dinsdag, 2 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

DE BITCOIN

Hoewel ik weet hoe de bitcoin zal eindigen, durf ik niet te voorspellen, hoe lang het zal duren.

De totale waarde van alle circulerende bitcoins schijnt nu ergens tussen de een en de twee procent te bedragen van al het in de wereld aanwezige goud.

 

Het lijkt mij niet onmogelijk dat in de voortgaande rage een stadium bereikt zal worden,
dat de waarde van alle bitcoins die van de hele wereldgoudvoorrraad overtreft.
.
Kan de waarde van alle circulerende bitcoins straks de waarde van alle op Wall Street genoteerde aandelen overtreffen?

Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar is inderdaad eveneens mogelijk.

De verleiding een graantje mee te pikken is voor velen groot.
Dat was eveneens het geval tijdens de tulpenmanie in de 17de eeuw en de hausse in internetaandelen in de jaren negentig.

Wat bij bitcoin opvalt is, dat:

01. Zeer grote hoeveelheden elektriciteit verspild worden tijdens het mijnen.( In Nederland kost het mijnen 28 procent van alle gebruikte elektriciteit.)
Zou de organisator niet beter kunnen zeggen : “Geef mij $10,000,00; ik geef je een bitcoin en voor de $10.000,00 koop ik goud dat ik als dekking in een safe leg.”
Een simpele econoom zoals mijzelf lijkt dit een beter idee dan aan de ene kant kosten voor elektricteit te boeken en aan de creditzijde niets.

02. Bitcoin nogal fraudegevoelig is. Velen zijn hun geld reeds kwijtgeraakt aan een bitcoin exchange die sloot of aan andere door derden bedreven frauduleuze handelingen.

03. Dat bij het kopen van bitcoins het voornaamste motief schijnt te zijn de verwachte waardestijging, hoewel niemand in staat schijnt te zijn, deze waarde te berekenen. Dit lijkt een slecht idee.

Hugo van Reijen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Er wordt inderdaad nogal wat electriciteit verspild om een Bitcoin te creëren. In feite een religieus verzinsel dat waard is wat de gek ervoor geeft, een bubbel dus. Welbeschouwd een rijtje nulletjes en eentjes die middels cryptografie door elkaar gehusseld zijn en ergens in een virtueel universum van plaats kunnen veranderen. Valt electriciteit uit, dan bestaat dat virtuele universum niet meer. Een neutronenbom (variant op de waterstofbom) is al genoeg om electronica te laten uitvallen. Definitief.

  Investeren in goud dan maar? Net als de Bitcoin iets dat buiten jezelf ligt en in feite waard is wat de gek ervoor geeft.
  Hoe gek mensen zijn wordt in feite bepaald door de traditie.
  Doet denken aan een vorst. Hoeveel die waard is wordt bepaald zijn of haar ‘substantie’, de mate waarin de betrokkene voldoet aan traditionele waarden.
  Dat klinkt mooi, maar hoeveel zijn die traditionele waarden in feite waard?
  Het klinkt misschien mooi als er ergens een echt zuivere vorst opstaat, zoiets als King Arthur of de ‘gouden koning’ uit El Dorado, maar laten we niet vergeten dat de mens ooit monarch (‘sole ruler’) over het eigen leven was. En dat is ook wat de mens (en zelfs dier) van nature hoort te zijn. Dus waarom dan een ‘gouden vorst’ als doel, niet het opvoeden van mensen zodat ze ‘sole ruler’ over hun eigen leven worden, oftewel zodat ze daadwerkelijk zelfstandig worden en dat dan ook nog op een gezonde manier? Dat vereist geen vorst, maar meer een spiritueel leider.

  Traditioneel is een vorst een ‘munt’. Eén individu die ‘gekruisigd is door en voor de zonden van anderen’, een ‘redder’ voor een hele stapel mensen. Britten zeggen traditioneel bij coin flipping ‘cross or pile’. En dat is niet zonder reden.

  Zou het niet heel veel beter zijn als een ieder innerlijk van gezonde substantie wordt, zodat er geen redders meer op hoeven te komen draven die gekruisigd worden door en voor de zonden van anderen?

  Het thema leeft voor ons nogal, omdat wij ook als het ware gekruisigd zijn door en voor de zonden van anderen. Ik kan mezelf voorstellen dat er hier en daar figuren kwijlend klaarstaan in de hoop dat we in een traditionele rol kruipen. Maar aangezien die traditie in feite een onderdeel is van het probleem in plaats van de oplossing, hebben wij daar totaal geen behoefte aan. Wil de mensheid een volgende stap in de evolutie bereiken, zodat er voor de verandering eens een gezonde gang van zaken ontstaat, dan moeten tradities die garant staan voor het ontstaan van allerlei sociale problemen meedogenloos overboord gekieperd worden.

