donderdag, 16 november 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

monocultureel Zweden

zweden3 - Copy (2)Als iets is verdwenen weet je pas dat je het mist. Zeventig jaar geleden waren de meeste west en noord Europese landen cultureel homogeen. Die tijd hebben we voorgoed achter ons gelaten. Waarom maakt niemand serieus de balans op van de belangrijkste culturele verandering na de tweede wereldoorlog? Onze planbureau’s analyseren alles tot drie cijfers achter de komma. Een degelijke analyse van de overgang van een mono naar een multi culturele samenleving, met daarin alle aspecten objectief meegewogen, moet ik nog tegen komen.

Klopt de term multi cultureel wel?

De term multi culturele samenleving is overigens misleidend. Er is tot op zekere hoogte sprake van een verzameling monoculturele enclaves, waar allochtonen apart wonen van de autochtone bewoners. Een echt multi culturele samenleving vergt ook samen leven.

Het antwoord op de vraag waarom deze discussie niet van de grond komt.

Kritische personen die een discussie op gang proberen te brengen worden door de voorstanders van een multiculturele samenleving al snel gestigmatiseerd. Waardoor een discussie op voorhand onmogelijk is. Met de AFA en het OM is het zelfs ronduit gevaarlijk om aan de discussie deel te nemen. Drie keer “minder’ roepen en je wordt vervolgd, een spandoek waarin je een hakenkruis toont dat in een prullenbak verdwijnt, en je wordt opgepakt. Een “cordon sanitaire”, taarten, graffiti op voordeuren, en in extremis messen en kogels zijn de hulpmiddelen waarmee de discussie de mond gesnoerd wordt.

Een democratie kan niet functioneren zonder debat

Iedereen die serieuze fundamentele discussies over een multiculturele samenleving onmogelijk maakt helpt de democratie om zeep. Als kritische geluiden over de belangrijkste culturele verandering van ons tijdperk worden genegeerd en men de boodschappers de mond probeert te snoeren, dan wordt hiermee een doodvonnis uitgesproken over de democratie. Geen democratie zonder debat. Een debat dat ook over de pijnlijkste en gevoeligste onderwerpen met open vizier gevoerd dient te worden.

Monocultureel Zweden

En dan nu de aanleiding van dit stukje, ik kwam in een antiquariaat een bundel foto’s tegen van het Zweden uit 1948. Een aantal van de foto’s deel ik hieronder. Misplaatste nostalgie? Of een verloren paradijs?

zweden3 - Copy (2)

 

zweden2 - Copy (2)

 

zweden5 - Copy (2)

 

zweden1 - Copy

 

zweden4 - Copy

NB: Ik vind dat iedereen moet kunnen gaan en staan waar hij wil, voor zover de eigenaren van de gebouwen en terreinen hem toegang verlenen, iedere restrictie van een overheid om mensen het reizen te beletten zie ik als fout, evenals iedere poging om mensen met overheidssubsidies hier naar toe te halen. Wie er welkom is en wie niet, hoor je zelf te bepalen. Aangezien we dat nu niet kunnen omdat we in een democratie leven, dit artikel, dat de dubbele bodem aangeeft van de democratie. Die maar al te vaak niet functioneert en in de praktijk voor “dood” kan worden verklaard op belangrijke onderwerpen.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nomen Nescio schreef op : 1

  Je noemt AFA en OM. De belangrijkste kweekvijver van de multiculti religie is het hoger onderwijs waar allerlei verwarde types het cultrureel marxisme preken als enige weg naar het paradijs. Verder is de poel van mensen waaruit de ‘elite’ selecteert nogal klein.

  Het zijn doorgaans partijleden en bepaald niet de besten en de slimsten van de samenleving. Naar het schijnt gelooft allerlei top-ambtenaren in elfjes, kabouters, en andere sprookjeswezens. Vertelde mij iemand die er meer van weet. Dan vind ik het niet gek dat veel andere ambtenaren geloven in een utopia waar alle mensen op vrijdag hand in hand rond de regenboogmoskee gaan huppelen met daarna groepssex.

  En waarom men zo spastisch doet over debat over de multiculti samenleving? De voorstanders weten dat zij deze discussie niet gaan winnen wegens geen uitvertuigende argumenten. Behalve eentje: de multiculti is het droomvolk van een EU zonder echte culturele verscheidenheid in de regio’s, behalve misschien op het niveau van eten.

  Of Zweden in de jaren 50 het paradijs was? Ik weet het niet. Misschien weet Pipi Langkous het antwoord. Van de oude generatie hoorde ik dat de jaren 50 hier (in NL) bekrompen en armoedig waren. Het was zelfs wettelijk verboden om ontslag te nemen als het je bij een werkgever niet beviel.

  Voor een blik in de toekomst, lees hier over het multiculturele paradijs dat Barak Obama en Hitlery Clinton hebben opgericht: www.zerohedge.com

  En ik? Ik geloof in trollen, vooral op internet.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [4] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  Als je over cultuur wilt praten moet je eerst weten wat dat eigenlijk is, uit welke elementen het bestaat.

  Van oudsher was het een vorst / regering die besliste hoe een cultuur diende te functioneren. Tot in allerlei details qua denken en gedrag. Monocultuur.

  Het multi-culti experiment maakt duidelijk dat cultuur zich primair binnen huishoudens afspeelt (culturele diversiteit) en er tegelijkertijd in de openbare ruimte een aanvullende cultuur kan bestaan. Binnen een huishouden zijn er bepaalde conventies (zoals je helpt elkaar), in de openbare ruimte gebruiken mensen misschien een technologie (zoals een ruilmiddel) die thuis niet nodig is.

  Als de staat een stapje terug doet en een gezonde kernboodschap communiceert, verdwijnen daarmee allerlei spanningsvelden. Mensen zijn van oudsher geïndoctrineerd met de gedachte dat een collectief (of de elites daarvan) van alles en nog wat kan eisen van individuele mensen en huishoudens.

 3. Nico schreef op : 3

  @Nomen Nescio [1]: Natuurlijk geloven hogere ambtenaren in kaboutertjes etc. Zonder dat zouden ze hun positie niet kunnen handhaven.

  Voorbeeld:
  ‘Kleine mensen’ dienen het uitvoerende werk te doen voor ‘grote jongens’. De kaboutertjes doen het werk. Dergelijke kabouters (Engels: leprechauns) worden veelal gemeden alsof ze lepra hebben.
  Ze hebben geen zweren van lepra, maar hebben wel vanaf ‘veilige afstand’ bezweringen (mythes en sprookjes, inclusief het zaaien van angst en dwang) ‘nodig’ om hen in een meegaande en liefst productieve gemoedstoestand te houden. Het formuleren van dergelijke bezweringen, en het bedenken van activiteiten om ‘kaboutertjes’ ervan te weerhouden daadwerkelijk na te denken, zal verhevenen ongetwijfeld hoofdbrekens kosten. Dat is echter nog altijd een stuk comfortabeler dan, voor kabouters, lichamelijke gezondheid en levensjaren het riool van andermans ‘beschaving’ in te spoelen ten koste van leven en liefde.

 4. Mrbleusky schreef op : 4

  @Nomen Nescio [1]: ik ben getrouwd met pipi.. Haar vader is overleden en de erfenis, zijn schip hebben we geruild voor een lapje grond waar we niet hoeven te diccusieren. Het paard was nogal gauw zeeziek. Het paradijs, we gaan proberen een stukje ervan te herstellen, we zijn wel bang dat dan de ontroerend-zaak-belasting weer omhoog gaat. De wereld, een gevangenis zonder tralies, en spring er maar af als je kan!

 5. Rien schreef op : 5

  “het debat” bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan.

  In het cafe of op de club worden wel meningen gespoten, maar deze vinden geen ingang in “het debat”.

  “Het debat” -zo men al ergens een naam aan wil geven- vindt alleen plaats tussen politici en media.

  PS: Welvaart en voorspoed doen ons altijd de das om. “De das” is op dit moment ‘multiculti’ maar zou ongetwijfeld iets anders zijn geweest wanneer er van multiculti geen sprake was.

 6. Nico schreef op : 6

  Je zou kunnen stellen dat monocultuur een vorm van repressie is.

  Elitair denken is… van alles voor een ander regelen zonder de betrokkene wijzer te maken en zelfstandiger te laten worden. Van een gebrek aan zelfstandigheid kan namelijk geprofiteerd worden, dus hoe langer dat in stand gehouden kan worden… Maak zelfstandige mensen desnoods duidelijk dat ze onderworpen zijn en dienen te gehoorzamen, sla zelfstandigheid desnoods met geweld neer. Dat spel is al eeuwen gaande.

  Zou de gang van zaken m.b.t. de Brexit een typisch verhaal worden á la ‘waar twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen’? Volgens dit artikel zijn er op het moment twee Britse elites met elkaar in conflict. Wie mag zich gaan vastbijten in de bevolking om er mee te gaan sollen en zich ermee te voeden?

  Het zou best lachen zijn als het ‘lijdende voorwerp’ besluit om ‘met zichzelf weg te lopen’, oftewel besluit dat het best mogelijk is om het eigen leven in eigen hand te nemen. Dat heeft voordelen. Enerzijds zijn mensen dan minder onderworpen aan omstandigheden, hoewel natuurlijk nog wel begrensd (alles wat je doet heeft nu eenmaal gevolgen), anderzijds hoeven elitaire figuren dan niet meer de supermens uit te hangen. Iedereen blij, behalve degenen die geteisterd worden door verziekte denkwijzen.

 7. Nico schreef op : 7

  Wat mij vooral opvalt in hoe de geestelijkheid en politieke regimes hun zaakjes regelen is dat mentale en fysieke gezondheid op uiteenlopende wijzen geschaad wordt, de natuurlijke evolutie van mens en dier zoveel als mogelijk gekaapt wordt (veelal met gevolgen voor gezondheid).

  Het collectief moet en zal de dienst uitmaken, in welke positie iemand ook verkeert. Waarom hebben bijv. verheven plichten? Waarom bestaat het woord plicht uit licht met een p ervoor?
  Wie als verhevene een plicht verkrijgt parkeert het licht op een afgeschermde plek, om een verheven positie met privileges te beschermen.
  Onderworpenen worden ook plichten opgelegd en hun licht veelal net als verhevenen alleen in besloten kring laten schijnen.
  Het collectief schrijft hokjes voor, het dwangbuis voor de een door het ridderharnas van de ander opgedrongen. De scheidingswand is niet lichtdoorlatend en van helpende handen is over en weer geen sprake. Het is manipuleren en dwingen wat de klok slaat, dat is in de kern van het bestuurlijke DNA geprogrammeerd. Het werkt ontegenzeggelijk, maar of het nu gezond is… Waarom genereren dergelijke modellen en systemen vooral frustraties in alle uithoeken van bevolkingen? Waarom altijd maar ‘bij gebrek aan beter’?

  frits [8] reageerde op deze reactie.

 8. frits schreef op : 8

  @Nico [7]: 4 keer Nico met een lap tekst. Zit zeker ziek thuis?

 9. Nico de Geit schreef op : 9

  Dat de import van kansarmen tot nogal wat problemen heeft geleid weten we inmiddels. Er is heel veel aandacht voor de immigranten, nauwelijks voor de emigranten. En toch verlieten afgelopen jaar 114.000 mensen Nederland.

  Ze weten in Nederland dus wel om te gaan met immigratie – een hoop geklaag – maar totaal niet met emigratie – oorverdovende stilte.

  De Nederlanders die het langzaam zinkende schip reeds verlieten, wie zijn zij, waar wonen ze nu, en hoe gaat het met ze? Vergis je niet: de achterblijvers kunnen heel boos worden over ‘de ratten die het zinkende schip verlaten’.

 10. Nico de Geit schreef op : 10

  100 jaar geleden was IJsland het armste land van Europa. Laat dat gegeven even bezinken. Probeer je voor te stellen wat dat precies betekent.

  Met Zweden en andere Noord-Europese landen was het niet anders. Armoede, ondanks de gemiddeld hoog-intelligente bevolking.

  Nu gaan ze dus de hoog-intelligente bevolking vervangen voor zwak begaafden uit de derde wereld, die op zoek zijn naar welvaart. Maar waar moet die welvaart op termijn vandaan komen?!

  Er is maar één oplossing: wegwezen en red jezelf.

 11. Nico de Geit schreef op : 11

  Als het schip nou snel zou zinken dan was het makkelijk. Maar we hebben te maken met een langzaam zinkend schip. Ik ben zelf al een keer verhuisd vanwege het zinkende schip.

  Verderop is het ook niet alles en je weet nooit zeker of het zink-proces doorgaat, en hoe hard het gaat. Ondertussen wordt je geconfronteerd met een overheid die je geld probeert weg te pakken, terwijl ze het alleen nog uitgeven aan de mensen die volledig aan de grond zitten.

  Dus je betaalt wel, maar je krijgt er steeds minder voor terug. Hooguit leerplicht tot 25 jaar waar je totaal niet op zit te wachten.

  Kwaliteit verlaat Nederland, daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Met het risico dat je er straks niet meer uit mag.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 12

  @Nico de Geit [11]: Met wat je beschrijft hebben we ervaring. Niet alleen vanuit de eigen ervaring van emigreren, maar ook aan de andere kant van de streep hoe men reageert op hen die vertrekken. Ik herinner me hoe iemand (universitair opgeleid) eens beschreef hoe regimewisselingen tot een ‘brain drain’ leidden. De eindconclusie was de verzuchting “en bij ons is de rotzooi achtergebleven”. Bestuurlijk, politiek, medisch, noem maar op.

  Als een cultuur ongezond is, dan hebben mensen 2 keuzes: De boel rechtzetten en gezond maken, of vertrekken. Wat het wordt is vooral afhankelijk van macht. Waarna blijkt dat elders ook weer menselijke slangen, ratten en wat dies meer zij de dienst uitmaken.

  Macht komt op de een of andere manier veel te vaak in verkeerde handen terecht. Dat kan ook niet anders, want mensen worden wereldwijd geïndoctrineerd met denkwijzen die in de diepste kern verziekt zijn. Andersom impliceert een gezonde kern van denkwijzen dat allerlei ongezonde verschijnselen niet zouden optreden of anders wel kordaat aangepakt zouden worden.

 13. Nico schreef op : 14

  @Philosoof G&R Eigenwijs [13]: Da’s een mooi bedachte uitspraak! 😉
  En niet te vergeten helemaal waar.