Reacties
 1. Ratio schreef op : 1
  Ratio

  Het gaat inderdaad om mensen die eigen verantwoordelijkheid willen gaan dragen. Vrijheid is eigen verantwoording en kan dus niet komen van een heerser of een staat.

  Ik heb een beetje moeite met “to institute”. Anarchie kan je niet vestigen, of invoeren, anarchie ontstaat. Zoals Tolstoy inderdaad stelt. Langzaam aan indien mensen steeds meer eigen verantwoording gaan dragen, tot het punt ze ook totale eigen verantwoording willen voor de persoonlijke veiligheid.

  Waarschijnlijk willen de meeste mensen overigens niet al die eigen verantwoordelijkheid en zullen ze blijer zijn in een situatie met een beperkte hierarchie en staat.

 2. Nico schreef op : 2

  Het staartje van deze quote is wel interessant. Welbeschouwd is het een beschamende vertoning om levens van mensen te kapen, in een informatie-bubbel gevangen te houden, en daarmee te schaden.

  Eén van de meest sadistische dingen die een mens aangedaan kan worden is ervoor te zorgen dat iemand niet weet dat ‘ie iets niet weet. En dan ‘lekker’ laten spartelen.

  Raymond V. [3] reageerde op deze reactie.

 3. Raymond V. schreef op : 3

  @Nico [2]:

  In een informatie-bubbel gevangen te houden, en daarmee te schaden.

  informatie-bubbel….mooie twist , helaas al te waar.

  Bertelsman = RTL = Radio Television Luxemburg , is dus ook Bertelsman online = bol.com = 24 uur propaganda ( de digitale wereld is fantastisch ) = want het huisaltaar ( vertel-u-een-visie ) is een gospel geworden , een nieuwe religie , en de priesters hiervan noemt men presentatoren.
  Overigens is uw z.g. “publieke omroep ” ook een “privaat rechtspersoon “, en in facto een verkapte RTL , maar is ook een goed doel , en vrijgesteld van belastingen .
  En zo neukt de hele media jouw in je reet …..en dan heb ik Sjonnie de Mullah , nog niet eens behandeld ( sbs666).

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 4. Nico schreef op : 4

  @Raymond V. [3]: Daar zijn we het dan wel zo ongeveer over eens. Wie naar anderen luistert wordt veelal op een dwaalspoor gezet. Hoewel… een effectieve leugen genoeg waarheid bevat om geloofwaardig te zijn.

  Anders uitgedrukt: Naar een berg leugens luisteren biedt de mogelijkheid om stukje bij beetje steeds meer waarheid er tussenuit te filteren!

  Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Hoewel niemand als een goudzoeker wil zeven op zoek naar minuscule deeltjes. Het is meer een noodgedwongen bezigheid.

  Raymond V. [5] reageerde op deze reactie.

 5. Raymond V. schreef op : 5

  @Nico [4]:

  Het is meer een noodgedwongen bezigheid.

  Nou dat hangt er vanaf of je de wil en uithoudingsvermogen bezit , om je in de psychopathische wereld der media te verdiepen.

  Elke denkbare leugen is u al 10 keer verteld , en vervolgens gaan ze er nog 10 keer overheen….allemaal… radio , televisie en krant , en die z.g. “waarheidsbeweging ” op internet .

  Xandernieuws ( hoofdbasis Zwitserland , en overbuurman Ann(e) Frank ( Rand ) stichting ) , Niburu , M.Kat , Geen stijl , enz , enz…..gecontroleerde dis-informatie.

  PS . De gehele NPO BV. en RTL G.M.B.H. SBS666( de Mullah ) draait digitaal , en digitaal betekend LITHIUM , dus hier heeft u een nieuw voorwendsel voor terrorisme , en daaropvolgend ingrijpen.

  the real reason U.S. is at war in Afghanistan :www.youtube.com

 6. anp rebel schreef op : 6

  Leren denken in maatschappelijke verbanden

  Mensen die maatschappelijk zoveel ontwikkeld zijn dat zij het misbruik van macht door autoriteiten en de gevolgen daarvan goed zijn gaan beseffen kunnen in hun voorgestelde remedie twee kanten op. Je kan kiezen voor het verbeteren van het individu of je kan kiezen voor het verbeteren van de organisatie van de samenleving. Tolstoi geeft voor het anarchisme de eerste weg aan. De man was een uitmuntend literair schrijver, historicus en filosoof. Het is me opgevallen dat denkers in deze genres vaker kiezen voor de individuele benadering. Als we nu maar allemaal bepaalde opvattingen en wensen gaan krijgen dan komt het toch nog goed. Liefst dezelfde, namelijk dat we geen autoriteiten willen.

