maandag, 26 februari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Homeopatische verdunning

Het propagandistisch valse gebruik van de uitdrukking. De uitdrukking die door de MSM en de politieke machthebbers  het meest wordt gebruikt om politieke oppositie van het lijf te houden is op dit moment de omschrijving homeopatische verdunning van Baudet. Baudet zou afschuwelijke zwarte denkbeelden hebben die bloot kwamen in deze uitdrukking. De expressie is een mantra geworden die door ANP, NPO, ministers en andere ’studiogasten’ wordt beleden: ’Nou, homeopatische verdunning, nou, dan weet je het wel, dan hoef ik je niks meer te vertellen.’

 

En dat gebeurt dan ook niet. En de media forumleidster, presentatrice of interviewster vraagt er ook nooit naar. Bij de onvoldoende attente luisteraar, die wel weet dat homo mens betekent, komt daarmee een zweem rond Baudet te hangen van de ergste gedachten aan volkeren selectie, zoals we die in de praktijk hebben zien gebracht in de nazitijd.

Die zweem ontstaat simpel door het uitspreken van de woorden ”homeopatische verdunning” op een manier van ’erger kun jij het je niet voorstellen’, door het niet verduidelijken ervan met een houding van ’dat zullen we maar niet doen want er zitten nog kinderen met het programma mee te kijken’ en tenslotte door het ontbreken van enige wederhoor of toelichting door derden toe te laten. De aanwezigen zijn ondanks zogenaamd alle verschillen die ze natuurlijk hebben het over het verwerpelijke van dit afschuwelijke denken zonder meer eens wordt de kijker voorgehouden. De inmiddels een halve eeuw televisie ervaring van het Hilversumse mediapark zijn niet gebruikt om programma’s te verbeteren, maar om de manipulatietechnieken die op de kijkers worden losgelaten zo langzamerhand griezelig te perfectioneren. Het ANP met zijn persberichten over uitzendingen komt daar bovendien nog als evenknie in het schriftelijk woord over heen.

De betekenis in de geneeskunde

Eind 18e eeuw stelde een medicus voor als geneeswijze ‘kwaad met kwaad’ te bestrijden. Een zieke die een giftige stof in zijn lichaam had zou soms genezen kunnen worden met het extra toedienen van  datzelfde gif! De dosering was daarbij wel belangrijk. Verdunningen gaven gewenste lichtere concentraties. Deze toediening zou eventueel herhaald moeten worden toegepast. Deze behandeling is gaan heten homeopatische verdunning. Er werd van uitgegaan dat het middel dat in staat is om bij een gezonde proefpersoon een vergelijkbare toestand te verwekken, een tegenreactie veroorzaakt bij een patiënt welke sterker is dan de pathologische stimulus van de ziekte zelf. De resultaten waren teleurstellend.

De geïntroduceerde politieke betekenis

In de politiek heeft homeopatische verdunning betrekking op immigratie. In de 70’er jaren vroeg de arbeidsmarkt om relatief hogere betalingen voor vies en zwaar werk. Het kantoorpersoneel met lichtere beter betaalde banen in de politiek en media wilde daar uit eigen belang niet aan. Onder het mom van ’Nederlanders willen die banen niet nemen’ zijn toen massaal gastarbeiders, volgens de politiek en media om weerstand bij de bevolking te verkleinen zogenaamd tijdelijk, hierheen gehaald.

Nadat deze mensen niet alleen permanent zich vestigden, maar ook nog met hun gezin, bleken er maatschappelijke problemen te ontstaan met deze grote immigratiegolf. Nog meer immigranten hierheen halen vanuit voorgesteld louter economisch oogpunt werd daarna als politiek onhaalbaar beschouwd. Maar het verlangen naar nog goedkopere arbeidskrachten die het onaangename werk goedkoop zouden doen bleef bij diegenen die inmiddels de graaiers of nepnieuws verspreiders worden genoemd maar die zichzelf noemen elite en nepnieuws bestrijders bestaan.

