Reacties
 1. sirik schreef op : 1

  Inderdaad, het is onredelijk dat mensen geholpen worden als gevolg van een orkaan. men wil op een eiland wonen, in de Carbiden ? Prima, lekker zonnetje, maar eer zijn ook nadelen.
  Zoals er nadelen zijn om in Scandinavië te wonen. Brrr, koud en weinig licht, dus eerder ziek ? De belasting om in Zweden te wonen is bijvoorbeeld een veel duurdere woningisolatie of wat dacht je van spijkerbanden, hogere kosten wegens gladheid, of noodgedwongen voorraadvorming van voedsel om de winter door te komen.
  Alles heeft zo zijn prijs. In de Cariben en in Scandinavië.
  Dus om meteorologische nadelen van de woonsituatie te compenseren… een verzekering tegen stormschade.
  Laat de verzekeringsmaatschappijen er voor opdraaien en niet de Nederlandse belastingbetaler….. Die moet geld opzij leggen voor verhoging van dijken om voorvallen als in 1953 te Zeeland te voorkomen. Waren ze in Limburg ook niet blij mee.

  sirik

 2. Nico schreef op : 2

  Welke Sint Maarten?

  Mocht het eiland bedoeld worden: Als er een stapel poen naar een groep gaan, dan profiteren degenen die dat het minst nodig hebben er veelal het meest van.

  Mocht de heilige bedoeld worden: Dat verwijst volgens de wiki naar dit:
  Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien (Lukas 11:33 e.v.)

  Vanuit dat perspectief is een budget van een half miljard waarschijnlijk niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat zolang er jaarlijks een veelvoud daarvan wordt geïnvesteerd om mensen in het duister te houden. Dergelijke investeringen worden namelijk gedaan om mensen te misleiden, te verblinden, te verdoven, bezig te houden met onzin. Die gifkranen dichtdraaien maakt gezonde investeringen nuttiger, net zoals dweilen pas helpt als je de kraan eerst hebt dichtgedraaid.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. Nico schreef op : 3

  @Nico [2]: Met de jaarlijkse investeringen doelde ik uiteraard op het mondiale budget voor propaganda.

  Het eiland St. Maarten heeft overigens volgens de wiki niet 40.000 inwoners, maar ca. 75.000.

  Het jaarlijkse St. Maartenfeest is overigens een katholieke traditie die duidt op ‘verlichting’ van mensen. Best apart, want in lijn met het katholieke christendom dienen vorsten als zon in een ‘zonnestelsel’ te verlichten, ondersteund door mensen die als sterren op het zwarte bioscoopdoek van de kosmos worden geplaatst. Of desnoods naar de maan (militaire apparaat) lopen, om op een andere manier inzichten te reflecteren.
  Helaas heb ik nooit iets zinnigs gemerkt van die ‘verlichting’, terwijl er wel allerlei dwaallichten gefinancierd worden om mensen vooral bezig te houden. Vooral de katholieke kerk heeft altijd onbehoorlijk uitgeblonken in het verspreiden van desinformatie en allerlei vormen van mishandeling.

  Staatsreligie is het opium voor het volk, de handel, promotie en gedwongen toediening in feite een misdaad tegen de menselijkheid.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 4. Nico schreef op : 4

  Zojuist even voor de lol de betekenis van de naam Maarten opgezocht om het geheugen op te frissen; ‘tevredenheid over oorlog’.
  De naam werd o.a. gebruikt door Maarten Luther (reformator) en Martin Luther King jr. (burgerrechtenactivist).
  De Engelse variant Martin verwijst naar de oorlogsgod Mars.

  Dat past wel in de katholieke strategie van veroveren, onderwerpen. Iets verder terug past het ook in het Judaïsme; God annex het opperste kopstuk stelde Jeremia aan als spreekbuis annex profeet met een mission statement:
  “Zie, ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.”

  En zo begon Jeremia te jeremiëren, gevolgd door militair optreden om de boodschap concreet te maken.

  Raimond V. [5] reageerde op deze reactie.

 5. Raimond V. schreef op : 5

  @Nico [4]:

  Nico , heeft waarlijk een talent om “selectief te lezen ” , vervolgens 90% van de tekst te deleten , en de uitkomst als waarheid te tonen .

  En koppelt nog sluw het erfgoed van Jesus Christus , aan dat van de leer van Rome , om zijn verdorvenheid aan te tonen .

