donderdag, 21 december 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hub spreekt: Wij leven in de “Eeuw van de Afgunst”

hubArtikel eerder verschenen in 2007. Ayn Rand schreef daar al 1971 een goed artikel over.*)

Deze week werd ik daar zwaar aan herinnerd door een artikel van Frederieke de Vries in het Dagblad De Pers.

Dit ging over preventieve lichamelijke keuringen die in Duitsland mogelijk zijn, maar niet in Nederland.

Iedereen moet zelf weten of hij daar voor of tegen is, maar de in het artikel genoemde redenen zijn ogen openend.

In het artikel wordt huisarts Rischen geciteerd die zegt:”Mijn grootste bezwaar tegen de preventieve scans is dat rijke mensen op deze manier hun gezondheid kunnen kopen. Zo’n Total Bodyscan is erg duur en de minder welgestelde mensen in ons land kunnen zich dat niet veroorloven. Zo ontstaat een grote tweedeling van rijke gezonde mensen, en armere veel ziekere mensen. Dan krijgen we Amerikaanse toestanden, en dat past helemaal niet in ons Nederlands systeem.”

Pure afgunst! Als ik het niet kan hebben, dan zal ik alles doen om te zorgen dat jij het ook niet krijgt! Wat een negatieve levenshouding. Het erge daarbij is, dat niet alleen Rischen zo denk, maar een groot deel van het volk. De politiek stimuleert en bevordert dat zelfs, en tracht te nivelleren waar ze maar enigszins kansen daarvoor ziet. Met belastingen en subsidies. Gebruik maken van die afgunst is een beproefd middel om meer politieke macht te vergaren.

Toch kun je ook uit de opmerking van Rischen lezen dat hij wel vindt dat die onderzoeken nuttig zijn voor de gezondheid. Het domme is, dat hij kennelijk niet begrijpt dat het een natuurlijke gang van zaken is dat nieuwe mogelijkheden en uitvindingen altijd het eerst bereikbaar worden voor mensen die dat kunnen betalen. Doordat zij de verdere ontwikkelingen financieren, worden die zaken dan ook steeds meer bereikbaar voor mensen met minder geld.
Praktisch alle ontwikkelingen gaan door dit proces. Kijk maar naar auto’s, vliegreizen, vakanties, computers enz. enz.

Door het verzet van politici en mensen als Rischen worden ontwikkelingen alleen maar tegengehouden, vooral ten nadele van de armere mensen.
————————————————–
*) Zeer lezenswaard. Zie uittreksel op:
freedomkeys.com
waar tevens nog meer interessante artikelen worden genoemd.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  “Pure afgunst! Als ik het niet kan hebben, dan zal ik alles doen om te zorgen dat jij het ook niet krijgt!”

  Dit mechanisme speelt vaker dan mensen denken, op allerlei terreinen.
  Voorbeeld: “Ik krijg geen gemoedsrust, dus gun ik het jou ook niet”
  En wat te denken van een man die niet gelukkig in de liefde is, tot verkrachting overgaat, waarbij het nog maar de vraag is of een getraumatiseerde vrouw ooit nog gelukkig kan worden in de liefde? De man pakt wat hij nog pakken kan, de (mentale) gevolgen voor de vrouw laten hem ijskoud. Wat overigens ook voor het collectief om de vrouw heen geldt, iets dat cultureel is bepaald.

  Afgunst is zoiets als misgunnen.
  Johannes schreef recent over boeren, bieten en rijk worden in oorlogstijd. Hij schreef dat zijn zussen aan het einde van de Tweede wereldoorlog met een oude boer moesten neuken om te overleven. Daaruit leid ik af dat de boer een aantal vrouwen geen primaire behoeften gunde, misgunde dus, en die zelfs als breekijzer en chantagemiddel gebruikte om iets af te dwingen wat hem niet toebehoorde. Want wat niet uit liefde geschonken wordt, behoort iemand niet toe.
  Merk op dat deze boer ijskoud een oude traditie volgde; gezondheid wordt reeds eeuwenlang misbruikt als afpersings- en chantagemidddel om de zin door te drijven. Om het monopolie op het één te verkrijgen of behouden, wordt andermans fysieke en/of mentale gezondheid ijskoud geschonden. Iemand gezondheid misgunnen, omdat je jezelf iets gunt wat je niet toebehoort.