De laatste jaren heeft men zijn toevlucht genomen met het binnenhalen van zogenaamde vluchtelingen. De nepnieuws verspreiders: ’Het zijn allemaal vluchtelingen, zielige mensen, die nergens anders terecht kunnen dus die kun je toch niet negeren?’ Toch wordt er nog een economisch schijnargument letterlijk met de haren bijgesleept: vergrijzing. Deze bevolkingspolitiek heeft nu de uitdrukking homeopatische verdunning meegekregen. De samenleving heeft problemen als gevolg van de grootschalige immigratie uit de gastarbeiders periode. Die wordt te lijf gegaan door de maatschappij met een wat lagere dosis maar aanhoudend nog meer mensen toe te dienen. De oorspronkelijke, protesterende, bevolking met name in de grote steden neemt daardoor relatief af hetgeen dan een heilzame werking op de problemen zou moeten geven. Gevreesd moet worden dat de resultaten van deze behandeling eveneens teleurstellend zullen zijn.

Het is een aardig gevonden beeldspraak van Baudet. Meer niet. Niks onoorbaars mee aan de hand. De gespeelde hysterie van zijn tegenstanders over zijn uitspraak diende primair een propagandistisch doel. Toch komt de felheid van hun reacties wellicht ook voort uit de verwijzing van de uitdrukking naar de pijnlijke waarheid van een uit egoïstische motieven voortkomende grove blunder van zijn opponenten. Geen pijnlijker woorden voor betrokkenen dan gevatte woorden die hebzucht en falen genadeloos blootleggen.

De toepassing op het partijpolitieke stelsel

Het is misschien wel aardig om de uitdrukking eens toe te passen op het gehele politieke bestuur in onze samenleving. In de zestiger jaren werd duidelijk dat het bestuur van onze samenleving ernstige gebreken begon te vertonen. Het ziektebeeld was er een van een alsmaar uitdijende overheid en bureaucratisering, gefinancierd door een toenemende belastingdruk, en een desondanks niet in staat blijken centrale noden van de bevolking in bijvoorbeeld mobiliteit en huisvesting voortvarend aan te pakken.

De roep om ingrijpende wijziging klonk. De bestaande politieke partijen waren doof. Sindsdien is getracht het ziektebeeld te verbeteren door het oprichten van nieuwe partijen. Partijen kwamen en gingen. Het inzakken van het bolwerk van de christendemocraten, de opkomst en de krimp van de PvdA, de oprichting van D’66, de politieke partij radicalen (PPR), GroenLinks, de opkomst van de nieuwe socialisten in de SP, boer Koekoek, Janmaat, Fortuyn, Wilders, Baudet, … Allemaal partijen met bestuurlijke aspiraties waar uiteindelijk (nog) niets van terecht is gekomen.

Allemaal initiatieven die als een homeopatische verdunning behandeling van de patiënt, het politieke bestuur van de maatschappij, kunnen worden opgevat. Verdund, omdat ze bijna nooit groot genoeg werden om hervormingen door te kunnen voeren. En de patiënt alleen maar zieker makend als ze zoals de PvdA, GroenLinks en D’66, wel mee mochten doen. Van de oorspronkelijke idealen, eenmaal in het bestuur opgenomen, kwam niets meer terecht. Behandeling met meer van hetzelfde, zelfs verdund, werkt dus niet. Een andere behandeling strategie lijkt noodzakelijk. Niet nog meer of andere politieke partijen toedienen.

Het partijpolitieke stelsel zelf moet op de schop. Indirecte vertegenwoordiging via partijen is een farce gebleken. Immers de genoemde oude problemen zijn niet alleen verergerd, er zijn nieuwe bijgekomen. Absurde Immigratie als aanhoudend hoofdpijndossier is al genoemd, maar bijvoorbeeld ook de afname van arbeidszekerheid, het overdragen van soevereiniteit aan onbetrouwbare internationale partijen, het toelaten dat anderen ons betalingsmiddel misbruiken, verregaande inbreuken op de individuele vrijheid en het ontstaan van een bestuurslaag van parasiterende drie-in-een-duo nephoogopgeleiden, of zoals u wilt ANP-hoogopgeleiden, die als een verstikkende deken over zinnige tijdbesteding is gaan liggen.

En het veelkoppige monster van corruptie is weer helemaal terug, zij het dat het nu een chique beleidsjasje aan heeft. Dit wanbeleid heeft er voor gezorgd, dat de gigantische technologische vooruitgang in de laatste halve eeuw vrijwel niet aan brede groepen in de samenleving ten goede is gekomen. De onvrede hierover is steeds meer toegenomen, maar kan blijkbaar niet zijn constructieve weg vinden via het verschijnsel politieke partij. In een volgend artikel komen de nog nuttige functies van een politieke partij aan de orde, opdat deze meegenomen kunnen worden in de nieuwe ’behandeling van de patiënt politiek bestuur’ na afschaffing van het partijpolitieke stelsel.