  Een vorst moet onderdanen klein houden, want anders kan hij of zij niet groot zijn.
  Heden ten dage zijn er bestuurlijke draken die mensen middels bureaucratie klein en onmondig houden.

  Ik ben zeer benieuwd wanneer elites en heersende klassen in de gaten krijgen dat ze helemaal zelf de problemen veroorzaken waarover ze steen en been klagen. Er zit meer dan voldoende potentie onder bevolkingen. Met de juiste informatie, zuivere grondbeginselen, kan men er heus wel voor zorgen dat elites en heersende klassen overbodig worden. Inclusief overheidsmachines en monetaire systemen die onderdeel zijn van het probleem, aanjagers van problemen, in plaats van de oplossing.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  @Nico [1]: Zojuist een andere reactie geschreven die verweven is met deze. Daarin spelen met beeldvorming.

  Een vorst wordt traditioneel neergezet als goud (geel), als een waarborg voor een bepaalde gang van zaken. In de andere reactie wordt dat neergezet als het beeld van een gele Lamborghini, desnoods een brullend monster.
  Dat verwijst naar een collectivistisch systeem, zoals de Borg hanteerden. Motto:
  “Wij zijn de Borg. U wordt geassimileerd. Laat uw schilden neer en geef uw schepen over. Wij zullen uw biologische en technologische kenmerken aan de onze toevoegen. Uw samenleving wordt aangepast om de onze te dienen. Verzet is zinloos.”

  Dit impliceert een flagrante schending van de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’, want van nature dient er sprake te zijn van gezonde individualiteit, zodat er gezonde sociale verhoudingen mogelijk worden. En andersom is zonder gezonde sociale verhoudingen geen gezonde individualiteit mogelijk.

  De vraag die hieruit voortkomt is: Hoe kan een daadwerkelijk gezonde gang van zaken gewaarborgd worden zonder in traditionele valkuilen te stappen?

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 3. Bertuz schreef op : 3

  Bitcoin, een lot dat geen vaste trekkinsdag heeft en dat je op elk moment kopen kunt tegen de dan geldende prijs. Er zijn slechtere loten te vinden. Zolang het voor de miners lonend is om te minen, zullen ze dat blijven doen. Prima toch.

 4. Bertuz schreef op : 4

  @Nico [2]: “van nature dient er” moet dat niet zijn “van nature is er”? Als er van nature niet is, kan van nature dient geen sprake zijn. Je schrijft wartaal.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  @Bertuz [4]: Wartaal alleen voor wie in de war is. Projectie. Als iets er van nature is, vervolgens de kop in gedrukt wordt zodat het er niet meer is of ergens verdrukt, dan dient het er te zijn maar mag het er niet zijn. Vanwege een heersende cultuur, tradities, wetgeving en wat dies meer zij.

  Jammer dat je in de war raakte, een signaal om jezelf te ontwarren.

  Bertuz [10] reageerde op deze reactie.

 6. Nico de Geit schreef op : 6

  Ik hoorde dat de vier grootste Australische systeembanken bankrekeningen sluiten die gebruikt worden inzake bitcoins.

  Ongeveer nergens is rendement te maken, behalve in tulpenbollen. Logisch: waar alle geld naartoe stroomt, daar wordt rendement gemaakt. Zolang het geld er naartoe stroomt uiteraard.

  Volgens Peter Schiff is er een verband met de opgang van de waarde met het verval: hoe sneller omhoog, dan nog veel sneller omlaag. Volgens Schiff kan de bitcoin binnen één dag 90% van haar waarde verliezen.

  Het aantal bitcoins is weliswaar beperkt, het aantal nieuwe vergelijkbare coins echter niet. En na de verzadiging van de markt is het spel vrijwel zeker uit.

  Ik snap bitcoin niet volgens bitcoin-fanaten, laat dat maar zo. Ik zie bitcoin als een piramidespel, en een piramidespel loopt nooit goed af. Volgens de bitcoin-fanaten is het geen piramidespel. We gaan het zien.

 7. Nico de Geit schreef op : 7

  En als je dan zo graag mee wilt doen, stop dan maximaal 2% van je totale vermogen erin, niet meer. Mits je die 2% kunt missen. De praktijk is dat bitcoin-fanaten hun creditcard gebruiken om aan nog meer bitcoins te komen. Zelfs serveersters kopen bitcoin. Dat is toch wel een indicator dat we te maken hebben met een piramidespel.

  Mrbleusky [9] reageerde op deze reactie.

