dinsdag, 12 december 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Eerlijk zullen we alles delen?

De ongelijkheid in de wereld is enorm toegenomen stellen Oxfam en anderen die nu naar het Trump belastingstelsel kijken.

Ondertussen is het percentage allerarmsten in de wereld nog nooit zo laag geweest en nog steeds dalend.

Zijn bovenstaande feiten tegenstrijdig? Nee! Typisch geval van half vol en half leeg: de rijken zijn (veel) rijker geworden, maar dat beetje rijker dat die armen zijn geworden is voor die armen een enorme verbetering. Natuurlijk zijn er dan nog steeds heel veel armen en relatief weinig rijken. En de standaard reactie is dan dat die paar rijken maar een deel van hun fantastische vermogen aan de armen moeten geven. Neehee, laat die rijken alstublieft rijker worden! (zij het niet met subsidies, overheids monopolies, ontwikkelingsgeld etc. want dan krijg je Mugabe achtige situaties). Rijkere rijken hebben meer personeel nodig en verbruiken meer. Dát helpt. Ga je rijken afromen (anderen noemen dat belasting) gaan ze of weg en laten hun personeel en lokale uitgaven varen, of stoppen met zichzelf verder te ontwikkelen wat ook niet goed is voor verdere economische groei.

Moreel blijft de vraag of het afpakken van de een, om het aan de behoeftige ander te geven wel mag. Libertariers vinden van niet: nodig hebben, is geen recht om te stelen, ook niet als het door een overheid gedaan wordt.

Even pragmatisch, wanneer we van de miljardairs 100 miljard afpakken, dan is dat verdeeld over de armsten nog geen maand eten; en wat is ‘nodig’ hebben?

Ander punt: aangezien er altijd meer armen dan rijken zullen zijn, is het voor een politieke partij altijd zinvoller zich ten koste van de rijken op te stellen, dat is nu eenmaal getalsmatig in de democtatuur het handigst.( zo lang het recht op eigen leven niet nageleefd wordt).

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Wat is “eerlijk”? Wat is genoeg? Wie maakt dat uit? Hak je Ronaldo zijn linkerbeen af t.b.v . van de mindere speler in zijn team? Als herverdeling als oplossing gezien wordt, moet die dan per se via de overheid lopen? En hoe om te gaan met het gegeven dat zwakken juist een sterker iemand nodig hebben?

 2. anp rebel schreef op : 2

  Ontwikkeling levensstandaard

  De schrijver wijst er terecht op dat in grote delen van de wereld de levensstandaard de afgelopen dertig jaar enorm is gestegen. Dan gaat het om de vroegere ontwikkelingslanden zoals China en India, waar ook nog een flink deel van de mensheid woont. Dat is bevorderd door het binnenhalen van westerse bedrijven of in ieder geval het overnemen van hun bedrijfskennis. Arbeidsproductiviteit steeg. Deze relatieve lage lonen landen konden met aanvankelijk eenvoudige producten een enorme export naar de westerse landen bewerkstelligen. Daarmee kapitaalgoederen en consumptiegoederen invoeren. Daarna ontstonden er grote binnenlandse markten. Inmiddels worden ook geavanceerde producten met een behoorlijke kwaliteit daar gemaakt.

  Echter dat is niet het hele verhaal. In de voorheen welvarende westerse landen zien we een situatie van stagnatie zo niet verslechtering van de levensstandaard. De doorgestegen arbeidsproductiviteit wordt daar niet meer omgezet in een hogere kwaliteit van leven. De schrijven noemt iets van falen van de overheid en stelt nog steeds een groot vertrouwen in het particuliere bedrijfsleven. Maar dat laatste is aanzienlijk veranderd. Het grootbedrijf heeft de overhand gekregen. De concurrentie in menige bedrijfstak, juist die primair voor de welvaart van groot belang zijn, bestaat alleen in de eigen propaganda nog. Het verschil tussen grootbedrijf en overheid is klein. Beiden presteren te weinig of bieden nauwelijks of niet gewilde diensten voor de prijzen die ze vragen. De invloed van de consument en de belastingbetaler is te gering.

