in de relatie met je kind hun persoonlijkheid respecteert. Als we ouderschap beter begrijpen kunnen we gebruik van geweld als een verleidelijke, maar contraproductieve techniek, om het gedrag van onze kinderen te beïnvloeden elimineren. Maar een medemens echt respecteren en koesteren betekent veel meer dan ze niet te slaan.

Nu we efficiënter worden komt er meer tijd en energie vrij voor een betere opvoeding. Als het morele argument niet overtuigend genoeg was, heeft de wetenschap duidelijk aangetoond dat het slaan van kinderen de gezonde groei van hun hersenen verstoort. Het gebruik van geweld tegen kinderen leert hen dat geweld een acceptabele manier is om geschillen te beslechten en anderen te beïnvloeden. Wanneer een ouder een kind slaat, vergeten ze vaak de fysieke aard van de relatie vanuit het perspectief van het kind en hoe intimiderend relaties kunnen worden. Dit vervormt ook de kijk van een kind op gezag. Het gebruik van grof taalgebruik, schreeuwen, en woede kan hetzelfde effect hebben en kinderen dezelfde destructieve gewoontes leren.

Ouders zouden rede en logica moeten gebruiken om beslissingen van hun kinderen te sturen en alleen geweld moeten gebruiken als dat nodig is voor de onmiddellijke veiligheid. Dit is dezelfde standaard waarop we als volwassenen willen worden behandeld. Praten over wensen en behoeften is effectiever dan het stellen van eisen en dreigen met gevolgen. Soms vereist dit geduld, maar een beetje geduld in een vroeg stadium om te informeren en te onderwijzen zal ouders later omgaan met irrationeel gedrag besparen. Als ouders zeggen: “omdat ik het zeg,” conditioneren ze hun kinderen om zich aan gezag te onderwerpen en missen ze de uitgelezen kans om het goede voorbeeld te laten zien. Dit principe zou breder moeten worden toegepast in onze houding ten opzichte van het onderwijs van onze kinderen. Ouders moeten natuurlijk leren bevorderen, en hun kinderen niet dwingen in indoctrinatiecentra. Alleen door onze kinderen te onderwijzen met rede en logica kunnen we verwachten dat ze later in staat zijn voor zichzelf te denken.

Hoewel je niet verplicht bent je lichaam te gebruiken om een kind ter wereld te brengen of om een kind op te voeden, genieten ouders van het privilege om een heilige relatie vorm te geven. Als je het de vorm geeft van bezit en overheersing, zul je een kind grootbrengen dat aan slavernij en dienstbaarheid zal bijdragen. Effectief ouderschap zal de geweldspiraal doorbreken, en elke generatie zal veel meer liefdevol en capabel zijn dan de vorige, omdat we er van nature naar streven om betere ouders te zijn.

bron: Adam Kokesh, Nederlandse vertaling van Freedom. U kunt dit boek hier downloaden (gratis)

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Waar gaat dit artikel over? Niet “onze normen opleggen”, maar “wel hun gedrag sturen”? Lijkt me in tegenspraak met elkaar. En de schrijver legt een norm op. Namelijk dat je “geen geweld mag gebruiken”.

 2. Nico schreef op : 2

  De ouder/kind relatie vertoont veel overeenkomsten met de bevolking/individu en overheid/burgerij relaties. Adam geeft terecht aan dat er sprake is van een doorgaande cyclus van mishandeling die doorbroken moet worden.

  De partij die in de fysieke of numerieke overmacht is moet leren om zichzelf te beheersen. Gezien vroegere mishandeling lukt dat niet zo best. Dat betekent dat de zwakkere partij zich moet bedienen van (items die Adam noemt) grof taalgebruik, schreeuwen en woede. Of desnoods fysiek geweld. Want hoe leer je een partij die alleen maar mishandeling kent als ‘opvoedkundig instrument’ bepaalde praktijken af als ‘ie niet voor rede vatbaar is? De cyclus moet érgens gestopt worden. Als het niet goedschiks is dan maar kwaadschiks. De boodschap van verzet is; minimaal afdruipen, liever jezelf corrigeren, nog liever daar bovenop ook proberen om goed te maken. Dat laatste is feitelijk niet mogelijk, maar oprechte pogingen in die richting kunnen in ieder geval vrede brengen in plaats van ‘gewapende vrede’ (= koude oorlog).