  Rome heeft met de paus te maken…..en niets met de leer en gezegden van Christus , en je moet ophouden beide zaken te vermengen.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. Nico schreef op : 6

  @Raimond V. [5]: Is de Heilige Vader die in het Onze Vader wordt genoemd de paus?

  Geschiedkundig staat vast dat onder auspiciën van een Romeinse keizer:
  – het christendom werd geïnstitutionaliseerd.
  – het christendom tot staatsreligie werd uitgeroepen.
  – de canon van het Nieuwe Testament werd vastgesteld, waarbij bepaalde geschriften zijn verworpen en andere aanvaard.

  Hoeveel deze staatsreligie te maken had met iemand die kennelijk ooit in Israël leefde… is na deze inmenging onduidelijk. Feit is dat o.a. Griekse en Romeinse mythologie doorschemert in de Bijbel. Er is inderdaad sprake van erfgoed. Maar wie dat erfgoed nu eigenlijk gecreëerd heeft… en of dat erfgoed de huidige generaties in onaangepaste vorm (knippen, aanpassen, tussenvoegen) is niet altijd even duidelijk. Hoewel daar wel duidelijke onzinverhalen over verteld worden die als dogma aanvaard dienen te worden. Wat dat betreft lijkt het christendom veel op staatsreligie. Of is het staatsreligie.

  Raimond… het lijkt me verstandig om bij de feiten te blijven of in ieder geval geen feiten uit te sluiten.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [8] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @Nico [6]: Hoe dit erfgoed de huidige generatie *heeft bereikt* mist in deze tekst. Pardon.

 8. Raimond V. schreef op : 8

  @Nico [6]:

  Raimond… het lijkt me verstandig om bij de feiten te blijven of in ieder geval geen feiten uit te sluiten.

  Graag !!!!!!

  Feit is dat o.a. Griekse en Romeinse mythologie doorschemert in de Bijbel.

  Ik zou zeggen….brand los , en laat uwer klavier roken , en ik ben bereid te wachten tot sint juttemis.

  TEKSTEN a.u.b.

  Raimond V. [9] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 10

  Beste Raimond V. [9]: Op het moment bevind ik mij vanwege fysieke gezondheid op de grens van wel of niet naar een ziekenhuis. Ik kom later op je vraag terug.

  Voor nu een interessant voorbeeld. Wat was de kernboodschap van Jezus? Ik plak even een zelfgeschreven schrijfseltje:

  Sommige boodschappen hebben een explosieve kracht (Grieks: ‘dunamis’ waar dynamiet van af is geleid). De ene explosieve boodschap is de andere niet.

  In het Nieuwe Testament komt een verhaal voor over een hele stad (Paulus in Efeze) die als gevolg van een zeer explosieve boodschap op stelten ging. Zilversmeden zagen hun handeltje al in duigen vallen en wilden dat voorkomen. “Groot is Artemis!” werd er door een te hoop gelopen meute gescandeerd. De gepropageerde boodschap zou ten koste gaan van het militaire apparaat (zilversmeden en zilverstukken), omdat dat overbodig zou worden. Vrede op aarde en zo.

  Opmerkelijkerwijs was er in die stad niet alleen de Griekse Artemis, maar ook de Artemis van Efeze, die de menigte niet van elkaar kon onderscheiden. Die laatste is een versie van Artemis die in feite de Moedergodin (‘Moeder Aarde’, moedertje natuur) vertegenwoordigt. Kijk je naar de implicaties daarvan, dan merk je dat de waarheid voor de Efeziërs als een olifant in de kamer aanwezig was maar over het hoofd werd gezien vanwege tegennatuurlijke belangen. Vrede is namelijk op een heel andere manier winstgevend dan oorlog (veroveringen, onderwerping).

  * Een personificatie die in feite niet mannelijk of vrouwelijk is maar allebei. Los van de vraag wat dáár dan weer de oorsprong van is.

  Raimond V. [12] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 11

  Wellicht ten overvloede; de eerste versie van Artemis (van de zilversmeden) was degene waar Jezus tegen ageerde, en wij (man vrouw) ook.
  De laatste was de versie waarvan Jezus via een omweg wenste dat die eerbiedigt zou worden (eerbied voor natuur), wat ook voor ons geldt.
  Vrede is iets anders dan oorlog, hoewel niet zonder schermutselingen hier en daar.

 11. Raimond V. schreef op : 12

  @Nico [10]:

  Waarde Nico , zeer vervelend om te horen dat de gezondheid in het geding is , en wens je vanaf hier een goede genezing .

