- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Nieuwjaarsvoornemen?

hubHub schreef het volgende artikel in 2007: Ideeën hebben consequenties. Daarom is het zo belangrijk om de juiste ideeën bij zoveel mogelijk mensen te verspreiden om daardoor ook de juiste (gewenste) resultaten te krijgen.

De Vrijspreker brengt positieve ideeën voor een vrije, morele samenleving. We zien dat dit een positieve invloed heeft, maar zouden dat proces graag nog veel sneller laten verlopen.

Maar de natuur is nu eenmaal zo dat het verspreiden en accepteren van nieuwe ideeën niet snel kan verlopen.
Maar elk idee dat op de site gelanceerd wordt, krijgt “aandacht”.
Hoeveel en wat de directe consequenties zijn, valt meestal buiten onze directe gezichtskring. Soms merk je het resultaat wel vlug uit de reacties die op je idee volgen, maar soms merk je niet eens of er wel invloed is.
Je weet ook nooit wat er met je idee gebeurt. Verwerkt iemand het? Gaat hij er over denken? Durft hij het objectief, rationeel te overwegen of is hij bang zijn gevestigde mening te moeten veranderen? Gaat hij er met anderen over praten en brengt het idee zo weer verder?
Of schrikt hij, denkt niet en verwerpt een nieuwe gedachte die niet klopt met wat hij geleerd heeft?

Jacob Hornberger, President van Future of Freedom Foundation < www.fff.org > schreef onlangs op hun site: De overwinning van de Vrijheid hangt af van de verspreiding van ideeën over Vrijheid.
Zulke ideeën kunnen mensen er toe brengen om oude meningen te revalueren, bvb over de rol van de overheid in een vrije samenleving. Daardoor kunnen mensen een ander inzicht krijgen en op een gegeven ogenblik de maatschappij ten goede veranderen.

Het insturen van stukjes voor de Vrijspreker, en zelf reacties op geplaatste stukjes zijn daarvoor van belang. Net als het insturen van reacties in de kranten.

Als je ook een vrije, morele samenleving wil, doe dan mee en help met het uitdragen van zoveel mogelijk positieve ideeën.