 8. pcrs schreef op : 8
  pcrs

  Ik weet zeker dat die 28% onjuist is. In Nederland wordt nauwelijks gemijnd. Zeker bitcoin mijnen is alleen rendabel waar de elektriciteit zeer goedkoop is, en dat is niet in Nederland.
  Er is bij bitcoin geen organisator, dat is de kracht.
  Of de huidige prijzen gerechtvaardigd zijn, weet ik niet. Maar het lijkt me ook duidelijk dat je fiat geld niet veilig is. Misschien dat goud de komende tijd weer een bescherming wordt tegen devaluatie, maar je goud opslaan of meenemen naar een veiliger jurisdictie, kan nog een heel probleem zijn als dit financiële kaartenhuis in elkaar zakt en je euro niets meer waard is. Dan zijn crypto currencies een mooie backup, al voelt het nu wel bubbelig aan.

 9. Mrbleusky schreef op : 9

  @Nico de Geit [7]: Een indicator. Ja. Stomme gokspelletjes met stukjes plastic te koop voor echt, en het gaat klappen op het voor hun gunstigste moment. Echt weg, stukjes plastic waardeloos. Aandelen, ging ook zo, spaarrekening in ijsland, ging ook zo, geld heeft geen waarde laat staan bitcoins, die rotzooi kost alleen maar electra.

 10. Raimond V. schreef op : 11

  catweazle electrickery

  www.youtube.com

  En daar gaat uw smartphone …..lol.Magic telling bone.

  www.youtube.com

 11. Bertuz schreef op : 12

  @Bertuz [10]: Maar het doet mij deugd dat je nu schrijft “de natuur is” in plaats van de natuur dient. Dank. Maar ik vermoed dat dat meer per ongeluk gedaan is.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 12. Raimond V. schreef op : 13

  Oh u heilig “spreekbot” , laat ons allen delen in uwer wijsheid , de wegen ONS aller “spreekbot” zijn onpeilbaar .

  Wij mogen straks alleen nog delen in uwer wijsheid middels vingerafdruk herkenning , want dat gaan we nu nog als gadget leveren , maar de toekomst is van ons .

  www.youtube.com

 13. Raimond V. schreef op : 14

  The Worship With Willie Smartphone App

  www.youtube.com

  Rend Collective – Worship of iPhone 2 (EXALT LIVE)

  www.youtube.com

 14. Nico schreef op : 15

  @Bertuz [12]: Misschien verstandig om niet bij mij in de spiegel te kijken naar frustraties die in jezelf leven. Het gaat om het onderwerp, niet om de boodschapper.
  Bij een pasgeboren baby die net door een biologische vagina naar buiten is gekomen is er sprake van gezonde individualiteit, hoewel afhankelijk van ouders. Dat wordt door opvoeding omgezet naar gezonde zelfstandigheid. Als het goed is.
  Leeft een opgroeiend kind echter in een dwingende omgeving waarin collectiviteitsdenken de norm is, dan wordt er een bom onder gezonde individualiteit gelegd door deze te schaden en verzieken. Een kind dient zich immers te onderwerpen aan de heersende cultuur en tradities, ook als die ongezond en schadelijk voor de mentale gezondheid zijn.

  Helaas is dit de feitelijke werkelijkheid, wereldwijd.

  johannes [17] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [19] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.

 15. johannes schreef op : 17

  @Nico [15]: Dat is wat ons mensen maakt beste Nico, de Engelsen zeggen, “”you need all kinds of people to make an world””, utopische satirise opvoedingen staat de literatuur bol van, maar kinderen fungeren als het verlengstuk van hun ouders, dat heet opvoeden, persoonlijk vind ik dit prima in orde, groet

 16. johannes schreef op : 18

  @Rien [16]: de Zogenaamde gekken zitten opgesloten, terwijl die mensen die blaken van supermenselijkheid, hun menselijkheid vervullen en uitdragen door constant andere mensen te vermoorden, en wat de menselijke Psyche betreft, dat is iets wat niet aan ons toebehoord, wij hebben het in bruikleen, het is als een heerlijke geur, zeer vluchtig, de vlinders van het bewust zijn, groet !

  Mrbleusky [21] reageerde op deze reactie.
  Nico [36] reageerde op deze reactie.

 17. Mrbleusky schreef op : 19

  @Nico [15]: Een keizersnede is een lekker strak censuurtje!

 18. Mrbleusky schreef op : 20

  @Nico [15]: Nou nou, collectief is geen bom, helemaal niet ongezond, lekker, als er vrijheid is, kiezen voor collectief met een paar gebodjes, zoals ja is ja, nee is nee, je gezin,das toch ook een collectief?

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 19. Mrbleusky schreef op : 21

  @johannes [18]: Alleen onmenselijke mensen ontmenselijken. Later kunnen ze weer menselijken. Veel tranen dan.

