maandag, 4 december 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Je achterban naai je het eerst

Vrijspreker: U heeft nog een belangrijke les voor aspirant heersers, over waar in de samenleving ze hun macht het eerst kunnen vergroten.

Opperdienaar: Als je onverhoopt de verkiezingen zou mogen winnen en je aanhangers hebben je verkozen op bijvoorbeeld deregulering, wat je dan het eerst doet is reguleren. Als je verkozen bent op het tegenhouden van immigranten, dan zet je gelijk de grenzen open, als je verkozen bent op belastingverlaging, verhoog je gelijk de belastingen.

Vrijspreker: Maar is dat geen kiezersbedrog?

Opperdienaar: Dat is het, maar het is tevens de weg van de minste weerstand. Zeker als je aanhangers je heftig verdedigd hebben tegen je tegenstanders. Ze kunnen dan namelijk niet toegeven dat ze door jou om de tuin geleid zijn en moeten het wel goed praten. Niemand heeft zin om bij de koffie machine te zeggen: “Ik weet dat ik mijn kandidaat te vuur en te zwaard verdedigde en dat jij me een goedgelovige oetlul noemde, maar ik moet je nu toch gelijk geven. Ik dacht echt dat deze knuppel anders was, maar mijn mensenkennis is toch niet wat ik dacht dat deze was. Volgende keer zal ik gewoon naar jou luisteren. Ik maak geen punt van gezichtsverlies.” Je achterban moet zijn keuze blijven verdedigen. Daarom kun je ze zo gemakkelijk naaien.

Vrijspreker: Is dat iets nieuws dat U bedacht heeft?

Opperdienaar: Niets is nieuws op dit gebied. Dit is allemaal empirisch bewezen. Je gaat tenslotte niet de onderdanen die je al haten tegen de haren in strijken, Je pakt het geld waar het het gemakkelijkst op te halen is. Iets anders doen levert enorm verzet op, met opmerkingen als: “Zie je wel, het is precies de schoft die we zeiden dat hij was !”. Zulke dingen drukken je achterban ook de verdediging in. In dat licht moet je ook zien dat de D66 minister Ollongren onlangs het referendum over het afschaffen van het referendum verbood. De partij die vaandeldrager van het referendum was, hun kroonjuweel. Eerder al sprak D66 voorman Pechtold zich op soortgelijke wijze uit over de uitslag van het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïense overheid. De uitslag kon prima genegeerd worden, want het was maar raadgevend. Maar had D66 niet gepleit tegen een raadgevend en juist voor een correctief, bindend referendum? Dat kon zo zijn, maar dat had het nu eenmaal niet gehaald. Dat was het einde van het referendum. Eerst afgezwakt van bindend naar raadgevend, toen werden verkeerde uitslagen (EU grondwet) met cosmetische veranderingen toch doorgevoerd. Bij het Oekraine referendum werd zelfs de moeite niet meer genomen cosmetische veranderingen aan te brengen alvorens het te negeren. Buma zegt nu bij het sleepwet referendum vooraf al de uitslag te zullen negeren en als slotstuk wordt zelfs het referendum over het afschaffen van het referendum geblokkeerd.

Het was niet alleen de taak van D66 om het referendum de nek om te draaien:

De VVD is de partij van de belastingverlaging. De burger verdient immers de vruchten van zijn arbeid. Vrijheid. Was is het resultaat van vele jaren Rutte? De BTW verhoogd, 1000 euro nooit teruggekregen en onlangs bleek uit OESO data dat Nederlandse onderdanen nog nooit zo veel belasting betaalden (38.8% (Als u een baan heeft waarschijnlijk 80%)). Sterker nog, Nederland was 1 van de sterkste stijgers. Die neo liberale vrije markt fanaten toch.

Vrijspreker: Goed gespeeld van Rutte, hij kan er mee weg komen, iemand anders niet.

Opperdienaar: Zo werd ook Wim Kok, de vakbondsleider, minister van financiën om de schatkist gevuld te houden. Obama/Clinton, de bestrijders van racisme, seksisme en ongelijkheid, zorgden dat:

1.In Libië de slavenhandel terugkeerde na het steunen van racisten om Qaddafi uit de weg te ruimen

2.30% van de vrouwen aan de antidepressiva is en zich het schompes werken om belasting te betalen terwijl hun kinderen in de opvang zitten. Dit terwijl mannen aan de sexodus bezig zijn en 1/3 van de vrouwen het begrip seksuele intimidatie heeft opgerekt tot “Wanneer een man een vrouw een compliment geeft over haar uiterlijk, of haar uit vraagt voor een drankje, terwijl ze geen romantische partners zijn“. Wat de vraag oproept hoe je ooit romantische partners zou moeten worden. De feministen zijn hun achterban aan het naaien.

