maandag, 1 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Nieuwjaarsvoornemen?

hubHub schreef het volgende artikel in 2007: Ideeën hebben consequenties. Daarom is het zo belangrijk om de juiste ideeën bij zoveel mogelijk mensen te verspreiden om daardoor ook de juiste (gewenste) resultaten te krijgen.

De Vrijspreker brengt positieve ideeën voor een vrije, morele samenleving. We zien dat dit een positieve invloed heeft, maar zouden dat proces graag nog veel sneller laten verlopen.

Maar de natuur is nu eenmaal zo dat het verspreiden en accepteren van nieuwe ideeën niet snel kan verlopen.
Maar elk idee dat op de site gelanceerd wordt, krijgt “aandacht”.
Hoeveel en wat de directe consequenties zijn, valt meestal buiten onze directe gezichtskring. Soms merk je het resultaat wel vlug uit de reacties die op je idee volgen, maar soms merk je niet eens of er wel invloed is.
Je weet ook nooit wat er met je idee gebeurt. Verwerkt iemand het? Gaat hij er over denken? Durft hij het objectief, rationeel te overwegen of is hij bang zijn gevestigde mening te moeten veranderen? Gaat hij er met anderen over praten en brengt het idee zo weer verder?
Of schrikt hij, denkt niet en verwerpt een nieuwe gedachte die niet klopt met wat hij geleerd heeft?

Jacob Hornberger, President van Future of Freedom Foundation < www.fff.org > schreef onlangs op hun site: De overwinning van de Vrijheid hangt af van de verspreiding van ideeën over Vrijheid.
Zulke ideeën kunnen mensen er toe brengen om oude meningen te revalueren, bvb over de rol van de overheid in een vrije samenleving. Daardoor kunnen mensen een ander inzicht krijgen en op een gegeven ogenblik de maatschappij ten goede veranderen.

Het insturen van stukjes voor de Vrijspreker, en zelf reacties op geplaatste stukjes zijn daarvoor van belang. Net als het insturen van reacties in de kranten.

Als je ook een vrije, morele samenleving wil, doe dan mee en help met het uitdragen van zoveel mogelijk positieve ideeën.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Mrbleusky schreef op : 1

  Ik neem me voor vrijspreker uit te zetten als het lekker weer is buiten in ’t paradijs!

 2. Nico schreef op : 2

  Voor vrijheid is de verspreiding van ideeën inderdaad belangrijk, zodat uit eigen beweging ongedwongen beslissingen genomen kunnen worden. Van de meeste goede voornemens komt te weinig terecht. Mijn goede voornemen evolueert ieder jaar verder, en ik blijf er eigenwijs, hardnekkig en stijfkoppig mee aan de slag. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

  Aangezien ons bestaan conform eeuwenoude traditie doelbewust is vernietigd, om ons voor ca. 3 -3 ,5 jaar in een sociaal isolement te kunnen brengen, zodat we als in een glazen bol bestudeerd kunnen worden voor helder-ziendheid en waar-zeggerij… spits nu uw digitale oren 😉
  Ik ga u iets zeggen wat waar is, zodat u de werkelijkheid helderder kunt zien. Een werkelijkheid die wij bespeurd hebben door onze omgeving als een laboratorium te beschouwen, waarin allerlei sociale experimenten gaande zijn.

  Voor vandaag één van mijn goede voornemens en de evolutie daarvan in 3 stappen:

  1) Ik heb 3 voornamen gekregen, de eerste twee van beide ouders, de derde door toedoen van alleen mijn vader die er onderweg naar een gemeentehuis voor geboorteregistratie nog een naam aan toevoegde.

  De eerste betekent ‘van hoge afkomst’, de tweede ‘de sterke onder het volk’ of ‘waarschuwer van het volk’, de derde (Nicolaas) zowel ‘overwinnaar’ (van Nikao) als ‘volk’ (van Laos).

