donderdag, 14 september 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Vrijheid 2

Vrijheden worden niet gegeven maar genomen (leuze van de studentenopstand van 1968)

vrijspreker.nlLibje
Tips voor Libje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl
 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nomen Nescio schreef op : 1

  Dat is helemaal waar. Privileges worden gegeven; door ambtenaren die deze ook weer kunnen intrekken.

  Nu is het volk in dit land minder militant dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Dus zie ik de mensen niet gauw hun vrijheden teugpakken.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Beide worden niet gegeven maar genomen.

  Het is een misverstand om te veronderstellen dat vrijheid een privilege is. Om aan iemand vrijheid te kunnen geven moet het eerst ontnomen worden. Voorbeelden:

  – Je leert autorijden. Maar je mag niet autorijden tenzij je een fetisj genaamd rijbewijs bij je hebt. En áls je dat hebt, kan dat ding je weer ontnomen worden. Zo verwordt een vrijheid tot een privilege wat geschonken en gekocht, of juist ontnomen kan worden.

  – Je wilt een woning bouwen. Strikt verboden tenzij je een vergunning koopt en het precies doet zoals anderen eisen. Wie dan een woning bouwt… is verre van vrij.

  Vrijheid kan dus (terug)gekocht worden omdat zij eerst ontnomen is. En verwordt daarbij tot een ‘privilege’.

  Wanneer vrijheid ontnomen is, dan verworden verantwoordelijkheden tot plichten. Om die plichten als onvrije toch te kunnen uitvoeren zijn weer rechten nodig. Maar rechten zouden niet bestaan als vrijheid niet ontnomen was.

  Wie vrijheid wil (terug)nemen, wordt neergezet als een opstandeling, een rebel. Alleen… kwam een club mensen daarvóór rebels in opstand tegen de natuurlijke vrijheid van een mens. Om hem/haar als een dier, ding of nummer te kunnen behandelen. De beschuldiging aan het adres van iemand die vrijheid wenst is daarmee een typisch gevalletje van projectie.

 3. Nico schreef op : 3

  Wanneer mensen zelfs maar op de gedachte komen dat ze vrijheid moeten (terug)nemen, dan impliceert dat iets waar een taboe op rust: Degenen die vrijheid ontnomen hebben zijn kennelijk besmet met een verziekte denkwijze.

  Hierover schreef ik recent:

  Wie gelooft in de kracht van ‘moedertje natuur’, gelooft in vrijheid. Want de natuur kent geen onderwerpers of onderworpenen. Hoogstens levenden, zieken en doden. En bij dieren jagers en prooien. Dat de mens een dier zou zijn, is een verziekte denkwijze. Want zoals een dier van een hogere orde is dan een plant, is een mens van een hogere orde dan een dier.

  Wie in ‘moedertje natuur’ gelooft en haar eerbiedigt, behoort niet onderworpen te zijn.

  Als een mens van nature niet onderworpen hoort te zijn, dan hoort een mens van nature ook geen onderwerper te zijn.

  De wortel van dit kwaad (in Europa) kan in het scheppingsverhaal van de joodse Tenach en christelijke Bijbel gevonden worden. Als een verhaal aan het begin ontspoort, dan heeft wat erna komt weinig tot geen zin meer: “Onderwerpt de aarde…”. Genesis 1. Onderwerping is gewoon een ingeprogrammeerde gedachte. Maar… de natuur maakt geen gevangenen. Het is in vrijheid leven of anders sterven. Dus niet andere levensvormen uren, dagen, weken, maanden, jaren lastigvallen. Dat is pervers, ziek.

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 4. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 4
  Ratio

  @Nomen Nescio [1]: Eens, een ambtenaar kan slechts een privilege verschaffen als de staat eerst je rechten heeft geschonden. Het terugpakken hoeft niet perse met geweld of een opstand gepaard te gaan.