3.De zwarten in ghettos leven op uitkeringen.

Vrijspreker: Duidelijk, het is een principe, naaien die achterban. Kan de onderdaan nog iets terug doen.

Opperdienaar: Hij kan op degene stemmen die hem het meest wil naaien en anderen om hem heen het minst. Het voelt een beetje vreemd aan aanvankelijk, maar ik denk dat dit de oplossing is.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nomen Nescio schreef op : 1

  De eenzaamheid genoemd onder punt 2. kan natuurlijk worden opgelost door een staats-relatiebemiddelingsburo. Zoiets hebben ze in Singapore ook vertelde iemand mij eens.

  Over eenzaamheid gesproken. Zit Opperdienaar nog steeds, in zijn rijtjeshuis aan de Kneuterweide in Nieuwegein, uit het raam te koekeloeren of de sneltram op tijd rijdt? Of komt die revolutie er binnenkort echt?

 2. Nico schreef op : 2

  De methode om je achterban als eerste het gevoel te geven dat ze door jou genaaid worden is al eeuwenlang de methode van vorsten om het machtsspel te winnen. De schadelijke bijwerking van dit recept is dat ze er ook door van de troon gestoten kunnen worden.

  Kort samengevat:
  – Drijf ouders en kinderen uit elkaar door kinderen iets aan te doen, liefst via machteloze ouders zodat dit misdrijf van de heerser op de ouders geprojecteerd kan worden.
  De kinderen zullen zich vervolgens tegen de ouders afzetten. Eendracht in een gezin maakt macht, verdeeldheid maakt heersen mogelijk.
  Denk tegenwoordig bijvoorbeeld aan schoolplicht. Kinderen die door de spaghettimolen van scholing worden gehaald, hebben veel minder resterend vertrouwen in hun ouders dan kinderen die thuisonderwijs krijgen.

  – Drijf ouders uit elkaar doordat de één niet in staat is de ander te beschermen tegen gebundelde krachten. Als niet duidelijk is wie de vijand is, dan worden ouders uit elkaar gedreven doordat de één de ander beschuldigt van ongehoorzaamheid. Eendracht tussen man en vrouw maakt macht, verdeeldheid maakt heersen mogelijk.
  Denk tegenwoordig bijvoorbeeld aan bureaucratie. Ouders kunnen hun kinderen er niet tegen beschermen, ze kunnen ook elkaar er niet tegen beschermen.
  Zegt één van de ouders “nee” tegen bureaucratie, dan kunnen de gevolgen (de hel breekt natuurlijk los) een gezin (ouders en kinderen) uit elkaar drijven en zelfs ook de ouders uit elkaar drijven.

  Het woord ‘ondeelbaar’ heet in het Latijn ‘individu’ en in het Grieks ‘atoom’. Als je het gezin ziet als een atoomkern met kinderen die daar omheen cirkelen, dan maken overheidsmachines zich stelselmatig schuldig aan atoommisdrijven.

  Kinderen hebben er ooit onbewust voor gekozen om hun ouders vertrouwen te schenken, ouders hebben er ooit voor gekozen om elkaar vertrouwen te schenken. Wanneer daar door derden een bom op wordt gegooid… wordt dat door slecht geïnformeerde mensen uitgelegd als ‘je achterban naaien’. Het projecteren van misdrijven door heersers op degene die geacht wordt vertrouwen waar te maken.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 3. peter schreef op : 3

  Naïviteit is de kurk van de democratie, de mensen trekken de ketenen vrijwillig strak aan, geholpen door de volstrekt betrouwbare media kanalen, om hun zelfstandig denkvermogen op verzoek te verliezen. Hier is zo’n verzoek… www.groene.nl

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 4. Nico schreef op : 4

  @Nico [2]: Zojuist meldde ik de schadelijke bijwerking van het basale recept voor verdeel en heers politiek, namelijk dat een vorst daardoor (traditioneel) van de troon gestoten kan worden. Dat is het gevolg van een plan van de aristocratie.

  Op een iets lager niveau is de werkprocedure voor een vorst om een betrouwbare generaal of opper-generaal te verkrijgen, vader en zoon tegen elkaar uit te spelen door ze jegens elkander als chantagemiddel te gebruiken.
  Keizer Genghis Khan zette dit middel tijdens het Mongoolse rijk in door de dreiging van straf voor het gedrag van de één in te zetten jegens de ander. Aangezien vader en zoon elkaar niet wilden schaden, was loyaliteit aan het collectief gegarandeerd.
  Daarnaast is voor hoge militairen is het verlies van één zoon door militair optreden een drijfveer om te voorkomen dat anderen iets dergelijks overkomt. In Nederland is Peter van Uhm een voorbeeld van dergelijke gedrevenheid.