  Zojuist schreef ik hier iets over het vervangen van de ene situatie door de andere.

  ratio [24] reageerde op deze reactie.

 3. Matthijs schreef op : 3

  Want de samenleving is niet geweldadig?

 4. j bogers schreef op : 4

  Kinderen spreken de taal die ze leren,.., geweld en intimidatie om iemands zijn gedrag te wijzigen,…, ja dan vinden mensen het opeens vreemd dat de staat ge-accepteerd wordt.

 5. prepperoni schreef op : 5

  Voed eerst zelf maar eens een paar kinderen op. Dan zal blijken of dit theoretisch en praktisch haalbaar blijkt.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 6. prepperoni schreef op : 7

  Ik zie kinderen als hele speciale gasten die ik 20 jaar gratis opvoeding en coaching aanbied. Wel onder mijn voorwaarden. En ondanks oceanen van geduld zijn er wel grenzen aan wat mag en wat ik kan. En dan volgt een tik. De laatste was een jaar geleden. Wie het hier mee eens is adviseer ik een effectieve libertarische reactie: de boycot. Reken mensen met een jou onwelgevallige opvoedmethode hogere tarieven voor je dienst of product ôf weer ze eenvoudigweg uit je winkel.

  Perspectief [12] reageerde op deze reactie.

 7. prepperoni schreef op : 8

  Gasten die-in theorie- het recht hebben om die opvoeding elders te halen. Dat zou ik betreuren, maar wie ben ik om hen te dwingen bij ons te blijven? Zeker als ik werkelijk een schadelijk slechte opvoeder ben?

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 8. Nico de Geit schreef op : 9

  Slaan is toch helemaal niet meer van deze tijd?! Alleen de overheid slaat de onderdanen nog, en ook steeds minder. Liever doen ze het met boetes of andere dwangmethoden zoals de schaarste op de huizenmarkt.

  Steeds vaker worden kinderen opgevoed door een alleenstaande moeder, en die slaat haar kinderen meestal niet. Die laat de boel gewoon ontsporen tot een onvoorstelbare puinzooi, wat ze zelf nieteens ziet. Van vrouwen wordt dat doorgaans geaccepteerd.

 9. Nico de Geit schreef op : 10

  Vroeger was de man de dictator die vrouw en kinderen eronder hield, nu zijn mannen meer disposable dan ooit – ze zijn alleen goed om te werken en als belastingbetaler. Vandaar de explosieve groei van MGTOW. Als die beweging doorzet is dat een sociaal, maatschappijk en economisch drama.

  Veel vrouwen nemen een kind van een ‘bad boy’, omdat ze daar verliefd op waren. De overheid helpt ze wel is de gedachte. Of een beta male provider, een cuck.

  Andermans kinderen slaan of ermee over straat rollen als daar aanleiding toe is? Niks voor mij! Kijk eens naar de filmpjes op youtube waarin alleenstaande moeders de politie bellen voor hun opstandige kind.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 11

  @Nico de Geit [9]: Het grote probleem van mannen is natuurlijk dat ze zich onwaardig gedragen, ze de moeite niet waard zijn voor een vrouw. Inderdaad een ramp voor de mensheid. Vrouwen zijn meer dan neukertjes, maar als mannen te hoog van zichzelf denken en denken vrouwen als gebruiksvoorwerp te mogen gebruiken… veroorzaakt dat minachting. Met de rest er achter aan, zoals slecht opgevoedde kinderen.

  Stel je een kind voor dat alleen door een man wordt opgevoed.
  Of alleen door een vrouw.
  Want het gebeurt allebei.
  Daar krijg je ontwikkelingsstoornissen van, want karakter wordt niet goed gevormd en groeit scheef.

  Allerlei problemen die wereldwijd spelen zijn terug te voeren op mannen die niet weten hoe ze een vrouw het hof moeten maken en ook niet weten hoe ze daarna met een vrouw moeten omgaan. Alleenstaande mannen hebben veel te veel de neiging om de patsende alfa uit te hangen, hoewel ze geen donder waard zijn. Of misschien juist wel. Laat de donder en bliksem op hen neerdalen! Misschien leren ze er wat van.

  Nico de Geit [16] reageerde op deze reactie.