 5. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 5
  Ratio

  @Nico [3]: je stelt Want de natuur kent geen onderwerpers of onderworpenen. Hoogstens levenden, zieken en doden en Maar… de natuur maakt geen gevangenen. Het is in vrijheid leven of anders sterven. Dus niet andere levensvormen uren, dagen, weken, maanden, jaren lastigvallen. De meeste groepsdieren kennen een duidelijke hierarchie en ondergeschikte dieren worden dus wel lastig gevallen als ze de rechten proberen te claimen die het alpha mannetjes voor zich zelf heeft voorbehouden. Ze hebben vaak niet eens de vrijheid zich voort te planten. Insecten als mieren hebben een sociale orde waar Plato opgewonden over zou raken, aparte klassen strijders en werkers, precies wat hij beschreef. Diverse insecten als sluipwespen maken wel degelijk gevangenen, de insecten waarin ze hun eitjes leggen worden letterlijk levend opgegeten. Van binnen uit. De kattenziekte zit als een heerser in het brein van dieren en mensen en zorgt ervoor dat hun gedrag verandert, tot acties die gelijk staan aan zelfmoord toe. De natuur heeft geen hogere ethische normen dan het uitvoeren van die acties die zorgen dat genen worden doorgegeven, dat is het enige dat telt, de genen combinaties die daar niet aan gehoorzamen sterven in het evolutionaire proces uit.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. Bertuz schreef op : 6

  Een mens is vrij. Vrijheid wordt niet gegeven. Vrijheid wordt niet uitgedeeld als een soort van aalmoes. Vrijheid is. Vrijheid wordt wel afgenomen. Maar met welk recht?

  Vrijheid is evenmin handel. In Nico’s gedachte moet ik in ruil voor vrijheid in “moedertje natuur geloven en die eerbiedigen”. En zelfs als ik dat doe, ben ik in zijn beleving nog niet zeker van vrijheid. Immers er staat “behoort” niet onderworpen te zijn in plaats van “is vrij”.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @Ratio [5]: Hoewel het glashelder is wat je bedoelt, stel ik vast dat zienswijzen veelal een kwestie van perspectief zijn. Het is maar net wat iemand wíl zien ook. Wiens denken doordrenkt is met hiërarchie zíet ook hiërarchie. De vraag is dan uiteindelijk; wat zijn de feiten?

  Is een alfa-dier bijvoorbeeld een heerser met ondergeschikten? Of een dier dat voldoende krachtig is om een eerlijke verdeling van voedsel te waarborgen en ruziënde dieren tot gezonder gedrag te dwingen? Kwestie van perspectief.

  De orde tussen mieren kan gezien worden als een hiërarchie, maar ook als spontane rolverdeling met spontane rolwisselingen. Plato had een starre blik en wilde hiërarchie ontdekken, de werkelijkheid is minder star en dynamischer dan velen doen voorkomen.

  Een sluipwesp hangt in feite de parasiet uit, zoals ook een Zwarte weduwe doet – hoewel op een andere manier. De sluipwesp is overigens een interessant beeld van overheidsdenken; wie een ei legt (zaad van gedachtengoed) merkt dat daar liefst wat gedachten in geïnjecteerd worden zodat het zaad van gedachtengoed getransformeerd wordt naar een geesteskindje dat overheidsmachines goed uitkomt. Kaping dus (geesteskindjes en de opvoeding daarvan volledig sublimeren).

  Een kattenziekte is geen heerser, maar een ziekte. Als je in termen van heersen en macht denkt, dan kun je daarbij verzinnen dat een ziekte heerst en daardoor ook verslagen kan worden. Het immuunsysteem is zo bezien ook de generaal van een oorlogsmachine. Het mentale immuunsysteem een oorlogsmachine jegens verziekte denkwijzen die als een virus rondgaan.

  Wanneer een jager op een prooi af gaat, dan kun je stellen dat er sprake is van een onderwerper die een prooi onderwerpt. Maar van nature duurt dat bij mensen nooit lang. Het komt er toch uiteindelijk op neer dat iemand leeft (groeit en bloeit), eventueel onderweg ziek wordt, vervolgens dood gaat. Dat mensen hebben besloten om die gang van zaken te perverteren… getuigt wat ons betreft van verziekte denkwijzen. Niemand die er gelukkig van wordt, want zowel voor onderwerpers als onderworpenen is er geen lol aan. Niemand die er blij of gelukkig van wordt. Hoogstens schikken mensen zich in een rol, bij gebrek aan beter en vanwege machteloosheid jegens een overmacht.

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 8. Nico schreef op : 8

  @Bertuz [6]:
  Vrijheid is evenmin handel. In Nico’s gedachte moet ik in ruil voor vrijheid in “moedertje natuur geloven en die eerbiedigen”. En zelfs als ik dat doe, ben ik in zijn beleving nog niet zeker van vrijheid. Immers er staat “behoort” niet onderworpen te zijn in plaats van “is vrij”.

