zaterdag, 13 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Onze spectaculaire economische groei

Het gaat volgens media en wetenschappers uitstekend met onze economie. Het ESB meldt: Door een groeispurt van 3,2 procent wordt alle onbenutte ruimte voor economische groei die er sinds 2008 was nog dit jaar volledig benut. Naar verwachting begint hierdoor in Nederland in 2018 een fase van hoogconjunctuur. Nu.nl stelt: De economische groei in Nederland bereikt dit jaar een piekniveau van 3,3 procent, het hoogste niveau in de laatste tien jaar. In 2018 en 2019 valt een groei van 3,1 en 2,2 procent te verwachten. De Volkskrant omschrijft de economische groei zelfs als spectaculair.

Waarom toch praat iedereen de wetenschappers en de MSM na? Laten we eens kijken naar de groei van het Nederlandse BBP sinds 1970:

Valt u iets op? Dit zijn de cijfers van het CBS (bron). De cijfers van 2017 zijn hierin nog niet verwerkt. Wat ziet u? De procentuele groei van het BBP bedroeg in 1970 zes procent. Het dubbele van wat nu als hoogconjunctuur wordt bestempeld. Daarna nam de groei gestaag af. Van 1984 tot en met 2000 / 2001 ging het de meeste jaren weer goed. Na 2001 lijkt er een nieuwe fase te zijn aangebroken met duurzaam lagere groei.

Ik heb een tweetal lijntjes getrokken, die de gemiddelde groei aangeven van 1970 tot en met 2001 en de periode daarna:

De gemiddelde groei bedraagt respectievelijk 2,9 procent van 1970 tot en met 2001, en na 2001 1,2 procent.

Wie brengt er hier fake news en wie brengt de nuance aan?

Wetenschappers, onderzoeksinstituten en media die een economische groei van 3 procent als hoog of zelfs spectaculair betitelen horen zich te schamen. Ze willen of kunnen deze cijfers niet in historisch perspectief plaatsen, ze kunnen of willen de feiten achter de cijfers niet diepgaand benoemen, ze willen of kunnen de gegevens niet voldoende nuanceren.

De trieste waarheid is dat er sinds 2002 een nieuw tijdperk is aangebroken, dat van structureel lagere groei. Dit nieuwe tijdperk valt keurig samen met de introductie van de euro. Je zou derhalve kunnen stellen dat de groei in het pre euro tijdperk rond de 3 procent bedroeg en in het euro tijdperk iedereen zich erbij heeft neergelegd dat deze rond de 1,2 of wellicht 1,5 procent schommelt.

Het is borderline fake news om een economische groei van 3 procent als hoog te bestempelen. De MSM en diverse economen doen dit.

Het is onzorgvuldig van de media om de cijfers niet in een historische context te plaatsen zoals ik wel probeer te doen.

Zou de harde waarheid zijn dat de euro en de EU ons geen duurzame hogere economische groei hebben gebracht? En dat niemand hiervan de boodschapper wil zijn? Als het plaatje andersom was, en de groei in het pre euro tijdperk slechts de helft bedroeg van in het euro tijdperk dan is de kans groot dat alle politici en wetenschappers luid verkondigden dat de euro en de EU werken. Nu het verhaal omgekeerd is, de groei gehalveerd is, zwijgt eenieder en weigert men een historisch kader aan te brengen. 

De nuance

Je kan tal van kanttekeningen plaatsen bij BBP en BNP. Die heb ik in eerdere artikelen al toegelicht. Wat je als burger eigenlijk wil zien is het verloop van het BNP per inwoner in koopkrachtpariteit. Kunnen we per persoon nu meer of minder kopen dan dertig jaar terug? Kunnen we meer of minder aanschaffen dan inwoners in andere landen? Dit is eigenlijk onmogelijk te bepalen want veel producten zijn thans in hoge mate superieur aan wat vroeger geleverd werd. En sommige andere zijn inferieur. Je moet dus eigenlijk inflatie, bevolkingsgroei en kwaliteit meenemen.

Daarnaast is het mogelijk het BNP kunstmatig te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een goedkoop geld politiek. QE. De boom and bust cycle die de Oostenrijkse economen beschreven hebben. De huidige groei wordt volgens sommigen voor ten minste 1 procent bepaald door de woningmarkt. Zonder woningmarkt zou de groei dus 2 procent zijn.