  De schrijver gaat tevens in op het verschijnsel van de toegenomen inkomens- en vermogensverschillen. Hij doet daar niet moeilijk over. Laat de rijken met rust. Laat ze nog veel rijker worden. Dat komt op den duur ook de armen ten goede is zijn stelling. Bovendien er zijn toch veel teveel armen om met het geld van de rijken hen een substantiële verbetering van hun levensstandaard te geven merkt hij nog op. Een cijfer hierover ontbreekt overigens.

  De schrijver gaat hiermee voorbij aan het feit dat de toegenomen inkomens- en vermogensverschillen juist het gevolg zijn van de teruggelopen concurrentie in onze samenleving. Herstel van echte concurrentie, op gelijke basis, zal inkomens- en vermogensverschillen weer kleiner maken. Ook de levensstandaard, bijvoorbeeld in de vorm van korter werken om in het eigen levensonderhoud te voorzien, zal dan weer toenemen. Ik mis in het artikel onderkenning van het economisch hoofdprobleem van onze samenleving, het verlies aan concurrentie, laat staan het voorstellen van maatregelen als deeloplossing.

 3. Nico schreef op : 3

  Mensen denken altijd aan delen, in stukjes hakken, als kannibalen die ergens hun tanden in zetten.

  Ander perspectief, naar Pythagoras:
  – Als je de waarde van kennis wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen.

  Het geheim van macht is dat ‘het’ geheim wordt gehouden om te kunnen centraliseren.

  Bij decentralisatie wordt het geheim van een goed huwelijk, het geheime recept van de kok, het geheim van de smid en wat dies meer zij vrijelijk gedeeld om op individueel niveau de magie van het leven tevoorschijn te toveren. Waardoor sprankeling ontstaat en de atmosfeer gezonder wordt. Zelfs machthebbers geven toe: Geluk zit in de kleine dingen. En wie het kleine niet eert… is het grote niet weert. Andersom; wie het kleine eert, zal het grote niet eren.

  johannes [6] reageerde op deze reactie.

 4. Rien schreef op : 4

  Mensen die er op vooruitgaan door delen (i.e. de ontvangers) ondergaan minder selectie-druk (evolutie theorie).
  Minder IQ is het gevolg. Dit lijkt daadwerkelijk meetbaar te zijn: onze hersenen zijn sinds 1850/1900 minder efficient geworden.

  Gelukkig heeft het flynn effect voor enige lindering gezorgd, maar ook aan het flynn effect lijkt een einde gekomen. In NL treed het niet meer op bij jeugd. Is het negatief voor tieners. En is het enkel nog positief voor volwassenen.

  Convers: op de hogere inkomens heeft delen ook IQ effecten, maar deze drijven het IQ omhoog.

  Op den duur splits delen de bevolking in heersers en overheersden. Duurt wel even, maar is onvermijdelijk.

 5. Mrbleusky schreef op : 5

  Iq of delen er moet wel wat te delen zijn. Europa is geworden war afrika en azië waren, net aan bijna zelfvoorzienend in voedsel, en verder doen we nix meer. Geen textiel, geen gereedschap, alles is verkocht met machines en al aan landen waar da arbeid goedkoper is omdat de huur en de belasting lager is. Het ergste vind ik dat de trots weg is, en dat 80 procent op z’n reet zit en mee-eet, terwijl al die administratie niets toevoegt aan onze welvaart, het hangt er aan als dikke volgezogen teken. En al die rotzooi, spullen die kort na de garantie van twee jaar niet meer werken, terwijl de oude producten nu nog werken, omdat ze gemaakt zijn met trots, iedereen wilde beter zijn dan de concurrenti. Nu wil iedereen iedereen aan het werk houden in een afval-cyclus, en dat doet niet alleen mij pijn, maar ook de enige wereld die we te delen hebben!

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. johannes schreef op : 6

  @Nico [3]: mooi Nico !

 7. Nico schreef op : 7

  @Mrbleusky [5]: Op deze website is IQ tot de god van een nieuwe religie geworden.