  Mee eens, vrijheid is geen handel. Van nature eerbiedigt en gehoorzaamt iemand ‘moedertje natuur’. Zo niet, dan komen er vanzelf sancties. Dat garanderen natuurwetten.
  Ik gebruikte het woord ‘behoort’ omdat de natuurlijke vrijheid die er was, middels onderwerping aan wet- en regelgeving die door mensen is bedacht, af is genomen. En dat behoort niet zo te zijn. Het is een schending van natuurwetten.

  De rechtvaardiging daarvoor is dat ieder mens geneigd is tot allerlei kwaad. Anders uitgedrukt wordt een mens die heel misschien weleens schade zou kunnen gaan aanrichten preventief onderworpen. Alvast maar even straffen voor zonden die mogelijk begaan zouden kunnen worden?

  Het probleem van deze redenering is dat er niet alleen sprake is van onrecht, maar ook van op achterstand zetten. Jaren als onderworpene zijn verspilde jaren waarin schade is aangericht. Dat werkt een beetje hetzelfde als iemand die in slavernij wordt gedwongen. Wie na X jaar in vrijheid gesteld zou worden, kan pas vanaf dat moment het eigen leven inzetten en vormgeven op de manier die zelf gewenst wordt. Er is niets nobels aan slavenhouderij. Ook niet als het belasting- of loonslavernij is.

  Best interessant dat onderwerpers zo’n bloedhekel hebben aan mensen die zelfstandig wensen te functioneren. Maar ja, daar is niets aan te verdienen natuurlijk. Je zou kunnen stellen dat onderwerpers ordinaire parasieten zijn. Rent seekers. Het devies: Onderwerp iemand aan een gebrektoestand; hoe meer ellende veroorzaakt kan worden, hoe meer er geprofiteerd kan worden.

  Bertuz [9] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 10

  @Bertuz [9]: Je kunt ook stellen dat wie geen verantwoordelijkheid neemt weg zal kwijnen, zichzelf zal schaden. Geen verantwoordelijkheid nemen is zondigen tegen natuurwetten door niets te doen wanneer dat wel zou moeten, volgens diezelfde natuurwetten.

  Dat iemand daardoor onderwerping over zich af roept… klinkt me meer als de rechtvaardiging van een onderwerper in de oren.

  Stel je voor je komt een hongerige bedelaar op straat tegen.
  Mogelijk heeft de betrokkene de eigen verantwoordelijkheid niet genomen, mogelijk door anderen in de problemen gebracht. Kan allebei.
  Maar… is dat dan een rechtvaardiging om de betrokkene te onderwerpen aan eisen? Te dwingen tot bepaald gedrag? Nee. Dat maken heersers ervan.

  Bertuz [14] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 11

  @Bertuz [9]: In de Engelse taal bestaat daarvoor een woord: interlocked.

  Interlocked is kennelijk de huidige toestand tussen de heersende en werkende klasse, de aristocratie en de rest van de bevolking.

 11. Nico schreef op : 12

  Als je nadenkt over vrijheid en verantwoordelijkheden, dan is het verstandig om een kerngezonde kerngedachte te nemen.

  Wanneer die kern vervuild raakt, dan is alles wat erop (uit)gebouwd vrijwel gegarandeerd ook vervuild. Vervuilde denkwijzen brengen vervuilde denkwijzen voort. Hoewel mensen oprecht kunnen geloven in bepaalde denkwijzen, neemt dat niet weg dat er ongemerkt vervuiling binnen kan sijpelen.

  Als je een werkelijk zuivere kerngedachte neemt, dan kun je stellen dat die getuigt van werkelijke beschaving. Op een pure manier. Wil je daarop verder bouwen, dan moet je ervoor zorgen dat je niet zondigt tegen die kern. Op die manier kun je in eigen huis grondlegger worden van een beschaving die best geavanceerd kan worden zonder onderweg puurheid te verliezen.

  Kijk ik terug in de geschiedenis, dan valt me op dat een gezonde kerngedachte uit beeld is geraakt. Recent kwam ik nog een voorbeeld tegen van (filosofische) ontsporing, eeuwen terug. De kerngedachte ooit was goed en kerngezond. Na wat ingrepen ontstond een verziekte denkwijze waar later weer op verder is gebouwd, met allerlei nodeloze ellende in het staartje.