Een overheid kan jarenlang teveel uitgeven, waardoor grote tekorten ontstaan. Een overheid kan natuurlijke bodemschatten gebruiken om een kunstmatige groei te realiseren. De economische groei kan ten koste gaan van leefmilieu. Een overheid kan een wissel trekken op toekomstige generaties door bijvoorbeeld omslagstelsels voor AOW. Er zijn zoveel factoren dat het BBP cijfer niet zoveel zegt

De euro, schuldig of niet?

We hebben als geen ander op deze site uitgelegd waarom er grote risico’s aan de euro kleven. Ik wil in dit artikel niet te kort door de bocht zijn. En dus wijs ik erop dat de groei in een ontwikkelde economie als Japan al een paar decennia lang stagneert. En dat is een één volk, één rijk, één valuta situatie. Dus we moeten oppassen met de euro de schuld te geven, er spelen in de economie heel veel andere factoren mee.

Andere landen, ook buiten de euro zone, blijven het relatief goed doen of zijn het goed gaan doen (bijvoorbeeld Turkije). Een land als Zwitserland doet het de laatste jaren relatief goed. De economie is volgens mij te complex om een eenduidig antwoord te hebben. Empirisme is in de economie levensgevaarlijk. (waarschuwing, dit is een persoonlijke mening, niet die van wetenschappers).

Ik acht het op logische argumenten zeer waarschijnlijk dat de euro veel welvaartsgroei doet verdampen. Er is een jarenlange ongehoorde rente en geldhoeveelheid manipulatie nodig geweest om de gemiddelde groei van het pre euro tijdperk te evenaren. Dat de main stream media en de wetenschappers het in hun berichtgeving aan historisch kader ontbreekt is een teken van deze tijd. Zolang we het van de gevestigde wetenschappelijke instituten moeten hebben, en onze opinievormers zwijgen, zullen we nog wel met de euro opgescheept blijven ben ik bang. Neem svp actie tegen de MSM en leugens door aandacht te vragen voor dit soort artikelen. Drie procent economische groei na de ongehoorde geld en interest manipulatie van de ECB is inderdaad spectaculair. Spectaculair laag. En niemand buiten de MSM die je dit verhaal wil vertellen.

———————————————————————-

Linkjes en nawoord

Dit artikel is vanuit een NL perspectief geschreven maar ook in Zuid Europa heeft de euro niet veel goeds gebracht. Enkele linkjes van artikelen die ik eerder heb geschreven over dit soort onderwerpen: Deze berekening heb ik bijna 5 jaar geleden ook gemaakt. Ik besloot ooit een keer 100 leugens van deze tijd te verzamelen, ik ben halverwege gestopt, niet omdat de leugens op waren maar omdat de artikelen niet zo in de smaak vielen. Bij deze een artikel uit deze serie dat nader in gaat op BBP / BNP. Hier een artikel dat aannemelijk maakt dat enkele niet euro landen in Europa zich met een eigen valuta kunnen handhaven en een hoog welvaartspeil behalen.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. johannes schreef op : 1

  Ze hebben hun les gewoon niet geleerd, althans zij verbreiden hun ervaringen niet, in de goede jaren behoor je reserve te vormen voor de slechtere tijden, maar ze rekken, en rekken maar, het draadje van ons geld is vlieder dun, meer lenen, duurdere huizen volkomen fictief als je niet verkoopt, 50% belasting op je salaris,
  wees verstandig, ga niet tot het uiterste, het kan verkeren, het gaat niet door tot in de hemel, straks pakken ze hun winst, en zit de massa met de brokken, ik volg nog steeds de kunstmarkt, heb nog nooit zulke orijzen zien betalen, er is in wezen zoveel geld, te veel !, dat ze iedere prijs betalen, al was het maar bij toekomstige liquidatie verkopen toch 20 a 25% over houden

 2. Eelke Piers schreef op : 2

  Het verwondert mij dat de EEG en de EU niet genoemd worden in het economische proces

 3. Bernhard Schat schreef op : 3

  Ohm namo narai !

