Naam: Seneca
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Seneca

Ondernemen op school

Door op 13 februari 2008 om 11:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Duitsland worden er veel te weinigondernemingen opgericht. En net zoalsin Nederland ziet men de oplossing uithet onderwijs komen.Les krijgen in ondernemen. Heeft hetzin of werkt het averechts ? Lees verder »

Flat earth news

Door op 06 februari 2008 om 11:00 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Britse journalist Nick Davies maaktin zijn boek Flat earth news korte metten met de journalistiek.‘De hedendaagse massamedia zijn geenbetrouwbare bron van informatie en de tendens om onze onwetendheid teherkauwen is veel erger gewordendan het ooit is geweest.’ Lees verder »

Prodi op de Grillo

Door op 30 januari 2008 om 11:00 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vorige week in Italië viel na twintig maanden de regering-Prodi. Nadat zij in het zadel kwamen, slaagden zij erin in no time hun populariteit te verspelen.Door het voortdurende en onbegrijpelijke geruzie tussen de meer dan honderd man sterke ploeg ministers en staatssecretarissen. Door het verhogen van vele belastingen en het jagen op belastingontduikers.Verder lieten zij veel dingen zoals ze waren. Bijvoorbeeldde duizenden tonnen vuilnis in de straten van Milaan.Ondertussen neemt binnen de samenleving de walging tegenover de “kaste” van de politici alleen maar toe. Aangewakkerd door boeken waarin alle geldverspilling en persoonlijke verrijking breed worden uitgemeten.Of door de felle aanvallen van een bekende komieken logger Beppe Grillo. Lees verder »

Google’s goede doelen

Door op 23 januari 2008 om 11:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een goed voorbeeld van filantropieanno 2008: Google investeert meerdan 30 miljoen in zelf gekozengoede doelen. Daarin maakt hetgeen onderscheid tussen profiten non-profit.Zij kiezen de gebieden uit waarinGoogle een bijdrage kan leveren.Een hemelsbreed verschil t.o.v.de inefficiënte en voor iedereenverplicht te betalen ontwikkelings-samenwerking. Lees verder »

Flat tax wedstrijd

Door op 16 januari 2008 om 11:00 | 20 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In verschillende Oosteuropese landen is ereen competitie gaande over de laagste belastingtarieven.Momenteel staat Bulgarije aan kopdie begin dit jaar de inkomstenbelastingverlaagde naar 10 % en daarmee het laagste tarief van Europa heeft.Dit type wedstrijd spreekt meer tot mijnverbeelding dan het zoveelste potjevoetbal, schaatsen of tennis ! Lees verder »

Landbouwpolitiek

Door op 09 januari 2008 om 11:00 | 12 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat de politiek achter de feitenaanloopt is nergens zo duidelijk alsin de landbouw.Op europees niveau krijgen de boerensubsidie terwijl de prijzen omhoogschieten en op het nationale vlakstimuleert de overheid actief deaanleg van bossen op landbouwgrondenterwijl er wereldwijd een tekort aangeschikte landbouwgrond ontstaat. Lees verder »

Kosmisch klimaat

Door op 02 januari 2008 om 11:00 | 36 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In deze tijd van goede voornemens zou eennuttige kunnen zijn: ‘Onderzoek alles en neemniets klakkeloos aan’. Vooral op het gebied van de klimaatdiscussieis zo’n houding erg nuttig. Het houdt onnodigepaniek en averechtse maatregelen buiten de deur, zover je dat zelf kunt bepalen natuurlijk.Ook ik maak mij zorgen over het veranderenvan het klimaat. Maar die zorg ligt dan welbij alle buitenissige en soms regelrechtebelachelijke ideëen en plannen van de politiek, de media en milieugroeperingen. Lees verder »

Verticale fraude

Door op 26 december 2007 om 11:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een vaak gehoord argument voor hetbestaan van een overheid is om het recht te handhaven en criminaliteitte bestrijden. Zonder een degelijkewetshandhaving zou het land al snelvervallen in chaos en criminaliteit.Probleem is echter dat ook hier hethemd nader is dan de rok. Justitie maakt zich namelijk drukker om verticale fraude dan om het welzijnvan de burgers. Lees verder »

Bureaucratie bestrijding

Door op 19 december 2007 om 11:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bureaucratie beperkt zich niet tot de overheid.Ook in het bedrijfsleven zuigt red tape hetleven uit een onderneming. Normale mensen veranderen in regelvastetechnocraten en levendige discussies overechte thema’s worden met jargon overladenBalkenendebrij. Bestrijding van bureaucratie beperkt zich veelaltot mooie woorden of een enkel seminar (!). Lees verder »

Druk met filedruk

Door op 12 december 2007 om 11:00 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Verkeersminister Camiel Eurlingsschrok van de filedruk in Nederlandtoen hij na twee en een half jaartoeren door België, Frankrijk enDuitsland hier ook in de rij mochtaansluiten. Eurlings vraagt zich af waarom de mensen dit accepteren. ‘Waar is de drive van: er kan wel degelijk iets aan gedaan worden!’ Lees verder »