dinsdag, 20 februari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Dief als beroep en de overheid als dief

Een dief kent opbrengsten en bedrijfskosten.

Behalve de kosten die door de dief zelf worden gedragen, zijn daar eveneens de kosten die de dief voor derden veroorzaakt.

De kosten voor derden bestaan uit:

01. De vervangingskosten van het gestolene ( als dit al vervangbaar is)

02. Kosten van aangifte

03. De kosten van voorzieningen zoals:

hang- en- sluitwerk, safes, brandkasten, alarminstallaties

04. Kosten voor politie en justitie

De totale kosten die de dief veroorzaakt, bedragen een  veelvoud van de opbrengst van het gestolene.

Hoe zit het met de overheid als dief van belastinggelden?

OPBRENGST VOOR DE OVERHEID:  DE GEHEVEN GELDEN

KOSTEN  VOOR DE OVERHEID:
01.  Salarissen en  een infrastructuur met een groot aantal ambtenaren

02.  Een politie- en justitieel apparaat om burgers te bedreigen en bij niet-betaling op te sluiten

KOSTEN  VOOR  DE BESTOLENEN:

01.  De geheven sommen

02.  Kosten voor uitgebreide onnodige, doch door de overheid als verplichting opgelegde  administratie van gegevens

03. Kosten voor accountants, belastingadviseurs en juristen

04. Op last van de overheid verspilde tijd, onder andere op het stuk van dwangcontacten met de overheid

De totale kosten voor de overheid en de bestolenen gaan zonder enige twijfel  verre uit boven de waarde van het gestolene. De diefstallen leiden tot een nettoverlies voor de volkshuishouding.

Bovendien  rijst er nog een ander levensgroot problem: de overheid  is niet in staat de gestolen gelden op dezelfde efficiënte manier te besteden waarover de bestolenen beschikten. Door de overheid besteed geld leidt ALTIJD tot slechts een fractie van de behoeftenbevrediging die normaliter verkregen had kunnen worden en soms zelfs tot een vermindering van  de totaliter genoten behoeftenbevrediging.

Hugo van Reijen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. schreef op : 2

  @Mrbleusky [1]: Ze stelen alles, met de nieuwe donorwet is je lichaam eigendom van de Nederland B.V. geworden.
  Dit terwijl de eerste regel van de Nederlandse grondwet over zelfbeschikkingsrecht handelt.
  Blij dat ik er niet meer woon.

  Mrbleusky [3] reageerde op deze reactie.

 2. Mrbleusky schreef op : 3

  @Zé [2]: Ja, das wel de ergste diefstal, maar die werd bedekt onder een politieke leugen die alle aandacht kreeg. Ik durf er bijna niet meer heen, zal vast licht slapen om m’n organen te beschermen tegen de dieven. France is ook een dief, maar het volk is toch een stuk vrijer dan het hollandse stamboekvee.

  Zé [4] reageerde op deze reactie.

 3. schreef op : 4

  @Mrbleusky [3]: Ik heb het altijd uitermate bizar gevonden dat de meeste mensen blij zijn hun hele leven contributie te betalen aan hun eigen onderdrukkers.
  Wat nog trietser is dat men bereid is zich levend te laten villen en hun zo geoogste organen weg te geven om een ander in leven te houden en bijdragen aan de wereldwijde miljarden handel in organen waar de poppenspelers puissant rijk van worden.

  www.martinvrijland.nl

  Ain’t my world, baby.

  Mrbleusky [7] reageerde op deze reactie.

 4. schreef op : 5

  Wellicht ook interessant te weten dat volgens het register van de Kamer van Koophandel, de Nederland BV, alle ministeries en de belastingsdienst staan ingeschreven als B.V.’s en genoteerd staan aan de beurs van Wall Street.
  Zij zijn de boeren, de mensen hun vee.
  En zoals het vee uiteindelijk geslacht gaat worden, staat de mensen dat dus ook te wachten.
  Ondertussen draaien de ziekenfabrieken overuren.
  Een vriend van mij is verpleger aan een grote Belgische ziekenfabriek.
  Hij vertelde mij dat het levend villen van mensen t.b.v. de organenhandel altijd ’s nachts plaatsvindt. Dit om lastige vragen van het personeel te vermijden…..
  Sommige dingen kunnen het daglicht namelijk echt niet verdragen…..
  Dus Hugo, auteur van bovenstaand artikel, de dieven gaan veel en veel verder dan blauwe enveloppen in de brievenbussen te stoppen, die trouwens door computers geschreven en verstuurd zijn.
  En derhalve niet ondertekent.
  Hoe heeft het zover kunnen komen dat iedereen dat accepteert?

