vrijdag, 10 november 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

‘Huisjesmelkers’

Eerder deze week vernamen we via de media dat de Amsterdamse huizenmarkt een goudmijn voor beleggers is. Dat is niet verwonderlijk. Het is het logisch gevolg van de populariteit van de trek naar de stad als de reactie op de suburbanisering van de jaren vijftig en zestig.

Leven in de stad werd weer populair de laatste twintig, dertig jaar. Steden hebben daar niet altijd rekening mee gehouden. Amsterdam is een voorbeeld van een stad die dacht – en denkt – dat je alleen maar voor de armlastigen en voor de happy few hoeft te bouwen en dat dat groep die daar tussenin zit er niet toe doet.

Het gevolg is een stad die voor mensen met middeninkomens – vooral als ze kinderen hebben – onbetaalbaar is geworden. Alleen wie aan betaalbare woonruimte in Amsterdam weet te komen door jarenlang op een wachtlijst te staan heeft er geen last van. Voor alle anderen geldt: betaal het maximale wat je kunt missen voor huur en accepteer wat je daarvoor kunt krijgen.

Daarbovenop komt nog de explosie van het aantal bezoekende toeristen die heeft geleid tot een populariteit van het verhuren van woningen voor kortdurend verblijf via AirBnB. Hierdoor neemt de druk op de woningvoorraad nog eens extra toe.

Een typische reactie op een dergelijke situatie is om investeerders die hun kansen benutten de zwarte piet toe te spelen. Alsof het niet de kunstmatig in stand gehouden schaarste aan bouwgrond in Nederland is die verantwoordelijk is voor de hoge prijs van het wonen in de steden. Je zou van een Woon-O-Poly kunnen spreken.

Als ik de media artikelen lees die openlijk of met zoveel woorden schande spreken van het feit dat beleggers binnenlopen door hun geld te investeren in bestaande woningen in de steden, mis ik het pleidooi voor meer bouwen, ook buiten de grote steden. Geef mensen een alternatief en de idiote stijging van de prijs van het wonen in de stad neemt vanzelf af. Zorg daarentegen dat het aanbod schaars is, en je houdt tophuren in de stad met de bijbehorende toprendementen voor investeerders.

Met zwartepieten los je schaarste niet op. Het wordt tijd voor meer ruimte om te bouwen, in en buiten de steden.

Paul Verhaegh

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Economie
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Huisjesmelkers als variant op het thema ‘de automobilist als melkkoe’. Hoe je het ook draait, het gaat om individuele mensen melken oftewel regelmatige financiële aderlatingen organiseren.

  Toen de Argentijnse president in Amsterdam was meldde het Nederlandse staatshoofd hem in fijntjes:

  “Als U op weg daarheen ons platteland doorkruist, kijkt U dan vooral naar buiten. De koeien die U ziet lopen, lijken als twee druppels water op het ras dat bij U de pampa’s begraast en dat oorspronkelijk hier vandaan komt: de Holando-Argentino. Sterk gebouwd, superproductief en thuis in elk klimaat!”

  Fijn om te weten, nietwaar? Niet alleen relevant voor regeringen, maar ook voor ondernemers. Als vee als eigendom van een veehouder beschouwd wordt, gaat het om de opbrengsten. Als mensen als staatseigendom worden beschouwd, gaat het om de opbrengsten.

  Over Amsterdam doen diverse verhalen de ronde. Kennelijk is het ook voor de laagste inkomens lastig om in die stad te blijven. De middenklasse wordt overal zodanig behandeld dat ‘ie afbrokkelt. Hoe meer mensen in een gebrekstoestand gebracht worden, hoe makkelijker ze manipuleerbaar worden. Een elite heeft niets aan een weerbare middenklasse, tenzij ze zuiver op de graat zou zijn, maar wel aan een verzwakte onderklasse.

  Het gelinkte artikel in de Volkskrant is best interessant, past in een toenemende vloed van kritiek op het Nederlandse koningshuis.

  Voor mij sprong dit er uit:
  “Waarom zou je belasting afdragen aan een overheid die je niet vertrouwt?”

  Uit eigen ervaring kan ik melden dat dit vertrouwen zich bij ons in Nederland nooit ontwikkeld heeft. Volgens (staats)religie hebben hogere machten ‘recht’ op het eerste en beste van datgene wat geproduceerd wordt, wat schadelijk is voor het waardevolste (man/vrouw en ouder/kind relaties). Voor ons was het omgekeerd; het eerste en beste hoort naar het waardevolste te gaan, niet naar een stel dwingelanden die je zelfs nooit ontmoet hebt. Iets dat, uiteraard, tot doorlopende spanningsvelden leidt. Het is niet zonder reden dat we er altijd op aan hebben gestuurd dat mensen om ons heen van iedere denkbare aftrekpost gebruik zouden maken om fiscale overlast te verminderen.