  Om die namen eer aan te doen, roept dit de vragen op wat de naakte feiten zijn over iemands afkomst (en hoever je dan terug moet gaan), waarvoor en waartoe je dan sterk zou moeten zijn en waarschuwen, wie of wat dan overwonnen zou moeten worden en in welke relatie tot ‘volk’ (en wie dat volk nu eigenlijk is). Allemaal interessante vragen om op te mediteren.

  Destijds trok ik de conclusie dat een ieder van hoge afkomst is, omdat als je maar ver genoeg terug gaat niemand onderworpen was aan wetgeving. En dat om mijn namen eer aan te doen, ik sterk moest worden, zijn en blijven door anderen stelselmatig te waarschuwen voor figuren die over anderen de baas willen spelen, anderen wensen te onderwerpen. Dat concept moet overwonnen worden, verslagen, vernietigd. Voor iedereen, dus niet alleen voor de ‘happy few’.

  Dit goede voornemen annex deze strijd is terug te zien in het meeste wat ik schrijf, want, gezonde zelfstandigheid voor iedereen is het einddoel. Bestuur en regeer je eigen leven maar, en dan liefst zonder de stelselmatige oorlogseconomie die de huidige sociale orde, een ‘beschaving’ die in feite barbaars van aard is, zo graag forceert.

  2) Organisaties en informele netwerken zijn entiteiten met collectiviteitsdenken, die vroeger of later bijna onvermijdelijk een denkbeeldig eigen leven gaan leiden, los van leden, bestuurders en aandeelhouders. In een artikel genaamd “De magie van organisaties” toonde ik dat dergelijke clubs in feite religieuze systeempjes zijn. Compleet met outsiders die als gelovigen optreden en priesterklasses zoals ‘secretaresses’, ‘verkopers’ etc. En offers om van de magie van de organisatie te mogen genieten, aankoopprijs of bijv. een potje lawfare. En natuurlijk nonnen of monniken die achter de schermen de magie van het produceren van diensten en producten doen ontstaan.

  Waar het om gaat is dat hier heuse religies zijn opgezet die soms met religieus fanatisme wordt gepropageerd en beschermd. Een waarschuwing waard, vooral omdat organisaties en informele netwerken ten koste gaan van individuele zelfstandigheid. De (machts)balans verschuift per definitie. Een vruchtbare voedingsbodem voor wie baasje wil spelen.

  3) Organisaties en informele netwerken zijn ook machtsblokken, inclusief een dubbele moraal. Er is een schadelijk sociologisch mechanisme in actief. Schaadt een lid van een dergelijk machtsblok (broederschap, familie, organisatie) een outsider annex individu, dan beschermt het machtsblok de individuele dader tegen het doelwit. Hierdoor worden machtsverhoudingen scheefgetrokken, wat op individueel niveau schadelijk uitwerkt tenzij zich laat assimileren door een club, zich conformeert aan de club en bij problemen in één van de 3 klassieke kampen blijkt te zitten; pestkop, doelwit, zwijgende meerderheid. Want als insider de noodklok luiden druist tegen de groepsmores in. Anders kan een outsider niet meer veilig op de korrel worden genomen. Een vruchtbare voedingsbodem voor wie baasje wil spelen.

  Tsja… de jaarwisseling is altijd een goed moment om strategie te heroverwegen en verder te laten evolueren. Het rode gevaar en witte gevaar zijn nog lang niet algemeen onderkend.

 3. johannes schreef op : 3

  Hou het kort, gelukkig nieuwjaar voor één ieder !!!
  Op mijn gezegende leeftijd van 81, moet je niet meer te veel willen, we laten het op ons afkomen, ik wend mijn hoofd af als ik iets zie waar ik veel om heb gegeven, en dat nu in volle onbinding in een rottings proces bezig is te verdwijnen, zo als Amsterdam en andere herinneringen.
  Ben ook eigenlijk te moe, om nog te strijden, we zijn maar met zo weinigen, en het is vechten tegen de bierkaai, waren het de molens van Don Qichotto was het nog om te doen, hersensschimmen zijn te betrijden, maar verrotte menselijke geesten, is een soort stinkende blubber die aan je blijft plakken, groet !

