vrijdag, 14 juli 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hamburg ist war ein schönes Städtchen….

120px-Hamburg.Siegel.1304.rot.wmtHet is nog te zien aan de kentekens van Duitse auto’s waarvan de eigenaar in Hamburg woont. De letters HH. Die staan voor Hansestadt Hamburg. De roemruchte dagen van het Hanzeverbond zijn al lang voorbij en Hamburg is een linkse stad geworden.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de SPD nooit minder van 30% van de stemmen gehaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Meestal meer dan 40% en soms meer dan 50%.

Die oriëntatie van de voormalige Hanzestad kwam ook terug in de berichtgeving over de recente G20-rellen in Hamburg. De teneur in sommige media was zelfs vergoelijkend, in de sfeer van ‘inwoners van deze stad van progressieven, krakers en anarchisten zijn wel wat gewend.’ Het geweld richtte zich alleen tegen de echt rijken (lees: autobezitters in de betere wijken) en tegen door links gehate multinationale ondernemingen zoals IKEA.

In Nederland konden we kennisnemen van de commentaren van een zekere Kees Hudig (krakersnaam ‘Kees Stad’) en Anne Fleur Dekker, die allebei de politie verantwoordelijk hielden voor de orgie van geweld tijdens de G20-top.

Hun houding deed me denken aan een gouwe ouwe uit de tijd dat de hoofdstedelijke kraakbeweging nog veldslagen met de ME uitvocht: ‘Toen de politie verscheen, escaleerde de zaak’, heette het in die tijd steevast. Alsof de politie de straat op gaat om rellen te schoppen.

Ondertussen is er voor veel Hamburgers niets te lachen. Hun burgemeester – uiteraard van SPD-huize – wilde de top graag in zijn stad hebben en beloofde zijn stadgenoten dat er niets mis zou gaan.

Nu, dat hebben we kunnen zien. Het staat nog te bezien wat de gevolgen op langere termijn zijn, maar de geloofwaardigheid van de ’progressieven’ is er niet direct op vooruit gegaan, als je het mij vraagt. Tussen een oude kraakrat als Kees Hudig en het jonge dwaallicht Anne Fleur Dekker mag dan een generatie verschil zitten, ze vinden elkaar in de filosofie van de afbraak.

Paul Verhaegh

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Baphomet schreef op : 1

  Fascinerend is dat de tientallen of honderden miljoenen euro’s kostende vesting die de kapitalistische machtselite voor zichzelf in de stad Hamburg tijdens deze top heeft gebouwd niet wordt genoemd maar wel de mensen die er tegen in verzet komen….

  Libertarisme is dood, al lang maar nu weet ik het zeker

 2. Nico schreef op : 2

  Dit artikel wordt nog het meest interessant als je in- en uitzoomt op concepten. Het Hanzeverbond wordt vermeld. Hier iets meer info, over Nederlandse Hanzesteden.

  Wat bestaan er zoals voor een verbonden en wat is er de uitwerking van? Oorzaken, gevolgen?

  Op een heel basaal niveau bestaat iets dat ooit een ‘heilig verbond’ werd genoemd, de man/vrouw relatie. Een loslopende man en vrouw waren op zoek naar elkaar, in de hoedanigheid van ‘the One’ (uitverkorene) waarmee ze de rest van hun leven zouden gaan doorbrengen. Het is onmogelijk het belang van dit verbond te onderschatten.

  Dit verbond wordt echter op allerlei manieren bestreden, zoals door seksuele onreinheid tot gedragsnorm te verheffen waardoor mensen zichzelf verlagen.
  Het is namelijk de bedoeling dat een huis(houden) tegen zichzelf verdeeld is. In plaats van daadwerkelijk elkaar lief te hebben, dienen ‘echtelieden’ het maatschappelijke systeem als ‘the One’ te zien waarmee ze hun verdere leven gaan doorbrengen. De verzwakking van de man/vrouw relatie is in het belang van de heersende klasse; exploitatie, gentech, etc. Individuen die zwak gehouden dienen te worden doen (gedwongen) dienst als grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en programmeerbare robots voor elites zoals die tijdens de G20 op kwam draven.

  Dit is het kleinst denkbare niveau, wat op grotere schaal de grootst denkbare gevolgen heeft.

  Als je uitzoomt, dan zie je zoiets als het Hanzeverbond. Wat de man/vrouw binnen een huishouden doen, wordt nu op het niveau van een stad gedaan. De interne markt beschermen zodat ‘ie kan floreren en een gezonde uitwerking kan hebben naar de omgeving. Zoals huishoudens met elkaar een netwerk kunnen vormen, zo deden steden dat middels ook; Hanzesteden.

  Je kunt verder uitzoomen naar een verschijnsel dat grootschalige oorlogen mogelijk heeft gemaakt, gezinnen en steden ondermijnt; landen (afromen, gedrag afdwingen, vernietiging van menselijk kapitaal).

  Je kunt verder uitzoomen naar een verschijnsel dat landen en steden ondermijnt; multinationals (afromen, marktdominantie afdwingen, poen die weglekt om in andere regio’s besteedt te worden).