  Zombieplanet……

 5. Nico schreef op : 6

  Als ik denk aan wat gestolen (of beter; afgeperst) wordt, dan toch vooral aan levensenergie en levensjaren die je maar één keer kunt uitgeven. Weg is weg. Onherstelbare schade. Gedwongen verspilling lijkt de norm, alomtegenwoordig.

  Ondertussen gaat er ook andere waarde verloren waar velen zich nog niet eens bewust van zijn. Omdat die andere waarde hier (nog?) niet bestaat, daar onzichtbaar is.

  Kapitaalvernietiging kan op twee manieren plaatsvinden; vooraf en achteraf. Voorkomen dat bepaald kapitaal ontstaat schijnt een hoog-prioriteit doelstelling te zijn, want dat scheelt weer moeite om achteraf te vernietigen.

  Bij een gebrekkige filosofie en verziekte denkwijzen kun je een verhaal draaien of omkeren zoveel als je wilt, de uitkomst blijft belabberd, een schaduw van wat er zou kunnen zijn.

 6. Mrbleusky schreef op : 7

  @Zé [4]: De contributie, ik wil graag betalen aan wegenbouwers voor het onderhoud, aan vuilnisophalers voor de recycling, aan boeren voor het eten, maar ik ga godver niet meer betalen aan ambtenaren voor de oorlog tegen wie dan ook, zeker niet de oorlog tegen mezelf. Meisje heeft gedouched dus ik kan weer aan het comfort-verhogende werk, douchewandje gekocht, niet gestolen, maar er zat wel weer een flink percentage oorlog-financiering bij, tis moeilijk iets te kopen zonder schuldgevoel daar over, maar m’n moeder zegt altijd ‘t’is nou eenmaal zo’, ik wacht op ‘het was zo’.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 9

  @Mrbleusky [7]: Bij ‘het was zo’ krijg je een interessante omkering van orgaandonatie.

  Nu verwordt een lijkkist tot een afvalbak van onbruikbare onderdelen.

  Kijk je terug naar een beschaving die ten onder is gegaan, dan constateer je hopelijk dat het bruikbare een nuttiger bestemming heeft gekregen en het giftige en schadelijke in een crematorium is vernietigt, zoals onkruid dat je met vuur verbrandt om te voorkomen dat het zich weer gaat verspreiden 😀

  Bij dat crematorium denk ik vooral aan verziekte denkwijzen die grondig afgebrand, vernietigd moeten worden. Wat vervuild is kan gereinigd worden (met water of vuur), wat gebroken is kan weer heel gemaakt worden, wat misvormd is kan hervormd worden. Alles met gezondheid als norm, want met ‘goed’ of ‘fout’ als norm wordt het telkens weer een zootje.

 8. Nico schreef op : 10

  @hugo [8]: Mee eens. Ik heb ook nooit de indruk gehad dat politici en overheidsdienaren voldoende benul hebben van datgene waarover men wenst te beslissen. Hier geen rekening mee gehouden, daar geen rekening mee gehouden. Altijd hetzelfde liedje.

  Kwestie van filosofie. Als er uitgegaan wordt van een collectief en individuen als radertjes in een systeem worden behandeld, dan kan het op individueel niveau nooit goed gaan. Niemand wil in een dwangbuis of keurslijf geperst worden. Ook een ridderharnas (tegenwoordig gemoderniseerde versie in omloop) wordt teveel geromantiseerd. Dat soort omhulselen genereren, of juist schaden / vernietigen datgene waar geen rekening mee gehouden wordt. Werkelijke waarde, het kind van de rekening.

  Zé [11] reageerde op deze reactie.

 9. schreef op : 11

  @Nico [10]: Het hele idee van een beter milieu begint bij jezelf en recycle programma’s komt met de werkelijke beweegredenen van orgaan’donatie’ zo wel een beetje op de helling te staan, nietwaar?…..

