maandag, 13 november 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Wie is de ware opvolger van de profeet?

Vrijspreker: De wereld van cryptogeld vertoont steeds meer religieuze trekjes volgens U. Waar doelt U op?

Opperdienaar: Je hebt allerlei afsplitsingen met hun eigen volgelingen. Het lijkt de kerk geschiedenis wel. Iedereen beroept zich erop dat zijn denominatie de ‘ware’ opvolger van Satoshi’s originele bitcoin is. Er wordt zelfs geciteerd uit de originele teksten van Satoshi als een soort heilige tekst. De eigenaar van Bitcoin.org wil nu zelfs deze originele tekst van het Satochi whitepaper aanpassen. Ook tegenstanders worden verketterd.

Het doet allemaal erg denken aan deze scene uit life of Brian.

Vrijspreker: Het getouwtrek levert nogal wat prijsschommelingen op

Opperdienaar: Bitcoin cash met als belangrijkste voorstander de anarcho kapitalist Roger Ver, steeg in een week tijd met 100% terwijl Bitcoin zelf met 1000$ daalde. Het werd in gang gezet toen een andere vork voor het vergroten van de transactie capaciteit (Segwit2x) onverwachts werd afgeblazen. Kapitaal stroomde naar Bitcoin Cash als enige huidige bitcoin variant die bruikbaar is voor dagelijkse transacties. De kosten, wachttijden en betrouwbaarheid van Bitcoin maken het momenteel ongeschikt voor het doen van dagelijkse betalingen.

Vrijspreker: Hoe staat het met andere crypto munten?

Opperdienaar: Daar zitten ook munten bij die mikken op een rol als digitaal contant geld zoals Dash. Toch is de naam Bitcoin nog belangrijk momenteel.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Goed zo Pcrs! De atmosfeer rondom Bitcoin is inderdaad sterk religieus geladen.

  In de beginfase van Bitcoin hebben wij overwogen om software op onze server te installeren. Hadden we die aan het werk gezet, dan hadden we Bitcoins kunnen genereren door veel rekenwerk ergens in een data centrum. Hadden we die op deze manier ‘gemijnd’, dan hadden we nu een behoorlijke financiële buffer gehad. In feite omdat mensen ergens in geloven. Vanwege het religieuze element hebben we er destijds voor gekozen om niet te gaan ‘mijnen’. We kunnen ons verstandiger investeringen indenken.

  Op het moment riekt alles rondom Bitcoin op ordinaire speculatie, op een bubbel die vroeger of later gaat ploffen. Want naast profeten zijn er ook valse profeten, figuren met kletsverhalen. Bitcoin is er wat ons betreft één van.

  Op zich is er overigens niets mis met digitaal ‘geld’ als ruilmiddel. Het ledger systeem van Bitcoin (blockchain) zit best goed in elkaar. Maar… eerst moet het religieuze sfeertje maar eens opgedoekt worden, daarna kan gekeken worden in welke mate die technologie praktisch bruikbaar is zonder mensen een loer te draaien met een bubbel die opgeblazen wordt door speculatie.

 2. Nico schreef op : 3

  Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om regeringen inclusief staatshoofden en geestelijk leiders zoals de paus tot valse profeten te verklaren.

  De regeerindustrie induceert uniforme denkwijzen en gedrag. Het idee is dat als iedereen op een bepaalde manier zal denken en doen, alles beter zal worden. Wetgeving is echter religieus en tegennatuurlijk van aard, zodat de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ stelselmatig geschonden worden door dit soort leiders te gehoorzamen.

  De paus zet zichzelf neer als Heilige Vader, een staatshoofd als een ‘vader des vaderlands’. Toen in Nederland Willem van Oranje een kernachtige uitspraak neerzette, duurde het logischerwijs niet lang voor hij vermoord werd:

  “Hoewel goed katholiek, kan ik niet goedkeuren dat vorsten wensen te heersen over het geweten van hun onderdanen”

  (Uit een beroemde toespraak dd. 31-12-1564, toen de Reformatie net op gang kwam)

  Door mensen uitgevaardigde wetgeving die niet de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ als ijkpunt hanteert zijn tegennatuurlijke en daarmee schadelijke pogingen om over het geweten van anderen te heersen. Wie dergelijke wetgeving bekrachtigt of propageert is een valse profeet.

