zondag, 31 december 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

BMW, Quandt, hoe schoon zijn de handen van de rijkste familie in Duitsland?

Libertarisme wordt soms gezien als een instrument van de elite. Als tegenwicht voor socialisme. Als gekochte strijder tegen het marxisme. Vandaar dit artikel. Hoe ziet een libertariër een van de rijkste, zo niet de rijkste familie van Duitsland? De familie Quandt? Die rijk is geworden met AFA (VARTA) en met BMW? Ziet een libertariër de familie Quandt als rolmodel? Of zitten er smetjes op het blazoen?

Günther Quandt, de stamvader, wist tijdens de eerste wereldoorlog een fortuin te verdienen door het maken van uniformen. Vanuit libertarisch oogpunt is leveren aan de staat niet verboden. Het vermogen dat Günther Quandt wist te vergaren, was daardoor in principe niet besmet.

In het interbellum diversificeerde de familie en nam onder meer de AFA over. Dit was een accu fabrikant. Het latere VARTA. En hier begint een dubieuze fase. De familie Quandt raakte innig verstrengeld met de nieuwe machthebbers, de NSDAP. De ex vrouw van Günther trouwde met Joseph Goebbels die Quandt’s zoon Harald in de Goebbels familie opnam. Günther gaf grote donaties aan de NSDAP.

De tweede wereldoorlog

De tweede wereldoorlog bood kansen, die de familie Quandt met beide handen aangreep. Net zoals tal van Amerikaanse en Engelse bedrijven. De geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven. De familie Quandt zat tijdens de Neurenberger processen in de verdachtenbank maar werd niet veroordeeld.

Anders dan tijdens de grote oorlog werd er in de tweede wereldoorlog veel gebruik gemaakt van dwangarbeiders. Er was een groot tekort aan arbeidskrachten. Als je je eigen landgenoten massaal aan het oostfront laat sterven, waarom zou je je dan druk maken om de levensverwachting van buitenlandse dwangarbeiders? De accu fabrikant AFA nam dwangarbeiders af, en om hogere productie normen te halen, werd er weinig aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden. Is het huidige Quandt familie kapitaal gebaseerd op dwangarbeid ten behoeve van U-boot accu packs en batterijen noodzakelijk voor de V2’s?

Onderstaande documentaire van een uur is van Arte.

Deze documentaire probeert het fortuin van de familie Quandt te linken aan hun steun voor het derde rijk. Dat ze de Duitse oorlogsmachine gesteund hebben zie ik niet als een reden om ze te verketteren. Ik kijk genuanceerder naar de tweede wereldoorlog dan veel anderen. Waarbij ik niet de Duitsers steun, maar vooral het gevaar zie van het statisme, het nationalisme, het collectivisme. Het is cynisch dat het Britse rijk, dat twee eeuwen lang de wereld domineerde, door velen nog als positief wordt beschouwd. Dat we het Franse imperialisme vergeten evenals de misdaden van de Belgen in de Congo. De profiteurs van dwang en slavenarbeid in de koloniën hebben zich in het post kolonialistische tijdperk niet hoeven te verantwoorden. De Duitse industriëlen moesten dit na de oorlog wel doen. Dit is meten met twee maten. Dit meten met twee maten gaat door documentaires als bovenstaande tot de dag van vandaag door.

Sterftecijfers AFA fabriek

Dit gezegd hebbende, wil niet betekenen dat de familie Quandt haar handen in onschuld kan wassen. Volgens bronnen als de Arte documentaire film, hebben ze in ieder geval bij de AFA fabriek gretig gebruik gemaakt van dwangarbeid. Waarbij men een “monatliche Fluktuation von 80 arbeitskräfte” incalculeerde (zie 37:48 van youtube film). Dit betekende volgens Arte dat de arbeidsomstandigheden zo slecht waren dat er 80 arbeiders per maand door de giftige dampen zouden omkomen.

De Arte film presenteert overigens sterfte cijfers over de AFA fabriek die niet lijken te kloppen. Aan de ene kant stellen ze dat arbeiders binnen 6 maanden stierven. Aan de andere kant stellen ze dat er 1500 man werkten. En dat daarvan per maand 80 stierven. Als u kunt rekenen ziet u dat er iets niet klopt. De levensverwachting van een AFA dwangarbeider is dan anderhalf jaar ipv een half jaar.