  In zijn boeken laat Tolstoi soms op een meesterlijke manier zien hoe besluitvorming in zijn Russische samenleving ontstond. Een voorbeeld is de rake manier waarop hij de politieke anticipatie op de Franse inval in hoge politieke kringen beschrijft in zijn Oorlog en Vrede. Het is daarom markant dat hij die lijn niet doortrekt en concrete aanbevelingen doet hoe organisatorisch zijn samenleving te verbeteren viel, zodat de kans op reusachtige uitglijders in besluitvorming en menselijke tragedies als gevolg daarvan verkleind zou kunnen worden.

  Toch zet hij zich in zijn boeken al wel af tegen de historici van zijn tijd en daarvoor, die de loop van de geschiedenis nog verklaren door te wijzen op luttele woorden of een enkel kenmerk of omstandigheid van de autoriteit. Napoleon zou verloren hebben door een verkoudheid. Tolstoy zou gezien kunnen worden als een overgangsfiguur. De opkomst van de sociologie moest nog komen.

  De maatschappelijke ontwikkeling van de mensheid zou je in grove lijnen wellicht zo kunnen schetsen. In den beginne had de mens een heilig ontzag voor de autoriteit. Hij overdrijft de kwaliteiten van zijn autoriteit en gelooft dat alleen de autoriteit de problemen kan oplossen. Het beste dat hij kan doen is dan ook doen wat de autoriteit zegt.

  De volgende stap in maatschappelijke ontwikkeling is dan het juist totaal afwijzen van autoriteit. Alle rottigheid aan het bestaan van autoriteiten wijten. Een logische reactie. Immers die autoriteit was enorme bevoegdheden gegeven. Wie anders kon verantwoordelijk zijn voor de massaslachtingen die de mens overkwam?

  In de derde stap komt er een nuancering. Autoriteit is nodig, weet wat het beste is, maar de autoriteit weet vaak niet hoe hij zijn doel moet bereiken bij het individu. Hij benadert het individu verkeerd. Hier zien we het beeld oprijzen van het individu dat geholpen moet worden om de doelstelling van de autoriteit te realiseren. Het is de tijd van de opkomst van de universitaire sociale wetenschappen. Zij zullen de autoriteit bijstaan door wetenschappelijk advies hoe de maatschappelijke problemen door aansturing van en hulp aan het individu opgelost kunnen worden. Het is de idee van de sociaal maakbare samenleving.

  Inmiddels zitten we nu met de teleurstelling daarvan. We beleven in deze tijd het dieptepunt hiervan: de pseudo wetenschapper die als deskundige op het televisiejournaal met een schijnredelijk klinkende warboel aan drogredeneringen het door mondige burgers afgewezen en falende politieke beleid aan de argelozen zit te verkopen. Begrijpelijk dat dan het anarchisme van de tweede stap weer aan populariteit wint.

  En toch zullen we de organisatie van de samenleving moeten verbeteren. Ons af moeten vragen waarom het mis is gegaan met de universiteiten c.s. als kennis aandragers van het sociale. Naar mijn idee heeft dat te maken met het daar ontbreken van de invloed van de burger, de klant, de consument, de patiënt, het individu dus. Met het gedachtengoed van het libertarisme moet meer worden gedaan. Dat kan leiden tot een meer realistisch kijken naar het individu. Naar het gedrag van het individu in zijn particuliere omgeving, maar vooral ook naar het gedrag van dat individu in organisatieverband. Het moet tevens gaan om de wensen van het individu, niet om de los daarvan opgestelde doelstelling van de autoriteit. Het gaat er om dat we alleen de echt noodzakelijke organisaties overhouden en zorgen dat die functioneren ook rekening houdend met de beperkte capaciteiten van het individu. Maatschappelijke vraagstukken niet meer aanpakken door de samenleving maatschappelijk ingewikkelder te maken, maar die juist te vereenvoudigen.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  Beste anp rebel [6]: Dank voor deze bijdrage.

  Als ik de 3 stappen zo lees, dan spreekt daaruit een beeld van het maakbare individu, de maakbare sociale structuur:
  – De man die beslist hoe de vrouw moet worden
  – De aristocratie die beslist hoe de rest van de bevolking moet worden
  – Bestuurders die beslissen hoe hun ‘grondtroepen’ moeten worden

  Andersom; de vrouw die de man helpt om dat te bereiken, een bevolking die een aristocratie daarbij helpt, ‘grondtroepen’ die bestuurders daarbij helpen.
  “Als je het nu zus en zo aanpakt, dan kun je je doel bij mij en mensen zoals ik bereiken”.
  Daar achter zit een superioriteitsgedachte van verhevenen;
  “Als de ander nu maar net wordt als ik, dan gaat alles goed komen”.
  Daarbij komt: Verhevenen hebben het privilege verkregen om hun zin door te kunnen drijven.

  Deze top-down benadering is iets heel anders dan een daadwerkelijke samen-benadering. Mee mogen praten is iets anders dan ‘op gelijke hoogte staan’.

  Als je dit kantelt, dan zie je dat beide partijen zowel interessante capaciteiten als gebreken hebben. Maar door elkaar te proberen te dwingen, ontstaat wrijving die tot (vaak slepende) conflicten verworden.

  Even vergelijken met ervaringen rondom ons (man en vrouw):

  – Wij hebben nooit daadwerkelijk navolgbare voorbeelden gezien. Als er iemand vindt dat wij moeten worden als… dan wordt onze middelvinger acuut een stijve.
  In verschillende landen constateerden wij een soortgelijk sentiment onder bevolkingen. De redenering is ‘als wij worden zoals verhevenen, dan gaat onze moraal naar de kloten. Laat maar’.

  – Inkomende dwang is gif dat verziekt. Van nature wil niemand dwingend lastiggevallen worden. Dat hebben we ook om ons heen bespeurd. Velen raken gebroken, moedeloos, hopeloos etc. Daar hebben we veel voorbeelden van gezien, in verschillende landen. Onder vrouwen t.o.v. mannen, burgerijen t.o.v. overheidsmachines, bevolkingen t.o.v. regeringen.

  – Het schijnt voor velen moeilijk te zijn om gewoon naast anderen te gaan staan.
  Als een club zichzelf superieur acht ten opzichte van een individu, lukt dat niet.
  Als iemand zich als fan van een club gedraagt (conformeren aan gangbare denkwijzen), lukt dat niet.
  De druk van een mentale of fysieke overmacht jegens een individu moet eerst weg zijn voor er überhaupt een gezonde situatie kan ontstaan.

  Aangezien dwang de maatschappelijke norm is (geïnspireerd door heilig verklaarde boeken zoals religie of wetboeken)… is er een mentaliteitsverandering noodzakelijk.

  Dit is eenzelfde mentaliteitsverandering als veelal bij een man jegens zijn vrouw noodzakelijk is (met ‘dank’ aan filosofie en religie).
  De (filosofische en religieuze) traditie van een man die verheven is jegens zijn vrouw die verlaagd is, is in het terminale stadium. Alleen… als man en vrouw op gelijke hoogte aanlanden, dan betekent dat nog niet dat ze inmiddels hebben geleerd om op een daadwerkelijk gezonde manier met elkaar om te gaan zodat de volle gezamenlijke potentie gezamenlijk benut wordt. Man en vrouw moeten zichzelf eerst als het ware opnieuw uitvinden. Dat is geen technische aangelegenheid (het uitvoeren van een procedure of protocol), maar iets dat moet groeien.
  Onze ervaring is dat als je eenmaal begrijpt hoe dat werkt, oftewel hoe relevante natuurwetten werken, het ineens een heel stuk makkelijker wordt.

  Iets dergelijks geldt ook voor verhevenen ten opzichte van onderdanen /ondergeschikten / onderworpenen. Om de manier waarop mensen sociaal en maatschappelijk met elkaar omgaan gezond te krijgen, moet die manier als het ware opnieuw uitgevonden worden. Dat is geen technische aangelegenheid, maar iets dat moet groeien.
  Mogelijk komt de ervaring van het kweken van een gezonde man/vrouw relatie daar bij goed van pas.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 8. Nico schreef op : 8

  @Nico [7]: Om als alleenstaande van het laatste een indruk te krijgen verwijs ik naar de boekenserie Outlander (genre; historische roman). Er is ook een film en TV-serie van gemaakt. Het verhaal speelt zich af in Schotland en Frankrijk.

  De manier waarop Claire en Jamie (edelen) met elkaar en hun omgeving omgaan is een veelzeggende illustratie. Liefdevol, strijdbaar, enz. Mooie karakterschetsen, uitstekende illustraties van deugden (en ondeugden).

 9. Nico schreef op : 9

  Pardon, ik corrigeer mijzelf: Van deze boekenserie is uitsluitend een TV-serie gemaakt (2 seizoenen beschikbaar via Netflix).