donderdag, 11 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hub spreekt: Regering laat volk maar kletsen en doet wat ze zelf wil

hubHub spreekt: Twee derde van de Nederlanders vindt dat hun regering niet naar de mensen luistert als het erop aankomt.
Dit dringt langzamerhand tot de mensen door.

Ten onrechte menen de meeste mensen echter nog steeds dat “democratie” de beste bestuursvorm is.

De Telegraaf publiceert dit uit een verslag van een Gallup Poll.
Het blijkt dus dat steeds meer mensen door gaan krijgen dat de regering lak aan hun wensen heeft. Zelfs al moeten politici gedurende verkiezingstijden proberen het volk zoveel te beloven dat de kiezers op hen stemmen.

Het volk is daarvoor dan ook behoorlijk bewerkt en velen zien in stemmen voor de regering een soort burgerplicht, of zelfs een recht. En dan verbeelden ze zich nog dat ze enige invloed hebben.

Het volk is zodanig geprogrammeerd dat het “democratie” nog steeds de “beste” regeringsvorm vindt.
Democratie is echter in Nederland het beslissingen nemen door een meerderheid van Parlementariërs. Maar die Parlementariërs zitten in bepaalde partijen waarin partijdiscipline heerst, en er collectief volgens de mening van die bepaalde partij gestemd wordt. Zelfs als er in die groep partijparlementariërs personen met een tegengestelde mening zitten.

Meerderheden worden dus gevormd door partijen. En die ritselen onder elkaar, als jij voor dit stemt, dan stem ik voor dat. De uitwisseling CDA / PvdA van geen onderzoek naar Irak / ontslagrecht is een recent voorbeeld dat in de openbaarheid kwam.
Er is hier geen sprake van de wil van het volk.

Eveneens een voorbeeld is dat Nederlandse militairen toch naar Uruzgan/Afghanistan zullen gaan vechten terwijl de meerderheid van het volk daar tegen is.

En een voorbeeld met zeer grote consequenties is het gaan doorpersen van de Hernoemde EU Grondwet, terwijl die door het volk in een referendum is afgekeurd. Toch gaat Balkenende de volgende week ook namens ons allemaal dat ding in Lissabon ondertekenen. (U hebt nog kans de ratificatie tegen te houden. Als u de kans krijgt/neemt)

Duidelijk is dat die twee derde gelijk heeft en dat de overheid alleen doet wat ze zelf wil.
Het gekke en onbegrijpelijke is dat het volk dit blijft slikken!

“Uit de enquête, waarvoor TNS NIPO het Nederlandse deel heeft gedaan, komt naar voren dat negen op de tien Nederlanders democratie de beste regeringsvorm vindt.”

Dat komt doordat de meesten nooit nagedacht hebben over wat die Nederlandse democratie is. Kennelijk heeft slechts minder dan 10 procent er over nagedacht!
Negentig procent heeft nooit over een alternatief gedacht. De meesten komen niet verder dan de opmerkingen:
“Democratie is beter dan een dictatuur” of
“Democratie is de slechtste vorm maar er is geen betere.”

Maar natuurlijk zijn er veel betere vormen dan de absolute democratie die we in Nederland hebben.
Op de eerste plaats zou het volk tegen de overheid beschermd moeten worden door een echte Grondwet met rechten van het volk en de beperking van de macht van de regering.
Er zou in vastgelegd moeten worden met welke beperkte zaken de overheid zich mag bemoeien en de hele rest moeten de burgers zelf in vrijheid kunnen beslissen.
Dat noemen we een Republiek. Dat is een alternatief!

Om dit artikel niet te lang te maken, verwijzen we naar enkele andere artikelen en we hopen dat veel meer mensen dan die genoemde 10 procent tot een ander inzicht zullen komen:

Democratie, neen dank u.
www.vrijspreker.nl

Democratie, wat is dat
www.vrijspreker.nl

Democratie,de grote lelijke garbage can
www.vrijspreker.nl

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 1

  Zonder de steun van bedotte mensen;
  BLIJFT HET WENSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Als we het kiezen laten, zou het kunnen baten.
  En willen zij die regeren, met ons gaan praten!!

  Of we moeten het zo willen LATEN?????????????

  Mrbleusky [2] reageerde op deze reactie.

 2. Mrbleusky schreef op : 2

  @Philosoof G&R Eigenwijs [1]: Jouw steun is er eentje, hoe kan het dat je je alleen voelt. We praten met elkaar, als er genoeg zijn regeren we als vanouds weer gewoon onszelve. Omdat we niet meer alleen zijn, dat versterkt. En dan alleen gelukig met allen om ons heen. Wilt u alsjeblieft geloven dat utopia bereikbaar is? Dat wens ik U.

