zondag, 31 december 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

BMW, Quandt, hoe schoon zijn de handen van de rijkste familie in Duitsland?

Libertarisme wordt soms gezien als een instrument van de elite. Als tegenwicht voor socialisme. Als gekochte strijder tegen het marxisme. Vandaar dit artikel. Hoe ziet een libertariër een van de rijkste, zo niet de rijkste familie van Duitsland? De familie Quandt? Die rijk is geworden met AFA (VARTA) en met BMW? Ziet een libertariër de familie Quandt als rolmodel? Of zitten er smetjes op het blazoen?

Günther Quandt, de stamvader, wist tijdens de eerste wereldoorlog een fortuin te verdienen door het maken van uniformen. Vanuit libertarisch oogpunt is leveren aan de staat niet verboden. Het vermogen dat Günther Quandt wist te vergaren, was daardoor in principe niet besmet.

In het interbellum diversificeerde de familie en nam onder meer de AFA over. Dit was een accu fabrikant. Het latere VARTA. En hier begint een dubieuze fase. De familie Quandt raakte innig verstrengeld met de nieuwe machthebbers, de NSDAP. De ex vrouw van Günther trouwde met Joseph Goebbels die Quandt’s zoon Harald in de Goebbels familie opnam. Günther gaf grote donaties aan de NSDAP.

De tweede wereldoorlog

De tweede wereldoorlog bood kansen, die de familie Quandt met beide handen aangreep. Net zoals tal van Amerikaanse en Engelse bedrijven. De geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven. De familie Quandt zat tijdens de Neurenberger processen in de verdachtenbank maar werd niet veroordeeld.

Anders dan tijdens de grote oorlog werd er in de tweede wereldoorlog veel gebruik gemaakt van dwangarbeiders. Er was een groot tekort aan arbeidskrachten. Als je je eigen landgenoten massaal aan het oostfront laat sterven, waarom zou je je dan druk maken om de levensverwachting van buitenlandse dwangarbeiders? De accu fabrikant AFA nam dwangarbeiders af, en om hogere productie normen te halen, werd er weinig aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden. Is het huidige Quandt familie kapitaal gebaseerd op dwangarbeid ten behoeve van U-boot accu packs en batterijen noodzakelijk voor de V2’s?

Onderstaande documentaire van een uur is van Arte.

Deze documentaire probeert het fortuin van de familie Quandt te linken aan hun steun voor het derde rijk. Dat ze de Duitse oorlogsmachine gesteund hebben zie ik niet als een reden om ze te verketteren. Ik kijk genuanceerder naar de tweede wereldoorlog dan veel anderen. Waarbij ik niet de Duitsers steun, maar vooral het gevaar zie van het statisme, het nationalisme, het collectivisme. Het is cynisch dat het Britse rijk, dat twee eeuwen lang de wereld domineerde, door velen nog als positief wordt beschouwd. Dat we het Franse imperialisme vergeten evenals de misdaden van de Belgen in de Congo. De profiteurs van dwang en slavenarbeid in de koloniën hebben zich in het post kolonialistische tijdperk niet hoeven te verantwoorden. De Duitse industriëlen moesten dit na de oorlog wel doen. Dit is meten met twee maten. Dit meten met twee maten gaat door documentaires als bovenstaande tot de dag van vandaag door.

Sterftecijfers AFA fabriek

Dit gezegd hebbende, wil niet betekenen dat de familie Quandt haar handen in onschuld kan wassen. Volgens bronnen als de Arte documentaire film, hebben ze in ieder geval bij de AFA fabriek gretig gebruik gemaakt van dwangarbeid. Waarbij men een “monatliche Fluktuation von 80 arbeitskräfte” incalculeerde (zie 37:48 van youtube film). Dit betekende volgens Arte dat de arbeidsomstandigheden zo slecht waren dat er 80 arbeiders per maand door de giftige dampen zouden omkomen.