Niet dat dit een verzachtende factor is, verre van dat. Maar inconsistenties als deze die iedereen die kan rekenen doorziet, zijn koren op de molen van holocaust ontkenners. Als er dan vervolgens een kwieke 80 plusser als slachtoffer / overlevende van deze dodelijke fabriek wordt aangevoerd, die daar maanden lang had gewerkt, hoe betrouwbaar kom je over? (8:22-10:04).

Conclusie

En ondanks inconsistenties in rapportages als die van Arte, is het zeer aannemelijk dat de fabrieken van de familie Quandt gebruik maakten van dwangarbeid en dat de arbeidsomstandigheden afschuwelijk moeten zijn geweest. Vanuit libertarisch oogpunt is dit niet goed te praten.

Dat de familie Quandt betrokken is geraakt bij BMW, en daardoor techneuten in staat stelde een aantal iconische voertuigen te produceren, en freude am fahren voor velen bereikbaar te maken, is verder niet relevant. Dat ze thans tot de rijkste families van Duitsland behoren is wel relevant. Ze zijn de dans tijdens de Neurenberger processen ontsprongen. Hun familie kapitaal lijkt echter wel degelijk verbonden te zijn met de ondergang van vele andere families waarvan familie leden in hun fabrieken als dwangarbeider werkten, en stierven. Een feit dat ze tot op heden niet lijken te willen erkennen. Vanuit libertarisch perspectief is hun blazoen bezoedeld.

Nawoord

NB: ga me svp niet betitelen van pro Duitse of anti Joodse gedachtes. Het gaat me in dit tijdperk van leugens om de waarheid. Ik heb het zowel voor Israel opgenomen als voor een genuanceerdere berichtgeving over de tweede wereldoorlog. Zie evt dit of dit artikel.

NB2; ook in het voorbeeld dat de overlever geeft op 8:42 kloppen de cijfers niet, in drie maanden tijd zouden 6 van de 40 man met wie hij werkte omgekomen zijn. Als men gemiddeld binnen een half jaar stierf, dan zou je verwachten dat er na 3 maanden 20 man uit deze groep waren omgekomen. Ook dit voorbeeld lijkt erop te wijzen dat de levensverwachting anderhalf jaar was. Niet dat dit verzachtende factoren zijn, maar zorg als documentaire maker dat de cijfers kloppen. Of geef een nadere toelichting Want dit soort zaken doet me twijfelen over de rest van de documentaire.

 

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Dwang is dwang. De oorsprong ervan lijkt mij niet relevant

 2. anp rebel schreef op : 4

  Over de sterftecijfers

  Wellicht is niet bedoeld dat elke maand een vast aantal stierf. Misschien is bedoeld dat alleen al de eerste maand het genoemde aantal stierf. De volgende maanden zullen de sterfte cijfers van de groep waarmee begonnen is in de statistiek hoger hebben kunnen liggen vanwege de aanhoudende blootstelling aan de giftige stoffen. Daarna neemt de sterfte weer af wegens gebrek aan overlevenden. Uiteindelijk blijft dan weer een enkeling over die immuun blijkt voor het gif. Dat zal degene zijn die geïnterviewd is. Maar de schrijver heeft volledig gelijk dat cijfers en feiten belangrijk zijn en dat je daar niet slordig in moet zijn.

  Vrij ondernemerschap en libertarisme

  Het artikel is interessant vanwege het dilemma van vrij ondernemerschap tegenover scheve opbrengst-prestatie relaties. Het libertarisme legt de nadruk op het eerste. Het komt niet goed weg met het tweede. Het idee dat iedereen zijn eigen zaakje mag opzetten binnen de ‘nap’ voorwaarden (mensen niet aanvallen of dwingen) en de opbrengst daarvan mag houden klinkt sympathiek. En het economisch argument er achter dat de samenleving als geheel uiteindelijk daarvan voordeel zal hebben omdat de mens nu eenmaal harder loopt als het voor hemzelf is lijkt ook krachtig.

  Kijken we echter naar de huidige samenleving, dan zien we veel meer. We zien ondernemingen die al bestonden voordat de eigenaar geboren was. Er zijn ondernemingen met duizenden eigenaren, aandeelhouders, die geen fluit verstand hebben van ondernemen. We zien in menige bedrijfstak gebrek aan concurrentie tussen ondernemingen, waardoor eigenaren veel verdienen, maar niet door bijzondere kwaliteiten als ondernemer of door hard lopen voor de ander uit. We zien ook grote ondernemingen waarbij de ondernemer helemaal geen eigenaar is maar een succesvolle CEO. Hij zal een prima salaris hebben, maar de grote winsten gaan naar anderen.

