- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

DE BITCOIN

Hoewel ik weet hoe de bitcoin zal eindigen, durf ik niet te voorspellen, hoe lang het zal duren.

De totale waarde van alle circulerende bitcoins schijnt nu ergens tussen de een en de twee procent te bedragen van al het in de wereld aanwezige goud.

 

Het lijkt mij niet onmogelijk dat in de voortgaande rage een stadium bereikt zal worden,
dat de waarde van alle bitcoins die van de hele wereldgoudvoorrraad overtreft.
.
Kan de waarde van alle circulerende bitcoins straks de waarde van alle op Wall Street genoteerde aandelen overtreffen?

Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar is inderdaad eveneens mogelijk.

De verleiding een graantje mee te pikken is voor velen groot.
Dat was eveneens het geval tijdens de tulpenmanie in de 17de eeuw en de hausse in internetaandelen in de jaren negentig.

Wat bij bitcoin opvalt is, dat:

01. Zeer grote hoeveelheden elektriciteit verspild worden tijdens het mijnen.( In Nederland kost het mijnen 28 procent van alle gebruikte elektriciteit.)
Zou de organisator niet beter kunnen zeggen : “Geef mij $10,000,00; ik geef je een bitcoin en voor de $10.000,00 koop ik goud dat ik als dekking in een safe leg.”
Een simpele econoom zoals mijzelf lijkt dit een beter idee dan aan de ene kant kosten voor elektricteit te boeken en aan de creditzijde niets.

02. Bitcoin nogal fraudegevoelig is. Velen zijn hun geld reeds kwijtgeraakt aan een bitcoin exchange die sloot of aan andere door derden bedreven frauduleuze handelingen.

03. Dat bij het kopen van bitcoins het voornaamste motief schijnt te zijn de verwachte waardestijging, hoewel niemand in staat schijnt te zijn, deze waarde te berekenen. Dit lijkt een slecht idee.

Hugo van Reijen