  Voor wat betreft Efeze ….het verhaal is een metafoor , metalen spelen ook in het oude testament een rol ( ook als metafoor ) , en voor het begrip zilver , verwijs ik terug naar het boek Daniel .

  Je leest het letterlijk Nico , niet als metafoor.

  Gezondheid.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 12. Ratio schreef op : 13
  Ratio

  @Nico [3]: je stelt: ….. Het eiland St. Maarten heeft overigens volgens de wiki niet 40.000 inwoners, maar ca. 75.000 …… klopt, er is een Frans en een NL deel. Die halve miljard is voor de 40 duizend inwoners op het NL deel, hoeveel de Franse overheid voor haar deel reserveert weet ik niet.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 13. johannes schreef op : 14

  De kern van het slaven houden, het bezitten van de plantages, de kern van dit alles was in hou je vast ! Joodse handen, toen aan de toenmalige Peter Stuyvesant gevraagt werd mensen uit de West Indische koloniën toe te laten in New Amsterdam, weigerde hij, hij had het niet zo op die vervelende Joden, maar van wege de toen al grote financiele macht in Amsterdan in de west en oost indische compagnie van de Joden, moest hij dit toch toestaan, zo kwamen de eerste aan in Amerika, groet !

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 14. Nico schreef op : 15

  Over het eiland St. Maarten. Onder dit artikel een kort filmpje met daarin bewoners aan het woord. Kennelijk is deze mensen wijs gemaakt dat Nederland de ‘moeder’ van St. Maarten is, met alle gevolgen van dien. Best walgelijk om mensen zo te horen praten, geïndoctrineerd en al. Het is een belediging voor goede ouders, een smerige perversie van het concept ouderschap.

 15. Nico schreef op : 16

  @Raimond V. [12]: Uit mijn reactie blijkt al dat ik zilver vertaal naar militair. En dus zie als metafoor.

  @Ratio [13]: Ah, dan is dat opgehelderd. Dank.

  @johannes [14]: Na wat gesprekken met Joden c.q. van Joodse afkomst, is bij mij tot nu de indruk blijven hangen dat in die kringen mishandeling en slavernij volstrekt aanvaardbaar wordt geacht. Soms wordt er bot over gepraat, soms omzichtig.
  Misschien wel goed om te bedenken dat het woord Jood op verschillende verschijnselen kan duiden:
  – Slimme mensen die sluwe streken uithalen (voor een jodenstreek moet je wel slim zijn, maar hoef je geen Jood te zijn).
  – Aanhanger van een religie; Judaïsme.
  – Feitelijke afstammelingen van een volk dat ooit bekend stond als Israël (iets anders dan de tegenwoordige staat Israël waar ook Arabieren onder vallen).

  Raimond V. [17] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [19] reageerde op deze reactie.

 16. Nico schreef op : 18

  @Raimond V. [17]: Als je over dit soort onderwerpen wilt communiceren, dan lijkt het me handiger om via de redactie email contact met mij op te nemen.

  Grofweg zou je kunnen stellen dat deze website voornamelijk bezocht worden die wat lagen hebben weg gepeld; eerst religie weg, vervolgens mythologie weg, daarna atheïsme. Hoewel wetenschap toch ook wel behoorlijk religieuze trekjes vertoont. Wetenschap is bepaald geen pure wetenschap (weten, feiten). Hypotheses plus vervuilde data worden als feiten verkocht.

  Gezien die context… lijkt email me beter.

  Raimond V. [20] reageerde op deze reactie.

 17. Raimond V. schreef op : 19

  @Nico [16]:

  Zilver is GEEN metafoor voor het militaire op zichzelf , want het boek van Daniel codeert 4 metalen :

  Goud , zilver , brons en ijzer ……elk symboliseert een koninkrijk , waarvan de waarde omlaag gaat , maar de HARDHEID neemt toe .

  Het vierde rijk is van ijzer , en zal een gruwelijk rijk zijn , waar zijn boodschappers spreken , met IJZEREN TANDEN , en een hard ( ijzer) gezicht , en zij niet eens met de ogen knipperen , waar de ene na de andere leugen hun kiezen passeert.
  En zij zullen de mooiste kostuums dragen , en altijd met groot vertoon en fanfare aantreden , hoewel de kostuums eigenlijk uniformen ( en zij geven zonder overweging hun gezag aan……!.) zijn.

