Naam: pcrs
Website: http://www.partijvandeslavernij.nl
Ik ben de laatste jaren van het marktanarchisme overtuigd geraakt en host 2 websites: www.partijvandeslavernij.nl en www.squeezesquanderspin.com
De laatste artikelen van pcrs

De goede en de heilige man

Door op 05 december 2011 om 05:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Vandaag is het weer de dag van de goede en heilige geestelijke die kleinere kinderen op schoot neemt Opperdienaar: Het hele verschijnsel heeft iets moois. Vooral ook de onuitputtelijke bron van fondsen van de heilige man. Het lijkt wel of hij een centrale bank heeft. Je maakt kinderen bekend met het verschijnsel dat ze iets voor niets krijgen als iemand een mijter op zijn hoofd zet en een kostuum aantrekt. De staf heeft ook iets weg van een scepter. Nu zullen sommigen zeggen:een staf is niet identiek aan een scepter en een kroon niet aan een mijter, dus Opperdienaar, je kletst onzin. Die mensen raad ik aan niet verder te lezen. Lees verder »

Mag ik ook wat vragen?

Door op 28 november 2011 om 05:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Onlangs was U voor Uw werk een weekje naar Californië. Op de terugweg moest U een tussenlanding maken in Washington DC. Wat gebeurde daar? Opperdienaar: Ik liep wat rond op het vliegveld van de stad waar de grootste overheid gezeteld is die de wereld ooit gekend heeft. Meer dan 1000 militaire bases in 113 landen en politie op straat die er uit ziet als soldaten uit een science fiction film. Ik ging daar een salade kopen bij een hamburger tent. Lees verder »

Stockholm syndroom

Door op 21 november 2011 om 05:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Als onderdanen verplicht worden tot iets, dan maken ze zichzelf vaak wijs dat ze dat zelf wilden. Dit wordt ook wel het Stockholm syndroom genoemd. Maar andersom is ook mogelijk. Opperdienaar: Als je ze iets gebiedt, zoals belasting betalen, dan denken ze inderdaad “ik wilde mijn geld daar toch aan uitgeven”, maar als je ze iets verbiedt, dan denken ze ook “ach, ik wilde het eigenlijk toch niet”.  Lees verder »

Democratie

Door op 14 november 2011 om 05:00 | 30 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Democratie is het idee dat de meerderheid bepaalt van wie de minderheid slaaf is. Libertariërs willen af van het idee van slavernij. Hoe kunnen ze dat bereiken? Opperdienaar: Door een politieke partij op te richten die een meerderheid krijgt binnen een gebied dat wij vast stellen. Oftewel wij hebben een systeem vastgesteld om van het democratie systeem af te komen. Vrijspreker: Wacht even, dus om van democratie af te komen, moeten we eerst een meerderheid halen van een groep mensen die jullie bepalen?  Lees verder »

Opperdienaar interviewt vrijspreker

Door op 07 november 2011 om 05:00 | 9 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Opperdienaar: Vandaag wil ik het eens andersom doen. Ik wil de Vrijspreker wel eens interviewen Vrijspreker: Uw wil is wet. Deze specifieke vrijspreker is wel te interviewen. Wat wilt U weten? Opperdienaar: Hoe komt het dat jij mislukt bent als slaaf of in ieder geval dat jij zoveel meer protesteert tegen je beroving dan andere onderdanen? Als heerser verwacht je toch dat als je een berg babies van je vrouwlijke onderdanen krijgt, dat als je die precies hetzelfde onderwijs geeft en precies dezelfde media voorschotelt, dat je dan precies dezelfde slaven eruit krijgt. Lees verder »

Als geld sterft

Door op 31 oktober 2011 om 05:00 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: U had een boek gelezen getiteld “When money dies” van Adam Fergusson Opperdienaar: Inderdaad, het boek is bedoeld als waarschuwing voor wat voor ellende onderdanen kan overkomen als hun overheid een monopolie over de geldcreatie krijgt. Je kunt het echter ook lezen als een handboek met veel nuttige tips voor onderdrukkers om hun handen op de productie van de onderdanen te leggen. Als leidraad wordt de Weimar hyperinflatie genomen. Read MoreVrijspreker: Misschien handig om enkele van deze tips te delen met de lezer? Lees verder »

Babylonische spraakverwarring

Door op 24 oktober 2011 om 05:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Toren van BabelVrijspreker: Vandaag weer eens een bijbelverhaal, dit keer over de Babylonische spraakverwarring. Wat is daar precies gebeurd? Opperdienaar: Ja, hooggeachte voetenwassers, de eerste nakomelingen van Noach (je weet wel van die ark en die global warming overstroming) gingen heel lang geleden volgens het bijbelboek Genesis een hele hoge toren bouwen bij de stad Babel in het huidige Irak. Dit in opdracht van hun heerser Nimrod, want zonder aansporing zien gewone onderdanen meestal geen heil in megalomane projecten. Lees verder »

Het nut van de overheid

Door op 17 oktober 2011 om 05:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Veel libertariërs zien alleen maar slechte kanten aan gedwongen worden door andere mensen, zelfs als die mensen een pet op hebben en in de naam van iemand anders beweren te handelen. U beweert dat dwang goed is voor de mensheid in zijn geheel. Opperdienaar: Evolutionair heeft een overheid wel degelijk nut. Als je een berg slaven hebt die hun levens aan hun Opperdienaar afstaan, dan is dat een bijzonder robuust systeem tegen extreme droogtes of voedselschaarstes. De soort kan dan overleven, omdat ze zich allemaal opofferen voor de leider, die dan de meeste kans maakt om door de voedselschaarste te komen. Als die dan nog een flinke harem heeft kan de soort enorm snel terugkomen als de voedselschaarste voorbij is. Lees verder »

Angst

Door op 10 oktober 2011 om 05:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Angst is voor de hypnotiseurs van de geest een belangrijk gereedschap om onderdanen onder hun controle te krijgen. Onderdanen kunnen niet meer goed nadenken en zijn eenvoudig te verleiden tot een keuze uit 2 zorgvuldig gekozen  mogelijkheden. ze kunnen niet meer de nieuwsgierigheid opbrengen om te zien of de vraagstelling wel correct is. Hoe werkt angst? Opperdienaar: Het vreemde is dat mensen bij angst eigenlijk heel voorspelbaar worden. Je wilt echter niet angst steeds opnieuw moeten inpeperen, maar gelukkig heeft de natuur daar voor een handvat gemaakt. Lees verder »

2 lagen bewustzijn

Door op 03 oktober 2011 om 05:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Vandaag gaat het over de 2 lagen bewustzijn die veel waarheidsontkenners hebben Opperdienaar: Dat is inderdaad een vreemd verschijnsel. Als ik met iemand ga eten die in religieuze hersenspinsels beweert te geloven en haar laptop ligt nog in mijn auto die ik vergeten ben op slot te doen, dan werkt het niet als ik zeg dat ik wel even tot haar Heerser bidt dat hij niet gestolen moet worden. Ze geloven er wel in op het hoogste niveau, maar geloven er niet in op een lager niveau van hun bewustzijn. Lees verder »