dinsdag, 23 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Ambtenaar versus mens

Een mens dat werkt, produceert.

Een ambtenaar die werkt doet, produceert minder, vaak zelfs niets of een negatief product.

Dit betekent dat iedere euro die op het verkeerde (ambtenaren-) spoor gezet wordt, minder oplevert dan wanneer de belastingbetalende consument deze zelf had mogen besteden.

Businessman Relaxing at Desk with Feet Up — Image by © Bill Varie/CORBIS

In dit kader doet het op zijn minst vreemd aan, dat er politici zijn, die het aantal regels en voor de uitvoering daarvan benodigde ambtenaren trachten op te voeren in plaats van te verminderen: ieder ambtenarenuur dat toegevoegd wordt betekent immers lagere besteding en minder behoeftenbevrediging voor de consument.

Het bovenstaande is een zodanig simpele waarheid, dat het in het geheel niet te verwonderen is, dat de mensheid dagelijks bovenstaande conclusie onder het tapijt veegt en daarmee haar eigen bestedingsniveau schade toebrengt: schade, waarvan weinigen zich de omvang realiseren.

Hugo van Reijen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. schreef op : 1

  Richtlijn van de roverheid,

  Voor ambtenaren is het niet toegestaan ’s morgens door het raam van hun bureau naar buiten te kijken daar ze anders ’s middags niets te doen hebben.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  Dit is een fragment van de oorzaak-gevolg keten.
  Zoals de Chinese Muur werd neergezet ter bescherming van de ene groep tegen de andere, tevens als statussymbool diende, zo geldt dat ook voor de Berlijnse Muur en de bureaucratische muur.

  Een bureaucratische muur beschermt bestuurders tegen gevolgen van hun beslissingen, zoals een firewall van een computer ongewenst verkeer buiten houdt. Geen last van boze mensen. Overlast gaat dan nog maar één kant op.

  Inzoomend worden ambtenaren gebruikt als programmeerbare robots, ontmenselijkt dus. Ze dienen instructies en procedures uit te voeren. Hoewel misschien met een glimlach, toch mechanisch. Dat kan alleen als ze op hun beurt anderen ontmenselijken. In het bedrijfsleven noemt een bureaucraat een derde een ‘klant’, in de gezondheidszorg een ‘patiënt’, bij overheidsdiensten een ‘burger’. Met nummers die klant-, patiënt- of BSN. worden genoemd.

  Alleen zo, plus nog een dossier waarin net als bij een auto de onderhoudshistorie wordt bijgehouden, is een bureaucratische gang van zaken werkbaar.

  Zou een bureaucraat, klant, patiënt of burger zich als mens gaan gedragen oftewel zelf beslissingen nemen, dan komt er een kink in de kabel en ontstaat overlast. Een bureaucraat merkt dat de klant/patiënt/burger niet doet wat hij wil en escaleert het ‘probleem’ naar een hoger niveau, waarna een manager of bestuurder tot de conclusie kan komen dat er overlast is ontstaan, waarna een blik bureaucraten (desnoods een rechtbank in de hoedanigheid van een blik juridische bureaucraten) opengetrokken wordt om de vermeende overlast te bestrijden.

  Je zou kunnen zeggen dat huidige bureaucratische muren technologisch geavanceerde versies zijn van de Klaagmuur. Je stopt er niet alleen iets in, maar je kunt ze ook onder vuur nemen waarna er een spervuur terugkomt.

  Van symptomen kom je af wanneer de oorzaak weggenomen wordt. Bureaucratische muren dienen om sommigen te onderwerpen aan de eisen van anderen.

 3. Ratio schreef op : 3
  Ratio

  @Zé [1]: Deze is leuk, ik ga deze tegeltjeswijsheid als “Libje” eind februari inplannen

 4. Nico schreef op : 4

  Hier een kopietje van wat gisteren geschreven satire over ‘de wallen’ als beeld van een bureaucratische muur:

  De Wallen (English: The Walls). Een plaats waar ‘stoute mensen’ naartoe gaan om ‘liefde’ te kopen. Het ‘red light district’. Ergens een ‘Wall’ uitkiezen om ‘zaken te doen’.

  Niemand heeft eerbied en respect voor openlijke hoerenlopers, maar, hoe zit het met maatschappelijk aanvaarde hoerenloperij?

  Ook ‘nette mensen’, mannen en vrouwen, gaan naar ‘the Wall’ oftewel een bureaucratische muur die tussen hen en bestuurders (en wethouders, burgermeesters) in staat om daar ‘zaken te doen’.
  Achter een raam (van een loket) zit een prostituee, pardon, een bureaucraat, die ‘naastenliefde’ verkoopt in de vorm van producten en diensten.
  Desgewenst voert je ze je mee naar haar afwerkplek, een conferentieruimte of spreekkamer. Bij overheidsdiensten worden burgers daar soms (of vaak) genaaid door in intieme delen van hun leven door te dringen, soms zelfs aan SM-sessies onderworpen. Wie gehoorzaamt aan procedures en wetten krijgt streling, wie dat niet doet mentale zweepslagen.