  Als verhevenen verkeerd beginnen, dan kan er nooit meer iets goeds uit voortkomen zoals ook een verkrachter nooit meer bij zijn doelwit aan hoeft te komen in de hoop liefde te ontvangen. Na een valse start volgt diskwalificatie. Valsspelers zijn niet welkom, vooral niet als ze in de rol van dwingeland etc. stappen.

  Merk op dat er op zich niets mis is met slimme, goed geïnformeerde mensen. Zolang ze niet sluw worden en misbruik gaan maken van hun macht (mogelijkheden), de reden waarom mensen walgen van dergelijke figuren. Maar stel je nu eens voor dat elite’s zodanig gezond gemaakt worden dat deze slimme mensen voor de verandering in een rol stappen waarin ze anderen daadwerkelijk wijzer maken. Dat ze voor minder goed geïnformeerde mensen toegankelijke kennisbronnen worden. Dat zou de atmosferische storing omzetten in een aangenamer cultureel klimaat.

 2. anp rebel schreef op : 2

  Woningnood in de grote steden

  De auteur:
  ”Als ik de media artikelen lees die openlijk of met zoveel woorden schande spreken van het feit dat beleggers binnenlopen door hun geld te investeren in bestaande woningen in de steden, mis ik het pleidooi voor meer bouwen, ook buiten de grote steden.”

  De betonpaal precies op zijn kop geslagen. De huisjesmelker is al jaren de afleider die de media hanteren om de gemeenten en de woningbouwcorporaties buiten schot te houden. Media die mede onderhouden worden door degenen die het daar voor het zeggen hebben. Gratis kopij en persberichten, advertenties en zelfs rechtstreekse financiering. En ja, dan is het veilig om de liefst zelfs particuliere huisjesmelker met een paar eigen huizen de schuld te geven. En de hetze tegen het verhuur van de eigen woning om een graantje mee te kunnen pikken van het toerisme past daar ook goed in.

  De door hen in stand gehouden woningnood ervaren zowel gemeenten als woningbouwcorporaties niet als problematisch. Gemeenten dienen kosten van infrastructuur op zich te nemen als zij een nieuwe woonwijk aanleggen. Zij geven hun jaarlijks toenemende inkomsten liever uit aan eigen hobby’s van ambtenaren, politieke vrienden en kennissen. Daarnaast hebben ze van hogerhand te horen gekregen dat ze Wilders in de kaart zouden spelen als ze zouden toegeven dat er grote woningnood is, omdat ze daarmee zichzelf als collaborateur van het open armen immigratie beleid in de kijker zouden spelen. Hoe kun je anderen, van buiten, huisvesting aanbieden als die er voor de eigen bevolking niet eens is?

  Woningbouwcorporaties lopen het risico dat hun woningen minder aantrekkelijk worden gevonden als de burger keuze krijgt. Dan zou de prijs-kwaliteit verhouding van een woning in de voor hen verkeerde richting moeten veranderen. Nu gaan de gehorige, krappe, kraak- en smaakloze appartementjes met een minuscuul balkonnetje nog als broodjes over de toonbank. Lekker goedkoop bouwen toch? En onderhoud? Ach eens kijken of na dertig jaar de badkamer eens opnieuw gekit moet worden.

  Maar ook mee mogen pratende clubs als de Vereniging Eigen Huis (VEH) werken aan het voortbestaan van woningnood gewoon mee. Stel je voor, anders word je toch niet meer uitgenodigd? En dan voel jij je als bestuurlijke drs. minder belangrijk! En misschien loop je dan nog eens een mooie overstap mis. Dus helpen ze mee. Vertellen ze dat mensen in appartementen van 20-40 m2 kruipen, omdat ze dat zo knus vinden. Best wel te doen. En dadelijk krijgen we in Amsterdam, net als in New York nu al, appartementen zonder keukens. Volgens de VEH hebben ”kenniswerkers” daar behoefte aan, want die eten altijd buitenshuis. De uitbuiting van deze jonge mensen wordt gebracht als eigen keuze.

  Dit spel gaat door totdat de inwoners zelf gaan ingrijpen. Maar ja, als je zelf uiteindelijk dan toch een dak boven je hoofd hebt gekregen, dan ga jij je toch niet meer druk maken?