  Je schreef dat het eergevoel weg is.

  Als je kennis vrijelijk deelt, dan kunnen begrippen zoals beroepseer, kleinambacht en vakmanschap weer in ere hersteld worden. Een kind kan dat begrijpen, meerderjarigen hebben daar moeite mee. Een kind doet z’n best om iets uit te vinden, is er trots op, deelt het graag met anderen, leert weer graag van anderen etc. Opgaande spiraal. Geef je bepaalde meerderjarigen (profiteurs) hun zin, dan kom je op een ingezeepte glijbaan richting een ravijn terecht.

  Pijnvogel [8] reageerde op deze reactie.

 8. doc schreef op : 9

  Maunder minimum is lekker bezig…..het meisje ik ook in volle ontwikkeling…..en de robot doet ook even een fakkeltje dragen voor de olympische spelen, kan je alvast aan je nieuwe leiders wennen.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 10

  Beste Pijnvogel [8]: Ja, dat kan. Het gaat om wat er in de reacties voorbij vliegt, de atmosfeer en de ‘geest’ die dat ademt. En wat er rationeel van gezegd kan worden. Hoe dat samen te vatten? Een poging.

  Allereerst, wat is Intelligence Quotient (IQ)? Intelligence duidt op inlichtingen en wat je daar intellectueel gezien mee kan. Quotient (ratio) duidt op een verhouding, tussen wat je weet en niet weet. Er is veel informatie in omloop, maar het betreft hier het deel wat relevant is voor je individuele functioneren, gewoon in je eigen leefomgeving in de alledaagse praktijk.

  Als je jezelf IQ voorstelt als een wereldbol met op de evenaar een IQ van 100 en op de Noordpool een IQ van 200… dan zou je kunnen stellen dat een IQ van ongeveer 100 de gulden middenweg is. Als het IQ lager dan 100 is (sub positie) dan weet je te weinig om op een deugdelijke manier een beslissing te kunnen nemen. Gaat het IQ over de grens van 100, dan weet je meer dan voor jezelf relevant is (super positie), maar kun je er misschien anderen mee helpen, of bij sluw gedrag juist schaden.

  Je zou kunnen stellen dat een IQ van lager dan 100 voorkomt bij een in een gezin opgroeiend kind, je bij 100 als opvoeder de tijd rijp acht om je kind te moeten laten uitvliegen, bij 200 er een kennis overschot is waarvan uitgedeeld kan worden. Stel iemand weet genoeg voor het eigen leven en leert daarnaast het een en ander wat van belang is voor het uitoefenen van een beroep, zoals het aanleggen van wegen. Die laatste kennis zit ergens boven die 100.

  IQ gaat m.i. omhoog doordat iemand gevoerd wordt met informatie. Die dan wel beschikbaar gesteld moet worden, via welke weg dan ook.

  Dit is allemaal puur intellectueel, want een opgroeiend kind is in staat om ouders op fouten te wijzen. Als ouders verkeerd geïnformeerd zijn, dan kan dat pijnlijk aankomen. De waarheid is hard en heeft soms scherpe randjes. Ouders ontkennen soms wat een kind nog weet, tenzij die kennis door indoctrinatie is gewist (wiskunde, een wat onbekende tak van sport).

  Tot zover even een stukje van onze zienswijze.

  Dan door naar de beelden die op deze website voorbij vlogen. Dat riekt naar levensbeschouwing en wereldbeelden. Levensbeschouwing wordt gewoonlijk religie genoemd, waarvoor niet per sé een god noodzakelijk is.

  – De wereld zou geleid worden door leiders met een IQ van minder dan 100 (70 en 80 werden genoemd).
  – Wie een IQ van minder dan 100 heeft, zou zwakbegaafd zijn, nietswaardig.
  – Je kunt iemand met een IQ van minder dan 100 niet serieus nemen.
  – De gemiddelde bezoeker van deze website zou een IQ van 120 of meer hebben.