De Arte film presenteert overigens sterfte cijfers over de AFA fabriek die niet lijken te kloppen. Aan de ene kant stellen ze dat arbeiders binnen 6 maanden stierven. Aan de andere kant stellen ze dat er 1500 man werkten. En dat daarvan per maand 80 stierven. Als u kunt rekenen ziet u dat er iets niet klopt. De levensverwachting van een AFA dwangarbeider is dan anderhalf jaar ipv een half jaar.

Niet dat dit een verzachtende factor is, verre van dat. Maar inconsistenties als deze die iedereen die kan rekenen doorziet, zijn koren op de molen van holocaust ontkenners. Als er dan vervolgens een kwieke 80 plusser als slachtoffer / overlevende van deze dodelijke fabriek wordt aangevoerd, die daar maanden lang had gewerkt, hoe betrouwbaar kom je over? (8:22-10:04).

Conclusie

En ondanks inconsistenties in rapportages als die van Arte, is het zeer aannemelijk dat de fabrieken van de familie Quandt gebruik maakten van dwangarbeid en dat de arbeidsomstandigheden afschuwelijk moeten zijn geweest. Vanuit libertarisch oogpunt is dit niet goed te praten.

Dat de familie Quandt betrokken is geraakt bij BMW, en daardoor techneuten in staat stelde een aantal iconische voertuigen te produceren, en freude am fahren voor velen bereikbaar te maken, is verder niet relevant. Dat ze thans tot de rijkste families van Duitsland behoren is wel relevant. Ze zijn de dans tijdens de Neurenberger processen ontsprongen. Hun familie kapitaal lijkt echter wel degelijk verbonden te zijn met de ondergang van vele andere families waarvan familie leden in hun fabrieken als dwangarbeider werkten, en stierven. Een feit dat ze tot op heden niet lijken te willen erkennen. Vanuit libertarisch perspectief is hun blazoen bezoedeld.

Nawoord

NB: ga me svp niet betitelen van pro Duitse of anti Joodse gedachtes. Het gaat me in dit tijdperk van leugens om de waarheid. Ik heb het zowel voor Israel opgenomen als voor een genuanceerdere berichtgeving over de tweede wereldoorlog. Zie evt dit of dit artikel.

NB2; ook in het voorbeeld dat de overlever geeft op 8:42 kloppen de cijfers niet, in drie maanden tijd zouden 6 van de 40 man met wie hij werkte omgekomen zijn. Als men gemiddeld binnen een half jaar stierf, dan zou je verwachten dat er na 3 maanden 20 man uit deze groep waren omgekomen. Ook dit voorbeeld lijkt erop te wijzen dat de levensverwachting anderhalf jaar was. Niet dat dit verzachtende factoren zijn, maar zorg als documentaire maker dat de cijfers kloppen. Of geef een nadere toelichting Want dit soort zaken doet me twijfelen over de rest van de documentaire.

 

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 31

  Eerlijk en schone handen.
  De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus waste ooit zijn handen in onschuld.
  Een houder van slaven, burgers en werknemers doet dat ook.

  Recent de film Look who’s back (Er ist wider da) over Hitler gezien. Best komisch. De wederopgestane Hitler had weer veel te vertellen wat raak is in de hedendaagse tijd, maar hing zijn boodschap weer eens op aan de kapstok van nationalisme. Het blijft donderen zolang tradities in stand worden gehouden.

  Aan het einde van die film waste ook Hitler zijn handen in onschuld. Men had hem immers gekozen, hij was alleen maar een leider die de wil van het volk in goede banen leidde. Zoals ook werkgevers de wil van werknemers in goede banen leiden.

  Tsja… gewoon eerlijk zijn, niet tegen jezelf en anderen liegen schijnt moeilijk te zijn. Taboe. Schaamte. Of noodzakelijk geachte krijgslist. In een gezond cultureel klimaat kunnen mensen eerlijk fouten opbiechten, in een ongezond cultureel klimaat wordt dat als bedreigend gezien.