  En dan heb je nog ondernemingen, waar de schrijver het over heeft, die tegen het nap gezondigd hebben. Rijk worden als oorlog collaborateur met dwangarbeiders is niet netjes. Dat voelt de libertariër ook wel aan. Maar is dat de enige manier waarop een ondernemer in strijd met het nap kan handelen? Als er wordt gezegd dat een ondernemer 7.500.000 uniformen heeft gemaakt voor het leger, kan dat dan kloppen? Ik denk het niet. Het zou me niet verbazen als deze ondernemer geen enkel uniform genaaid heeft. Maar hoe zit dat dan met die beloning van al die mensen die samen die zeven-en-een- halve miljoen uniformen, met revers, wel genaaid hebben? Stel dat het geen dwangarbeiders waren, maar hoe vrijwillig zijn ze voor die baas gaan werken? Welke keuzes hadden ze? En door wie zijn die keuzes bepaald? Is dat een wederzijds onafhankelijke deal geweest, niets te maken met de persoonlijke situatie van hen die mede bepaald werd door derden? Hebben zij het allebei een goed idee gevonden wat ze hebben afgesproken; dat de een de winst pakt van de arbeid van de ander?

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.
  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 3. Markus schreef op : 5

  Lees het boek “Trading with the enemy” van Charles Higham maar eens, dan zie je dat Nazisme en ALLE grote bedrijven van nu zijn gelinkt met elkaar, overal ter wereld.
  www.bol.com

 4. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 6
  Ratio

  @anp rebel [4]:

  De sterftecijfers:
  Deze hoeven inderdaad niet lineair te zijn. Het ging onder meer om loodvergiftiging. Helaas gaat de documentaire daar verder niet op in. Ik weet ook niet of het klopt wat de documentaire beweert over Fluktuation. Zouden deze mensen dan inderdaad gestorven zijn? Of betreft het ook mensen die door bijvoorbeeld ziekte niet langer het tempo konden volhouden en teruggestuurd werden naar de concentratiekampen? Ik vind de documentaire hier onvolledig en heb niet echt veel andere informatie tot mijn beschikking

 5. Mrbleusky schreef op : 7

  Goede accu’s, goede auto’s, de uniformen zullen ook wel goed geweest zijn. Meneer Quandt was blijkbaar een goede ondernemer die met de flow mee ging, in een dwingende maatschappij gaan heel veel mensen goed, met of zonder het onderbuik-gevoel. En anders verliezen ze hun goede positie. Als er ooit nog eens een verdelend conflict uitbreekt zal ik misschien ook partij kiezen. Met m’n buik-gevoel.

 6. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 8
  Ratio

  @anp rebel [4]:

  Het dilemma van vrij ondernemerschap tegenover scheve opbrengst-prestatie relaties

  Volgens het libertarisme is de vrije markt het beste alternatief. Dat wil niet zeggen dat iedereen meteen de uitkomsten prettig vindt, of rechtvaardig acht.

  Een deel van de geschetste problemen, te weinig concurrentie, logge grote bedrijven, komt juist door ingrijpen in de vrije markt. De multinationals hebben nu eenmaal belastingfaciliteiten die het midden en klein bedrijf niet hebben. Bovendien is veel regelgeving in het voordeel van multinationals. Dit is iets waar libertarisme tegen is. Het speelveld wordt door staatsingrijpen ongelijk. Regelgeving pakt heel vaak verkeerd uit. Toch stelt bijna iedereen zijn hoop op regelgeving. Dat is iets dat ik niet goed begrijp.

  Voor velen klopt het intuitief inderdaad niet dat een arbeider slechts loon krijgt en dat de ondernemer, die geen enkel uniform zelf heeft gemaakt, miljonair wordt.

  Wil je overleven, dan zal je als je niet op een tropisch paradijselijk eiland leeft waar je met minimale inspanning voedsel kan krijgen, moeten werken. Ofwel als ondernemer, ofwel als werknemer.

  De keuze van niets doen is er niet. Maar dat kan je niemand kwalijk nemen. Je moet werken en je moet kiezen of je dat doet als ondernemer of als werknemer.

  En ja, als je niet veel capaciteiten hebt, en niet veel kapitaal hebt meegekregen, dan eindig je met een vervelende baan die weinig perspectief biedt. Is dat eerlijk? Nee, maar de natuur is niet eerlijk. Als je met een slechte set genen begonnen bent, ziek, zwak, niet slim. Dan is de kans op rijkdom ver weg.