  Dat soort uitspraken. Terwijl Einstein bij geboorte begon met een IQ van nul (gedreven door gevoel), na (zelf)studie door de barrière van 100 brak om vervolgens op het niveau van genie aan te landen. Beetje dom om dan een religieus wereldbeeld te construeren waarbij IQ een onveranderlijk gegeven zou zijn, een norm om een ander te aanvaarden of af te wijzen. Dat doen ouders van opgroeiende kinderen toch ook niet? Die maken hun kinderen toch gewoon wijzer?

  Ergens op de achtergrond zweeft nog een levensbeschouwelijk wereldbeeld dat domme mensen (IQ kleiner dan 100) alleen geschikt zouden zijn om als instrument (van bijv. werkgevers) te functioneren, ook weer onzin. Want zowel mens als dier, en zelfs een plant en bijv. een stukje steen, is van nature een kleine zelfstandige (ZZP). De opdracht “onderwerpt en heerst over” uit Genesis 1 is kennelijk ongemerkt als erfenis bij atheïsten terecht gekomen, zijnde koren op de molen voor dominante mannen.

 10. Nico schreef op : 11

  Ik bedenk mezelf net, en dat is een grappige mindfuck waar sommigen misschien helemaal geil van worden, dat IQ ook nog eens relatief is. Dat kan ik als volgt illustreren:

  Stel iemand leeft in een Derde Wereld land en komt naar de hoog-technologische machinerie in Europa.

  Gezien vanuit het perspectief van het Derde Wereld land heeft de betrokkene misschien een IQ van 100 of meer, want weet alles wat voor die context relevant is en misschien zelfs meer. Maar aan de andere kant aangekomen, weet de betrokkene te weinig en zou het IQ ineens onder de 100 komen.

  Andersom kan het gebeuren dat iemand in Europa een IQ van over de 100 heeft en als intelligent wordt beschouwd. Echter, aangekomen in een Derde Wereld land blijkt dat het ineens moeilijk wordt om zich te handhaven en niet op de bek te gaan. De locals zouden de betrokkene dan dom vinden, IQ kleiner dan 100.

  Het verschil tussen Europeanen en mensen uit een Derde Wereld land is dat Europeanen een gebrek aan kennis zoveel mogelijk uitbuiten zodat anderen in een depressie terecht kunnen komen, terwijl mensen uit een Derde Wereld land bereid zijn om anderen wijzer te maken, zodat er geen atmosferische storingen ontstaan 😉

  Dit zou Europeanen tot enige gezonde nederigheid moeten stemmen.

 11. Nico schreef op : 12

  @doc [9]: Je kunt jezelf afvragen wat voor vuur in dat fakkeltje bij de Olympische spelen brandt.

  Bij wedstrijden gaat het om het vuur van de ambitie om winnaar te worden. Dat kan ‘vuil vuur’ zijn, want als er een winnaar is dan zijn er ook verliezers.

  De enige fakkel die echt waardevol is, is het vuur van liefde binnen een huishouden, binnen een man vrouw relatie. Daar kunnen kinderen zich zo fijn aan verwarmen, zodat ze opgewarmd en al, met frisse moed de wijde wereld kunnen invliegen.

  Tijdens de Reformatie is men niet ver genoeg gegaan. De wereldwijde kerk werd een nationale kerk. Maar dat het originele idee een huiskerk was konden velen nog niet bevatten. In den beginnen kwamen mensen gewoon bij elkaar in woningen.
  Vertaal je dat naar gewoon taalgebruik, dan ziet het woordenboek er ongeveer zo uit:
  – Ouders zijn Jezus over hun eigen leven
  – Kinderen maken deel uit van de Kerk van Christus, oftewel van de gemeenschap van hun ouders.
  – Zowel ouders als kinderen zijn soms rekenschap aan God verschuldigd, oftewel aan omliggende gezinnen.