Ingezonden door Theo

Zelf schrijven? Stuur uw bijdrage naar info@vrijspreker.nl. Plaatsing niet gegarandeerd, aandachtig doorlezen wel.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Peter de Jong schreef op : 1

  Het 19e eeuwse systeem van vertegenwoordigende politiek is volslagen achterhaald. Partijen vertegenwoordigen ideologieën, maar moderne burgers zijn meer geïnteresseerd in praktische oplossingen.

  Niet alleen vanwege nieuwe inzichten, maar vooral ook door moderne media die een individuele burger minstens zo goed geïnformeerd kunnen maken als de doorsnee politicus en die opinievorming op diverse fora en over belangrijke onderwerpen iedere maand een internetstemming kunnen faciliteren. De rol van de overheid zou dan nog slechts coördinerend hoeven zijn, terwijl de private sector de besluiten van de burgers kan uitvoeren.

  Slechts een zeer klein deel van de NL bevolking is lid van een politieke partij. En daarvan is weer een zeer klein deel actief binnen die partij. Uiteindelijk blijkt er in NL een pool van een paar duizend baantjesjagers te zijn die gedurende hun werkzame leven allerlei bestuursfuncties uitoefenen binnen de politiek, de overheid en daaraan gelieerde organisaties.

  Deze mensen zijn geen afspiegeling van de bevolking. Verre van dat, de meesten hebben in hun leven nog nooit een dag echt gewerkt. Toch menen ze de kennis en de wijsheid en de mogelijkheden te hebben om het leven van miljoenen anderen in te richten. Maxim Hartman noemde dit soort mensen met een dergelijke grootheidswaan geestesziek en vond dat ze achter slot en grendel thuishoorden.

  =======================

  Maxim Hartman in Jinek
  www.youtube.com

  IIS [2] reageerde op deze reactie.
  ratio [6] reageerde op deze reactie.

 2. IIS schreef op : 2

  @Peter de Jong [1]:

  Kijk reeds lange tijd niet meer naar de indoctrinerende en ziekmakende bagger die de tv op ieder kanaal uitkotst…en stemmen? Dikke LOL, maar toch bedankt voor de link.

 3. Peter de Jong schreef op : 3

  Maxim heeft het over landen met gelijkgestemden. Helaas legt hij het niet verder uit en dit idee wordt onmiddellijk verworpen als onhaalbaar.

  In werkelijkheid is panarchie zeer eenvoudig te realiseren en mogelijk de volgende stap in ons politieke systeem. De grote wereldreligies zijn zo immers al georganiseerd, het zijn organisaties die de grenzen van de (nu achterhaalde) natiestaat overstijgen.

  Panarchie maakt het mogelijk dat gelijkgestemden (van communisten, fascisten, socialisten, liberalen, democraten en monarchisten tot anarchisten) wereldwijde communities vormen terwijl ze in dezelfde landen blijven wonen. Hun regels gelden alleen voor leden van dezelfde club, net als bij de religies.

  En wil je bij geen enkele club horen dan kan dat natuurlijk ook. Uiteindelijk zal de vrije markt bepalen welke communities succes hebben en zullen groeien en welke niet.

  ===============

  Panarchy Anyone? (Ramsey Dukes, 2017)
  www.youtube.com

  ratio [6] reageerde op deze reactie.

 4. jhon schreef op : 4

  Ministers komen & gaan ! ambtenaren blijven altijd bestaan !
  Denk de mensen nu echt dat die ex geschiedenisleraar, dominee,
  brood politici beleid maken ?

 5. Peter de Jong schreef op : 5

  “De samenleving heeft problemen als gevolg van de grootschalige immigratie uit de gastarbeiders periode. Die wordt te lijf gegaan door de maatschappij met een wat lagere dosis maar aanhoudend nog meer mensen toe te dienen. De oorspronkelijke, protesterende, bevolking met name in de grote steden neemt daardoor relatief af hetgeen dan een heilzame werking op de problemen zou moeten geven”

  Die gastarbeider problematiek liep begin jaren 80 al uit de hand. De autochtone bevolking in de oude stadswijken van de grote steden werd snel vervangen door grote aantallen (moslim) immigranten met hun grote gezinnen. Door de economische crisis in die jaren steeg de werkloosheid en ook het aantal allochtone uitkeringstrekkers, alsmede de criminaliteit. Ook zgn zwarte scholen kwamen op. Die problemen werden overigens breed onderkend, van links tot rechts.