  Ondernemers zoals Gunther Quandt hoeven echter ook niet gelukkig te zijn. Zijn huwelijk strandde en Gunther werd omschreven als iemand die slechts voor zakendeals leefde. Een vrij leeg bestaan

 7. Mrbleusky schreef op : 9

  De natuur is wel eerlijk. De cultuur is niet eerlijk, vol leugens. De goede kwaliteiten van iemand worden goed toegepast in een goede cultuur, en slecht in een slechte.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 8. Pijnvogel schreef op : 10

  @Ratio [3]:

  Waarom zou je die vraag (over “de familie”) willen beantwooren als de huidige generatie niks van doen had met de manier waarop het vermogen in het verleden door voorouders was vergaard ?

  Het oordelen over de familie betrekt ook de levende leden daarvan in de discussie, terwijl ze niks kunnen doen aan de manier waarop het vermogen vergaard is.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [13] reageerde op deze reactie.

 9. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 11
  Ratio

  @Mrbleusky [9]: De natuur is hard en oneerlijk. Verdient het jonge kalfje dat een rivier moet oversteken het om opgegeten te worden door een krokodil? Verdient een rups het om door een sluipwesp te worden gestoken waarna deze gastheer door de larven van sluipwespen van binnen uit levend wordt opgegeten?
  nl.wikipedia.org

  De natuur zit vol met list en bedrog om prooien te memachtigen.

  Mbt de cultuur geef je volgens mij zelf al aan dat dit twee kanten kan hebben, een goede en een slechte cultuur.

  Bertuz [16] reageerde op deze reactie.

 10. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 12
  Ratio

  @Pijnvogel [10]: Is het niet interessant om te weten of de grootste vermogens eerlijk of oneerlijk vergaard zijn?

  Ik verwijt de huidige generatie niets, ik zie niet in waarom ik erover moet zwijgen. Het is wellicht niet leuk om te lezen dat je familie niet altijd correct heeft gehandeld, aan de andere kant, ze accepteren wel de leuke aspecten, het familiekapitaal.

 11. Scrutinizer schreef op : 13

  @Pijnvogel [2]: @Ratio [3]: @Pijnvogel [10]:
  De huidige generatie mag dan wel zelf onschuldig zijn maar ze heeft kennelijk wel de erfenis aanvaard.
  Maar ik zou zeggen: daarbij horen dan zowel de bezittingen als de schulden inclusief de morele.
  Ome Willem heeft zelf ook geen bloed aan de vingers maar het ware pas echt chique geweest als ie troonsafstand had gedaan.
  Vergelijk het met helen: wie bewust gestolen waar koopt (aan een discount) gaat moreel niet vrijuit.
  Hoe zit het dan met het bewust aanvaarden van een erfenis als je weet op welke criminele wijze het vermogen vergaard werd?
  Grappig genoeg is de staat wel zo immoreel (goh, wie had dat nou gedacht, heh). Zo wordt ook een crimineel geacht belasting te betalen op zijn “arbeidsinkomen”. Daar was onlangs in Belgie nog een proces over. Een ondernemer ontdekte dat zijn boekhoudster hem voor 6 ton had opgelicht. De dame moest dat terugbetalen maar kon dat niet want de fiscus eiste 300k aan belasting over dat criminele inkomen dat zij immers beroepsmatig had vergaard (!). Gezien de fiscus voorrang krijgt, streek die zijn deel van de buit op en kreeg de werkgever maar de helft van zijn schade terug vergoed. (Het restant is de dievegge weliswaar nog schuldig maar een kale kip kan je niet plukken).
  Maar goed, ik denk dat elk normaal mens hierdoor verbolgen is.
  Stel u de vraag of u het nromaal zou vinden dat als uw bejaarde buurman bv. uw auto steelt en een dag later aan een hartaanval overlijdt, dat zijn zoon dan die auto erft. Of bent u van mening dat ie er geen recht op heeft en het voertuig u toekomt?
  De huidige generatie Quandt’s mag dan onschuldig lijken maar had ook kunnen besluiten de erfenis te verwerpen of ondert te brengen in een stichting van waaruit slachtoffers cq hun nabestaanden vergoed zouden worden.

  Mrbleusky [14] reageerde op deze reactie.
  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 12. Mrbleusky schreef op : 14

  @Scrutinizer [13]: Ik had de erfenis genomen, in de huidige cultuur is er geen grotere vrijheid dan financiële vrijheid. Met veel geld ben je een leeuw, met weinig een konijn.

