Naam: Seneca
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Seneca

Letterlijke subsidie

Door op 13 december 2006 om 13:00 | 16 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een aantal jaren geleden volgde ikeen deeltijdopleiding op de Schrijversschool Amsterdam. Onzementor, een middelbare vrouw,was schrijfster van beroep. Hoewelberoep…ze kreeg ieder jaar een toelage van het Fonds voor deletteren om een boekje uit tebrengen en kluste her en der bij. Lees verder »

De media en Leo Verhoef

Door op 09 december 2006 om 20:37 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit jaar heeft De Vrijspreker een steunactie gehouden voor Leo Verhoef, de accountant die een grootscheepse boekhoudfraude van de overheid aan het licht bracht.Wij hebben zijn zaak uitvoerig op de Vrijspreker besproken en zullen ook in de toekomst aandacht blijven besteden aan nieuwe ontwikkelingen rondom zijn niet aflatende strijd tegen de frauderende gemeentelijke en provinciale overheden. Lees verder »

Gesubsidieerd drukwerk nekt Zeeuwse drukkers

Door op 07 december 2006 om 10:32 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onder Zeeuwse drukkers is commotie ontstaan over de oproep van het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ) aan gemeenten om hun drukwerk door het ADZ te laten verzorgen. De drukkers hebben een klacht over ‘oneerlijke concurrentie’ ingediend bij het KVGO. Lees verder »

‘De poolkappen smelten!’

Door op 06 december 2006 om 11:00 | 59 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens onder andere Freek de Jonge,Al Gore, GreenPeace en tal van andereklimaatprofeten die brood eten.Prins Willem Alexander heeft in allerijlde Taskforce Overstromingen lateninstellen, de randstad moet geevacueerd,de milieubelasting moet omhoog en deauto’s moeten weg en …..en de wetenschapheeft de bevestiging dat de Noordpool ende Zuidpool samen een soort thermischebalans vormen waardoor de ene afkoelt alsde ander warmer wordt. Lees verder »

Brain drain

Door op 29 november 2006 om 11:00 | 31 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Steeds meer Duitsers zoeken hunheil in het buitenland. In 2005 hethoogste emigratiecijfer sinds 50jaar: 150.000 emigranten. Omdathet vooral gaat om jonge, goedopgeleide mensen, spreekt men van een braindrain.‘Meer dan de helft van de emigrantenis jonger dan 35 jaar. Veel van henzijn goed gekwalificeerde en hooggemotiveerde mensen.’ Lees verder »

Politici, ondernemers en de economie

Door op 22 november 2006 om 11:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Naast de zeepbellen voor de burgers,laten de politieke partijen ook veelluchtballonnen op voor ondernemers.De meeste partijen beloven het zakelijk klimaat te verbeteren doorregels te schrappen en hindernissenweg te nemen.Al deze maatregelen om via de ondernemers de economie sterkerte maken. Lees verder »

Britse bureaucratie

Door op 15 november 2006 om 11:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ross Clark schreef onlangs een boek over Britse bureaucratie:‘How to label a goat: the sillyrules and regulations that arestrangling Britain.’Een boek over overheidsbureau-cratie en de symbolische strijdvan diezelfde overheid tegenred tape. Lees verder »

Who framed us?

Door op 08 november 2006 om 11:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eerst het zuur en dan hetzoet. Deze kreet introduceerdeBalkenende begin 2005. Eerstmoeten de burgers lijden alvorensde goede vruchten van hetregeringsbeleid geplukt kunnenworden. Door deze uitdrukkingvaak te gebruiken kon hij kritiekop zijn beleid gemakkelijk verwijzen naar de tijdelijkenadelen voor de toekomstigeverbeteringen. Lees verder »

Coole mobieltjes

Door op 01 november 2006 om 11:15 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mobieltjes irriteren niet alleen opstraat, in het openbaar vervoer oftijdens een goed gesprek. Ze hebben wereldwijd twee sterkepunten: stimuleren van de economie en spreekbuis voor vrijheid. Lees verder »

Vladimir en de Verschrikkelijke Bureaucratie

Door op 25 oktober 2006 om 11:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vergeet Poetin als onderdrukker vande vrije meningsuiting, als hebzuchtigenaaster van energie- en tal van anderebedrijven, als verlicht Russischdespoot in de beste tradities vanzijn voorgangers en als GeorgiĆ«-aggressor.Vladimir is slechts een instrument in handen van de werkelijke machthebbers:de bureaucratie. Lees verder »