  Om door te gaan naar de wortel van collectivisme dat allerlei afgunst kweekt, moet ik denken aan Zé die schreef over boeren die zo’n beetje de laatste Priesters der Aarde zijn. Zoals jullie misschien weten wordt vanaf de Reformatie het ‘priesterschap der gelovigen’ gepredikt. Alle gelovigen als priester. Gelovigen in wat? Ik hou het bijvoorbeeld op gelovigen in menselijkheid en menswaardigheid, maar niet iedereen gelooft daarin. Er zijn ook gelovigen in technologie bijvoorbeeld, de technologie van een maatschappelijk systeem, of, ordinair, de macht van poen.

  Allereerst ga ik Zé tegemoet komen, met Priesters der Aarde: Stel jezelf voor als een Boeddha, met in je ronde buik je eigen ‘Aarde’, het aardse bestaan van de materiële werkelijkheid (lichaam, beschutting). In je koppie je eigen ‘Aarde’, je belevingswereld. Je bent van nature priester van deze elementen. Een priester die deze Aarde vertegenwoordigt naar anderen, die soms aliens (vreemden) voor je zijn, waar je liefst diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt. Aangezien je vredelievend bent, geef je de voorkeur aan geschenken uitwisselen, beter dan offers afdwingen. Hoewel anderen kennelijk liever een spelletje Space War spelen om grondstoffen te bemachtigen.

  Is het niet opvallend dat geestelijken en politieke leiders, zoals vroeger vorsten en later ook regeringen, het liefst zien dat je lief bent jegens andere leden van het collectief en je fysieke en mentale gezondheid laat platwalsen ter meerdere eer en glorie van het collectief? Hoewel je jegens ongelovigen in dat collectief ijskoud en bikkelhard dient te zijn.

  Een getrainde Priester der Aarde zoals Zé dat kennelijk bedoelt kan het zich niet altijd veroorloven om lief te zijn. Veeleer moet de betrokkene zich als een Boeddhistische monnik trainen om agressors desnoods in het stof te laten bijten. Niet alleen filosofisch, maar ook fysiek. Ter bescherming van de eigen gezondheid, de gezondheid van een man vrouw relatie of de gezondheid van het eigen gezin.

  Je kunt als Priester der Aarde soms zacht zijn, maar moet soms ook hard zijn. De Japanse Musashi Miyamoto was een soort Samoerai uit ongeveer de jaren 1600. Hij stelde dat mensen die in een onmachtige positie worden gehouden, daarvan zwak blijven. En ook dat verhevenheid leidt tot zwakte. Het is verstandiger om met de beide benen op de grond te staan, want als je eenmaal de macht hebt om (in tegenwoordige termen) een blik ambtenaren of soldaten open te trekken, het wel erg goedkoop wordt om mooi weer te spelen. Macht corrumpeert, ook al moet je eerst sterk worden om macht te verkrijgen. Daarna volgt verzwakking. In kringen van elite’s en heersende klassen wordt dat telkens weer gedemonstreerd door ijskoud harde maatregelen te treffen, maar overgevoelig en zelfs allergisch te reageren als er enige druk op de betrokkene zelf wordt uitgeoefend. Met twee maten meten.