  Bestuurspartijen als de PvdA zagen wel dat ze hun oude electoraat kwijtraakten en vervingen dit door de nieuwkomers, maar een typische arbeiderspartij als de SP bleef nog lange tijd de autochtone arbeiders, die enorm te lijden hadden onder de gastarbeider problematiek, steunen. Zo stelde de SP zelfs een oprot-premie voor om van de migrantenwerkers af te komen.

  Later capituleerde iedereen en groeide de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) onder leiding van LPFer Nawijn in een paar jaar tijd uit tot 6000 medewerkers. In slappe tijden gingen die zelfs immigranten ronselen in probleemgebieden overal ter wereld.

  ==============================

  Turkenburg – Jacobse & Van Es 1980
  www.youtube.com

  Gastarbeid en Kapitaal – SP brochure 1983
  sptransparant.wordpress.com

  Club van Tien Miljoen 1994
  nl.wikipedia.org

 6. ratio schreef op : 6

  @Peter de Jong [1]: ***Partijen vertegenwoordigen ideologieën*** Dit zie ik anders. Volgens mij zijn alle partijen in de Tweede Kamer in wezen sociaal democratisch, ze zijn voor een verzorgingsstaat. Een partij als de VVD die claimt liberaal te zijn is dat niet. De rode draad is de verzorgingsstaat. Het verschil is dat “links” zich niet zoveel zorgen maakt over de financiering of economie, en “rechts” probeert de illusie te verkopen dat de verzorgingsstaat betaalbaar blijft als we maar een beetje oppassen met de staatsschuld. En nog wat kluifjes toewerpen aan de grote bedrijven.

  @Peter de Jong [3]: ***In werkelijkheid is panarchie zeer eenvoudig te realiseren*** Dan moeten de huidige natiestaten natuurlijk wel meewerken aan iets wat in wezen hun eigen opheffing betekent. Dus zo eenvoudig lijkt het me nu ook weer niet.

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 7. Peter de Jong schreef op : 7

  @ratio [6]: “Volgens mij zijn alle partijen in de Tweede Kamer in wezen sociaal democratisch, ze zijn voor een verzorgingsstaat.”

  Dat is de praktische uitwerking. De ideologieën van bijv. de SP en de VVD die onderliggend zijn aan hun steun voor de verzorgingsstaat zijn fundamenteel afwijkend (marxisme vs liberalisme).

  Ik doelde overigens meer op de tegenstelling tussen dit soort brede volkspartijen en de kleinere one issue partijen. Als je een kieswijzer invult merkt je vanzelf dat op concrete vraagstellingen je standpunten over diverse partijprogramma’s heen kunnen lopen. Wil je een 100% match dan zou je feitelijk per standpunt moeten kunnen kiezen. En dan komen we toch weer op het (internet)referendum uit. 😉

  ratio [9] reageerde op deze reactie.

 8. Peter de Jong schreef op : 8

  @ratio [6]: “Dan moeten de huidige natiestaten natuurlijk wel meewerken aan iets wat in wezen hun eigen opheffing betekent”

  Dat ziet bijv. Dukes anders. Hij stelt, dat er naast de levensbeschouwelijke aspecten, waar de natiestaat feitelijk niets mee te maken heeft (zoals dat bij de scheiding van kerk en staat nu is geregeld), er regionale faciliteiten moeten worden geboden. Denk daarbij aan het onderhouden van de infrastructuur en het bieden van veiligheid dmv hulpdiensten, politie en leger. De staat trekt zich dan terug op de basisfuncties.

  Natuurlijk zal geen enkele organisatie vrijwillig macht en invloed opgeven, maar bij de overheid is het een proces dat noodgedwongen zal plaatsvinden. De kosten van de overheidsdienstverlening groeien voortdurend, terwijl de geleverde kwaliteit alleen maar afneemt. Klagende burgers nemen dan uiteindelijk zelf veel van die taken over, van voedselbanken tot particuliere wijkbeveiliging. Er is dan geen draagvlak meer voor verdere belastingverhoging, sterker nog burgers zullen meer geld in eigen zak willen houden om die noodzakelijke voorzieningen zelf te kunnen betalen. Ze zullen ook steeds meer zaken zelf gaan regelen, buiten de overheid om. Uiteindelijk marginaliseert de overheid zichzelf.