 20. Nico schreef op : 22

  @Mrbleusky [20]: In ons woordenboek is een gezin een collectie van ouders en kinderen, een hedendaags collectief een collectie met een ‘f’ van ‘fuck you’ er achteraan jegens gezonde individualiteit. Zodat gezonde sociale verhoudingen effectief onmogelijk gemaakt worden.

  Ik heb ooit eens gepleit voor een omgekeerde keizersnede vanuit dat collectief, zoals in de film Alien. Geen ongezond idee, want binnen de kaders van een beschaving-in-vervalfase blijven impliceert dat er geen gezonde situatie gecreëerd kan worden.

  Bitcoin is misschien een grappig voorbeeld van een omgekeerde keizersnede, waardoor de traditionele commodificatie en monetarisatie van mensen misschien wat sneller overboord gekieperd wordt. Alle tradities hebben immers een houdbaarheidsdatum, en die van de huidige ‘beschaving’ is ruimschoots verstreken.

  Mrbleusky [23] reageerde op deze reactie.
  johannes [24] reageerde op deze reactie.

 21. johannes schreef op : 24

  @Nico [22]: Hoe kom je er bij beschaving, samenleving zal je bedoelen, gaat deze ten onder kom er een andere want de mensen blijven, de Bitcoin is voor het onverstand, goud, zilver, diamanten, zijn de echte waardes, schaarse delfstoffen, en dan de intellectuele waardes, onze literatuur, onze onderscheidelijke smaken in vormen en kleuren, die paar zwetsende lieden, die zich zelf de beschaving noemen,
  its the men in the street, waar het om gaat, macht is heel tijdelijk, en inwezen een ziekte, een psychologiese questie, die helaas bijna altijd te laat herkend wordt als zodanig, groet !

  Mrbleusky [25] reageerde op deze reactie.

 22. johannes schreef op : 26

  @Mrbleusky [25]: Ja je moet er wel even door heen zien, eten ja dat mag voor mij ook eenvoudig zijn, alhoewel ik ook bepaalde heerlijkheden niet uit de weg ga, hier in het land van de fijnproevers, mijn zoon heeft een maison des vin, heb zelf 20 jaar wijn verbouwd en geoogst en na rijpen gebottelt, word je niet rijk van, maar wel heel interessant om te doen, heb toch het gevoel dat de zuid europese keuken wel altijd meer aandacht heeft gekregen als die in het noorden, wat een geluk al die prachtige kruiden uit onze insulinde, groet !

  Mrbleusky [27] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [28] reageerde op deze reactie.

 23. Mrbleusky schreef op : 27

  @johannes [26]: Rijk aan ervaring, meesterschap, maar zonder pedagogische akedemi is meesterschap alleen wat waard op de zwarte markt. Mooie markt ook, en inderdaad de lunch is rijk hier in france, ik vind het wel vreemd dat het woord vertaald ‘ontvasten’ is. Niet niet eten.

  johannes [29] reageerde op deze reactie.

 24. Raimond V. schreef op : 28

  @johannes [26]:

  Je hoeft er ook niet rijk van te worden , maar voldoening geeft het wel , en dat is meer waard , dan je zelf continu leeg te schijten van de zenuwen , of je bitkontjes ( v/h Tulpenbollen ) ploffen of niet.

  Het boek PREDIKER ( o.t.) is een aardig leerboek , want hoeveel bitkontjes hebben de revue al gepasseerd , en hoeveel wereldrijken zijn er al geweest ?

  Wie weet lopen al die “sarcofagen ” gevuld met al die servers , compleet onder water , of worden die snoertjes op de oceaan bodem afgekort , door een stevige plateau verschuiving , en dan zijn al die bitkontje verzopen .

  En wat zegt uwer “heilig spreekbot “dan ?

  johannes [30] reageerde op deze reactie.

 25. johannes schreef op : 29

  @Mrbleusky [27]: In la douce France, le payé de mon enfance, heeft het Artisanale werken en denken , nog steeds veel in tebrengen, le maitre in zijn vak, is hoog gewaardeerd, ook de scholen waar de handwerklieden zich bekwamen staan in hoog aan zien, Compagnon du devoir, van het oude compagnons systeem, broederschappen, voorlopers van de semie geheime broederschappen, toch een gek land, met zijn vele geheimen, bvb de walnoten uit de omgeving van Grenoble zijn het duurste maar ook het beste van smaak volgens de kenners, groet !

  Raimond V. [34] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [39] reageerde op deze reactie.

 26. johannes schreef op : 30

  @Raimond V. [28]: De overheden willen geen rustige evenwichtige inwoners meer, die rustig hun werkjes doen als hun voorouders deden, nee angstige zenuwlijders, met schulden, een schichtige blik, een lichaam uit zijn evenwicht, makkelijk te hanteren lieden, angstig en bang, het liefst aan de tranquilizers, maar ja wie zijn kontje brand moet op de blaren zitten, groet