Naam: Hugo J. van Reijen
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Hugo J. van Reijen

Kokosnoten

Door op 05 juli 2018 om 06:17 | 21 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ni Nyoman Sepiasih, de vrouw van de Balinese schilder I Nyoman Kandika, is dood. Zes weken geleden vielen er vijf kokosnoten op haar hoofd. Sindsdien lag zij in coma, tot haar verscheiden op drie juli 2018. Lees verder »

Bemoeizucht en roofzucht

Door op 03 juli 2018 om 04:00 | 16 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Geen weldenkend mens is gesteld op bemoeizucht van de zijde van de overheid. Deze bemoeienis strekt zich langzamerhand tot alle aspecten van het leven. Het hinderlijkst is de bemoeienis van de overheid op het financiële vlak, waar de bemoeizucht gepaard gaat aan schaamteloze en pathologische roofzucht. Lees verder »

Achttienduizend  jaar geleden

Door op 12 juni 2018 om 14:00 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

18.000  jaar geleden leefden  onze voorouders op de bodem van de Noordzee.   Stel, dat hun toen verteld  was, dat zij onder opoffering van een  deel van hun  schamele inkomen  een rijzing van   de zeespiegel zouden kunnen voorkomen en dat als resultaat   18.000  jaar later Engeland niet door een stuk zee van Nederland gescheiden zou zijn. Stel verder, dat zij en al hun nazaten een deel van hun inkomen opgeofferd  zouden hebben en inderdaad bereikt zouden hebben dat het waterniveau niet steeg. Lees verder »

Bô Yin Râ

Door op 05 juni 2018 om 04:00 | 27 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Evenals Adolf Hitler was Prins Hendrik zowel christen als fervent adept van Bô Yin Râ. Via haar gemaal leerde ook Wilhelmina de esoterisch-spiritualistische denkbeelden van Bô Yin Râ kennen. Lees verder »

Tolerantie

Door op 01 juni 2018 om 07:52 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Toen ik een vriend, die zowel christen is als aanhanger van Bô Yin Râ onlangs schreef, dat zowel hij als ik arbeiden in de wijngaard des Heren, ontving ik per ommegaande als reactie, dat het gebruik door mij “van aan kerkelijke terminologie herinnerende woorden ongepast is. “ Lees verder »

Zijn postzegels een goede geldbelegging?

Door op 29 mei 2018 om 04:00 | 43 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vanaf het begin van het postzegelverzamelen (circa 1850) tot circa 1980 vonden op het gehele zegelfront prijsstijgingen plaats. Deze prijsstijgingen zijn te categoriseren als prijsstijgingen van niet productieve  vermogensbestanddelen, in zoverre het althans gaat om zegels met waarde van enige betekenis. Lees verder »