  Koning Willem-Alexander heeft van mij drie brieven ontvangen, waarin ik uittestte of hij een afgelegde eed zou gaan naleven. Niet dus. In één ervan kwam ik impliciet aan bij het onderwerp regeren bij de Gratie Gods (godssoevereiniteit) en wees ik hem erop dat hij rekenschap is verschuldigd aan een hogere macht. Immers, iedere functionaris staat of valt door het aanwenden van eigen macht (mogelijkheden), wat ook voor vorsten geldt. Daar heb ik ‘m fijntjes op gewezen. Voor een staatshoofd is de bevolking God, aangezien een staatshoofd door de gehele bevolking in een nationaal territorium aanvaard of verworpen wordt. Denk maar aan het Plakkaat van Verlatinghe.

  Voor de goede orde; voor ons is de positie van een willekeurig staatshoofd niet zo interessant. Op mondiaal niveau zijn de verhoudingen tussen Eerste, Tweede en Derde Wereldlanden niet gezond, zoals ook de verhoudingen tussen de standen niet gezond zijn. Aangezien de kern van gangbare (bestuurlijke) zienswijzen ons inziens gebrekkig en verziekt is, betekent het dat iedereen wel boter op z’n hoofd heeft. Iemand met voldoende substantie corrigeert zichzelf, daar moet niet al te moeilijk over gedaan worden. Hoewel er ook uitzonderingen zijn waar moeilijk doen juist noodzakelijk is. Voor sommigen kan orde op zaken stellen een kwestie van buigen of barsten worden.

 12. Nico schreef op : 13

  Nou… genoeg voor nu. Als het zo is al de titel van het bovenstaande artikel zegt “Eerlijk zullen we alles delen”, dan zou het besef moeten ontstaan dat het onzinnig en zelfs schadelijk is om ‘de grootste aap’ te worden. Willen winnen is iets voor losers.

  Stel je voor dat men binnen een gezin een wedstrijdje gaat doen wie er de baas mag zijn, dan weet je vooraf al dat er aan het einde van het liedje alleen maar verliezers zullen zijn. Dat zouden al die geld- en machtsgeile figuren eens moeten bedenken. Stelletje losers…

 13. Nico schreef op : 14

  Zojuist een acute aanval van creativiteit. Hier iets om over na te denken, vanuit de context “Eerlijk zullen we alles delen”.

  Iemand plaatste een filmpje op Facebook, van een kerstboom met een kadootje er onder, met een strik er omheen.

  Daarbij moest ik denken aan iemand die helemaal blij was en het had over mensen die een kadootje voor elkaar zijn. Vriendschap is immers een geschenk. Zo bezien… is er een verschil tussen de strik losmaken en het kadootje uitpakken of een figuurlijke striptease uitvoeren waarbij je steeds meer van jezelf toont. Dat is “not done” in het kille, mechanische Europa, noch in hogere kringen, maar toch ook wel leuk… of niet soms?

  Dit doet me denken aan lap-danseressen. Als ze verstandig zijn houden ze minstens hun lingerie aan 😉 Buiten honger krijgen, thuis eten. Je kent het wel. Sexy hé? Gauw, naar je vrouw!!! Hoewel er voor vrouwen ook mannelijke strippers zijn. Emancipatie is een goed ding.

  Om hierop verder te borduren: Ook Formule-1 coureurs doen aan lap-dancing. Ze rijden op het circuit rondjes (laps). Ze blijven maar in een cirkeltje rijden. Dat schijnt leuk te zijn. Maar wat heeft het publiek daaraan? Het gaat allemaal veel sneller dan in het dagelijkse leven, er zit allerlei mysterieuze techniek onder de motorkap. En van dansen kun je eigenlijk niet spreken, het komt allemaal houterig en strak over. Dat kan best wel geïnnoveerd worden. Hoe dan? Nou… een voorstel, als een praat-plaatje:

  Stel jezelf een gezin voor als een auto. Met 4 wielen, voor de ouders als trendsetters, achterin de kinderen als ‘back seat drivers’ en trendvolgers. Met veel aandrijving op de voorwielen, misschien nog een beetje op de achterwielen. Hoe zelfstandiger de kinderen worden, hoe meer aandrijving op de achterwielen. Totdat het feest van de opvoeding voorbij is, want dan gaat die auto zichzelf vermenigvuldigen.