 3. Nico schreef op : 3

  Er zit nog een andere (kosmische) dimensie aan huisjesmelkers. Volgens Jezus, in Johannes 14:

  “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”

  Anders uitgedrukt hebben heersers zoals vorsten een beperkt aantal plaatsen met bijbehorende functies beschikbaar in en om bijv. een koningshuis. Zoiets als een ziekenhuis, maar met dien verstande dat het huis in de omgeving melkt.
  Soms komt een plaats beschikbaar als een ‘ster’ valt, soms omdat er nieuwe plaatsen gecreëerd worden. Daarvoor moeten er natuurlijk wel nieuwe activiteiten op poten gezet worden en financiering (vanuit belastingopbrengsten) geregeld worden.

  Eén van de mogelijke redenen dat woningnood in stand wordt gehouden is een gewoonte á la een vloer van Vrijmetselaars hanteren, namelijk dat het één (ruimte of krapte op woningmarkt) een afspiegeling dient te zijn van het ander (plaatsen met bijbehorende functies).

  Met beschikbare woningen en plaatsen kan het vreemd lopen. Een interessante illustratie is ontslag uit een ziekenhuis, waarbij een bed vrij komt.

  Een recente ervaring: Gisteren sprak ik een afdelingsarts van een ziekenhuis i.v.m. een ontslag van een oudere, kreeg plompverloren te horen dat ontslag morgen zou gaan plaatsvinden.
  De arts was niet geïnteresseerd in gerelateerde medische problemen (immers, symptomen waren verdwenen) en stuurde botweg aan op ontslag. De rest was het probleem van anderen (eilandje-denken).

  Door dit plompverloren besluit moesten anderen buiten dat ziekenhuis in feite aan het werk gezet worden; planning aanpassen.
  De arts was niet geïnteresseerd in de externe organisatorische gevolgen van een intern besluit.

  Vandaag kreeg ik te horen dat het stellige en plompverloren besluit is teruggedraaid. Het gaat minstens een dagje langer duren. Eigenlijk was er toch nog een probleempje om op te lossen. Duidelijkheid kon niet gegeven worden, bovendien kon niet gegarandeerd worden op welke tijdstippen de stappen van het protocol rondom ontslag afgewerkt zou worden. Derden dienen dus af te wachten, aan de goden overgeleverd. (vergelijk met een heerser)

  Als gevolg van het al draaiend terugdraaien van een stellig besluit moesten allerlei mensen die hun planning hadden aangepast hun planning nogmaals aanpassen. Om dan maar af te wachten wanneer ze hun planning wéér dienen aan te passen. Want een arts is zoiets als een god, is grillig, niet in staat of onwillig om eerlijk te communiceren. (vergelijk met een heerser)

  In Nederland is de ene arts de andere niet. Er zijn deugdelijke en ondeugdelijke artsen. Er is in dat land echter maar één koningshuis dat, o.a. volgens het in het bovenstaande artikel gelinkte artikel uit de Volkskrant, een bevolking melkt. Volgens dat artikel kost het wel wat, maar dan héb je ook wat. Een symbool dat niet aan de voorwaarden voldoet om een symbool te zijn.

  Dit laatste geldt overigens ook voor bepaalde sterren, die in feite als kosmisch ruimte-afval rondzweven. Verlichten en navolgbare voorbeelden geven is er niet bij, dus waarom zijn deze dwaallichten, die bedrieglijk kunstlicht verspreiden, eigenlijk op het zwarte bioscoopdoek van de kosmos geplaatst? Misschien omdat iemand vastbesloten was om plaatsjes voor deze lieden vrij te maken, onder het mom ‘de belastingbetaler heeft toch geen andere keuze dan betalen’?

  frits [9] reageerde op deze reactie.

 4. ergboos schreef op : 4

  En leden van ons koninklijk huis doen hier vrolijk aan mee.
  Ik concludeer dat, als je je niet gedraagt als graaier, je niet meetelt.
  Dus mensen, goed voorbeeld doet goed volgen. Aso zijn is de standaard

 5. Ratio schreef op : 5
  Ratio

  De woningmarkt is niet alleen in Amsterdam verziekt. Overal in Nederland gelden dezelfde mechanismes, van verziekte grondpolitiek. Bouwtechnisch nog in prima staat verkerende huizen worden (bijna) overal in het land afgebroken omdat er niet voldoende gronduitgifte is voor nieuwbouw.