  De consequenties van opzettelijk gedrag zijn per definitie bedreigend. Stel je voor dat Pontius Pilatus of Hitler, of de paus of een willekeurig staatshoofd eerlijk zou worden. Uit de kast komen om de ware aard te tonen vereist moed, als er lijken in de kast zitten… en welke grote organisatie onthoudt zich van het opstapelen van lijken in die kast?

  Waarschijnlijk kun je alleen bij zelfstandigheid, zonder mensen onder of boven je, zuiver op de graat blijven. Niet meedoen aan het spel van werkgevers en werknemers vereist neutraliteit. Afstand houden, wat zeer lastig gemaakt worden. Maar het is niet zonder reden dat Zwitserland welvaart heeft opgebouwd. Het gegeven dat ze wapens hebben maakt dat wel makkelijker, want individuele burgers worden natuurlijk ‘gewoon’ afgeperst met belastingen en andere opgelegde (bijv. administratieve) lasten of anders wel beroofd. Misdaad is alleen legaal wanneer het van overheidswege wordt uitgevoerd.

  Mrbleusky [34] reageerde op deze reactie.

 2. Scrutinizer schreef op : 32

  @Ratio [15]: “Het wordt helemaal bizar als achterkleinkinderen met elkaar de strijd aan gaan. En bijvoorbeeld compensatie eisen voor slavernij van hun bet overgrootvader. Van mensen die in het huidige geografische Nederland wonen. En dus niets met slavernij hebben te maken.”

  Mee eens.
  Alleen is er een groot verschil: niet elke toenmalige Nederlander profiteerde van misstanden in de kolonien dus als pakweg Indonesie vandaag plotseling compensatie wil van de NL belastingbetaler zijn vele (erfegenamen van) onschuldige Nederlanders de dupe immers zij zouden moeten dokken voor een voordeel dat ze helemaal nooit genoten hebben. Hoezo compensatie?
  Echter in het geval van de familie Quandt is duidelijk hoe zij haar fortuin vergaarde. Dat zomaar als erfenis aanvaarden linkt de erfegenaam dus direct aan een voordeel uit onrecht.

  Bovendien: hoe zit het met de vererving van rechten?
  Als een haantje de voorste ooit met geweld het recht om te heersen opeiste, kan zijn zoon dit dan erven en is het dan legitiem dat eeuwen later een verre nazaat monarch is omdat ie dat recht erfde?
  Kortom hoeft men het recht van ome Willem om de baas te spelen niet in vraag te stellen?
  Zouden libertariers plots koningsgezind moeten zijn?
  (ik bedoel principieel dus los van de figuur van Wimpie)

  Mrbleusky [33] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [36] reageerde op deze reactie.

 3. Mrbleusky schreef op : 33

  @Scrutinizer [32]: Ik ben koning, en verklaar plechtig dat ik alleen de mijne ben, niet de jouwe. As je der eentje nodig heb zoek je maar een ander! Moet niet denken dat ik als koning zin heb in aanhangers.

 4. Mrbleusky schreef op : 34

  @Nico [31]: Neutraal en alleen gewapend met een scherpe zeis en de schep van m’n opa wens ik je het beste voor het nieuwe jaar en alle die volgen. En bij jou hoop ik dat de overheid me dat niet kwalijk gaat nemen, maar das onberekenbaar, gokje dat het allemaal wel goed zal komen.

  Nico [35] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 35

  @Mrbleusky [34]: Dank je. Ook voor jou geldt, dat ik algemeen anderen toewens wat ze ons toewensen. Wat het nadrukkelijkst tot uiting komt door gedrag, want er is geen andere graadmeter die niet mis verstaan kan worden.

  Of het allemaal goed zal komen… is een interessante vraag. Vooral gezien een goed voornemen.