  Zo’n denkbeeldige auto is natuurlijk geen industrieel product. Het is een zogenaamde kit-car die je zelf bouwt. Je kunt er een cabrio van maken, zonder dak dus. Dan hoef je ook niet zo nodig uit je dak te gaan. Maar toch… stel je voor dat daarmee naar het circuit gaat. En dat je dan samen een rondje lap-dancing gaat doen, rustigjes aan zoals in een ereronde. Wat is er dan allemaal mogelijk? Dat geeft te denken hé?

 14. Nico schreef op : 15

  Hiermee is gezegd dat de naakte waarheid sexy kan zijn, onweerstaanbaar… mits puur, onbezoedeld, onvergiftigd.

 15. Nico schreef op : 17

  @hugo [16]: Arm wordt traditioneel afgeperst en gechanteerd door (het) rijk, rijk wenst zich niet af te laten persen door arm. Voor het laatste valt wat te zeggen, maar toch… een beschamende vertoning die dubbele moraal.

  Doet me denken aan het verhaal van Kaïn en Abel, ook voor hartstochtelijke atheïsten bijzonder relevant als je de namen in klanktaal uiteen plukt en vervolgens het verhaal analyseert.

  Kaïn is stevig geworteld in kapitaal en kennis. De alfa die uitgaat van ‘ikke’ en problemen overwint.
  Abel is de alfa die door Kaïn tot bèta werd gebombardeerd, die zit aan wetten dient te houden en tot keuzes wordt gedwongen.

  Als je met dit in het achterhoofd het verhaal leest, dan zie je dat Kaïn als alfa, om die positie te bereiken tegen Abel zoiets moet zeggen als “je bent dood voor mij”. Een instrument, meer niet. Als gevolg van die keuze moet hij als een zwerver (nomade) leven. Een jager, die wel leiding geeft en met slimme oplossingen komt, maar tegelijkertijd iemand die altijd op zijn hoede moet zijn voor bèta’s en hogere machten en bèta’s.

  Klinkt herkenbaar?

  Als je Kaïn de rol ‘hemel’ toebedeelt en Abel ‘aarde’, dan is het opvallend dat de Bijbel eindigt met de hemel die op aarde neerdaalt waardoor er een paradijselijke situatie ontstaat voor iedereen.

 16. Nico schreef op : 18

  @hugo [16]: Pardon Hugo, je schreef ooit eens dat je jood bent. In dat geval kun je vanuit de Tenach denken aan Micha, die schreef over zwaarden die omgesmeed worden tot ploegscharen. Leuk als dat op individueel niveau gebeurt, maar dat is enkelvoud. Micha schreef in meervoud.

  Ook Jesaja schreef over deze transitie niet in hoofdstuk 53 over de gezalfde, maar in hoofdstuk 42 over een wereldwijde omschakeling.

  Mrbleusky [19] reageerde op deze reactie.

 17. Nico schreef op : 20

  @Mrbleusky [19]: Het is wel handig als je weet waar je het over hebt. En dat je verder leest dan alleen de eerste regel, want de rest ging die oude rotzooi juist voorbij.

  Ooit, in een islamitisch land, vroeg iemand of ik mensen om ons heen wilde bekeren zodat ze jood zouden worden. Wat werd er bedoeld?

  1) Ethische afkomst? Kan niet.
  2) Een door mensen verzonnen religie? Daar had ik geen behoefte aan.
  3) Slimheid? Nou… kennis mag onder het motte ‘eerlijk zullen we alles delen’ best gedeeld worden. Maar dan wel met open vizier.
  4) Sluwheid? De term ‘jodenstreek’ duidt op sluwheid, niet op afkomst of religie. Daar hadden we onze buik wel van vol.