 13. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 15
  Ratio

  @Scrutinizer [13]: Als je autostelende buurman aan een hartaanval overlijdt, en jij leeft zelf nog, dan zou je rechten moeten hebben op de auto. Het is een deel van de boedel dat niet aan je buurjongen toebehoort mocht hij de ontvanger van de erfenis zijn. Een morele buurjongen zou dat erkennen en de auto retourneren.

  De casus waarbij zowel de autodief als de rechtmatige eigenaar van de auto sterven, is interessanter. Als de zoon van de rechtmatige eigenaar na vele jaren opeens erachter komt dat zijn buurjongen de auto heeft geerfd, voor wie is dan de auto?

  Is de dief eigenaar geworden? Nee. Kan hij dan eigendom overdragen bij zijn dood? Nee.

  Heeft de zoon van de rechtmatige eigenaar dan wel eigendomsrechten? Niet per definitie, want wie garandeert dat zijn vader hem de auto had willen nalaten?

  Als de auto door de dief uit elkaar was gehaald en in onderdelen verkocht. Hoe zit de zaak dan? Heeft de zoon van de rechtmatige eigenaar dan recht op financiele compensatie door zijn buurjongen?

  Het worden al snel vragen waar men niet uitkomt, laat staan dat men de schadevergoeding met enige mate van nauwkeurigheid kan vaststellen. Vandaar dat er verjaringstermijnen gelden. Is dat rechtvaardig? Nee.

  Het wordt helemaal bizar als achterkleinkinderen met elkaar de strijd aan gaan. En bijvoorbeeld compensatie eisen voor slavernij van hun bet overgrootvader. Van mensen die in het huidige geografische Nederland wonen. En dus niets met slavernij hebben te maken.

  Omdat er nog overlevenden zijn, is de zaak Quandt anders. Zou een overlevende niet morele rechten horen te hebben op een deel van de boedel? Hij is zonder betaling tegen zijn wil gedwongen te werken. Het zou moreel juist zijn als de ontvangers van de erfenis uit de boedel het onthouden loon compenseren aan de nog in leven zijnde dwangarbeiders. Nageslacht van intussen overleden dwangarbeiders zou dan achter het net vissen.

  Er is hier niet echt een goede oplossing te bedenken, maar het zonder compensatie aanvaarden van de erfenis is niet de beste oplossing.

  Mrbleusky [17] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [27] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [32] reageerde op deze reactie.

 14. Mrbleusky schreef op : 17

  @Ratio [15]: Hoofdstuk 4 van het wetboek, erfrecht. Maar, hoe recht dat ook is, het kost veel geld om het recht te halen. Ik denk dat je een werkeloze jurist bent die deze casus graag op zich wil nemen om weer es in een rookvrij restaurant te kunnen eten. Maar ik voel me bijvoorbeeld als eventuele nazaat van een arbeider die heeft meegewerkt in de slavenhandel niet schuldig aan slavenhandel. Omstandigheden hebben bepaald, de slimmerikken werden rijk, heel veel andere slimmerikken werden gedwongen te sterven voor hun vaderland. Ook als vader helemaal geen land had.

 15. Bertuz schreef op : 19

  @Philosoof G&R Eigenwijs [18]: Is idd realisme. Iemand die in de woestijn in de brandende zon loopt, zal de natuur hard vinden. Maar zodra hij in een oase terecht komt geweldig. Als je weet dat het regent, zet je de plu uit. Kwalificaties geven een waardering aan de natuur. Het zijn geen feiten. Regen straks om 24.00 maakt vuurwerk afsteken lastig. Maar om de natuur hard te vinden. Er zijn vast ook mensen blij met regen. Geen harde knallen.

 16. Mrbleusky schreef op : 20

  @Ratio [15]: Chalenge: wat jij verdedigd is het systeem dat armen arm en rijken rijk houdt. Compensatie, ben je ooit verkracht? Iemand met meer macht als jij die je dwong? Geld geeft binnen het systeem macht en zowel de elite als de onderdaan is er slachtoffer van. Omdat we niet meer naast maar op elkaar staan. De ondersten hebben het zwaar, de bovensten maken zich zorgen over de rammelende fundamenten. Een boom die zich zelf omhakt zie ik niet snel gebeuren, een uitgewaaide top zie ik regelmatig in de wrede natuur. Hep ik weer brand-hout.