  Er zijn nog meer trends die het einde van de natiestaat aangeven. Als het welvaartsniveau wereldwijd stijgt en de wereldbevolking omstreeks 2150 rond de 11 miljard mensen stabiliseert zal de rijke middenklasse meer vrijheid vragen, net zoals dit nu in China gebeurt. De overheid kan dan niet anders dan de teugels meer vieren. Zo niet dan vertrekken al die productieve mensen.

  Nog niet naar Mars, dat is meer iets voor enkele eeuwen later, maar mogelijk wel al de oceanen op waar ze hun eigen vrijstaten gaan vestigen.

  =========================

  Atlantis Rising: Why Floating Cities are the Next Frontier (Joe Quirk)
  www.youtube.com

  jhon [10] reageerde op deze reactie.
  ratio [11] reageerde op deze reactie.

 9. ratio schreef op : 9

  @Peter de Jong [7]: Wil je een 100% match dan zou je feitelijk per standpunt moeten kunnen kiezen. Eens. Ons stelsel is opgezet toen het publieke domein niet veel meer dan binnen en buitenlandse veiligheid omvatte. En er dus veel minder issues waren. En er dus een betere match mogelijk was. Door de uitbreiding van het takenpakket van de overheid heeft er juist een uitholling plaats gevonden van de macht van de kiezer.

  De ideologieën van bijv. de SP en de VVD die onderliggend zijn aan hun steun voor de verzorgingsstaat zijn fundamenteel afwijkend (marxisme vs liberalisme). De VVD heeft haar ideologie afgezworen. De meeste partijen incl de VVD voeren een deel van de tien punten van het communistische manifest tot op zekere hoogte uit en daarmee is de VVD eerder semi marxistisch dan half liberaal: www.vrijspreker.nl

 10. ratio schreef op : 11

  @Peter de Jong [8]: ***zal de rijke middenklasse meer vrijheid vragen*** Juist de middenklasse staat nu juist in Noord Amerika en grote delen van West Europa onder druk.

  ***bij de overheid is het een proces dat noodgedwongen zal plaatsvinden*** Hoeft niet. Kijk naar landen die vervielen. Japan glijdt al decennia lang af. Argentinie is van een land net zo welvarend als Europa ondanks dat ze buiten WO2 bleven enorm afgegleden. De roep om een grote staat neemt daar niet af. In Europa zien we dat andere landen ons links en rechts inhalen. Europa blijft achter en men roept vooralsnog alleen maar om meer regelgeving en overheid. Rechts roept om meer grensbewaking, links om meer klimaatbeleid. Een grote overheid is eerder een fuik waar je als land in zwemt. Waar je niet makkelijk uitkomt.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 11. Peter de Jong schreef op : 12

  @jhon [10]:

  Die oude boorplatforms in internationale wateren waren een leuk idee maar kan je niet vergelijken met moderne seasteading ontwerpen. Uiteindelijk moet je denken aan steden met honderdduizenden mensen die volledig autonoom zijn, dus ook eigen energie- en voedselvoorziening (op basis van zonne-energie en algen voor biodiesel).

  Het grote voordeel voor de individuele burger is dat je dan gewoon je varende huis kan loskoppelen en een andere locatie kan opzoeken als het plaatselijke beleid je niet bevalt. 😉

  ======================

  Micronations
  nl.wikipedia.org

 12. Peter de Jong schreef op : 13

  @ratio [11]: “Een grote overheid is eerder een fuik waar je als land in zwemt. Waar je niet makkelijk uitkomt”

  Dat moet ook zo hebben geleken in de ochtend van 9 november 1989 in Oost-Berlijn. Toch waren de Oost-Duitsers in de avond veel vrijer dan men ooit was geweest.

  Alle trends zijn naar een afnemende invloed van de overheid. Hun ICT pogingen om meer greep op burgers te krijgen mislukken voortdurend, zoals bij alle grote ICT projecten van de overheid.