  Ik ben van mening dat we de werkelijkheid omtrent al dit zoveel mogelijk dienen te verspreiden, als de roverheid niet de juiste voorlichting verstrekt zullen we hetzelf dienen te doen.
  Zo creëren we dan wel zelf dat betere milieu en maken de poppenspelers met hun marionetten vanzelf overbodig.
  En dat kan bij eenieder van ons nu beginnen.
  Het is slechts een kwestie van gezond bewust zijn én daar naar te handelen.
  Verneter de wereld, begin bij Uw Zelf.

  Fijne dag,

  Zé [12] reageerde op deze reactie.
  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 10. schreef op : 12

  @Zé [11]:
  Voor de analfabeten: VerBeter de wereld, etc.

 11. johannes schreef op : 13

  Nou prachtig commentaar allemaal, met enige halve raadgevingen, nu dus graag de oplossing, afwenden, en van uit de verte toekijken,
  helpt niet echt, neem het voortouw, op de barrikade sta op verworpenen der aarde !!!!!! groet

  Mrbleusky [16] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 14

  @hugo [8]: Een sigaretje verder (even stoom afblazen) een andere dimensie van hetzelfde verhaal. Als ik even 2 dimensies pak:

  1) Er wordt niet gerekend met wat werkelijk waarde heeft, zoals gezond evenwicht.

  2) Er wordt wél gerekend met tradities die uit een bepaalde filosofie voortkomen, iets dat met het model van de zandloper uitgebeeld kan worden. Er mag namelijk liefst geen evenwicht zijn, hoogstens een overgangsituatie van het één naar het ander. In het midden van de zandloper is weinig adem-, bewegings- en speelruimte.

  Met wis- en scheikunde wordt de natuurlijke chemie tussen individuen liefst gewist, gezonde verhoudingen liefst gescheiden en liefst tegen elkaar uitgespeeld om te kunnen profiteren.

  Voorbeelden:

  Wel als loonslaaf (werknemer) in een regiment opgenomen worden of als loonslavenhouder (werkgever) een regiment aansturen, maar in het midden van deze staande zandloper als zelfstandige (ZZP) functioneren is nagenoeg taboe. Er wordt stelselmatig geduwd en getrokken om zelfstandigheid op te heffen.

  Wel als onderworpene gehouden worden of de onderwerper uithangen, maar neutraliteit op de nullijn van macht (de paradijselijke evenaar van een globe) is nagenoeg taboe. Er wordt altijd op aan gedrongen om partij te kiezen, hoewel neutraal partij kiezen voor gezondheid ook weer taboe is omdat van aandoeningen en gebreken geprofiteerd kan worden.

  Te weinig weten wordt zowel geforceerd als verguisd, teveel weten als specialist wordt opgehemeld (denk aan eilandjes-politiek en het Asperger syndroom), maar een brede algemene ontwikkeling ontmoedigd. Iemand in een hokje willen plaatsen en willen labelen neemt soms (of vaak?) obsessief-compulsieve gedaante aan.

  Net als bij een zandloper heeft omkeren geen zin, het is alleen maar een volgende spelronde. Bij een kwartslag draaien gebeurt er niets. De zandloper doormidden hakken en er een bol van maken, desnoods in ovaal-vorm, opent andere mogelijkheden. Zoals vrije circulatie, vrije energie zonder rigide groepenindeling.

 13. Nico schreef op : 15

  @Zé [11]: Je doelt op een grassroots beweging. Lijkt mooi, alleen stel ik dat dat niet werkt. Althans niet zoals het mechanisme nu gehanteerd wordt.

  In het verleden heb ik me wat verdiept in het verschijnsel ‘revival’, een opwekking of opleving van menselijkheid en menswaardigheid. Een transformatie. Als erover gesproken wordt, dan meestal met een religieus sausje er overheen.

  Zonder in te gaan op recepten en voorwaarden die ik in mijn hoof heb, hier wat notities die te denken geven:

  Opwekking (Engels: revival) of opleving refereert over het algemeen aan een periode van geestelijke vernieuwing. Tekenen van een opleving zijn de massale bekeringen van mensen tot het geloof in bepaalde waarden en een moreel herstel in het gedrag en uitingen van de gelovige [van menselijkheid en menswaardigheid].

