Reacties
 1. IIS schreef op : 1

  I’m dressing up as a democrat. When kids come to my door, I’ll take half their candy and give it to the kids too lazy to trick or treat.

 2. dZvZtKm schreef op : 2

  en zij waren ons voor
  www.youtube.com

 3. Nico schreef op : 3

  Een gelaagde boodschap.

  1) Een mens wordt vanaf de geboorte vanuit de biologische baarmoeder geacht partij te zijn in een zogenaamd sociaal contract. Een smoes en verkooppraatje om een mens van jongs af aan te onderwerpen aan wetgeving; effectief een vorm van slavernij.
  Als eindresultaat maakt de betrokkene maatschappelijk gezien deel uit van een kudde die geleid wordt door wildvreemden. De mens als ‘fossiele brandstof’, ‘natuurlijke hulpbron’ of kuddedier, in de ogen van alfa’s slechts goed om als stemvee, melkvee of slachtvee te dienen.

  2) Iemand die eenzijdig gedwongen wordt om een zogenaamde rite de passage door te maken wordt in een sociaal isolement gebracht (traditioneel 3.5 jaar tegenwoordig 3 jaar).
  Wat iemand in die overgangsperiode communiceert (belangstelling, passies) wordt gezien als het schrijven van een sociaal contract (in werkelijkheid een maatschappelijk contract), het definiëren van een maatschappelijk toekomst(beeld). Noem het maar een gedwongen beroepskeuzetest. Een variant op deze gang van zaken is het verhaal over dr. Faust van Waardenburg.
  Als eindresultaat maakt de betrokkene deel uit van een zwerm die geleid wordt door een staatshoofd en eventueel een regering (ministerraad).

  Uiteraard zijn beide maatschappelijke scenario’s bullshit uit de anus van alfa-mannetjes die graag instrumenten in hun handen hebben.
  Want áls iemand al een overeenkomst treft met een ander, dan moet dat weloverwogen en volledig uit vrije wil zijn. Zonder dat er relevante informatie achtergehouden wordt, dus met open vizier, in een gelijkwaardige verhouding. Zodra de informatie- en machtsbalans scheefgetrokken wordt gaat het zaakje stinken.
  Beperkingen zijn er altijd, maar als die tegennatuurlijk van aard zijn, zijn ze wat ons betreft onaanvaardbaar.

  Wij kennen beide scenario’s vanuit eigen ervaring en hebben ons in beide gevallen afgesloten voor een situatie waarin we onderworpen worden aan of opgenomen worden in een kudde of zwerm. Keuzes over ons leven maken wij zelf. Als een ander zich daarmee dwingend bemoeit is dat een garantie voor ellende, dat weten we inmiddels uit jaaaaaaarenlange ervaring.

 4. jaas schreef op : 4

  Ja, het ‘sociale contract’, is een spook ( zoals Stirner zou zeggen )

  Vergeet alleen neit, ook het NAP is een spook ? NAP?, i didnt sign shit…..

  Het contract, dat ik een van jou zeventigduizend lege panden niet mag kraken, is ook een contract dat ik niet ondertekend heb.

  Ik doe het gewoon, met of zonder conceptueel ‘contract’

  Ook zonder ‘contracten’, doe ik geen vlieg kwaad en ik heb ze dus niet nodig.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  Waar het om gaat is dat je eerst een basis moet kunnen aanleggen van kennis waarop je jezelf baseert. Noem het maar een filosofisch fundament.

  In het Koninkrijk der Nederlanden is dit het “Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden”.

  Daarop bouw je een basale gedragscode die individuele, sociale en maatschappelijke aspecten regelt. Noem het maar de grondwet. Alles wat daarna komt is daaraan onderworpen.

  In het Koninkrijk der Nederlanden is dit de Grondwet. Maar, die grondwet wordt onderworpen aan wat er daarna komt (wet- en regelgeving), wat een doodzonde is. Het brengt de integriteit in gevaar. Het wordt dan te makkelijk om hoogverraad te plegen jegens de grondwet.

  Op het fundament met daarop de basale gedragscode bouw je projecten. Voor een huis zijn dat bijvoorbeeld kamers, voor een individu activiteiten in een leven, voor een staat onderwerpen als gezondheidszorg, huisvesting etc.

  Een overeenkomst, zoals een daadwerkelijk sociaal of maatschappelijk contract, is zoiets als hoe je dat met anderen regelt. Maar ja. Dan moet je wel eerst een gezond fundament hebben, een gezonde basale gedragscode. En je doet dat in de context van projecten die je zelf hebt vastgesteld en waarvoor je liefhebbers hebt gevonden om mee samen te werken.

  Scenario 1 en 2 die ik eerder noemde voldoen niet aan deze gang van zaken. Het is allemaal (af)dwingen wat de klok slaat.

 6. pcrs schreef op : 6

  @jaas [4]: Ook de stelling van Pythagoras is een spook, maar sommige stellingen zijn waar en anderen niet. Het NAP kan consistent worden ingevoerd, het sociaal contract niet en is noodzakelijkerwijs onzin.

 7. Jaas schreef op : 7

  Hoe wil je het invoeren dan ?

  Het kan alleen toegepast worden, met de gratie van macht. Zonder macht, geen NAP, zelfs al is niemand het ermee eens. Een landheer, enforced zijn NAP, het is niet een gegeven dat betekenis heeft, buiten macht om.

  Het sociaal contract, wordt net zo goed doorgevoerd onder de pressie van geweld. Net als NAP property beschermd zou worden, onder druk van geweld. Kortom, beide zijn niet heel verschillend. Het NAP is alleen eerlijker in haar motieven.