 4. johannes schreef op : 4

  Over Catalonië, nog even hevige en rijke concentratie Maranos, Joden met een ander pakkie an, grote financiele invloed, met veel internationale betrekkingen, en niet altijd zuiver Spaans of Catalaans denken vertegenwoordigen,

  Mrbleusky [5] reageerde op deze reactie.

 5. Mrbleusky schreef op : 5

  @johannes [4]: Respect, U ziet de boel al veel langer instorten dan ik, bent U bekend met cbd-olie, die het proces van ouder worden nogal veraangenaamt? U weet wel, van de plant die de overheid verboden heeft.

  doc [12] reageerde op deze reactie.

 6. jaasje schreef op : 6

  Eindelijk eens met heroïne beginnen

 7. johannes schreef op : 7

  Ja ik heb deze olie in huis en heb er wat vrienden meegeholpen, de mensen die dit fabriseerden in Nederland ken ik persoonlijk, ze zijn verhuist naar Polen, mijn vrouw verzorg ik met homeopathise medicijnen, je moet zorgen dat je goed slaapt, ja voor de rest is één lange sleur, van volhouden tot je laatste snik, ieder één die je gekent hebt is weg, overal van die viese bungalowtjes, met grote muren er om heen, het is een zielig gebeuren, kijk je kunt arm zijn, maar toch iets uitstralen, nou ik stop maar, ze komen er wel achter denk ik dan, maar nee dat is niet zo, het wordt alleen maar erger, ik rij in een heerlijk Klein autotje Audi A2, 220 duizend op de klok heerlijk zuinig, nou dan sta naast een soort mastodont, zo’n
  enorme 4X4 nou ja zeg, maar ik begrijp het wel, die auto moet ze status geven, ach die zielepoten, van intellect hebben ze nog nooit gehoord, laat staan boeken lezen, wat een geestelijke armoede, en ja dat stoort me, want ze respecteren niets, nou OK ik ga in de koffer, groet !

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [11] reageerde op deze reactie.

 8. Nico schreef op : 8

  @johannes [7]: Het thema ‘auto’ leeft voor je? Laten we dat eens koppelen aan een nieuwjaarswens die in het teken van vrijheid staat. Even spelen met beeldvorming.

  Ooit gebruikte ik de auto als metafoor voor individuele mensenlevens. Later als metafoor voor individuele gezinnen, met de ouders als voorwielen annex trendsetters, kinderen als achterwielen annex trendvolgers. Totdat ze zelfstandig worden, afkoppelen en zelf een ‘auto’ worden.

  Auto’s hebben kleuren, zoals:
  – Wit, het ‘witte gevaar’ (geforceerde kleingeestigheid). Zie hier.
  – Rood, het ‘rode gevaar’ (geforceerde naastenliefde). Zie hier.
  – Blauw, de kleur van kennis die door het witte en rode gevaar besmet kan worden zodat blauw de drager van een virus wordt. En gaat fungeren als een paard van Troje, een virus dat in computerland bekend staat als een Trojan horse.

  Daarmee kun je merken, modellen als (arche)types neerzetten.

  De Cherokee indianen staan bekend om de vaardigheid om zich over alle terreien te bewegen, als een 4wd (gezin, door alle leden aangedreven). De Jeep Cherokee wordt standaard helaas in de kleur wit geleverd.

  De Audi en Mercedes komen vaak in het zwart, grijs of wit. Betrouwbare werkpaarden, saai en voorspelbaar. Degelijkheid en traditie voor alles. Hoewel tradities in feite schadelijk zijn voor de volksgezondheid, want er komen tunnelvisies van. Innovatie dient binnen bepaalde kaders te blijven, de rest is taboe. En taboes beschermen smerige zaakjes.