  Een revival begint vaak met een sterk berouw en het belijden van zonden [dat men elkaars leven onnodig zuur en bitter maakt, wat dood-zonde is]. Zij leidt ook tot wijdverbreide liefdadigheid en heeft een grote invloed op de sociale omgeving

  (Parafrase en rewrite van wikipedia over revival)

  Is een Revival een fata morgana oftewel een onbereikbaar droombeeld? Deze trailer van een documentaire over transformaties gaat over een stad waar 92 procent van de bevolking zich heeft bekeerd; waar de gevangenissen gesloten werden vanwege een gebrek aan criminaliteit; waar de productiviteit van de agricultuur bijbelse proporties heeft aangenomen; waar een multi-miljarden drugskartel op zijn knieën is gegaan. Voor deze documentaire ging een journalist op reis naar getransformeerde steden op drie continenten.

  Het is zeer de vraag hoe deze steden er vandaag de dag voor staan. Heeft moreel verval weer toegeslagen? Zo ja, waarom?

  johannes [20] reageerde op deze reactie.
  johannes [21] reageerde op deze reactie.

 14. Mrbleusky schreef op : 16

  @johannes [13]: Op de barrikade is het gevaarluk, en das weer een ouderwetse grens. Nieuwerwetse openheid is de oplossing, en ik zit er vol mee, kan er een boek over schrijven als het regent buiten. Ik weet heel veel oplossingen voor de huidige sociale problemen, de tuin is voor mij nog een leer-proces. In verband met de oogst-tijd is het verstandig het de bevolking aan te moedigen in een mobiel huis te wonen om elke oogst naast je werk te kunnen wonen. Chauffeurs in distributie-trucks worden aangemoedigd de kabine groot genoeg te maken om het hele gezin mee te kunnen nemen. Wel verplichtte stoptijden, het verplichte restaurant op de berekende afstand-tijd met een zelfvoorzienende boerderij, waar kinderen best es een tijdje kunnen blijven hangen omdat pa vast wel weer es langs komt. Het leven is super in dat grote denkhoofd van me, één en al oplossingen voor hedendaagse problemen. Godver tijd genoeg gehad om er over na te denken helaas.
  Groet!

  johannes [17] reageerde op deze reactie.

 15. johannes schreef op : 17

  @Mrbleusky [16]: Je hebt het hier over de dagelijkse genoegens, het ging over vrijheid, en Zé vindt vrijheid groter in Frankrijk als in Nederland, de Fransen hebben de ambtenarij uitgevonden, Napoleon bracht het naar Nederland, hun Douan’e is een staat in een staat, heb jaren lang handel gedreven in the UK in France Italy Spain nergens zulke ombehouwen mensen meegemaakt plus corrupt als de Franse Douaniers, In Nederland kun je Wietolie kopen, 5 wietplanten in je huis hebben, diverse malen voor het gerecht gestaan, maar als Nederlander geen schijn van kans, tot ik de hulp inriep van mijn brotherhood, en ja als blad aan een boom, het gaat over familie afkomst, en relaties, liberté mijn hoela, groet !

  Zé [19] reageerde op deze reactie.

 16. johannes schreef op : 18

  Wat heeft het voor zin om er constant over te schrijven, als je er niet echt wat aan wild doen, niet je nek uitsteken heet dit, en het spel blijft spelen, van het signaleren van, dit heet opruiïng, en hij stond er bij en keek er naar.
  Heb in mijn jeugd genoeg klappen op gelopen, met de lange lat uitgedeelt hete dit, het waren utopische ideéen van vrijheid broederschap, het was vriendelijk het was leuk, en de burgers keken lekker de andere kant uit, en toen ging het uit als een nachtkaars, en begon de overheid geholpen door de zieke journalisten ( ja toen al) de boel belachelijk te maken, de PVDA is altijd doodsbang geweest voor een volks revolutie, het zijn de echte softy’s van de politiek, praten praten, overleg heet dit, baantjes verdelen heet het in het echt, nou leef je leven, en de rest zoekt het maar uit.