  Individuele burgers hebben nu de middelen om internationaal samen te werken en meer vrijheid te krijgen. Internationale samenwerking van overheden daarentegen verloopt moeizaam en is ineffectief (Brexit; Nexit?). De EU wil (uiteraard) meer geld maar niemand is daar voor.

  De VS trekt zich terug mbt de verdediging van Europa. Een Europees leger is tandeloos, want systemen sluiten niet op elkaar aan (er zijn alleen al meer dan 27 verschillende typen fregatten).

  Zo effectief als de DDR haar burgers in haar greep had gaat nooit meer lukken, gelukkig maar.

  =========================

  De val van de Muur
  www.youtube.com

  ratio [14] reageerde op deze reactie.

 13. ratio schreef op : 14

  @Peter de Jong [13]: Hun ICT pogingen om meer greep op burgers te krijgen mislukken voortdurend De vraag is of ze leren van hun fouten. Met het bedrijfsleven samen kan de overheid met 5G icm AI en de onderling verbonden apparaten een nieuwe gooi doen naar verdere beheersing. Zoals de ongevalskastjes die in nieuwe auto’s zitten waardoor de locatie en veel meer van iedere auto bekend kan worden. Slimme thermostaten kunnen slechts het begin zijn.

  Ik wil geen doemscenario schetsen, verre van dat, we hebben het thans veel beter dan voorheen, maar zo overtuigd stellen dat de burger de staat verslaat durf ik niet.

  Aan de val van de DDR ging een lange periode vooraf waarin de burger steeds minder ging geloven in de leugens van de staat. Thans roept men nog steeds de staat om hulp. Dus er is nog vrij veel geloof in de staat aanwezig. De PVV/SP/FvD spelen ook niet in op het einde van de staat maar op een betaalbare verzorgingsstaat.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [15] reageerde op deze reactie.

 14. Peter de Jong schreef op : 15

  @ratio [14]: “Met het bedrijfsleven samen kan de overheid met 5G icm AI en de onderling verbonden apparaten een nieuwe gooi doen naar verdere beheersing”

  Dat klopt. Het IOT knoopt alles aan elkaar en slimme software kan uit de enorme berg data precies dat proberen te halen wat men zoekt.

  Dat vereist uiteraard wel medewerking van de grote bedrijven. Die zullen dat slechts doen als ze er zelf ook beter van worden (belastingvoordelen bijv of soepele wetgeving tav kartels en strenge tav internationale concurrenten). Daarnaast moeten die naar hun klanten toe niet de indruk wekken dat ze een lek privacy beleid voeren (denk aan Apple dat niet wilde meewerken om iPhones te hacken voor de politie). Klanten lopen tegenwoordig gemakkelijk weg.

  De DDR had het op dit punt veel gemakkelijker. Daar was alles in handen van de staat. Je kon dus met telefoontaps, een bandrecorder en wat microfoontjes in huis, plus een stel rechercheurs in een volgauto bijna iedere DDR burger monitoren. Toch kwam daar abrupt een einde aan, omdat de mensen, zowel burgers als ambtenaren, er gewoon niet meer in geloofden (daarom traden in WOII de nazi’s zo genadeloos op tegen mensen als Sophie Scholl die pamfletten schreven tegen het regime).

  Ik vind die ontwikkelingen in totalitaire staten bijzonder hoopvol. Ieder mens wil zekerheid, maar ook vrijheid. Best mogelijk, dat de verzorgingsstaat voor veel mensen op dit moment nog de gewenste balans biedt. Maar uiteindelijk zal de vrije markt diezelfde zekerheid kunnen bieden (en tegen een veel lagere prijs), terwijl de individuele burger, rijker en met ongekende technische mogelijkheden, meer vrijheid zal hebben dan ooit. Er is dan geen enkele reden meer waarom mensen nog naar een overheid zouden verlangen.

  =======================

  Sophie Scholl (2005)
  www.youtube.com

  Das Leben der Anderen (2006)
  www.youtube.com

  Mrbleusky [15] reageerde op deze reactie.
  ratio [16] reageerde op deze reactie.

 15. ratio schreef op : 16

  @Peter de Jong [15]: daarom traden in WOII de nazi’s zo genadeloos op tegen mensen als Sophie Scholl die pamfletten schreven tegen het regime

  Daarom treden sinds ’68 de politiek correcte intellectuelen zo genadeloos op tegen de mensen die de lessen van de Frankfurter schule niet onderschrijven. De F-schaal van Theodor Adorno bevat punten die ten koste van alles moeten worden bestreden.
  nl.wikipedia.org Iedereen die punten aanhangt van deze lijst moet rekenen op heel veel kritiek. Want ze staan een vanuit (neo) marxistisch oogpunt betere samenleving in de weg.

