Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Er is geen principieel verschil tussen een natiestaat of maffia organisatie. Het is beide georganiseerde misdaad.

  Omdat één club meer wapens heeft dan de andere, zijn de decreten daarvan omgezet in wetgeving, waardoor de activiteiten van de andere club in ieder geval voor een deel georganiseerde criminaliteit heten te zijn.

  Er is een verschil tussen misdaad en criminaliteit. Het een is een daad waar ethisch gezien iets mee mis is, het ander is het schenden van gedragsregels waar ethisch gezien niet per definitie iets mee mis is. Tsja… beeldvorming en perspectief. Het betreft hoe dan ook gekantelde en daardoor geperverteerde concepten.

  Michiel [2] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 3

  @Michiel [2]: Het is me niet duidelijk wat je wilt. Een panklaar antwoord? Een uitgebreide uitleg? Het lijkt me zinvoller als je er zelf over nadenkt, zoals ook ik heb gedaan.

  Vergelijk scenario a) mensen die kinderen krijgen met een netwerkje van vriendschappen
  met scenario b) een organisatie zoals een onderneming, een natiestaat of een mafia familie.

  a) Hoe gedragen ouders zich t.o.v. kinderen, vrienden en overige mensen?
  b) Hoe gedragen kopstukken van organisaties zich t.o.v. interne medewerkers en buitenstaanders?

  Waar komen gedragsnormen vandaan?
  Waartoe dienen ze?
  Hoe worden ze geïmplementeerd en gehandhaafd?
  (alles in beide scenario’s)

  Wat zijn de gevolgen van netwerkje a) en wat de gevolgen van netwerkje b) op buitenstaanders? Denk daarbij vooral aan de morele en ethische aspecten.
  Welke factoren spelen bij die gevolgen een rol? (aard, doel, kracht)

 3. Nico schreef op : 4

  Over methodes:

  Zowel staatshoofden als godfathers van maffia doen aan ‘protection racketeering’. In de praktijk betekent het dat als er een zakelijke activiteit wordt ondernomen, in Italië beide organisaties langskomen om beschermgeld te eisen (bij overheid heet dat belastingen). Betaal je dat niet, dan komen ze nog een keer langs om je leven te verzieken. Ze hebben er geen moer mee te maken dat een mens ook levensbehoeften heeft. Waar het om gaat is dat ze kunnen zuigen.

  De maffia hanteert net als een natiestaat rekruteringsmethodes voor degenen die hen van nut kunnen zijn. Het komt er uiteindelijk op neer dat wie niet buigt en zich laat assimileren ten gronde gericht of omgelegd wordt. Wat ook geldt voor een ieder die het veronderstelde gezag van een godfather of staatshoofd ter discussie stelt, want verzet is ‘uit den boze’ (hoewel dat een exacte omkering is).

  Als je alleen kijkt naar methodes, dan kun je constateren dat zowel natiestaten als maffia organisaties perversies zijn van een gezonde gang van zaken, die verziekend uitwerken. In geen van beide gevallen zijn mensen blij met hun bestaan, tenzij ze tot de club behoren. Want dat biedt bestaanszekerheid, ten koste van ‘outsiders’

  Philosoof G&R Eigenwijs [5] reageerde op deze reactie.

 4. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 5

  @Nico [4]:
  Soms zijn er ook zaken die dienen om te reguleren,
  m.b.t. het maatschappelijk welzijn.

  Er word misbruik gemaakt, dat is mij duidelijk.
  En vervolging hier van, is niet altijd effectief.
  Om redenen?

  Helaas!

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 6

  @Philosoof G&R Eigenwijs [5]: Uiteraard ben ik me bewust van de noodzaak om soms corrigerend op te treden. Reguleren is weer een stap verder, maar ook dat is soms nodig. Denk aan weghelften en het voorkomen van frontale botsingen. Afspraken maken (reguleren dus) is voor veel dingen noodzakelijk.

  Een oude vraag is hóe je dingen moet regelen. En met welke middelen. En bovenal; waarom? Er is een groot verschil tussen het welzijn van mensen voor ogen hebben of ‘gewoon’ de uitvoering van je plannetjes doorduwen ‘omdat het kan’. In het laatste geval wordt iedereen vervolgt die in de weg staat of zelfs maar verzet levert.

  Godfathers van maffia organisaties en andere bestuurlijke hoofden in de overheidsmachine (beide in het ‘bezit’ van voetvolk voor uitvoering) hebben met elkaar gemeen dat ze geen verzet dulden. Daar volgen draconische maatregelen op om het verzet neer te slaan en/of in te lijven.

  In 1 Samuël 8 (Bijbel) zie je de modus operandi van koningen, die ook door godfathers wordt gehanteerd. Grofweg zijn er 3 keuze’s:
  – Onderworpen worden (na verzet opnieuw, telkens weer)
  – Jezelf in laten lijven
  – Een alternatief creëren. Als je natiestaten en maffia organisaties ziet als sociale kankers die met elkaar strijden om de macht, dan kun je daarvan een omgekeerde variant opzetten die (niet als een kanker maar) als een geneesmiddel uitwerkt en langzamerhand de sociale kanker vervangt door iets dat daadwerkelijke gezond is. Uiteraard vergt dat een strategisch plan dat onkwetsbaar is voor agressiviteit in termen van fysieke dwang en geweld, dé instrumenten waarmee natiestaten en maffia organisaties hun posities handhaven

 6. Nico schreef op : 7

  Overigens, voor de duidelijkheid, als ik het juist inschat zouden ook staatshoofden blij zijn met de derde en laatste optie. Want het is geen pretje om als levend mensenoffer te moeten functioneren (privé leven hebben ze nauwelijks) om de boel desnoods middels dwang en geweld in het gareel te houden!

 7. Nico schreef op : 9

  @Pcrs [8]: Het mooi woord voor het afdwingen van beschermgeld is extortion racketeering, veelal ‘protection racketeering’ genoemd.

 8. Perspectief schreef op : 13

  @pcrs [12]: Ik maak me nergens zorgen over, lol. Het is voor iemand anders waar ik een discussie mee heb. Helaas heb ik de tijd niet om allemaal boeken door te lezen. Dus vraag ik iemand die ancap is. Dank je 🙂

  Ik zag ook nog een paar links onder dit artikel. Ik scan ze wel.
  libertarian.nl

  @jhon [11]:
  Ik zal het doorlezen. Nou ja scannen. Dank je 🙂