  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 17. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 21
  Ratio

  @Bertuz [16]: Een deel van de mensen die een hogere orde zoekt, en goden afwijst, gaat de natuur verheerlijken. Daar verzet ik me tegen.

  De wetten van de natuur. Het gaat slechts om het doorgeven van genenpakketten, en alles wat dat kan bevorderen wordt gebruikt. Als dit betekent dat je als wespensoort je larven in levende prooidieren inspuit, die dan levend worden opgegeten, dan zal die evolutionaire kans gegrepen worden. De hoogste orde in de natuur, de scherprechter, op de lange termijn, is of het gedrag of de eigenschap de kans op doorgeven van genen bevordert of niet. Dat is het wezen van de natuur.

  We kunnen de gevolgen van deze hoogste wet van de natuur slechts beschrijven met termen die we als mens kennen, en als ik dan termen moet kiezen dan komen bij mij, hard genadeloos en oneerlijk naar boven. List en bedrog heersen in de natuur. Dit zijn geen stempeltjes die ik zo maar opdruk, het is het logische gevolg van hoe de natuur in elkaar steekt. Gebruik makend van termen die we als mens kennen.

  Mrbleusky [23] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [28] reageerde op deze reactie.

 18. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 22
  Ratio

  @Mrbleusky [20]: Je punt dat de armen arm blijven. Aanschouw de lijst met de 10 rijkste mensen van de wereld en vertel me hoeveel ervan eeuwenoude adel zijn, of industrielen uit de industriele revolutie. Die lijstjes zie je overal op het internet. De opwaartse mobiliteit is er wel degelijk. Daarnaast is er neerwaartse mobiliteit. ik ken iemand uit een ooit steenrijke familie die in een sociale huurwoning woont. Kijk naar China en Rusland waar mensen vanuit een redelijk egalitaire startpositie in een paar decennia fortuin maken.

  Mrbleusky [24] reageerde op deze reactie.

 19. Mrbleusky schreef op : 23

  @Ratio [21]: Als je de natuur niet meer verheerlijkt, ben je dan chemisch verontreinigd?

 20. Mrbleusky schreef op : 24

  @Ratio [22]: Als je de natuur niet meer verheerlijkt, ik vind het heerlijk, schermen met woorden, en dus, als, verheerlijk je dan geld en is dat dan het enige wat je te eten hebt in crisistijd? Of ga je er soldaten mee betalen om samen ergens een goed maal te veroveren?

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 21. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 25
  Ratio

  @Mrbleusky [24]: als je per se iets uit de natuur moet verheerlijken, verheerlijk dan het vrouwenlichaam. Dat ik de natuur in het algemeen niet verheerlijk wil niet zeggen dat ik geld verheerlijk. Wat goed is te verheerlijken is eigen verantwoordelijkheid. Want dan wordt je zelfredzaam en kan je jezelf en anderen helpen, je hebt vrijheid en je hebt mogelijkheden. Maar er is nog zoveel meer te verheerlijken of na te streven. Kennis, karakter, gezondheid.

  Mrbleusky [26] reageerde op deze reactie.

 22. Mrbleusky schreef op : 26

  @Ratio [25]: Liefde.

 23. Bertuz schreef op : 27

  @Ratio [15]: Warrig verhaal. Mocht je een vergelijking tussen de erfenissen willen trekken, die gaat volgens mij niet op. Een verkrijger te goeder trouw kan eigenaar worden. Iemand wiens goed is gestolen, kan dat terug vragen of een actie uit onrechtmatige daad beginnen. Verjaring dient de rechtszekerheid. Anders hangt er boven een verkrijger van een goed altijd een mogelijke claim boven het hoofd. Bij recht gaat het om besliskunde. Niet om ethiek of moraliteit. Van onderdelen kan je prima eigenaar worden. Door vermenging bijvoorbeeld. Als ik andermans toiletrollen met die van mij meng, word ik daar eigenaar van. Andermans band op mijn fiets. Hebbes.

 24. Bertuz schreef op : 28

  @Ratio [21]: Je mag stempelen wat je wilt. Maar het blijven slechts waarde oordelen die stempels. Die van jouw weliswaar, maar even zo goed. Door te stempelen, wordt een oordeel niet tot waarheid. De natuur is en heeft kenmerken/eigenschappen. Het staat je vrij die vervelend te vinden of niet. Je mag je daar tegen verzetten. Moet jij weten. Je mag een kubus ook bol noemen, maar het blijft een kubus. Verzet is zinloos.