  Wat is er gaande? Reeds eeuwen beweert de aristocratie dat ze uit zijn op een gezond karakter en deugdelijk gedrag onder de gehele bevolking. De daden spreken echter andere taal. Er wordt van alles en nog wat uitgehaald om te voorkomen dat mensen daadwerkelijk omringd worden door zuivere grondbeginselen, die dat mogelijk maken. Het rode gevaar en witte gevaar zijn nog lang niet algemeen onderkend en geëlimineerd helaas.

  Om een happy end mogelijk te maken zal de aristocratie daad bij het traditionele woord moeten voegen, of anders het masker laten vallen en de aarde teruggeven. Bij gebrek daaraan ontstaat vroeger of later een gigantisch, wereldwijd conflict. Niet alleen in individuele belevingswerelden, maar ook echt mondiaal, een Derde Wereldoorlog. Niet echt de manier om naar een happy end toe te werken, maar meer een methode om de geschiedenis op herhaling te laten gaan.

 6. Peter de Jong schreef op : 36

  @Scrutinizer [32]: “hoe zit het met de vererving van rechten?”

  Dat hangt af van de overeenkomst tussen de oorspronkelijke contractpartijen. Daar staat meestal wel iets in over de geldigheidsduur van de overeenkomst (bijv. pacht van een stuk grond voor de periode van 99 jaar).

  In principe bepaalt de rechtmatige eigenaar ook na de dood wat er met zijn/haar eigendommen gebeurt. Kinderen, kleinkinderen en andere naasten erven dus niet automatisch. Als een eigendom zonder enige bepaling van de eigenaar na diens overlijden vrijkomt is het voor iedereen beschikbaar om ‘gehomestead’ te worden.

  Bij diefstal of heling blijven de oorspronkelijke eigendomsrechten geldig. Het is dan wel zaak, dat de eigenaar of diens nabestaanden hun rechtmatige claim blijven uitoefenen. Doen zij dit niet (meer) dan valt het eigendom vrij en kan het gehomestead worden.

  Zo kan een stuk land in het verleden zijn gestolen en tegenwoordig nog altijd in het bezit zijn van de erfgenamen van de dief, maar zolang de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar kunnen aantonen dat zij degenen zijn die feitelijk recht hebben op de grond en hun claim blijven uitoefenen dan is het bezit betwist en kan er een proces over worden gevoerd (de Oranjes c.q. de Nederlandsche Staat, anyone?).

  Scrutinizer [39] reageerde op deze reactie.

 7. Peter de Jong schreef op : 37

  BMW/Quandt waren overigens niet de enigen met hechte banden met de nazi’s. Bekende, nu nog bestaande, merken zijn o.a. Volkswagen/Porsche, Mercedes-Benz, Audi, Oetker (food), Bertelsmann (uitgeverij), Thyssen-Krupp (Krupp, staal, wapens), Degussa (chemie, beton), Deutsche Bank (Flick, wapens), Bayer/BASF/Wacker (IG Farben, wapens, chemie), Hugo Boss (uniformen), Coca-Cola (Fanta), Ford, Philips.

  Gezien het succes van deze merken en bedrijven hebben de meeste mensen er blijkbaar weinig bezwaar tegen, dat ze met slavenarbeid zijn groot geworden.

  Mrbleusky [38] reageerde op deze reactie.

 8. Mrbleusky schreef op : 38

  @Peter de Jong [37]: Duitse degelijkheid, niets te klagen.

 9. Scrutinizer schreef op : 39

  @Peter de Jong [36]: Precies. Dat bedoelde ik.

 10. Mrbleusky schreef op : 41

  @Jaas, de eindbaas [40]: Sinds de concentratiekampen die ze steden noemen voorzien is van een goed riolerings-systeem is de best niet meer opgedoken en overgenomen door de over-pesters. Das nog smeriger, maar de toiletten zijn redelijk ontsmet, net als de keukens. De geest is een beetje vervuild, maar dat ruik je niet.

 11. Mrbleusky schreef op : 42

  Pest met een B, wat ben ik toch onverbeterlijk positief.