 11. Perspectief schreef op : 12

  @jhon [5]: volgens mij staat deze reactie onder het verkeerde artikel.

 12. Nico schreef op : 14

  @prepperoni [4]: Als je de ouder/kind relatie vergelijkt met overheidsmachine/burgerij, wat een maatschappelijke gewoonte is, dan zie al allerlei dingen gruwelijk verkeerd gaan. Gezien dominantie en grove opvoedkundige perversies.

  Wij hebben als ouders bewust een ander spoor gekozen dan de voorbeelden die we krijgen. Een volgende stap in de evolutie, een verbetering. Bestuurlijke systemen gaan precies de andere kant op; degeneratie (verval). Bij ieder generatie wordt het slechter. Zogenaamde verbeteringen maken de verwarring alleen maar groter. Kan ook niet anders, want de uitgangspunten kloppen niet. Dan blijft het aanmodderen.

  @prepperoni [7]: Wie eenmaal geperverteerd raakt en zich daardoor superieur acht, wordt er heel erg chagrijnig van als anderen zelfs maar kritiek uiten. Wanneer diegene z’n zin niet kan doordrijven (doordat iemand zich omdraait en wegloopt of zelfs de moed heeft om naar een ander gebied te verhuizen) handelt hij als een narcist. De ander ‘is’ slecht. Een overheidsmachine is niet blij met emigranten, zowel de vertrekkende als arriverende variant. Het zijn immer landverraders, verdachten, die na verhuizing minstens goed in de gaten gehouden moeten worden. Althans, dat is onze ervaring.
  We hebben extreem veel verdachtmakerij, rigide en dwang-neurotisch gedrag van overheidswege meegemaakt na emigratie. Dat zit voor zover we kunnen inschatten inmiddels op vele plekjes in bestuurlijk DNA. Kennelijk maakt men zich vooral zorgen over inkomsten. Die moeten ongehinderd binnen kunnen stromen, hoewel wel bij anderen afgedwongen, en mogen nooit gehinderd worden. Afgaande op onze ervaring lijkt dat de heilige graal voor overheidsdienaren te zijn, waarop bestuurlijke methoden worden afgestemd.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 13. Nico schreef op : 15

  @Nico de Geit [9]: De kern van heel veel problemen wereldwijd is terug te voeren op de zienswijze inzake de man/vrouw relatie.

  Je moet weten dat ooit de man is misbruikt als beeld voor een koning/staatshoofd (dominerend) en de vrouw als beeld voor een bevolking. Die beeldspraak is later geëvolueerd, maar waar het om gaat is dat als beelden zich via religie in de denkwereld van bevolkingen nestelen en gezinnen daarvan een afspiegeling worden, het goed mis kan gaan. En dat doet het ook. Als je namelijk goede (voor)beelden ziet, dan ben je geneigd dat in denken en gedrag over te nemen. Wat ook geldt voor perversiteiten.

  Er zijn maar zeer weinig mensen die optreden zoals wij dat hebben gedaan; luisteren en kijken naar voorbeelden, maar je eigen weg kiezen. Is het je weleens opgevallen dat eigenrichting (vigilantisme) een maatschappelijk taboe is, strafbaar zelfs? Dat is echt niet zonder reden. Besmet een woord en voorkom iets gezonds is kennelijk het devies.

  Eigenrichting = jezelf richten. Anders uitgedrukt zelf bepalen wat de gedragsregels voor je leven moeten zijn en daar dan ook daadwerkelijk naar handelen. Jammer dat wikipedia over eigenrichting een lulverhaal heeft verzonnen, want het Engelse vigalant bekent natuurlijk gewoon ‘waakzaam’ – dat je jezelf aan je eigen regels houdt en ervoor waakt dat een ander die niet schendt… (inkomende manipulatie en agressie) en natuurlijk corrigerend optreden. Nou, dat is al helemaal uit den boze. Want een mens dient zich te richten naar het ‘bevoegd gezag’. Whahahahaa…. Slechte voorbeelden volgen is een slecht idee!

 14. Nico schreef op : 16

  Sorry, linkje ging verkeerd. Eigenrichting staat hier.

 15. Nico de Geit schreef op : 17

  @Nico [10]:

  ‘Allerlei problemen die wereldwijd spelen zijn terug te voeren op mannen die niet weten hoe ze een vrouw het hof moeten maken en ook niet weten hoe ze daarna met een vrouw moeten omgaan.’