  Je schreef gisteren dat je het niet leuk vindt om bij anderen boosheid te zien. Maar toch reageer je nu zelf boos (spiegeltje?).
  Als je weet waar boosheid vandaan komt, zie hier hoe Zé dat beschreef, dan weet je ook hoe dat bij jezelf en anderen veroorzaakt wordt. Om de oorzaak weg te nemen moet je niet zielig gaan janken (symptoombestrijding, uiting machteloosheid), maar zoiets doen als Nazi jagers deden. “Nooit meer” betekent de bron van problemen aanpakken, zonder je op een dwaalspoor te laten zetten.

  Mrbleusky [22] reageerde op deze reactie.

 18. Nico schreef op : 21

  Traditioneel wil het niet zo lukken met “eerlijk zullen we alles delen”. Dat komt omdat tradities zodanig zijn ingericht dat dat voorkomen wordt. Tijd om met die tradities te breken. Zeg nou zelf:

  – Om te kunnen heersen moet racisme ingevoerd worden; de traditie schrijft voor dat man en vrouw als twee rassen behandeld dienen te worden, niet als twee helften van één mens.

  – Om voor de één hemels genoegen te creëren wordt voor de ander een hel gecreëerd. Maar het paradijs voor iedereen is teveel gevraagd. Verschil moet er (traditioneel) zijn.

  – Er dient (traditioneel) scheiding te zijn tussen kapitaal en arbeid, denkers en doeners, elite (gekozenen) en ‘de rest’, heersers en onderdanen, (loon)slavenhouders en (loon)slaven, etc.

  Bij ‘eerlijk zullen we alles delen’ is de voorwaarde eerlijkheid. Daar begint alles mee. Dus niet eerlijk worden als het echt niet meer anders kan. De partij die het eerst eerlijk moet worden is de partij die met oneerlijkheid begon.

  Seneca vroeg zich hier af waar uranium vandaan komt. Er wordt vaak gedacht van mijnbedrijven. Toch is dat niet waar. Radioactiviteit ontstaat niet vanzelf. Als de god Uranius een godje nodig had, veroorzaakte hij reacties.

  Zo krijg je een volgende Thor wanneer je op iemand inhamert, die gaat als reactie vanzelf met zijn hamer op anderen inhameren. Aldus de traditie. Maar waarom zou iemand zich laten gebruiken? Eerlijk is eerlijk, als Uranus iets wil, dan kan ‘ie dat toch gewoon zelf doen?

  De Mongoolse keizer Genghis heeft zich kennelijk door Uranus laten inspireren en gebruikte overwonnenen als frontlinie om weer volgende mensen te overwinnen. Een effectieve manier om zelf buiten schot te blijven, maar anderzijds komt het best goedkoop over. “Ik heb een plan en ik laat jou geen andere keuze dan dat uit te voeren”.

  Het zou pas écht innovatief zijn als een ieder zijn eigen rotzooi opruimt en ieder geniet van de eigen lusten en lasten, zonder anderen dwingend lastig te vallen. Daar is dan kennelijk (her)opvoeding voor nodig, want laten we eerlijk zijn, eerlijk alles delen en je eigen rotzooi opruimen hoort toch gewoon bij opvoeding? Wij hebben dat als opvoeders in ieder geval onderwezen. Waarom hebben meerderjarigen die menen volwassen te zijn daar zo’n moeite mee? Zoveel moeite dat ze het anderen verbieden?

  Is het niet opvallend dat het geïnstitutionaliseerde mensen verboden wordt om eerlijk te zijn? Als je bedenkt dat zelfs een koning, Willem Alexander, meldde een beperking te hebben en niet vrijuit mag spreken, hoe kan dan ooit een voorbeeld van eerlijkheid bewerkstelligd worden?

  Als we alles eerlijk delen, dan wordt begint dat bij de naakte waarheid eerlijk delen. Zonder aanzien des persoons.

 19. Mrbleusky schreef op : 22

  @Nico [20]: Ik was niet boos, krijg kriebels bij jesaja omdat schriftgeleerden altijd graag op de rug van analfabeten gaan zitten. Bent mens, ongeacht huidskleur of religie waar je per ongeluk in geboren ben. Geschreven met een lach en natte ogen vanwege Irma Schiffers, heb je de tijd genomen voor haar verhaal?