  Kist op dien klopmm wel aonvoelnn ,
  Ze jatnn ons hier alles onder de kont vandoan en we kunn in de stront zakng hiezo !

  Vrij vertaald in het A.B.N. :

  We kunnen op onze klompen wel aanvoelen,
  Ze jatten ons hier alles onder de kont vandaan en we kunnen in de stront zakken hiero !

  De Groetnn !

  Sri sri Magnitude
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksempredikant

  johannes [4] reageerde op deze reactie.

 4. johannes schreef op : 4

  @Bernhard Schat [3]: Ja dan moeten jullie maar van je afbijten, in Gruningen en ommelanden, zeuren dat alles in elkaar zakt zal niet helpen, op naar den Haag proclameer de revolutie, neem een voorbeeld aan Friesland en gooi jullie grenzen dicht !

 5. Mrbleusky schreef op : 5

  Ik kijk liever naar m’n aardappels. Al die luchtpraat die zogenaamd hoop moet geven op betere tijden. Het zal wel gemeten worden aan de stijgende houveelheid afval die geproduceerd wordt.

 6. schreef op : 6

  Eco-NO-ME !!

 7. Nico schreef op : 7

  “Onze” in de titel van dit artikel gaat uit van de collectiviteitsgedachte. Je veegt de productiviteit van een bevolking op één hoop en rekent er wat mee.

  Feitelijk spectaculaire economische groei ontstaat door de opvoeding van een individueel kind door ouders. Vanaf hulpbehoevend naar zelfstandig, waarna de groei stabiliseert, misschien nog wat toeneemt, daarna afneemt. Groei, bloei voor zover een collectief dat tenminste toelaat, daarna verval en afsterven.

  Het “ons” van een collectief gaat uit van uniformiteit, radertjes in een systeem, mensen als grondstoffen waarop roofbouw gepleegd kan worden of anders mensen als natuurlijke hulpbronnen om plannen uit te voeren. Hoewel er variaties op dergelijke industriële producten (van de regeerindustrie) mogelijk zijn, blijft het een saaie bedoening. Geestdodend om precies te zijn.

  Het “ons” van een individu gaat uit van een gezonde man vrouw relatie waar muziek uit kan komen, van waaruit verrassende kunst kan ontstaan. Kan, want machtsblokken zoals een collectief treden als spelbreker op. Het spel van een collectief is opgezet om het individu te onderwerpen en gebruiken. Gebruikt worden of als gebruiker optreden is de traditionele gedragsnorm.

  Wie kent het verschil tussen de Amerikaanse en Franse roulette-schijf? Bij de Amerikaanse kan er slechts tussen rood of zwart gekozen worden. Je moet en zal één van de twee partijen kiezen. Bij de Franse kun je ook kiezen voor groen met het cijfer 0. Kiezen voor neutraliteit, zoals een soeverein geen partij kiest, zoals een zelfstandig mens of dier geen partij kiest als machtsblokken met elkaar in de clinch liggen. ‘Neutraal’ kiest partij voor individuele gezondheid. Fysiek, mentaal, sociaal.

  Helaas is er bij neutraliteit nog een andere traditie in het leven geroepen: Volgens Einstein dobbelt God niet met het universum. Maar eigent hij zich wel moeiteloos alle inzet toe. Hetzelfde geldt voor staatshoofden.

  De traditionele gedachte is kennelijk: Laat psychopathische bestuurders (zwart) maar hun spel spelen, laat strijdbaren (rood) hen maar corrigeren. Dat houdt ze lekker bezig. Net zoals Zwitserland tijdens oorlog neutraal (groen) was en dankzij het bankgeheim meeprofiteerde, zo kan een staatshoofd dat dankzij staatsgeheimen ook. Zolang de ‘Heilige Naam’ van een staatshoofd en een land maar intact blijft en liefst verder verheven wordt.
  Er wordt traditioneel handig gebruik gemaakt van het ‘witte gevaar’ (geforceerde kleingeestigheid) en het ‘rode gevaar’ (geforceerde naastenliefde).