  Inmiddels wordt deze reactie wat lang. Laat ik besluiten met de vaststelling dat collectieven (ordinaire machtsblokken) priesterschap heel anders zien en alleen dankzij afgedwongen offers kunnen bestaan. Een lid van een collectief dient altijd priester van het collectief te zijn, maar nooit van zichzelf, vooral niet van de individuele man vrouw relatie of het eigen gezin. Welzijn van een individu kan alleen toegestaan worden voor zover dat het belang van het collectief dient. Wordt dat belang niet gediend, dan kan de betrokkene ijskoud creperen of wordt de betrokkene over de kling gejaagd. Gezondheid, fysiek en mentaal, is altijd weer de hefboom en het chantagemidddel om de zin van het collectief door te jagen. Of dat collectief nu een ‘brotherhood’ zoals een organisatie is of een surrogaat-familie doet niet ter zake. Het collectief dient te groeien en bloeien, outsiders dienen te verschrompelen, ingelijfd te worden of uitgeroeid te worden. Dat is wat er traditioneel achter alle schone schijn schuilt.

 2. Nico schreef op : 2

  “Het domme is, dat hij kennelijk niet begrijpt dat het een natuurlijke gang van zaken is dat nieuwe mogelijkheden en uitvindingen altijd het eerst bereikbaar worden voor mensen die dat kunnen betalen.”

  Van nature moeten mensen eerst de mogelijkheid vinden om zich op individueel niveau bij elkaar te rapen; man en vrouw die samen een compleet mens worden. Als dat eenmaal gebeurt is, is een individuele kernmacht ontstaan. Die kan van nature zelfvoorzienend zijn, hoewel die van buitenaf gevoed moet worden. Tegenwoordig kom je met een moestuin al een heel eind. Je moet alleen uitvinden hoe dat werkt.

  Deze kernmacht kan zichzelf vermenigvuldigen. Kinderen zweven van nature om deze atoomkern heen, totdat ze het voorbeeld van de ouders volgen en verzelfstandigen. Dit heeft niets van doen met vindingen zoals poen, hoewel die belastend en verstorend kunnen uitwerken.

  Zonder gezonde individualiteit zijn geen gezonde sociale verhoudingen (tussen de natuurlijke kernmachten) mogelijk.
  Andersom is zonder gezonde sociale verhoudingen geen gezonde individualiteit mogelijk, maar worden de atoomkernen veeleer gedestabiliseerd zodat ze in feite disfunctioneel blijven ter meerdere eer en glorie van een collectief.

  Een collectief kan allerlei vormen aannemen, maar is in feite een tegennatuurlijk machtsblok. Of het nu een familie is of een organisatie doet niet ter zake. Een collectief functioneert als een sociaal kankergezwel dat gezonde individualiteit en gezonde sociale verhoudingen wegdrukt, verstikt. Zo dom is collectiviteitsdenken dus. Samen je eigen graf graven, zodat de collectieve regels en zelfs je woning een soort doodskist worden. Zelfs de beschutting van een woning wordt door collectieven een privilege geacht. Wie gezond denkt of gezonder wil worden, wordt door dit soort sociale kankers weggedrukt naar een gebrekkig bestaan, ongezondheid of de dood.

  Wie verstandig is, stuurt dus aan op fysieke, mentale en sociale gezondheid. Dat impliceert de verwerping van collectieven om vervolgens gezonde individualiteit te kweken zodat gezonde sociale verhoudingen gekweekt worden. Traditioneel is dit echter taboe.

  Mrbleusky [4] reageerde op deze reactie.

 3. Nomen Nescio schreef op : 3

  Acht wat leuk, “Dagblad De Pers”! Wie weet nog wat of wie dat was… Is dat nu “De Correspondent”, het pedante online dingetje dat “geen adverteerders nodig” meent te hebben? Logisch, want men krijgt bakken subsidiegeld cadeau van de staat.

  Zo’n Total Body Scan lijkt mij erg nuttig. Zo kun je potentiele aandoeningen opsporen nog voordat deze je leven verwoesten. Ga ik ook doen. Dat er allerlei zuurbekjes en droefsnoetjes daar tegen zijn kan ik mij voorstellen. Die geven zo’n bedrag vast liever uit aan sigaretten en pilletjes van de avondapotheek. Dat kun je ook een keuze noemen.