  Een methode voor een vorst (of de aristocratie die haar mandaat voor een vorst laat vervallen) om een opvolger van een vorst te verkrijgen, is ervoor zorgen dat de betrokkene, door toedoen vanaf hoog niveau, datgene wat hij het meest liefheeft verliest (een nucleair misdrijf op de atoomkern van een menselijk bestaan). Daardoor ontstaat de drijfveer om ervoor te zorgen dat a) de ‘grootste aap’ van de troon wordt gestoten en b) niemand anders ditzelfde zal overkomen. Niets is krachtiger dan gedwarsboomde liefde.

  Op 17-07-2016 op Vrijspreker een Flibje met een citaat van Voltaire:
  “Le premier qui fut roi fut un soldat heureux (de eerste die koning was, was een gelukkige soldaat)”
  Als je dat omdraait, dan klopt dat: “De eerste die koning was, was een ongelukkige soldaat”.

  In het Judaïsme en christendom kan het recept voor deze methode in 2 Samuël 12:1-7 gevonden worden. Eerst een misdrijf (David en Batseba) daarna een wijze vorst (Salomo). Het sleutelmoment werd als volgt beschreven, gewoon in de publieke ruimte dus, vermomd als de boodschap van een profeet aan een vorst die een dergelijk nucleair misdrijf had begaan:

  “Er waren twee mannen in een stad, de één rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen. Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam, dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was.”

  Toen ontstak koning David in grote woede tegen die man, en hij zei tegen Nathan:

  “Zo waar de Heer leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods! En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had.”

  Toen zei Nathan tegen David: “U bent die man!”

  Het vervolg van het verhaal is dat een eniggeboren zoon dood gaat en een andere een groot en wijs vorst werd, Salomo als opvolger van David.

  Voor christenen komt een variant op dit verhaal voor in Johannes 3:16. Iemand die zodanig heeft gewalgd van het gedrag van het gedrag van een bevolking dat het leven van de eniggeboren zoon naar de kloten ging. Daaruit ontstaat dan redding voor de bevolking, tevens rechtvaardigheid omdat bepaalde figuren niet langer stand kunnen houden en eindelijk krijgen wat ze verdienen.

 5. Nico schreef op : 5

  @peter [3]: Hou ze afhankelijk, hou ze dom. Bekend als aangeleerde hulpeloosheid. Terwijl aan de andere kant ‘aangeleerde machtigheid’ bestaat, die ervoor zorgt dat anderen hulpeloosheid aanleren. Dat is de kern van collectiviteitsdenken.

  Mensen dom houden doe je door hen relevante informatie te onthouden zodat een gebrekkige toestand ontstaat. Of door mensen misleidende informatie voor te schotelen zodat ze uit eigen (misplaatste) overtuiging een dwaalspoor op gaan en beziggehouden kunnen worden.

  peter [6] reageerde op deze reactie.

 6. peter schreef op : 6

  @Nico [5]: Ja zoiets ..mooi verwoord….

 7. Nico schreef op : 7

  @Nico [2]: Dit is overigens de familicide waarover ik hier schreef. Gezinnen die gesaboteerd en desnoods gedetoneerd worden.