  Maar wat nu als neutraal (groen) zich zodanig gaat opstellen dat het witte en rode gevaar verdrongen wordt, omdat een ieder leert hoe het werkt om als individu gezond en neutraal te functioneren, ten gunste van gezonde individualiteit, zodat gezonde sociale verhoudingen mogelijk worden? Ooit bestonden zowel het eerste als het laatste, want anders had de mensheid zich nooit kunnen verspreiden over de aarde. Bewijzen dat het mogelijk is hoeft niet meer, hoewel gezond uitsluitend bestond in de pre-historische tijd, nog voor mensen opschreven hoe ze dat aanpakten. Het enige dat tot een dergelijke gezonde gang van zaken ontbreekt… is noodzakelijke kennis. Misschien dat dit, wat ik vanmorgen schreef, een afdoende hint richting die kennis is.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 8. kernreactor schreef op : 9

  @Nico [8]: Nog een correctie, de franse tafel heeft een 0, de Amerikaanse 00, dus helaas gaat de vergelijking mank, maar de achterliggende gedachte is duidelijk.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 10

  @kernreactor [9]: Dan is er bij mij kennelijk een misverstand ontstaan op grond van deze tekst op wiki:
  “Een Amerikaanse roulette heeft twee vakjes met een nul (0 en 00), dus 38 vakjes in totaal. De Franse roulette heeft altijd 37 vakjes.”

  Hieruit leidde ik af dat bij de Franse versie de 0 ontbreekt.
  Het ging mij om de achterliggende gedachte, geforceerd worden om te kiezen voor één van de bestaande machtsblokken, of de mogelijkheid om te mogen kiezen voor neutraliteit, gezonde individualiteit, gezondheid en wat dies meer zij. Als er dan toch kampen moeten zijn, dan liefst uitsluitend tussen (fysiek, mentaal, sociaal) gezond of juist ongezond.

  johannes [11] reageerde op deze reactie.

 10. Mrbleusky schreef op : 12

  @johannes [11]: Ik vind het moeilijk te geloven dat russische roulette bestaat, volgens mij een verzinsel om spannende films mee te maken. Als je het met een vriend doet verliest de winnaar een vriend. In zelfmoord-terroristen en economische groei geloof ik ook niet.

  johannes [13] reageerde op deze reactie.

 11. johannes schreef op : 13

  @Mrbleusky [12]: Ja toch heeft het wel degelijk bestaan, maar je moet wel in een zekere geestelijke staat verkeren, dat het allemaal geen sodemieter meer uitmaakt, en vrienden wat is dat, geloof jij nog aan sprookjes, er zijn veel meer psychopaten op deze wereld aanwezig, als dat jij kan bevroeden, nou ja economische groei, stop anderhalve gulden in de grond en je vind een daalder, mooi mee genomen toch, groet !

 12. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 14

  Ik waardeer de getoonde uit een zetting van het wel en of niet!?

  Echter het zou allemaal niet nodig zijn, als we het geld uit de wereld verwijderen!!!

  En het vervangen, door bijbel wijsheid;
  WIE NIET WERKT, ZAL NIET ETEN!

  De verbetering door deze maatregel is,
  dat; het oppotten van geld niet meer mogelijk is.

  Waar mee er een eind komt, aan de macht’s verhouding,
  arm / rijk!

  Ook houd daar door, het produceren van niet ge wenste producten op.
  Dat de saamhorigheid binnen de mensheid ten goede komt.
  En verspilling van grondstoffen tegen gaat.
  Geen wapens meer, geen 600 verschillende auto merken,
  gratis vervoer wereldwijd voor een ieder, met een door U gewenste
  mogelijkheid.
  Voorzien van gratis eten en drinken, zoveel als U maar wilt.
  Het kan niet op, iedereen werkt er aan MEE!!!!!!!!!!!!!!!

  Zodat we alle maal tevreden naar huis kunnen, met voldoende GRATIS middelen van bestaan, in de helft van de nu besteden tijd!

  UTOPIA IS MOGELIJK!!
  WE HOEVEN HET ALLEEN MAAR OP TE STARTEN.

  Maar dat moeten we dan wel willen! En doen!!

  Meld U AAN hier:
  Op de vrijspreker en zeg wat u er van vind!

  Commentaar dat het niet gaat, is onacceptabel!!!!!!