  Deze verkapte hoerenloperij kom je zowel in het bedrijfsleven tegen als bij overheidsdiensten. Met dit verschil dat het bedrijfsleven voor regeringen in de hoedanigheid van pooiers werkt. Want hoe zou je belastingafdracht anders willen noemen dan een commissie voor een pooier? Vooral omdat een belastingdienst even makkelijk mishandelt als een pooier?

 5. Ratio schreef op : 5
  Ratio

  en daarmee haar eigen bestedingsniveau schade toebrengt: schade, waarvan weinigen zich de omvang realiseren.

  De prijs van een doorgeschoten ambtenaren korps en doorgeschoten regelgeving is de welvaart die we niet zien, de gemiste vooruitgang. De medicijnen die niet zijn ontwikkeld, de bejaarden die op wachtlijsten staan voor zorg, de zorg die het allemaal niet aan kan, de echtparen die na een leven samen zijn ruw uiteen worden getrokken omdat de ene naar het ene verpleeghuis gaat en de andee niet. Etcetera.

  Bestedingsniveau klinkt abstract, maar we zouden een beter leven hebben indien er minder verspilling was van menselijk kapitaal. Zo druk als we ons maken over energieverspilling, zo weinig interesseert ons verspilling van human capital. Hoe meer regelgeving, hoe meer verspilling, hoe meer planeconomie, hoe meer verspilling.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  johannes [9] reageerde op deze reactie.

 6. Nico schreef op : 6

  Volgens Baron von Grimm:

  The late M. de Gournay… sometimes used to say: “We have an illness in France which bids fair to play havoc with us; this illness is called bureaumania.” Sometimes he used to invent a fourth or fifth form of government under the heading of “bureaucracy.”

  In 1818 schreef een Ierse schrijver over “the Bureaucratie, or office tyranny, by which Ireland has so long been governed.”

  Als je denkt aan de oorzaak-gevolg keten in reactie 1 kunnen bureaucraten na ont-menselijking weer menselijk worden door ontslag te nemen (of krijgen). Hoewel wij ook bureaucraten zijn tegengekomen die duidelijk aan PTSS leden, zodat een menswaardige toekomst moeilijker wordt.

 7. Nico schreef op : 7

  @Ratio [5]: Precies, zo is het.

 8. johannes schreef op : 8

  De ambtenarij, bestaat uit ambtenaren, en die kan en mag je niet allemaal over één kam scheren, want dat geeft een volkomzn vertekent beeld.
  Mijn schoonvader was Ambtenaar, sociale zaken Amsterdam, deze man de goedheid zelfe, heeft heel wat mensen geholpen, als ambtenaar en binnen het Kader daar van.
  90% waren linkser als links, maar als ambtenaar kon je niet verder als de PvdA, dat was toen, van nu weet ik niets, wat ik wel weet dat de jongere generatie, de hele boel zich zelf incluis vercorumpeerde, voor een beetje politieke macht, en zie hier het resultaat, hun sociale geloof, en tevens hun politieke partij en levens houvast is foetsie, niets is zo als het was, er vindt een voortdurende afkalving plaats van het sociale denken, jammer want het egoïsme in domme handen, is een verschrikkelijk wapen.

 9. johannes schreef op : 9

  @Ratio [5]: In de ogen van sommigen, is iedere ambtenaar geinstaleerd, een werkeloze minder, denk dat Frankrijk de kroon spant in dit denken !

 10. formidabele schreef op : 10

  Mijn leven is het bewijs dat de ambtenaar ‘a pain in the ars’ is wel bevestigd~!
  Dat verschil, dat de ambtenaar nog extra in zijn zak steekt maakt de burger min of meer machteloos in zijn handelen om het wirwar van regeltjes te kunnen omzeilen?
  De betreffende ambtenaren zijn wel uiteindelijk door hun corrupte werkwijze toch door machtswellust tegen de lamp gelopen, maar dat heeft de nietsvermoedende burger wel een hele hoop ontnomen?

 11. schreef op : 11

  Yep, ca.60% van de beroepsbevolking ‘werkt’ in Frankrijk direct of indirect voor de politiestaat.
  En die zitten allemaal hun reet warm te houden over de ruggen van de resterende 40%
  Je kunt er het beste zo weinig als mogelijk mee van doen hebben.

 12. Onno schreef op : 13

  In psychopathocratie-en zoals USA/GB vazalstaat Prins Bernhard BV (onder dekmantel van “vrije” verkiezingen en een schijn Trias Politica = door elkaar het balletje toespelende psychopaten verraderlijk verholen ondermijnd) zijn de ambtenaren (‘hand picked’ door het Prins Bernhard SS aanstellingsbeleid) tot collaboratie met psychopaten geneigde meelopers/sociopaten.