 12. Nico schreef op : 13

  Misschien maak ik een gedachtensprongetje met ‘puur’ en ‘vervuild’.

  Puur is onvervuild, kerngezond, in alle opzichten. Komt er vervuiling binnen (zoals een denkwijze, parasiet, virus etc.), dan wordt puurheid aangetast. Het gevolg daarvan is dat er (natuurlijke) kracht en pracht verloren gaat. Je kunt die uitkomst wat camoufleren en/of opleuken met technologie, maar het blijft een slappe, verziekte bedoening.

 13. Bertuz schreef op : 14

  @Nico [10]: Dat kan zijn, maar dat is niet wat er staat. En dat is ook niet wat ik bedoel of goedkeur.

 14. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 15
  Ratio

  @Nico [7]: je stelt duidelijk … Want de natuur kent geen onderwerpers of onderworpenen. Hoogstens levenden, zieken en doden en Maar… de natuur maakt geen gevangenen. Het is in vrijheid leven of anders sterven.….

  De feiten laten volgens mij niet veel ruimte voor interpretatie. Katteziekte mag je een ziekte noemen maar dat neemt niet weg dat het een voorbeeld is dat de natuur heersers heeft, dat de natuur onderwerpt. Zie de paardehaar wormen: nl.wikipedia.org
  Het is een parasitaire worm die de hersenen van zijn gastheren, sprinkhanen en krekels, kan beïnvloeden. De gastheer wordt aangezet tot het opzoeken van water, zodat de volwassen worm de gastheer kan verlaten en soortgenoten kan opzoeken om te paren…. youtube filmpje www.youtube.com

  Hierin zie je duidelijk dat er heersers zijn in de natuur. Dat parasieten hun gastheer onderwerpen middels chemische prikkels.

  Als je Alfa mannetjes als eerlijke verdelers ziet dan lijkt me dit te kort door de bocht. Veel alfa mannetjes eisen alle vrouwtjes op, dus van eerlijk delen is op dat vlak al geen sprake. Als je leeuwen ziet eten dan zorgt de alfa man dat hij in ieder geval genoeg krijgt.Ook hier niet echt eerlijk delen.

  Ga anders even met een oud brood naar de sloot en kijk wat er gebeurt als je eendjes voert. De hierarchie is duidelijk. En de sterkste eenden zorgen er niet voor dat de zwakke eenden ook hun deel krijgen. Eerder het tegengestelde.

  Het gaat hier verder dan perspectief. De natuur is vooral genadeloos, behalve als de eigen genen in gedrang zijn (moederinstinct)

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 15. Nico schreef op : 16

  BREAKING NEWS:
  Vandaag hebben de staatshoofden van alle Europese landen besloten om alle overheidsdienaren te ontslaan. Morgen vallen de ontslagbrieven massaal in brievenbussen.

  Waarom hebben ze dit eigenlijk besloten?
  Eigenlijk heel eenvoudig. Ze zijn tot inkeer gekomen en erkennen (eindelijk!) berouwvol dat ieder mens van nature de vrijheid heeft om het eigen leven te besturen en regeren. Door alle overheidsdienaren te ontslaan, geven ze vrij baan.

  Wat zijn de schadelijke bijwerkingen van dit medicijn?
  Nou… die zijn er niet. Het medicijn is immers puur natuur. Nu is er vrij baan om door dwang verziekte levens weer gezond te krijgen!

  Gaan mensen geen gekke dingen doen dan? Er moet toch orde zijn?
  Zie het zo; je leven wordt teruggegeven aan de natuur en je innerlijke natuur. Natuurlijk is er dan orde! De orde van ‘moedertje natuur’ en de (wan)orde van je eigen innerlijke natuur.
  Vanaf nu heb je de volledig vrijheid om je eigen leven naar de kloten te helpen en de levens van anderen te verzieken. Of juist om je eigen leven te laten opbloeien en anderen te helpen hetzelfde te doen.

  Wat zijn de risico’s van deze nieuwe vrijheid?
  Tsja.. die zijn er eigenlijk niet. Behalve als je je vrijheid misbruikt om mensen die je nog nooit kwaad hebben gedaan te schaden. Dan speel je met je leven. Letterlijk. Want zonder overheidsdienaren… is er (gelukkig!) niemand meer om jou te beschermen tegen de gevolgen van jouw eigen beslissingen.
  Zaai je behulpzaamheid, dan oogst je dankbaarheid.
  Zaai je ellende, dan oogst je ellende of misschien zelfs de dood omdat je het geschenk van je leven (geschonken door ‘moedertje natuur’ in hoogsteigen persoon) hebt misbruikt. Het is dus maar net hoe gek je het zelf maakt.

  Wat ga ik met die vrijheid doen?
  Nou… dat moet je helemaal zelf weten. Maak er wat leuks van! Praat eens met anderen om te zien of je leuke dingen kunt gaan doen, zoals je eigen woning bouwen, een moestuin en speeltuin aanleggen, noem maar op. Dacht je nu echt dat de ‘sky the limit’ is? Echt niet! Je eigen vaardigheden zijn je limiet. En misschien de vaardigheden van anderen. Probeer eens na te denken over ouderwetse dingen als beroepseer, kleinambacht, vakmanschap. Je kunt je leven en je bezigheden zo mooi maken als je zelf wilt!!!

  Tot zover enige science fiction.
  De wetenschap dat dit mogelijk is wordt strikt gecensureerd door heersers 😉

 16. Nico schreef op : 17

  P.S. In een ver verleden bestond er een driehoeksverhouding tussen een vorst, man en vrouw. Zodat er een gezonde gang van zaken gewaarborgd bleef. Desnoods stuurde een vorst zijn honden (soldaten, beschermers van aristocratie) er op uit om de veiligheid te waarborgen.

  Nóg verder terug bestond er alleen een gezonde verhouding tussen man en vrouw, zonder vorst. Dat is niet alleen terug te zien in het joodse / christelijke / islamitische scheppingsverhaal, maar ook in het Taoïstisch scheppingsverhaal (hoewel gecamoufleerd).

 17. Nico schreef op : 18

  @Ratio [15]: Je hebt gelijk, de feiten zijn de feiten. De natuur is genadeloos, meedogenloos. De ene soort valt de andere soort aan. Tussen soortgenoten gaat het er niet altijd eerlijk aan toe, het is meer het ‘recht’ van de sterkste zodat alleen sterkeren overleven. Tot zover zijn we het eens.

  Misschien ben je jezelf ervan bewust dat ik soms bewust generaliseer of simplificeer om een startpunt voor debat te creëren. Om vanuit een globaal beeld details en afwijkingen of uitzonderingen te kunnen verkennen.

  Tussen mensen onderling stellen sommigen dat mensen niet automatisch ‘soortgenoten’ zijn, anderen juist weer wel. Kennelijk wordt er een rechtvaardiging gezocht om anderen te kunnen aanvallen, uitvreten etc. Dat kan alle richtingen op werken in meerdere dimensies; van laag naar hoog of juist andersom, van links naar rechts of andersom, van voor naar achter of andersom.

  Het interessante van de innerlijke menselijke natuur is waarschijnlijk vooral dat de mens zich qua gedrag kan verlagen tot onder het niveau van een dier, of juist waardig en daarmee bóven het niveau van een dier. Moet bijvoorbeeld een mens het voorbeeld van een dier volgen en de boel zo regelen dat het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste heerst? Of juist zo dat dat voorkomen wordt en er eerlijk te werk wordt gegaan zodat sociale verhoudingen niet verziekt worden?

 18. Nico schreef op : 19

  Over romantiseren:

  Het is verstandig om vrijheid niet teveel te romantiseren.
  Vrijheid is bijna letterlijk rozengeur (liefde, passie) en maneschijn (desnoods hardhandig beschermen, eigenhandig wel te verstaan).

  Beschavingen hebben ook verworvenheden gebracht, die bijv. zichtbaar zijn in de voedselketen. Je gaat heden naar een winkel en bereidt een maaltijd. Dat was vroeger science fiction.

  De harde werkelijkheid van de voedselketen in eigen hand nemen betekent:

  – Voor de verzamelaar door bijv. een bos struinen om te zien of er vruchten bemachtigd konden worden.
  – Voor de jager dat er enige technologie gecreëerd moet worden (pijl en boog, speer, vallen, etc.)
  – Voor degenen met moestuin (of de uitgebreidere variant, de agrariër) dat er X maanden vooraf bedacht moet worden wat er op een bord dient te verschijnen.
  – Voor de veehouder uitzoeken hoe heerlijk vlees beschikbaar kan komen; rondscharrelende dieren binnen een omheining smaken smakelijker dan in een kleine ruimte opgesloten dieren.