  Een ‘Grote Leider’ is als een rode Ferrari. Het ‘rode gevaar’. Toen we in een centraal Europees land woonden reed een presentator rond in een rode Ferrari. In dat land had blauw (de heersende klasse) zich laten beïnvloeden door zowel het rode als witte gevaar, met catastrofale uitkomsten voor de bevolking. De machinerie werkt vergiftigend en verstikkend.

  Dan geel, de kleur van creativiteit. In de TV-serie ‘Once upon a time’ reed de ‘Redder’ rond in een gele VW Kever. Tegenwoordig is de standaard gele Renault Kangoo een soort volkswagen. Goedkoop, praktisch, veel ruimte, ideaal voor een gezin. Verkrijgbaar met zuinige of krachtige motor. Maar… gezien de huidige status quo van de wereldorde dwingen wereldleiders, regeringen en wat dies meer zij een ‘Redder’ eigenlijk meer als een gele Lamborghini te worden. Een brullend monster met vleugels (vleugeldeuren) dat het ‘witte gevaar’ en het ‘rode gevaar’ neutraliseert, zodat gezinnen gewoon lekker als een gele Renault Kangoo kunnen optreden en van het leven kunnen genieten in plaats van van overheidswege telkens weer lastiggevallen te worden. Hoewel gezinnen best wel afhankelijk van omstandigheden van kleur mogen wisselen of verschieten.

  Is nieuwjaar een nieuw begin? Of is het nog steeds de tijd van advent, vergelijkbaar met de Lamborghini Aventado? Want… het ‘rode gevaar’ is gevaarlijk omdat er naastenliefde geforceerd wordt. Dat laaste komt ook in pure gedaante, iets waar de kleur van die Aventado naar verwijst. Wel een tint van rood (liefdevol), maar niet vervuild met het forceren daarvan.

 9. Nico schreef op : 9

  Pardon, linkje verkeerd. moet zijn Lamborghini Aventador. Er is ook een J-concept van. Zonder airco en navigatie. De bestuurder regelt dat laatste zelf wel 😀

 10. Nico schreef op : 10

  Hier (op 106 sec.) een Lamborghini Aventador die in een rustige parkeergarage letterlijk vuur spuwt. En daarna rustig inparkeert. Ook op straat is het natuurlijk maar net hoe ver je je gaspedaal intrapt 😉

 11. Mrbleusky schreef op : 11

  @johannes [7]: Uw status zit van binnen, en oordeel niet al te veel over wat er onzichtbaar binnen anderen zit. Iedereen verstopt zichzelf in een maatschappij gefundeerd op leugens, en daar zit logica in. Ikke, 52, net over de top vanwege overmatig drankgebruik, ik zou nu leraar moeten worden en jonkies over het dak laten kruipen, maar nee, jonkies zijn bang boven twee meter. Dus ik weer met touw en laddertje en valtuig klimmen en hijgend op de nok zitten genieten van het uitzicht. En dat mooie, de trots, het genot van het uitzicht zou ik graag doorgeven, maar das niet zo makkelijk. Omdat ik onderaan bungel blijkbaar. Oud amsterdam, ik heb geleerd dat bouwbedrijven inschreven op een klus, en wie de klus kreeg maakte mooi en decoratie, als advertentie voor zichzelf. Dus die mooie pandje, t’is reclame.. T’is mooi voor me de wijsheid van jaren, 81 hoop ik ook nog es te probereb, en ik wens u veel plezier ondanks!

 12. Mrbleusky schreef op : 13

  @doc [12]: Dank u!

 13. Mrbleusky schreef op : 14

  @doc [12]: Ik maak het zelf wel hé, maar bedankt, ik heb last van stervende geliefden die nog een beetje te geïndoctrineerd zijn, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt!