Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  “No man servives” kan al niet. De onderdrukkers blijven. En er zijn ook nog steeds appeasers. Bovendien kunnen verdedigers van de vrijheid makkelijk vervallen in de rol van onderdrukker.

  johannes [3] reageerde op deze reactie.

 2. johannes schreef op : 2

  Wat is precies de devinitie van vrijheid

  Ten eerste wat is freedom, is het een definitief gebeuren, of kent het soeplesse, in zijn benadering en beleving.
  In zijn falen, gaat dit proces ook in facetten, en dan wat de één vindt, en de ander niet, vrijheid moet je verdienen, en ook mee leren om gaan, en het geeft niet altijd de gewenste uitkomst.
  Johannes

  jhon [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [23] reageerde op deze reactie.

 3. johannes schreef op : 3

  @Bertuz [1]: Nou nee Bertuz,
  het heeft te maken met opvoeding en karakter, en soms moet je onderdrukken om de vrijheid te redden, en dan je moet een zekere levens basis kennen, om in vrijheid te kunnen leven, met geleerde waarden, Johannes

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 4. Nico schreef op : 4

  Het moeilijkste bij het beschermen van vrijheid is waarschijnlijk niet zozeer overdosissen (individuen die teveel doen) afkappen, maar de vraag wat te doen (en waarom, waartoe) als mensen niet van vrijheden gebruik maken om met verantwoordelijkheden aan de slag te gaan. Meer hier.

 5. Bertuz schreef op : 5

  @johannes [3]: Mag wel zijn, maar lees eens wat er staat. Wat er staat klopt niet. No man servives staat er. En wat is vrijheid? Vrijheid is niet voor ieder mens hetzelfde. Daar gaat de stelling ook aan voorbij.

 6. Nico schreef op : 6

  Er staat “No man”.
  De vraag is, gezien Engelse taal, wordt hier ‘man’ of ‘mens’ mee bedoeld?

  Dat mannen in gevangenissen rotten zegt nog niets over vrouwen. Ook vrouwen en kinderen kwijnen weg in gevangenissen die met een mooi woord ‘burgerij’ worden genoemd. In feite zo geconstrueerd omdat wie tot burger is gebombardeerd dient de bloeden voor de zonden van derden; voorgaande en huidige generaties. Een TBS-vonnis. Schuldig tenzij onschuld wordt bewezen, een perverse denkwijze die enorm veel schade aanricht, enorm veel verziekt.

  Verder rept de tekst over mensen die trachten te sussen en vervolgens opgehangen worden. Sussen en pervers gedrag met de ‘mantel der liefde’ bedekken is bepaald niet liefdevol, maar een recept voor gegarandeerde ellende.

  De kneep zit ‘m in al dan niet opzettelijkheid. Wie sust probeert opzettelijkheid weg te moffelen en aan te sturen op vergeving. Fouten kunnen vergeven worden, opzettelijkheid niet.
  Door sussen blijven problemen onderhuids dooretteren en doorsudderen totdat ze weer eens opduiken en alsnog tot een uitbarsting komen.
  Liefdevol optreden impliceert kordate aanpak. Bij fouten vergeven, bij opzettelijkheid rechtvaardig vergelden (iets anders dan onbegrensde wraak). Dit principe willen heersers en slavenhouders logischerwijs niet onder ogen zien. Waardoor problemen verplaatst worden naar de (nabije of verdere) toekomst.

  Wanneer slaven in vrijheid worden gesteld, faalt vrijheid omdat ze onder de voorwaarden van voormalige slavenhouders in vrijheid worden gesteld. Niet als gelijkwaardige, maar als potentieel gevaar dat beteugeld dient te worden. Door bij vrijlating te beteugelen wordt rechtvaardige vergelding naar toekomstige generaties verplaatst, waardoor ook vergeving in feite niet mogelijk is.

  Bertuz [9] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  Vergeving is overigens geen plicht, maar een gevolg van het tonen van oprecht berouw waardoor iemand al het mogelijk doet om eigen misstappen recht te zetten. Zonder oprecht berouw blijft er van alles dooretteren en doorsudderen, als lava in een vulkaan.

  Voorbeeld: De paus klets wel wat af over vergeving, maar ik zie ‘m geen berouw tonen over de misdaden van zijn voorgangers en huidige club. Wat betekent dat zijn club uiteen zal vallen of in rook zal opgaan vanwege volkswoede wanneer het bedrog van de RKK tot de massa doordringt.

  johannes [11] reageerde op deze reactie.

 8. Bertuz schreef op : 9

  @Nico [6]: Het woord no is de.key.. Vrij vertaald; geen. Is is wezen allen. Niemand zal overblijven. Pleegt de laatste dan zelfmoord?

 9. johannes schreef op : 10

  @jhon [8]: Ja absoluut waar, de niets bezitters zijn vrij’er als bezitters, maar ook dit word je met de paplepel ingegeven, en in onze wijze van samenleven, heb je een behuizing nodig, en ja zelfs betaald, maakt dit je echte 100%
  vrijheid ongedaan, moeilijke materie, want ik bezit veel, en voel me toch niet onvrij, ja je kunt super hypokriet zijn, en toch sociaal denken, Johannes

  Mrbleusky [12] reageerde op deze reactie.