  Bekijk het eens met andere ogen.

  G20 Summit Leaders Arrival At Summit in Hamburg, Germany

  www.youtube.com

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 18. Raimond V. schreef op : 20

  @Nico [18]:

  Nico …ik schrijf op een forum of niet , en als dat niet meer kan , dan ga ik liever zwijgen , en zie dat als een teken des tijds.

  En het begint er op te lijken dat deze tijden zijn aangebroken.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 19. Raimond V. schreef op : 22

  @Nico [21]:

  Waarde Nico , je weet toch dat dit forum is opgenomen in de bibliotheek , van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

  En dat alle vruchten ons klavier , bewaard worden tot in de eeuwigheid , dus wat let ons?…..is het geen topic , maken wij het topic , komt vrinden , laten wij onze kansen waarnemen .

  Men lijd het meest , door het lijden wat men vreest.

 20. Nico schreef op : 24

  @frits [23]: De steen die op die voeten van leem komt… van welk materiaal is die? Dat heb ik ooit onderzocht. Het hardste natuurlijke materiaal is diamant (Grieks; adamas oftewel onverwoestbaar). Zoals je weet kan de geest sterk zijn (met een hamer slaan breekt deze niet), maar is het lichaam dat niet. Door toedoen van gestoorde figuren zijn onze (man vrouw) lichamen geschaad. Hoe meer schade, hoe duidelijker waar deze figuren daadwerkelijk voor staan, tot de rollen omgedraaid worden.

  Raimond V. [25] reageerde op deze reactie.

 21. Raimond V. schreef op : 25

  @Nico [24]:

  De steen die op die voeten van leem komt………?

  Gij, o koning! voorzag, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was voortreffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was afschrikwekkend . Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper; Zijn Schenkels van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van pottenbakkersklei. Dit zag u, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en pottenbakkersklei, en vermaalde ze. Toen werden te samen vermaalt het ijzer,pottenbakkersklei, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

  Nico [26] reageerde op deze reactie.

 22. Nico schreef op : 26

  @Raimond V. [25]: Interessant scenario, nietwaar? Kijk je wat verder, dan merk je dat het gaat om een van oorsprong Babylonisch systeem dat vernietigd wordt ten gunste van wereldwijd een daadwerkelijk gezonde situatie.

 23. hugo schreef op : 27
  Hugo J. van Reijen

  Ik moge erop wijzen dat de Antillen Nederland financieel
  gesteund hebben tijdens de tweede wereldoorlog.

 24. mikkie schreef op : 28

  @sirik [1]:

 25. Roos schreef op : 29

  Als de inwoners hetgeld zouden krijgen, had ik er vrede mee maar gros van het geld wordt witgewassen onder mom van mensen helpen en/of wederopbouw. Elite en consorten hebben maar eigen bankrekening als goed doel, vandaar ook dat bij elke ramp het middels n tvproramma opgehaalde geld ook altijd net zo gemakkelijk verdubbeld wordt, het is openlijk over geld van iemand anders beslissen, moet iemand s bij de paradieten proberen, onmogelijk. Er is nooit n bewijs getoond van n transactie van al het geld dat zogenaamd gegeven wordt en ook geen betalingsbewijzen van aan gedupeerden gegeven geld of bonnen van aankopen ivm wederopbouw. Er worden wel avondvullende programma’s gemaakt om geld af te troggelen maar er is nadien zelfs geen docu van maar n uur te zien omtrent dat al het geld daadwerkelijk aan wederopbouw is gespendeerd. Giro 555 is net zoals Foster Parents: volgens elke reclame mbt geld ophalen, is in zeg maar 20 jaar tijd is de situatie geenszins verbeterd. Andere goede doelen zijn als paddestoelen uit de grond geschoten, net zoals overigens voedselbanken in Nederland, zegt al met al voldoende, temeer omdat ook onze situatie maar minder wordt en de bankrekening van Rutte en consorten maar vetter, sommigen is het letterlijk aan te zien ? maar is off topic dus time to move on ? haha

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 26. Nico schreef op : 30

  Beste Roos [29]: Als er ergens ellende is ontstaan, zullen er altijd aasgieren zijn die proberen te profiteren van andermans ellende. ‘Een graantje meepikken’ en ‘aan de strijkstok laten hangen’. Die spreekwoorden zijn met reden ontstaan. Het enige wat een mens kan doen, in welke positie dan ook, is alert zijn en niet in valkuilen trappen.