  Veel vrouwen kiezen gewoon voor de overheid, zien mannen als slaven. De overheid ziet mannen ook als slaven. Ik heb daar geen behoefte aan, en doe ook geen moeite meer anderen ‘het hof’ te maken. Ik maak mijn eigen hof.

 16. Nico de Geit schreef op : 18

  Hoeveel energie wil je stoppen in ‘het hof maken van vrouwen’, en hoe lang ga je ermee door? Steeds vaker gooien mannen op een gegeven moment de handdoek in de ring:

  Where have all the good men gone?

  www.youtube.com

  De overheid geeft vrouwen steeds meer rechten, hetgeen uitdraait op plichten of belemmeringen voor de man. Niet freemd dat ze er geen zin meer in hebben.

  Slaan van kinderen is een topic van 40 jaar geleden. De nieuwe generaties gaan steeds minder vaak duurzame relaties aan. En dat heeft sociale, maatschappelijke en economische gevolgen.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 17. Nico schreef op : 19

  Beste Nico de Geit [17]: Ik begrijp waar je op doelt, waar je frustratie vandaan komt. In grote lijnen althans. Vrijspreker is niet het medium om dit te bespreken helaas.

  Laat ik dit zeggen, kort en bondig, het is een kwestie van verziekte denkwijzen genezen en heropvoeden. Want mannen moeten leren wat het nu eigenlijk betekent om man te zijn, vrouwen wat het nu eigenlijk betekent om vrouw te zijn. Daar begint het. Vervolgens moet je door naar wat het betekent om man en vrouw tot elkaar te laten komen en samen om op een gezonde manier te functioneren. Er zijn zoveel perverse denkwijzen ontstaan (met verstoord/gestoord functioneren) dat dat een waarlijk helse opgave is.

 18. Nico schreef op : 20

  Dus om de helse gang van zaken tussen man en vrouw te elimineren moet je eerst door een opvoedkundige hel. En dan hebben we het nog niet gehad over het opvoeden van kinderen…

 19. Nico de Geit schreef op : 21

  Slaan van kinderen, even terug naar de ontwikkelingen die ter zake doen:

  Kerkelijk huwelijk = man + vrouw + God

  Werd vervangen door:

  Burgerlijk huwelijk = man + vrouw + overheid, en eventueel met God

  U begrijpt het al: sinds de overheid erbij kwam kun je maar beter wegwezen. Feminisme, vrouwenrechten, krankzinnige alimentatieverplichtingen, nul rechten voor mannen, alleen maar plichten.

  Met God waren we beter af.

  Als mannen zich terugtrekken dondert het systeem in elkaar. MGTOW is nieuw, maar lang geleden was celibaat – en dergelijke stromingen – een ware plaag en vaak ook verboden.

  Ik heb het idee dat de overheid vrouwen gebruikt om mannen voor het karretje te spannen. En slaan van kinderen? In 2017 bellen moeders de politie!

  Vrouw belt politie omdat drie-jarige dochter de gordel niet om wil:

  www.youtube.com

  Moeder belt de politie voor haar 10-jarige zoontje, jongetje wordt met geweld en geboeid afgevoerd:

  www.youtube.com

  Youtube staat er vol mee. De overheid in actie.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 20. Nico schreef op : 22

  @Nico de Geit [20]: Als jij over man en vrouw of ouders en kinderen schrijft denk ik aan andere concepten die daar een afspiegeling van kunnen zijn, functioneel of juist niet.

  Man = koning / staatshoofd
  Vrouw = bevolking, opgedeeld in dienaren van een staatshoofd en de rest

  Dit is de bijbelse indeling, staatshoofd als herder/beschermen/opvoeder en de bevolking als schapen, waaronder bokken. De dienaren van het staatshoofden worden dan neergezet als geiten.

  Daarnaast heb je een ander model:
  Man = overheidsmachine, dominerend
  Vrouw = burgerij, volgzaam en reflecterend

  Alles wat er gebeurt kan draaien om liefde of om haat en nijd.
  Het kernwoord is opvoeden, vandaar dat in de Bijbel wordt gesproken over ‘kinderen des volks’. Pedo’s misbruiken deze ‘kinderen’, ongeacht leeftijd.