 17. schreef op : 19

  @johannes [17]: Alle douaniers zijn corrupt Johannes en de rest van de handlangers van elke roverheid net zo goed.
  Je vertelde dat je er ook goedmensen kent die voor de roverheid werken, maar wat doen ze daar dan behalve bijdragen aan het in stand houden van de politiestaat?
  Want zij zijn de uitvoerders ervan, of het hart nu wel of niet op de goede plaats zit.
  Want, ik ben en blijf van mening als ze de weg van hun goede hart werkelijk zouden volgen en er naar zouden handelen, ze snel op de keien staan.
  Ik heb zelf gewerkt voor Shell, Esso, Elf, ABNAMRO, Rabo en noem ze maar op.
  Ook in die organisaties kun je vertrekken als je je geweten volgt en daarnaar handeld.
  Ik heb de eer aan mezelf gehouden en ben zelf opgestapt, ondanks het riante salaris en voorwaarden.
  Ik weigerde namelijk er nog langer deel van uit te maken.
  Ik heb nu een beter leven, zonder riant salaris en de betere voorwaarden heb ik zelf gecreëerd.
  Ik ervaar meer Vrijheid in Frankrijk omdat er meer levensruimte is.
  Ze laten me hier meer met rust, en ik laat hen met rust.
  Dwz dat ik de Franse staat nergens om vraag.
  Ik creëer mijn eigen wereld en dat is in dit land een stuk beter te doen dan in Vernederland aan de Moordzee.
  Het is een kwestie van je eigen verantwoordelijkheid te nemen, de enige weg naar Vrijheid en dat dien je jeZelf aan te leren want het staatsonder-wijs schiet daar schier te kort in.
  Dat kan en is dan ook niet anders want wat is een slavenmeester met slaven die voor zichzelf kunnen denken en handelen?

  Groet,

  johannes [22] reageerde op deze reactie.
  johannes [23] reageerde op deze reactie.

 18. johannes schreef op : 20

  @Nico [15]: Een revival, zal altijd groter zijn The UK, om dat het toch nog steeds het meest spirituele land is van Europa, waardoor ? denk zijn literatuur, en Church, een eiland zo vol spiritueel denken en doen, ken het goed, hou er ook veel van, prachtige herinneringen, vele malen meer menselijke wezens met hun twijfels en fouten, als ergens anders in Europa, maar het is vochtig te vochtig, mijn longen begaven het, dus moest weg, in Frankrijk eigenlijk nooit gevonden wat ik mijzelf belooft had, maar goed zal mijn tijd wel uitdienen, groet !

  Nico [24] reageerde op deze reactie.
  Nico [45] reageerde op deze reactie.

 19. johannes schreef op : 21

  @Nico [15]: Lees ” au bout du nuit van Celine” dan leer je één Frankrijk kennen, die van het volk, groet !

 20. johannes schreef op : 22

  @Zé [19]: Mijn beste Zé, het speelt zich allemaal in onze hoofden af, het illusionaire beeld wat wij zo dagelijks scheppen, om ons zelf iets te verkopen wat niet is !

 21. johannes schreef op : 23

  @Zé [19]: Soms door omstandigheden, moet je water bij de wijn doen, je kunt binnen het Kader van ambtenaar, een heel fatsoenlijk mens zijn, je soms verplichtingen, die buiten je zelf liggen, waar je als mens niet om heen kunt, en dan begint het compromie het afwegen, ik persoonlijk begrijp dit, en zie hier niets kwaads in groet !

  Zé [29] reageerde op deze reactie.

 22. Nico schreef op : 24

  @johannes [20]: De conceptie van de Reformatie vond onder de Britse bevolking plaats, wat doorgewerkt heeft naar allerlei Europese landen. In het heden lijkt vanuit hetzelfde grondgebied weer een conceptie te komen, een vervolg.

  Jammer dat het daar zo regenachtig is. In een zeeklimaat zullen wij in ieder geval nooit aarden.

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 23. Nico schreef op : 25

  @Nico [24]:Wat voor de één aanstekelijkheid is, betekent voor de ander besmettingsgevaar.

  Verschil in normen. Zoals ‘Goed’ vs. ‘kwaad’ of ‘gezond’ vs. ‘ongezond’. Het is maar net welke norm je als ijkpunt kiest.

  johannes [27] reageerde op deze reactie.

 24. jhon schreef op : 26

  Beroepskosten van dieven, drughandelaren, prostituees en criminelen zijn aftrekbaar bij de belastingdienst !

  Zé [30] reageerde op deze reactie.

 25. johannes schreef op : 27

  @Nico [25]: Ja of wat je Psychique of lichaam je ingeeft !

 26. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 28

  Geld dat stom is:
  Veroorzaakt alles dat krom is!
  Door het aanwezig zijn!
  Als ruil middel.

  Ik zij het al eerder, schafaf!!!!!!

  En de wereld verbetert zich!!

 27. schreef op : 30

  @jhon [26]: Natuurlijk, ze dienen namelijk allen dezelfde heer.