  Dit artikel sluit af met een opvallende dreiging, een klassieker;

  Amerika is een jong land dat kennelijk pubert. Pubers doen gekke dingen, inclusief zelfmoord plegen. Dit riekt naar een traditioneel dreigement aan het adres van pubers: Denk en doe zoals wij willen, omdat iets anders gelijk staat aan zelfmoord plegen. Waarom wordt pubers niet verteld dat ze moeten doen wat goed is voor hun fysieke en mentale gezondheid, omdat ze anders als het ware zelfmoord plegen? De sociale werkelijkheid lijkt helaas op die in het universum waarin (bijv. Griekse en Romeinse) goden elkaar uitdaagden en elkaar schade berokkenden, soms ten koste van levende wezens op aarde.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 3. Nico schreef op : 4

  In reactie [3] heb ik iets ingebouwd waarbij kortzichtigen direct gaan roepen ‘het is niet waar!’ en verstandigen een diepere gedachte kunnen oppikken die tot een verhelderende conclusie leidt. Wie is in staat dit op te sporen? 😉

 4. Rien schreef op : 5

  De waarde van BTC en BCASH is veel stabieler dan één van beide. Het lijkt er dus op de dezelfde markt door beide bedient wordt.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 6

  @Rien [5]: Hier iets over een kapingspoging met een ‘settlement layer’, een social engineering attack.

 6. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 8

  @johannes [7]:
  Er was ook Louw de paling boer en Jomanda!

  @Nico [3]:
  Als eerste wil ik er op wijzen dat wet, een bedenksel is van mensen.
  De natuur regelt naar oorzaak en gevolg, uit het een komt
  het ander voort.
  Dit gebeurt alleen onder de juiste condities.
  Deze condities zijn geen verplichting!
  De wet wel!
  Wat niet kan is nog nooit gebeurt!

  Als ik even in de toekomst kijk:!!!!!!!

  Een stukje uit het boekje,Interpretatie van Zienswijzen.

  Misschien is de overbevolking van de aarden een rijpingsproces.
  Waar uit het zaad van de voortplanting; De mens:
  Door techniek ondersteunt, zich ergens inde ruimte vestigt.

  Daar aangekomen, voorzien van alles dat zij van Aarde mee namen.

  Zo ook de rituelen des geloof ‘s.
  Echter na lange jaren van verstreken tijd, zijn de gevoelens
  van hoe en het waarom vervaagt.
  En men poogt ijverig, te komen tot een constructief geloofsgebeuren.

  Ge heel en al in trance, heft men de handen ten HEMEL en?
  Ja hoor: Daar is Het: halejulaaaaaaa gevoel, in de harten der mensen!

  Daar is hij dan:
  De GOD van de MENSEN PRECIES ZOALS ZIJ HEM BEDENKEN EN WENSEN!!!!!!!

  En de natuur gaat zijn gang!

 7. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 9

  @Nico [2]:
  Wie weet wat juist IS?

  Doe je anderen kwaad, dan ben je het waart, dat menjenietspaart!

 8. Nico schreef op : 10

  @johannes [7]: In vele landen zijn tegenwoordig nog steeds hier en daar mensen van het kaliber profeet, hoewel niet als zodanig erkend. Roependen in een woestijn, maar ze zijn er. Ik heb er gesignaleerd die hun best doen, soms heerlijk messcherp zijn en voor zover ik kon inschatten behoorlijk zuiver op de graat zijn.

  Vermoedelijk gaan ze niet helemaal vol gas vanwege bepaalde dreigingen voor de loopbaan etc., ik las tussen de regels door nog wat ingehoudenheid.

  Klassieke problemen van profeten zijn dat ze een boodschap verkondigen die moeilijk doordringt, omdat mensen die vaak niet willen begrijpen. En dat ze nogal mishandeld of ‘gewoon’ vermoord worden vanwege de bescherming van vermeende belangen. Toch is de boodschap van een echte profeet indringend en urgent; pak je denkwijzen en gedrag aan, want anders zul je naar de donder gaan. Onder andere hieraan kun je echte profeten herkennen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [12] reageerde op deze reactie.

 9. Rien schreef op : 11

  @johannes [7]: en onze religie ging over vriendschap liefde en respect

  Iets te veel imo. De ondergang van de kerken is vooral aan henzelf te danken. Als je alleen maar ‘liefde’ preekt, wie heeft de kerk dan nog nodig?

 10. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 12

  @Nico [10]:
  Is een profeet iemand, die denkt, dat hij alles weet?
  Als je alles weet, dan weet je ook, dat je niet, ALLES kunt, weten!

  Zodat: Profeten te herkennen zijn, aan overmatig ZWETEN!