  Wat in een (dwingende) beschaving geleerd is kan mogelijk ingezet worden als bestuur een (vrijwillig) community project wordt.

  frits [20] reageerde op deze reactie.

 19. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 21

  Het natuurlijke samen stelsel van leven, kent geen vrijheid.
  Het een, volgt uit het ander, er is geen keus.
  Dit gegeven, word telkens ten onrechte, verwart.

  Met het vermogen van de mens, door de natuur voort gebrachte mogelijkheid, zijn gedachten vrij in te zetten,
  bij situaties die zich voor doen.

  De keuzen zijn:
  Wel of niet, of gedeeltelijk, met de natuurlijke gang van zaken mee gaan!

  De menselijke VRIJHEID bestaat dus uit kiezen, wat de natuur voor mogelijk heden open laat, MEER NIET!

  Binnen het samenleving”s bestel, tussen mensen onderling, is er vrijheid
  van keuzen.

  Deze VRIJHEID, onderhoud de strijd, tussen mensen!

  Dat is wat wij moeten leren: Accepteren!!!!!

  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.
  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 20. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 22

  @Philosoof G&R Eigenwijs [21]:
  En daar na:
  Samen werken, ter verbetering; Van ons aller WELZIJN!

 21. Nico schreef op : 23

  @frits [20]: Het belangrijkste wat ik schreef is verspreid over een brochure-serie met 5 delen. Dat zou omgevormd kunnen worden tot een boek. Betreft kerngedachten, een kern waarop een gezonde beschaving (in eigen huis en event. breder) gebouwd zou kunnen worden.

  Voor het overige allerlei artikelen, waarvan een deel daarbij behulpzaam kan zijn.

  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 22. Nico schreef op : 25

  @Philosoof G&R Eigenwijs [21]: In feite stel je dat van nature allerlei keuzes afgedwongen worden. Ten dele is dat ook gewoon waar. Komt er iets of iemand op je af, dan wordt je in meer of mindere mate gedwongen om daarop te reageren. Vrijwilligheid betekent in de meest pure vorm dat je zelf besluit om een initiatief te ondernemen; je de primaire oorzaak bent van wat er daarna volgt.

  Nu geef ik je in overweging; onder welke omstandigheden kan en mag die vrijheid van nature gebruikt worden en waar begint (ook weer van nature) misbruik?

  Da’s best een interessante vraag, omdat het allereerste gevolg van misbruik ‘lastig vallen’ is. Mensen ertoe dwingen om te reageren, ze bezig houden (reactietijd is verspilde tijd) terwijl ze hun tijd beter zouden kunnen gebruiken. Dat is de (tegennatuurlijke) manier om andermans leven te belasten, ook al komt er misschien geen belastingheffing aan te pas.
  Deze primitieve vorm eigent zich levensenergie toe, als een soort energie-vampier.
  De technologisch geavanceerde versie van de energie-vampier is overigens het bureaucratische apparaat die als een soort zwart gat voor levensenergie functioneert.

  Philosoof G&R Eigenwijs [26] reageerde op deze reactie.

 23. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 26

  @Nico [25]:

  Beste Nico tijdens het lezen van de vampiers, ontstond bij mij
  het gevoel als of ik iets van een geloof”s overtuiging, aan het
  lezen was.

  Ik ben van aard zeer rationeel, en heb met zulke uiteenzettingen, steeds de
  mens in beeld, die dit als zijn werkelijkheid beleeft.

  Mijn werkelijkheid is dat:
  Wat waarneembaar is, als een on logen baar gebeuren!

  @Nico [24]:

  Deze variabelen, zijn de onvrijheid!

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 24. Nico schreef op : 27

  @Philosoof G&R Eigenwijs [26]: ‘Energievampiers’ is gewoon een opgeleukte term van aandacht-zuigers waarin je (levens)energie verspilt. Een mechanisme dat gewoon nuchter uitgelegd en verklaard kan worden.

  Je hebt wel gelijk; het gaat gepaard met een geloofsovertuiging. Lees bijv. over het orale karaktertype (doorlopend in de rol van ‘needy child’) dat Wilhelm Reich beschreef. Sommige geloven helaas oprecht (hoewel soms onbewust) dat anderen zo ongeveer alleen maar bestaan om hun behoeften te bevredigen.
  Een walgelijke vertoning, tegelijk een karaktertype dat door de regeerindustrie wordt gekweekt. Heeft iemand eenmaal middels beloningen en straffen geleerd dat ‘ie hulpeloos is (aangeleerde hulpeloosheid), dan is dit (bewust of onbewust) veelal de wraak op ‘het systeem’.