  EN IS: VAN NUL OF GENER WAARDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Zie het allen; Vol verwachting te gemoed!?

  ALS U het wil = dit het Start punt:(HIER)—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–enz.>

 13. Mrbleusky schreef op : 15

  Vrijwillig!

 14. schreef op : 18

  Dat zijn ze allemaal, niet?

 15. Nico schreef op : 19

  @Mrbleusky [17]: Voor wie? Als een beschaving als een Trojaans paard fungeert, een virus, dat:
  a) Externe aansturing mogelijk maakt
  b) Het rode gevaar (geforceerde naastenliefde) en het witte gevaar (geforceerde kleingeestigheid) in een belevingswereld injecteert…
  dan krijg je te maken met iets wat in het artikel “Negeren of juist niet” beschreef:

  In dat artikel riep ik op om racist te worden, met een gezonde afkeer van het ras ‘liegebeest’. Die krengen nemen (dankzij externe besmetting) hun intrek in je belevingswereld, onder je schedelpan. Zonder dat je het in de gaten hebt, daar staat dat virus garant voor.

  Logisch dus dat je regelmatig een spelletje Russische roulette moet moet spelen en kogels door de kerk van je belevingswereld moet schieten. Als blijkt dat je zo’n liegebeest hebt geraakt, dan kun je ‘m aan de horens beetpakken, alle hoeken van je belevingswereld laten zien. Niet alleen om ‘m tot een bloederig hoopje te reduceren wat je vervolgens mentaal uitschijt om er definitief vanaf te zijn, maar ook als monumentale trofee om voortaan tegen soortgenoten immuun te zijn.

  Ergens anders legde ik uit dat liegebeesten uitstekend geschikt zijn om op de pijnbank te leggen om ze te folteren, en dat het best interessant is om er autopsie (vanuit Grieks voor ‘met eigen ogen zien’) op te doen om te zien hoe ze precies in elkaar zitten. Dat maakt het makkelijker om voorlopers of nakomelingen ervan te onderscheiden, want net als een virus zitten die soms net iets anders in elkaar, of hebben ze een ander uiterlijk waardoor ze lastiger te detecteren kunnen zijn.

  Dit alles is volkomen logisch. Bijkomend voordeel is dat het dan eenvoudiger wordt om liegebeesten in anderen te ontdekken. Het enige probleem daarvan is dat velen niet in de gaten hebben dat die krengen hen in feite wezensvreemd zijn, t.o.v. de pure innerlijke natuur. Wie denkt dat het om onmisbare elementen van een belevingswereld gaat, zal die krengen proberen te beschermen. En voila, het conflict tussen leugen en waarheid wordt dan weer nieuw leven ingeblazen. Best interessant hoe graag mensen tegen zichzelf blijven liegen.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 16. Mrbleusky schreef op : 20

  Je schrijven staat weer vol dingen waar ik liever niet aan herinnerd wil woren, Racisme is onzin, ik ben liever sexist. Alle mannen de wereld uit behalve ikke!

 17. Nico schreef op : 21

  @Nico [19]: Ik had hier een klein valstrikje in gelegd voor muggenzifters, maar krijg last van gewetenswroering over deze plagerij 😉

  Een Trojaans paard is uiteraard geen virus. Denk aan het verhaal van Troje. Iets dat na omsingeling als een (al dan niet nuttig) kadootje wordt aangeboden is gevuld met liegebeesten die de controle over je leven willen overnemen. Daarna is er als het ware een achterdeur (in computertermen ‘backdoor’) in je leven aangebracht, zodat je naar wens van buitenaf aangestuurd kan worden.

  Traditioneel onderwerpt de regeerindustrie, om daarna onder haar voorwaarden enige vrijheid te bieden, zoals ook slavenhouders doen. Maar de achterdeur om je bestaan bij te sturen dient aanwezig te blijven. Daarbij worden elementaire elementen van de innerlijke menselijke natuur stelselmatig geschonden.

 18. schreef op : 22

  Er is maar één mensenras, en dus alle mensen behoren daartoe.
  Er bestaat niet zoiets al rascisten, het is ons ‘wijs’ gemaakt en heeft ons dom en onverdraagzaam gemaakt.