 6. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 6

  Het gaat niet over winst maken, maar over ruimte gebrek.
  De wist komt daar uit voort!
  Het is geen goed plan, het zo genoemde platteland vol
  te plempen met huizen.
  Het lijkt mij beter, om te zien, naar af gedankte industrie terreinen, en deze woon rijp te ontwikkelen.

  Geeft input aan werkgelegenheid!
  En minder landschappelijke vernieling!

  HOUD HOLLAND RUIM EN SCHOON:::::::::::::::::::

  ratio [7] reageerde op deze reactie.

 7. ratio schreef op : 7

  @Philosoof G&R Eigenwijs [6]: ik denk dat ik er morgen maar een artikeltje over schrijf, de mythe van het volgebouwde Nederland. Cijfers CBS: www.cbs.nl

  ***Van de totale oppervlakte van Nederland wordt 55 procent gebruikt voor de land- en tuinbouw. Daarna volgen bos en natuurlijk terrein met een aandeel van 12 procent. Het bebouwd terrein is weliswaar heel zichtbaar, maar beslaat slechts 8 procent van de totale oppervlakte.*** Als je de link volgt zie je dat asfalt / wegen slechts 3 procent van NL bedekt, en bebouwing 8 procent, tegen 2 procent natuur…..

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 8. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 8

  @ratio [7]:
  Ik weet niet hoe de verhoudingen zijn.
  Wel weet ik dat in mijn leef omgeving, de bouw drift word
  gepropageerd.

  In zowel woning bouw, als wegen.

  Maar wat extra kennis kan geen kwaad!

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 9. frits schreef op : 9

  @Nico [3]: Nico, ik vind het ongepast om Joh 14 aan te halen over het huis van de Vader. Als je niet in de Hemelse vader en Jezus wilt geloven, gebruik dan ook niet de woorden uit de bijbel. Voor jou is het wel belangrijk om Jezus in jou leven binnen te laten. Geloven alleen. Doen Nico…

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 10

  @frits [9]: Als het huis van de vader niet groot genoeg is, kan er gronduitgifte plaatsvinden en een constructie neergezet worden. Voor zover dat de horizon niet vervuilt.
  Het lijkt me niet ondenkbaar dat het dit is wat Jezus bedoelde met ‘plaats gereed maken’. Tenzij ermee bedoeld werd dat er figuren uit een woning geschopt worden, als vallende sterren of gevallen engelen. In een gecorrumpeerde omgeving waar ‘grote schoonmaak’ uitgevoerd wordt, kunnen op die manier woningen beschikbaar gemaakt worden.

  Natuurlijk begrijp ik christenen een andere uitleg hebben, hoewel geen christen die concreet kan maken.

  Voor mij zelf hanteer ik de uitleg dat in staatsreligie posities vacant gemaakt kunnen worden door oneerbare en onwaardige figuren daaruit te verwijderen. Wat niet per sé betekent dat ze dan door anderen overgenomen hoeven te worden, want sommige posities hebben geen relevante functie. Dat zijn, om het maar zo uit te drukken, bullshit jobs.

  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 11. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 11

  @Nico [10]:
  Een ieder die in Nederlandse overheidsdienst, een niet
  rendabele baan vervuld, dient aan de dijken werkzaam te zijn.
  Tot dat er weer ander werk aangeboden word, waarin deze
  persoon NUTTIG werk kan verrichten.

  Ik voorzie dat er geen stenen genoeg zijn, om een ieder
  zijn dagelijkse steentje te laten plaatsen!

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 13

  @Philosoof G&R Eigenwijs [11]: Je kent de uitdrukking ‘een dijk van een mens’?
  Ervoor zorgen dat je een dijk van mens wordt is nuttig, voor iedereen.

  De ‘steentjes’ die ervoor nodig zijn kunnen beschikbaar gesteld worden op de Jezus-manier; Jezus vermenigvuldigde op schier wonderbaarlijke wijze broden. De ‘steentjes’ om een dijk van een mens te worden kan een ieder vermenigvuldigen.

  Best interessant dat degenen die menen een licht in een duistere wereld te zijn nalaten om dit mechanisme eens rustig en duidelijk uit te leggen zodat mensen ermee aan de slag kunnen.

 13. Nico schreef op : 14

  @frits [9]: Pas a.u.b. op dat je geen voorbarige conclusies trekt over wat ik wel of niet geloof. Aangezien niemand van nature verplicht is om een geloofsbelijdenis op te schrijven en te publiceren, kan dat best weleens anders zijn dan mensen vermoeden. Vooral als je zoals ik losjes met concepten jongleert en verschillende denkbeelden en perspectieven toont. Het is bedoeld als voer om over na te denken. Iets draaien of op ongebruikelijke wijze presenteren kan allerlei doelen dienen.

  Als je wilt weten wat ik geloof: Met waarheid heb ik nooit een probleem, met leugen per definitie, met dogma’s en hypotheses is behoedzaamheid verstandig. Mixjes zijn verraderlijk, want een leugen is alleen maar effectief als ‘ie genoeg waarheid bevat om toch geloofwaardig te zijn. Ondertussen werkt een dergelijke mix als rattengif; bevat genoeg gezonde waarheid en genoeg gif om de natuurlijke ontdekkingsdrang te vermoorden. Hoewel die laatste ook uit de dood opgewekt kan worden!

  frits [16] reageerde op deze reactie.

 14. Jaas schreef op : 15

  onzin stukje

  huisjesmekerij is zinloze en schandalige exploitatie van criminelen, die over de ruggen van andere , hun immens decadente fortuin trachten op te bouwen.

  Besteden ze iets meer aan hun panden, dan maken ze nog steeds hyper winsten, maar nee, hun gulzigheid is grotesk en ze zullen zoveel mogelijk uit mensen zuigen, tot de laatste druppel. De gemeente speelt het spelletje lleuk mee, overschrijden desnoods de wet hier en daar, voor hun ‘partners’

  echt anarchisme kraakte dan, maar ‘anarcho’ kapitalisme staat natuurlijk aan de kant van de parasieten

 15. Nico schreef op : 17

  @frits [16]: Zoals ik eerder schreef is niemand van nature verplicht om een geloofsbelijdenis te schrijven. Die plicht laat ik mij beslist niet opleggen.

  Bovendien dwaal je kennelijk. Als het, zoals christenen stellen, de bedoeling is dat je in alles als Jezus wordt, dan betekent het vooral dat je in jezelf moet geloven. Plus in pure wetenschap, plus in natuurlijke mechanismen. Daar hoort ook gedrag bij; naar het voorbeeld van Jezus huichelachtige figuren die anderen menen de wet voor te mogen schrijven, zoals politici en staatshoofden, regelmatig trakteren op vlammende schimprede’s om de leugen aan de kaak te stellen en om waarheid te spreken.

  Volgens het christelijke geloof is het behoorlijk huichelachtig om ergens over te praten, maar iets anders te doen. Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar om wie je bent waaruit volgt wat je doet. Reli-freaks proberen altijd maar geloofsartikelen los te peuteren, belijdenissen, zodat er gezeverd kan worden over interpretaties.

  Ons geloof is beproefd. Tot het uiterste, iets dat slechts weinigen kunnen zeggen. Eén ding staat vast; wij geloven niet in mensen die zich als goden over ons wensen te verheffen, besluiten wensen te nemen over ons leven en die af te dwingen. Volgens het christelijke geloof mag een mens niet buigen voor valse goden, maar is het beter om die te vernietigen. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Naar de hel met die goden!

 16. Nico schreef op : 18

  Beste frits [16]: Je hebt een aantal malen op dit front aangedrongen. Dat leverde me flashbacks op van christen die met Jezus dwepen, moslims die met Mohammed dwepen. Uit wat je schrijft maak ik op dat je kennelijk een goeie vent bent en het allemaal goed bedoelt.

  Mocht je dat wensen, dan kan ik inhoudelijk ingaan op datgene waarop je aandringt. Zodat we het voor eens en altijd achter de rug hebben en elkaar iets beter begrijpen. Laat maar weten. We kunnen het in de publieke ruimte aanpakken, waar iedereen er van kan meegenieten, of via email. Mocht je het laatste wensen, dan kun je me via de redactie bereiken.

  frits [19] reageerde op deze reactie.

 17. frits schreef op : 19

  @Nico [18]: Nico, de bedoeling is dat je je uitspreekt over wat je zelf schrijft over het huis van de Vader en Jezus christus. Als je dit aan haalt moet je ook op dit forum je uitspreken waar jij staat. Dat doe je niet. Dus krijg je eerst de vraag waar je staat en anders commentaar op je stukjes. Omdat je vaag blijft kan het niet anders zijn dan dat je de bijbel bespot. Dat is jammer voor de lezer en voor hen die in Godswoord geloven. Geloven alleen Nico. Doen!

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 18. Nico schreef op : 20

  @frits [19]: Ik moet niets. Daarmee zijn we klaar.