 13. Mrbleusky schreef op : 15

  @Ratio [14]: Schaterlach! 😀 Maar dat verhaal is al zo oud, ok heb wel de vooral wat lagere ambtenaren zien werken, want die deden vroeger plantsoenendienst, en sinds dat geprivatiseerd is werken er niet veel meer nee. Leuk baantje met zitgarantie, dus als ik liever binnen had willen werken had ik kunnen collaboreren, zoals we dat noemen als het over de vijand gaat. Ik heb van ambtenaren gehoord dat er een omslag is geweest begin jaren negentig, beiden hadden het erover dat ze van helpers ineens dwingende bedriegers moesten worden. Sindsdien lijkt de ambtenarij voor mij vooral tegen te werken en voor het slechte resultaat. Het zijn verder maar soldaatjes van de hogere ambtenaren, en die geven het slechte voorbeeld.
  Rare wereld, Leiding die voor leiden zorgt. Das geen motiverend plan.

 14. schreef op : 16

  Rare wereld, Leiding die voor LIJDEN zorgt. Das geen motiverend plan.

  Klopt.

 15. schreef op : 18

  @frits [17]: Helaas Frits, fout geantwoord, U gaat niet door naar de volgende ronde.
  Uw antwoord is van toepassing op snotneuzen,
  niet op niets-nutten.

 16. schreef op : 19

  “want die deden vroeger plantsoenendienst”
  Wij noemden die ‘stelenleunders’ want die hingen de hele dag op de steel van hun schoffel.
  Werd te duur, kostte jaarlijks een godsvermogen aan nieuwe stelen.

  Het zijn de ambtenaren die depolitiestaat vormen en vertegenwoordigen.
  Ze worden in de regel nooit ontslagen voor hun wandaden, maar eerder overgeplaatst naar een beter verdienende functie.
  Krijgen riant betaald, omgekocht, om vooral niets te doen.
  Krijgen een prima pensioen en mogen voortijdig opzouten.
  Ik geloof dat Franz Kafka er ook een interessante kijk op had.

  Mijden als de pest, ga je eigen weg.

  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.

 17. Mrbleusky schreef op : 20

  @Zé [19]: Ach, die simpele zielen maakten wel es een praatje maar wilden over het algemeen toch een beetje trots thuiskomen. De plantsoenen waren schoon met drie man, had in de jaag-economie wel met één man gekund, maar dan een echte held hé. En twee werkelozen. En die zijn nog een tijdje aan ’t werk gezet in de sociale werkplaats, een boutje en een moertje en een schroeffie en een nippeltje. En nu verstopt in een misschien ‘euthenasie-centrum’, uit het zicht. Ik mis ze welde lagere ambtenaren, ze lachten zo leuk.

  Zé [21] reageerde op deze reactie.

 18. schreef op : 21

  @Mrbleusky [20]: Ging gisteren naar de Gedimat om grind en cement te halen.
  Er hing een affiche op de deur waarop om vrijwilligers werd gevraagd om daar te werken.
  Ik moest wel lachen want de meesten hier komen al niet eens als ze ervoor betaald worden.
  Mijn vriendinneke daar die me altijd jofel helpt vertelde dat het erg rustig is daar, en dat weinig werk wordt uitbesteedt omdat mensen de poen er gewoonweg niet meer voor hebben.
  Ik merk het zelf ook.
  Heb mijn uurloon al flink naar beneden moeten schroeven om af en toe nog een klus te hebben.
  Nu is dat niet zo’n ramp want ik leef al bijna zonder poen.
  Ben er dus al aan gewend.
  Doe steeds meer een klus voor een klus, is veel leuker dan rekeningen sturen.
  Vandaag met een maat 1,5 ton beton gestort, volgende keer in hun huis iets aanpakken.
  Er wordt niets op de weegschaal gelegd, we werken gewoon samen.
  Ik denk dat we daar met zijn allen naar toe moeten, Fuck the money, laat ze het maar houden.
  Be Free without.

  Mrbleusky [22] reageerde op deze reactie.

 19. Mrbleusky schreef op : 22

  @Zé [21]: Tsja, dat werkt met een glimlach. Beter als verbeten belasting-betaler voor nix. Je zal vast lekkerder slapen vanavond na 1,5 kuub als al die zitters.

 20. schreef op : 23

  Heb een keer het hooi in mijn uppie gedaan.
  Na effe rekenen hoe vaak die balen door mijn vingers waren gegaan eer ze op de hooizolder lagen, bleek dat ik ca. 20.000 kg, 20 ton dus, die dag versjouwd had.
  Ben toen een paar flessen goei bier gaan halen, heb ze achterover gekapt en ben met een big smile op de bank van mijn eigen af gegaan.
  Life’s good,

 21. jhon schreef op : 24

  Productie heeft een intrinsieke waarde 100% Kanibalisering ( belasting, banken/verzekeraars etc.) nivelleren de waarde met 90%. De economie is ziek.