 8. Easymoney schreef op : 8

  De relatie tussen gekozenen en kiezers, de koning en onderdanen en tenslotte slaaf en slavenmeester is een en dezelfde. Het is een systeem van controle, beheersing en inzet van mensen en middelen.
  Dit is feitelijk de basis van de collectiviteit. Het politiek links, midden en rechts is niets anders dan een collectieve oplossing en een opgelegde denkwijze. Deze groepen concurreren om de banen, maar vertegenwoordigen uiteindelijk het systeem. Het mooie is dat de mens zich hierin makkelijk schikt, want via samenwerken kun je veel bereiken. Het via dwangmiddelen besturen van de samenleving moet je verpakken in de vorm van samenwerking. Kreten als algemeen belang, collectivitieve verantwoordelijkheid zijn feitelijk vervormde en verdraaide waarheden. Samenwerking is vrijwillig en verantwoordelijkheid ligt bij de mens bij het individu. Door het te verdraaien, maak je van het individu, dit is ieder mens, het probleem en de groep is de oplossing. Door de intro van nieuwe sociale kreten, zoals algemeen belang en collectieve verantwoordelijkheid creer je een nieuwe realiteit. De mens wordt een burger.
  Als je er dan nog voor zorgt dat de groepen voordelen ontvangen, wat zij notabene via belastingen zelf betalen, kun je hele groepen mensen beheersen en sturen. Door middel van het instrument wet en regels, iets wat mensen als positief ervaren, kun je groepen aansturen als een technisch aangelegenheid.
  De bevolking (het individu) weet heus wel wat er gaande is, maar inzetten voor veranderingen, is niet aanwezig. Om iets te veranderen heb je kennis en informatie nodig, dat kost tijd en mogelijk geld. En daarna moet je je gaan orgasniseren. Kijk maar eens naar de D66, ooit een actiepartij, nu een onderdeel van het systeem. Zij hebben hun eigen idealen verraden of gewoon opgegeven voor controle en macht en misschien geld.
  Welke lessen leer ik hiervan?
  – het systeem veranderen, vergeet het maar. Ik ben bevreesd dat je alles moet neermaaien.
  – het systeem komt weer terug in een andere vorm. Ook amerika de bakermat van vrijheid, begint langzaam maar zeker een sociaal democratie te worden.
  – zorg voor je zelf. Geen giften meer of andere middelen verstrekken.
  – geen subsidies accepteren, maar gewoon schuldvrij leven
  – niet meer stemmen
  – zomin mogelijk belasting betalen
  – wordt om je mening gevraagd, liegen of omzijlen. Nooit de waarheid vertellen!! Niet mensen, maar burgers willen slechts een maatschappelijk verantwoord antwoord horen. De leugen regeert.
  – geen lid worden van politieke partijen.
  – actief zand in het systeem gooien.
  – zomin mogelijk digitale informatie achterlaten.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Zé [11] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 9

  @Easymoney [8]: Je samenvatting inzake collectivisme is bijzonder treffend!

  Kijk je naar het Toyota logo, dan zie je de 2 dimensies van deze werkelijkheid; het ene collectief (machtsblok) gebruikt collectivisme als instrument om het andere collectief te sturen. Want om dat laatste collectief mee te mogen besturen is het een vereiste om jezelf in het eerste collectief in te laten lijven.

  De kudde- en zwermmentaliteit in andere woorden uitgedrukt.

 10. johannes schreef op : 10

  Mooie briefwisseling met veel waarheid, daarvoor dank Johannes

 11. schreef op : 11

  @Easymoney [8]: Yep Easymoney, je hebt meer dan gelijk.
  Ik leef al meer dan een jaar of 30 zoals jij het beschrijft en het werkt.
  Ik betaal geen inkomstenbelasting want ik ‘ verdien’ te weinig.
  Je zou dus kunnen stellen dat ik leef als een kip zonder veren, en die kunnen nu eenmaal niet meer geplukt worden.
  Ik accepteer geen subsidies, geen uitkering, ik heb geen ziektekosten (what’s in a word?) verzekering, ik verbouw mijn eigen eten, ik heb geen cent schuld, en alles wat ik ‘ be-zit’ is betaald.
  Ik betaal slechts 10% ontroerendgoed belasting, ( hoe ontroerend) want ik heb niets dus ben ik een soort van zielig.
  Stemmen heb ik nog nooit gedaan, behalve dan op mijn Zelf.
  Ik ben van geen enkele partij of enigszins anders lid, behalve van mijn Zelf.
  Ik gooi bv zand in het systeem door elke betaling in 10-voud over te maken, dus telkens 10%, laat ze maar wat doen voor hun diefstal.
  Ik doe zelden boodschappen, ik ruil, geef, ontvang of maak het gewoon zelf.
  Zorg voor jeZelf, indeed, de enige manier om Vrij te zijn is door je eigen verantwoordelijkheid te nemen op alle niveau’s.
  Iets wat men niet leert op school, op de universiteit of waar dan ook.
  Dat leer je op straat, maar die zijn inmiddels leeg, ook hier in een dorp met 90 inwoners, zomer en winter zit men ook hier naar een ondoorzichtig venster op de muur te loeren of op een privéschermpje genaamd smartfoon, hetgeen de mens alleen maar dommer maakt dan wat deze reeds was.

  Take care, fuck the system,

  P.S. Hartelijk dank voor jouw bijdrage, ik voel me even minder alleen, all-een….

  Mrbleusky [12] reageerde op deze reactie.

 12. Mrbleusky schreef op : 12

  @Zé [11]: We hebben veel gemeen, ter wijl ik dacht dat het verschil tussen we en ze zat.. Fijn hé, tuinen.. Heb je nog zaad te ruilen? De tuin naaien is veel leuker als de achterban..

  Zé [13] reageerde op deze reactie.

 13. schreef op : 13

  @Mrbleusky [12]: We hebben meer dan genoeg zaden, je kunt me mailen via de redactie, als dat wil lukken.

  Groet,