donderdag, 13 juli 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Twee decennia belastingen: assurantie belasting

tariefswijziging onder Rutte 2 duidelijk zichtbaar, verder no comment. bron CBS

assurantie belasting

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  De geschiedenis van belastingen is waarschijnlijk best interessant. En dan vooral hoe die belastingen de laatste pak ‘m beet 100 jaar omhoog zijn geschoten.

  Eeuwenlang was 10% wel zo’n beetje het plafond, hoewel daar ook mee gespeeld werd. Voorbeeld uit het Oude Testament:
  – 10% voor de geestelijkheid (priesters)
  – 10% voor de armen
  – Eens in de 3 jaar 10% voor volksfeesten
  Totaal 22%. De blijmoedige gever was spekkoper; geliefd door God (oftewel koning).

  Die percentages waren vaak in natura, zoals het eerste deel van de opbrengst van een oogst en de eerstgeboren lammeren.

  Opmerkelijk was dat ook de eerstgeboren mensen afgestaan dienden te worden, eigendom van God annex koning, tenzij (chantage) een losprijs werd voldaan.

  Het principe dat het eerste en beste als belasting afgestaan diende te worden is daarna gebleven, ook in de latere Europese cultuur, tot op de dag van vandaag. Een succesvol business model dat was gebaseerd op sprookjes oftewel zwendel, afpersing en angst aanjagen.

  Als we even specifiek naar Nederland kijken, dan zie je dat een Tiende penning van Alva tot een belastingrevolte leidde; zie o.a. dit artikel op Vrijspreker (van Seneca). Historisch gezien is dat nog niet eens zo lang geleden. En moet je kijken wat er daarna gebeurde. De lijn van belastingheffing schoot omhoog. Als een raket.

  Belastingheffing kun je zien als kapitaalvernietiging. Er gaat levensenergie verloren, levensjaren. Dat wordt als een afgeperst ‘offer’ opgebrand door ‘het systeem’. Het vernietigt menselijk kapitaal op individueel niveau, want als er iets wordt afgeperst dan bestaat niet de vrijheid om deugden zoals matigheid en zelfbeheersing aan te leren. En gezonde karaktertrekjes zoals gastvrijheid en vrijgevigheid.

  Hoe meer belastingheffing, hoe minder mogelijkheden resteren. Wat zover kan gaan dat er zelfs gebrek ontstaat, wat uiteraard uitsluitend het geval is in de laagste stand (de derde stand, burger, die op de 3e rang van het maatschappelijke circus zit). Al eeuwenlang is de proletariër de ‘fossiele brandstof’ voor degenen die graag overmatig pleziertjes en speeltjes wensen.

  Als een maatschappelijk systeem actief is ingericht op kapitaalvernietiging, de vernietiging van menselijk kapitaal, dan is het rijp voor de sloop.

  Gezien grafieken met tarieven voor belastingheffing, en de steeds uitgebreidere inzet van industrietakken om mensenlevens verder te belasten (bijv. de incassoindustrie die al dan niet betwiste schulden verveelvoudigt)… wordt steeds duidelijker dat ook de heersende klasse op sloop (en vervanging?) aanstuurt. Hoewel er ook sprake kan zijn van een onbeheersbaar probleem, zoals (sociale) kanker die naar mening van degene die de diagnose stelt onbehandelbaar is geworden.

  Het Vaticaan en het op bepaalde denkwijzen geschoeide maatschappelijke systeem als terminale patiënt, nog te ‘bewonderen’ als een ‘dead man walking’. Tijd voor euthanasie?

 2. Nico schreef op : 2

  Belastingheffing kan in een technologisch ‘geavanceerde’ maatschappij allerlei vormen aannemen. Ook het bestaan uitgebreide wetgeving is een vorm van belasting, het bestaan van een bureaucratisch apparaat, ambtenaren die in de gaten krijgen dat iemand bestaat en zowaar wenst te leven/functioneren en ‘dus’ mensen lastigvallen. Allemaal technologie om mensenlevens onvruchtbaar te maken en inspanningen vruchteloos. Een andere vorm van kapitaalvernietiging; menselijk kapitaal wel te verstaan, want dit gaat niet om poen.

  Ook dit zijn niet alle vormen van belastingheffing. Wanneer een overheidsmachine besluit dat een leven actief op de korrel genomen moet worden, volgt nog een hele waslijst van misdaden tegen de menselijkheid. Helaas kunnen we dit uit eigen ervaring melden. Dit komt voort uit een heel oude denkwijze die lijden en martelaarschap verheerlijkt. Religie mag dan het opium voor het volk zijn, tussen door wordt ook geprobeerd om heroïne (helden) te produceren, ter meerdere eer en glorie van een uiterst pervers maatschappelijk systeem. Of misschien… zoals bij een schip…pompen of verzuipen, dat kan natuurlijk ook. Laatste stuiptrekkingen.