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 16. Peter de Jong schreef op : 17

  @ratio [16]:

  Opmerkelijk, want een aantal kenmerken (projectie, destructivisme en cynisme, substitutie en stereotypen) zijn zeker ook van toepassing op uiterst links. Denk aan de acties van RaRa tegen Shell en de Makro. Ook de methoden van dierenactivisten in het VK waren bepaald fascistisch (de directeur van een dierproevenlab nam ontslag nadat hij het opgegraven skelet van zijn pas overleden moeder in een doos aantrof voor zijn huisdeur).

  ratio [19] reageerde op deze reactie.

 17. Peter de Jong schreef op : 18

  Als je de hysterische reactie van de nazi’s (en feitelijk iedere totalitair regime) op afwijkende meningen ziet dan realiseer je je dat zo’n regime alleen kan bestaan als het gedragen wordt door duizenden en gedoogd wordt door miljoenen. Zodra dat geloof wegvalt, valt ook het regime.

  Dat geldt niet alleen voor Noord-Korea, China, Rusland c.s., maar ook en vooral voor westerse democratieën. De propaganda voor deze systemen is subtieler en oogt natuurlijker dan bij de fascisten, maar is net zo fragiel. Iedere democratie gaat uiteindelijk aan zichzelf ten onder.

  Pamflettenschrijvers zijn daarbij van grote invloed. Daarom moeten blogs als VP gekoesterd worden.

  ratio [20] reageerde op deze reactie.

 18. ratio schreef op : 19

  @Peter de Jong [17]: Opmerkelijk, want een aantal kenmerken (projectie, destructivisme en cynisme, substitutie en stereotypen) zijn zeker ook van toepassing op uiterst links

  Klopt, ik heb ook nooit beweerd dat links consistent is. Ze meten gewoon met twee maten.

  Zolang je van mening bent dat het doel de middelen heiligt, en het individu soms moet wijken voor het collectief, maak je dezelfde dwaling die het fascisme zo gevaarlijk maakt.

  De hele Frankfurter Shule, heeft hier oogkleppen op, ze zien niet in dat het onderliggende gevaar de ontkenning is van de rechten van het individu. En ze hebben zich gericht op de uiterlijkheden van het fascisme. En hopen door culturele destructie, die heel ver gaat, de mens niet langer vatbaar te maken voor fascisme. Maar dat de mens onderworpen raakt door het (neo) marxisme. Adorno is wat dat betreft een uitwerking van de kritische theorie
  nl.wikipedia.org

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 19. ratio schreef op : 20

  @Peter de Jong [18]: Pamflettenschrijvers zijn daarbij van grote invloed. Daarom moeten blogs als VP gekoesterd worden. Eens. We zijn helaas nu een klein lampje dat we brandend houden, op dat oneindige internet.

  Men moet inzien dat PVV, SP, FvD loten zijn aan dezelfde stam die de burger onderwerpt aan het algemene belang. Maar zover is men nog niet….. Geweld is niet nodig, zelfs contra productief, het enige wat nodig is, is inderdaad een DDR scenario. Maar dan moet men stoppen met vragen aan de staat, omdat men beseft dat men toch niet dat krijgt wat men wil.

  Als je trouwens een keer een stukje wil schrijven, dan kan je dat insturen naar info@vrijspreker.nl Het hoeft niet 100 procent libertarisch / AK of minarchistsich te zijn. Uitleg van panarchie, seasteading, of bijvoorbeeld transhumanisme is ook welkom.

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 20. ratio schreef op : 23

  @Peter de Jong [21]: Eens. Als je niet mag generaliseren en classificeren betekent dit het einde van de kennis, het vinden van de gemene deler. Je demoniseert de basis van de wetenschap.

 21. ratio schreef op : 24

  @Peter de Jong [22]: Deze site wordt zowel door de schrijvers als de reageerders gemaakt. Wat dat betreft draagt eenieder die als reageerder constructief de discussie aangaat, ook al is hij misschien niet libertarisch, bij aan een samenleving waarin mensen rationelere keuzes gemaakt hebben. Dank voor je reacties.