  Nico [28] reageerde op deze reactie.

 25. Nico schreef op : 28

  @Nico [27]: Dit afgezet tegen bureaucratie:

  Het orale karaktertype gaat bij bureaucraten zeiken over rechten.

  Iemand die mentaal gezonder is probeert eens uit of bureaucraten zich eigenlijk wel aan hun eigen spelregels houden. Zo niet corrigeert ‘ie dat, indien dat niet mogelijk is doet ‘ie niet meer aan het spel mee. Vooral omdat ‘ie in de gaten heeft dat het te zot voor woorden is dat iemand ‘m überhaupt de wet waagt voor te schrijven, nog los van het gegeven dat bureaucraten aan het valsspelen zijn.

  De eerste casus is een oeverloos verhaal van iemand die in de toestand van een kleuter blijft hangen, de laatste een oplopend conflict waardoor een doelwit van bureaucratie mogelijk door gestoorden tot gestoord wordt verklaard 😀

  Philosoof G&R Eigenwijs [29] reageerde op deze reactie.

 26. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 29

  @Nico [28]:
  Spijkers op laag water, zijn een flater!
  Als je je recht wil, moet je spijkers met, of in de koppen slaan.

  Anders word er geen recht gedaan!

  Onrecht, is het recht van de overheid!!!
  Het is maar dat je het weet!
  En niet vergeet!

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 27. Nico schreef op : 30

  Beste Philosoof G&R Eigenwijs [29]: Je merkte iets op over energie-vampiers. Daarop legde ik een mechanisme uit (het orale karakter dat gekweekt wordt door iemand hulpeloosheid aan te leren – na actie volgt reactie), hoewel niet iedereen daar zo op reageert.

  Om onrecht vanuit een burgerij en/of van overheidswege te corrigeren is het noodzakelijk dat natuurrecht gesproken en uitgevoerd wordt. Pas dan wordt de spijker werkelijk op z’n kop geslagen!

  Tot dat moment veroorzaken overheidsmachines hier en daar ellende (onrecht), in de hoop de reactiekracht te kunnen omleiden (volgend onrecht). Een mechanisme dat sublimering wordt genoemd. Het lijdende voorwerp wordt dan gebruikt als een instrument, een reactieproduct. Een uitstekende manier om levensenergie bij onderdanen ‘af te tappen’ en vervolgens naar eigen inzicht aan te wenden.

  Om de spijker op z’n kop geslagen te krijgen is het noodzakelijk bestaande spelregels te veranderen. Maatschappelijke spelregels (eenzijdig opgelegde spelregels waarbij ook nog eens vals gespeeld wordt) naar de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’.

  Tegen een overheidsmachine “nee” zeggen is zoiets als in een casino ‘tegen de bank gaan spelen’. De bank is altijd in het voordeel. Een overheidsmachine gezien gewapende overmacht ook.
  Dat kan omgedraaid worden door in te stellen dat als een overheidsmachine tegen een individu speelt, de overheidsmachine altijd in het nadeel is omdat het individu als zijnde zijn eigen huisbankier altijd in het voordeel is. Dat hebben wij een aantal jaren geleden gedaan:
  “Jullie kunnen ons desgewenst beroven en uitplunderen, het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste, maar jullie zullen nooit krijgen wat jullie van ons willen. Nooit.”
  Ons bestaan is na lang genoeg ‘nee’ zeggen tegen een poging tot afpersing uitgeplunderd en vernietigd.

  Op individueel niveau is het een kwestie van volhouden om door ‘nee’ te blijven zeggen als mentale winnaar uit de bus te komen. Alleen… is het best treurig dat een stel dwingelanden dit tot de standaard procedure hebben gemaakt. En dat het spreken van recht uiteindelijk een kwestie van macht is, die niet moet berusten bij figuren die hun denken hebben gebouwd op verziekte denkwijzen.

  Het enige aanvaardbare recht is natuurrecht!
  Dat aanvaarden en openlijk erkennen is de enige manier voor een beschaving om voort te kunnen bestaan.

  Philosoof G&R Eigenwijs [32] reageerde op deze reactie.