  Om dat zij weten, dat zij liegen en bedriegen!
  IK wil, ze wel geloven!?
  Als zij als vogels zouden kunnen vliegen!

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 11. Nico schreef op : 13

  @Philosoof G&R Eigenwijs [12]: Degenen die als profeet erkend werden, waren instrumenten in de handen van een ‘hogere macht’, lees aristocratie. Meestal actief om moreel verval tegen te gaan, als laatste stap voor militair ingrijpen. Of om de moraal op een hoger niveau te tillen.

  Vertaal profeet naar bijv. reformatoren tijdens de Reformatie, naar figuren als Martin Luther King jr. en je weet dat dit soort figuren voor verschillende thema’s ingezet kunnen worden. Maar het zijn en blijven vervangbare instrumenten in de handen van andere figuren die liever achter de schermen blijven en zichzelf onvervangbaar achten.

  Philosoof G&R Eigenwijs [14] reageerde op deze reactie.

 12. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 14

  @Nico [13]:
  Uit eindelijk worden ook zij op enig moment verwisselt
  door weer anderen, die min of meer het zelfde patroon volgen.
  We zijn wat dat betreft erfelijk belast.

  De mens is hardleers, komt tijd komt raad ????????????????

  Uiteindelijk weet je niet hoe de toekomst gaat.
  Ik weet ik ben geen profeet!

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 13. Nico schreef op : 15

  @Philosoof G&R Eigenwijs [14]: Profeten zijn pionnen op het schaakbord van de aristocratie.

  Het woord profeet betekent zoveel als ‘de mond van God’, oftewel de spreekbuis van de aristocratie c.q. een lid van de aristocratie dat als staatshoofd op het toneel is geplaatst.

  Zowel de profeet als het staatshoofd hebben een mandaat van de aristocratie, in filosofische en religieuze termen bekend als het Mandate of Heaven. Heaven is een term uit o.a. het Tengriisme en de Abrahamitische religies oftewel Judaïsme, christendom, islam.

  Jona is een klassiek voorbeeld. Volgens het verhaal 3 dagen in de buik van een walvis, daarna mensen aanspreken op onrecht. Het duidt op mensen die gewoonlijk ca. 3 jaar in een sociaal isolement worden gebracht om als whiskey in een vat of of wijn in een kelder te rijpen, waarna ze ontkurkt kunnen worden en met een missie op pad gestuurd worden, een eeuwenoude bestuurlijke traditie.

  Als de aristocratie in de rol van opdrachtgever (zender) een patroon volgt, dan volgen profeten logischerwijs het patroon van hun opdrachtgever en passen profeten stuk voor stuk in dat patroon. Het basispatroon is afkomstig uit bestuurlijke denkwijzen die zijn ontwikkeld in het vroegere Babylonische rijk, noem het maar het bestuurlijke kern-DNA of (in jouw woorden) een erfelijke belasting die inmiddels wereldwijd dominant aanwezig is. De verziekte kern in kwestie heb ik op deze website herhaaldelijk ter sprake gebracht.

  Een hedendaagse profeet kan waarschijnlijk pas echt serieus genomen worden wanneer dit basispatroon, deze erfelijke belasting aan de kaak wordt gesteld en ook aristocraten als gevolg van optreden werkelijk berouw tonen en anders gaan optreden. Maar in feite… is een publiek optreden van zo’n profeet zelfs niet nodig. Als de betrokkene aristocraten kan overtuigen, zijn die aristocraten prima in staat om hun eigen optreden te corrigeren. Het enige wat ze moeten doen… is ‘uit de kast komen’ en publiekelijk opbiechten waar het verkeerd is gegaan. Die verantwoordelijkheid ligt bij henzelf. Het is wat goedkoop om het vuile werk door een ander te laten opknappen.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [17] reageerde op deze reactie.

 14. Nico schreef op : 16

  @Nico [15]: Ik zie dat ik te snel heb getypt. De c.q. in de 2e alinea moet zijn; ‘vergelijkbaar met’. Vanwege het mandaat dat in de 3e alinea genoemd wordt.

 15. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 17

  @Nico [15]:

  Nico je danst en zingt als een sjamaan en hoopt, dat het een goed effect oplevert, ter verbetering, in de menselijke verhoudingen.

  Nico het is geheel en al een wens gedachte, die naar alle waarschijnlijkheid niet gaat plaats vinden!
  Gezien de reeds eeuwen lage geschiedenis in deze!
  Maar je doet wel je best!

  Nico [18] reageerde op deze reactie.