  Vul de rest maar in. Als vrouwen door mannen iets verboden wordt, roept een vrouw voor ieder wissewasje met een kind de man erbij. Vervang vrouw door burgerij en man door overheidsdienaar dan krijg je de goede of juist krankzinnige voorbeelden vanuit de praktijk. Zoals je al beschreef.

  Welke voorbeelden je ook pakt, uiteindelijk gaat het om opvoeden en de uitkomsten van opvoedingen. Daar kan heeeeeeel veel over gezegd worden. Vooral omdat er perversiteiten zijn ontstaan.

 21. Nico schreef op : 23

  De uitspraak ‘met God waren we beter af’ is waar.
  Het is best opmerkelijk dat gelovigen God buiten zich zoeken; de koning als rolmodel, of misschien juist andersom God als rolmodel voor een koning. In het christendom claimt men dat God ook ín mensen kan wonen.
  Wie zich in spiritualiteit verdiept stelt dat het goddelijke in een mens moet ontwaken en groeien. Misschien zit dat wat dichter bij de realiteit.

  Waar het natuurlijk om gaat is dat als mensen het goddelijke onvoldoende of niet in zich hebben (door groei of absorberen van buitenaf), er mishandeling volgt. Hoe dat veroorzaakt wordt? Nou, verkeerde informatie, verkeerde voorbeelden, verkeerde vrienden. Om dat weer recht te zetten is een helse klus.

  Jezelf terugtrekken (vrouwen die geen vent meer willen of andersom mannen die geen vrouw meer willen) kan in een disfunctioneel gezin een laatste stap zijn, een scheiding, maar tussen burgers en overheidsdienaren ligt dat een heel stuk lastiger. Aangezien dat laatste een opvoedkundige kwestie is die door heel de bevolking speelt, is het aan het staatshoofd om bij disfunctionaliteit sterk bij te sturen. Kan dat niet dan is de tijd rijp om het staatshoofd te vervangen lijkt me. Algemeen gesproken. Waarbij aangetekend moet worden dat ik nog niet één staatshoofd heb waargenomen die daadwerkelijk het goede voorbeeld geeft en mensen daadwerkelijk op het juiste spoor zet.

 22. Nico schreef op : 25

  @Nico de Geit [23]: Dat vind ik een heel flauwe opmerking. En vooral ondoordacht. Feminisme destabiliseert inderdaad omdat het gewoon weer een maniertje is om wrijving tussen man en vrouw te genereren. Een dominerende vent veroorzaakt wrijving. Een vrouw die zich in een bepaalde positie wil wurmen ook. Het maakt geen moer uit vanuit welke hoek wrijving ontstaat. De ultieme vraag is hoe de wrijving definitief weggenomen kan worden.

  Als je zorgvuldig de dieper liggende betekenis van het hexagram bestudeert, dan zie je een oeroud filosofisch doel tevoorschijn komen; de vereniging van man en vrouw en de vereniging van datgene wat bestuurt en bestuurd wordt. Dat impliceert een definitief einde van wrijving. Want alle gelul over genderrollen en rollen in een maatschappij is dan voorbij.

  Vanuit de traditionele rollen waarbij de man dominerend is en de vrouw onderdanig, volgzaam, reflecterend naar dat filosofische einddoel is een tussenstap nodig. Sommigen vinden dat dat feminisme moet zijn. Uit eigen ervaring weten wij (man en vrouw) dat het ook anders kan. Want waarom zou een vrouw zich in een positie wurmen als een man een vrouw ook kan aanmoedigen om een positie in te nemen, dat op een gezonde manier te doen en daarin te groeien? Een dergelijk proces naar gezondere verhoudingen en daadwerkelijke vereniging schemert ook in de Bijbel door, ook al moet je jezelf dan door verhullende religieuze taal bijten.

 23. prepperoni schreef op : 26

  @Perspectief [12]: juist niet, ik zie ze als gerespecteerde gasten die ieder moment het huis mogen verlaten. Ik bied ze gratis opvoeding en coaching, maar wel onder mijn voorwaarden. En dat betekend oa. dat er duidelijke grenzen zijn. Als ik ze dat niet leer doet de medemens cq overheid dat wel. En die gebruiken veel meer geweld dan ik.