 4. Mrbleusky schreef op : 4

  @Nico [2]: Gezonde individualiteit, zieke eenzaamheid, priester van de aarde geeft me wel de kriebels vanwege het criminele karakter ver geloven zonder weten. Ik raad iedereen af om woorden te gebruiken die uit oude hiarchie stammen. Aangezien een priester altijd vader genoemd werd door parochianen is het meer een symbool geworden. En dat staat dus voor ‘het bevruchten van de aarde’. Ik neuk me tuin, dat draagt vrucht, en dan eet ik m’n kinderen op. Een potje neuken wat goed oplevert, en voor gezonde gedachten moet je wel eerst goed eten. Gezond eten, en leven van de zon, als je daar ooit komt ben je simpelweg gelukkig.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  @Mrbleusky [4]: Tsja, de collectieve variant van priesterschap veroorzaakt inderdaad zieke (verziekte) eenzaamheid voor wie gezond zou willen denken en leven.

  Wel vervelend dat allerlei woorden en termen gekaapt zijn, zodat ze besmet zijn geraakt. Want inderdaad, als je priester bent je van je eigen leven en priester van je tuin, dan kun je inzaaien wat je wilt en je eigen kinderen opeten. Niets mis mee, toch? Misschien tijd om gekaapte woorden en termen terug te veroveren, ze een oorspronkelijker betekenis, geur en smaak te geven? Om die piraterij ongedaan te maken moet je wel duidelijk vertellen wat je bedoelt en met je middelvinger omhoog korte metten maken met de andere betekenis.

  Voorbeeld: Vroeger betekende liefde nog loyaliteit en trouw, onder alle omstandigheden. Tegenwoordig betekent ‘ik hou je van je’ alleen nog maar een potje sex. Heeft niets met liefde te maken. Niet alle verandering is verbetering. Van hedendaagse liefde kan ik niet geil worden, ik krijg er eerder een slappe lul en een verhard voorhoofd van. Gelukkig hebben wij (man vrouw) de liefde gevonden. Allang.

  Mrbleusky [6] reageerde op deze reactie.
  johannes [8] reageerde op deze reactie.

 6. Mrbleusky schreef op : 6

  @Nico [5]: Gelul, ja das moderne liefde. De manlijke..Vrouwen zijn blij dat het inkomen hopelijk verdubbelt voor een wip op vrijdagavond. Veiligheid, dat de huur betaald kan worden. Ik hoop dat je in ieder geval wel geil wordt van je eigen liefde en je zegeningen telt. Hier gaat het meestal goed, soms is er wat afgunst omdat ik soms meer via internet klep dan met haar. Denk dat ze ergens wel gelijk heeft.

 7. johannes schreef op : 7

  De echte gevaarlijke ziektes zitten in de mensen hun Psyche die is met een scan niet te zien.
  Verder geld nog steeds het gezegde ” the happy few ” kijk en lees de betekenis.
  Ja en dat liefde ware liefde, iets anders is als sex, moet geleert zijn, maar dat willen onze homo – lesbische leiders niet, het moet transgender gaten vullen worden, want ware liefde is onoverwinnelijk, het is Adam en Eva ten voeten uit !

  Mrbleusky [9] reageerde op deze reactie.

 8. johannes schreef op : 8

  @Nico [5]: Het bevind zich allemaal in de éducatie, maar de moderne mens hebben dit vrijwel geheel uit handen gegeven, om dat geld veel belangrijker is ( voor dat wippie ), nou nee het allerbelangrijkste is je nazaten een mooie degelijke opvoeding te geven, die ze voorbereid op het leven, mijn vrouw en ik hebben veel tijd en energie in onze kinderen en kleinkinderen gestoken, we zijn dan ook een hele liefde volle en hechte familie.

 9. Mrbleusky schreef op : 9

  @johannes [7]: Interessant idee, met een scan zichtbaar maken wie ziek is, zou volgens mij best mogelijk zijn. Jammer dat in het huidige systeem een scan van de leiders als lichtend voorbeeld genomen zal worden en het plaatje van ikke me het recht geeft op opsluiting terwijl ik een lieve jongen ben. Ik wil helemaal geen leider zijn!