 10. johannes schreef op : 11

  @Nico [7]: Nico, de basis van dit kerkelijke gedoe is goed, maar de uitvoering en beleving stroken niet met de inhoud, slecht georganiseerd volkstoneel, met te veel Homo acteurs, gedacht voor debiele kijkers, Johannes

 11. Mrbleusky schreef op : 12

  @johannes [10]: Wat met de paplepel ingegoten is, we zitten ergens onder, dat begint natuurlijk met god en dan de koning, de burgemeester, de docter, de dominee, de leraar. Ik studeer al een jaar of acht vrijheid en ik ben er nog lang niet vanwege dat wat met de paplepel ingegoten is. Maar ik hoop het ooit eens te voelen, ben bang dat het eenzaam zal zijn in een wereld vol met de paplepel ingegoten onderdanigheid.

 12. schreef op : 14

  Filosofie der Vrijheid, R. Steiner

  Ik heb het al een stuk of vijf keer gelezen, maar ben er nog steeds niet helemaal uit.
  Tot nu toe is Vrijheid voor mij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid op alle niveau’s van het Leven.
  En daar ben je je hele Leven mooi zoet mee.

  Mrbleusky [16] reageerde op deze reactie.

 13. Nico schreef op : 15

  @Zé [13]: Als je niets meer te verliezen hebt… dan betekent het dat er figuurlijke familycide is gepleegd op het gezin. Verdeel en heers. Zoiets als waar The Dead Ships over zingen, citycide (het gezin stond vroeger bekend als de ‘heilige stad’). Eerst vernietigen, daarna een surrogaat laten wederopbouwen in een vorm die door de onderwerpers wordt toegestaan, uiteraard niet met oorspronkelijke kracht.

  Dat is geen vrijheid, dat is verminking en vernietiging van de meest waardevolle kern van een leven. Het is een methode om wereldwijd mensen in een tiranniek systeem gevangen te houden en hen te kunnen gebruiken.

  Daarbij moet ik terugdenken aan het verhaal van Job. De prijs voor zijn nieuwe vrijheid, vermeerderd bezit en macht was de dood van zijn vrouw en kinderen. Die werden kennelijk ‘vervangbare spullen’ geacht. Wie dit soort procedures bedenkt en uitvoert is wat ons betreft besmet met giftige, verziekte denkwijzen.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.
  frits [19] reageerde op deze reactie.

 14. Mrbleusky schreef op : 16

  @Zé [14]: De filosofie van Steiner is niet de jouwe, je krijgt misschien de kans om je eigen filosofie te vinden, levenskust, jouw plezier, trots, wat je moe en voldaan maakt zodat je honger hebt bij etenstijd en s’nachts lekker slaapt, stevie drollen draait en graag s’morgens weer wakker wordt om verder te gaan met het leven. Maar das niet met de paplepel ingegoten, dus misschien lijkt het ver en onbereikbaar en dan heb je een probleem. Ik wens je het beste.

  Mrbleusky [17] reageerde op deze reactie.

 15. Mrbleusky schreef op : 17

  @Mrbleusky [16]: Levenslust en stevige

 16. Nico schreef op : 18

  @Nico [15]: Never forcibly break up a nuclear family! It’s a mortal sin, a capital crime.

 17. Mrbleusky schreef op : 21

  @Nico [20]: Mijne.. zo arm als job.. ken ik niet;. was als kind al rijk aan ervaringen.. veel mooie en veel mishandeling, net als job.. van m’n pad gedwongen, weet niet eens meer waar dat liep, ben verdwaald geraakt van het duwen en toch rijk.. veel geleerd..Buiten spelen, en vergeten wat er gebeurd is. gedane zaken nemen geen keer.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 18. Nico schreef op : 22

  @Mrbleusky [21]: Niet vergeten, herinnering levend houden, ervan leren.

  Proberen te vergeten riekt naar verdringing. Wie dat doet, kweekt bij zichzelf geestelijke aandoeningen, zoals obsessief-compulsief gedrag. Want onderhuidse pijn wil er toch uit, en gaat er ook uit, als het niet via links kan dan via rechts.

  Door ‘het systeem’ gefrustreerde mensen kampen met allerlei mentale aandoeningen. Je hoort het overal, zowel bij onderworpenen als bij verhevenen. Wat betekent dat ‘het systeem’ een frustratie-generator is, een bron van problemen die ellende veroorzaken door zich al dan niet bewust afreagerende mensen. En nee, geforceer altruïsme als klassieke afreageermethode om te kanaliseren helpt daar niet aan.

  Deze ellende houdt pas op als ‘het systeem’ definitief overboord is gekieperd. Tot die tijd volwassen zijn en geen herinneringen wegdrukken, verdringen. Je hebt er alleen maar jezelf mee, het prijskaartje wat daaraan hangt is belastender dan volwassen gedrag.

 19. Nico schreef op : 24

  @pcrs [23]: Heb ik het NAP nu altijd verkeerd begrepen? Ik veronderstelde dat het NAP stelt dat er geen geweld geïnitieerd zou moeten worden.

  Ondertussen kan dwang met een poeslief gezicht en honingzoete praatjes geïnitieerd worden. Manipulatoren zijn soms ware meesters in dit spel, want dwang begint in het klein en wordt langzamerhand, stap voor stap, openlijker.