 3. Alfeus schreef op : 3

  Goed stuk.
  Maar, de mensen die de wetten en regels kunnen maken of wijzigen, willen dit instrument nooit afstaan. Daar zit een probleem. Het tweede probleem is dat het merendeel van de mensen geen zin heeft om handelend op te treden. Een derde probleem vormen de regels zelf. Het is vrijwel onmogelijk om eerlijke regels te bedenken… Derde probleem is dat iedereen denkt vanuit een bepaald perspectief of invalshoek. God geloof, anarchisme, socialisme, kapitalisme etcetera. We zullen het nooit eens worden en daarom zullen er ook nooit een eerlijk en moreel juist wetboek of grondwet ontstaan…

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 4. Nico schreef op : 4

  @Alfeus [3]: Dat zijn 4 punten. Die vanuit verschillende perspectieven bekeken kunnen worden.

  Allereerst de kop van het artikel “Regering laat volk maar kletsen en doet wat ze zelf wil”.
  Een regering wil een mandaat van een bevolking, zodat er relatieve rust onder een bevolking blijft en er kan gebeuren wat een regering wil. Een bevolking wordt onmondig geacht, niet wetende wat zij wil. Het gaat dus primair om het mandaat voor de leiding van een collectivistisch systeem.

  Punten:
  1) Degenen die de wetten en regels kunnen maken of wijzigen, willen dit instrument nooit afstaan.
  2) Het merendeel van mensen geen zin heeft om handelend op te treden.
  3) De regels zelf. Het is vrijwel onmogelijk om eerlijke regels te bedenken.
  4) Iedereen denkt vanuit een bepaald perspectief of invalshoek.

  Vraag: Is het mogelijk tot eerlijke en moreel juiste regels te komen?

  Naast of tegenover de gezondheid en stabiliteit van collectivistief staat individuele gezondheid en stabiliteit voor een ieder. Dat is niet automatisch hetzelfde. Dat levert 2 perspectieven om op deze punten verder te borduren.

  De naam Alfeüs (betekenis ‘opvolger’) en leidt mogelijkerwijs naar Q-source, de Q voor het Duitse Quelle, Bron.
  Dat roept een fundamentele vraag op: Wat is de primaire bron van denkwijzen?
  Is dat de innerlijke natuur van levensvormen en de daarbij horende indiviualiteit, of is dat een door mensen verzonnen idee over een collectief, hoe dat samengesteld zou moeten worden en zou moeten functioneren? Waarbij levensvormen hoogstens als bouwmaterialen en natuurlijke hulpbronnen functioneren t.b.v. het collectief? Beschavingen richten zich immers naar ondernemersplannen, die vervolgens door sommigen op grond van natuurrecht beoordeeld worden.

  Vanuit het huidige perspectief:
  ad 1) Gedomesticeerde en geïnstitutionaliseerde mensen en dieren wilden de beslissingsbevoegdheid over het eigen leven niet afstaan, maar werden onderworpen aan wetten en regels. En niet te vergeten een heersende cultuur met tradities.
  ad 2) Mensen en dieren wilden handelend optreden, als individu, maar worden dankzij onderwerping van buitenaf gereguleerd.
  ad 3) Het was goed mogelijk om eerlijke regels te bedenken en te handhaven, hoewel met vallen en opstaan. Na onderwerping niet meer.
  ad 4) Individuele gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal) is van nature een primair doel. Na onderwerping dient men in het belang van de gezondheid van het collectief te denken en op te treden, ook al gaat dat ten koste van individuele gezondheid, en niet te vergeten leven en liefde.

  Een gezonde beschaving hanteert de Bron die in ieder mens aanwezig is, de innerlijke natuur, hoewel er opvoedkundige inspanningen nodig zijn om ieder individu op elementaire elementen daarvan te wijzen. Bewustwording van in feite oeroude wetenschappelijke kennis, zodat een ieder ermee aan de slag kan. Als de innerlijke natuur en de capaciteiten daarvan op een gezonde manier ingezet worden, kan daar van alles omheen gebouwd worden. Wat, dat is van secondair belang. Zolang de innerlijke natuur van omringende levensvormen niet geschonden wordt maar gezond blijft, of anders genezen wordt. Lukt het laatste niet, dan zijn draconische maatregelen noodzakelijk om wat gezond is (of wil worden) te handhaven.

  Mijn conclusie: Veel problemen worden veroorzaakt door de innerlijke natuur van individuele levensvormen te proberen aan te passen aan ondernemersplannen.

  peter [6] reageerde op deze reactie.

 5. peter schreef op : 5

  youtu.be

 6. peter schreef op : 6

  @Nico [4]: uitermate voedzaam voor de geest!