Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Hub spreekt: Politici smeken EU om nog meer regels te maken

Door op 12 januari 2017 om 01:00 | Plaats reactie! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

hubUit het archief van Vrijspreker een nog steeds actueel artikel van Hub uit 2007: Op 15 juli vroeg Gerda Verburg, Minister natuurbeheer) aan de EU om toch asjeblief wetten te maken waaraan wij ons moeten houden bij de invoer van hout. Woensdag vroeg Joop Atsma CDA Kamerlid dat de EU meer wetten moest maken om doping zwaarder te verbieden. Niet alleen de gebruikers, maar ook de toedieners en de bezitters. Dit zijn maar twee voorbeelden van de laatste week. Even zoeken zal nog veel meer dergelijke voorbeelden opleveren. Lees verder »

Adam Kokesh over de strijd tegen de terreur

Door op 07 januari 2017 om 01:00 | 17 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

vrijheid kokeshRegeringen komen met veel excuses voor oorlog, maar de “oorlog tegen terrorisme” is vooral gevaarlijk omdat het kan worden gebruikt om een land in een eindeloze staat van oorlog te houden. Omdat overheidsprogramma’s zeer moeilijk te beëindigen zijn, is een gewapend conflict tegen een niet nader te noemen vijand de droom van elke regering: eeuwigdurende oorlog. Lees verder »

Hub spreekt: Kut-Marokkaan

Door op 05 januari 2017 om 01:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

hubUit het archief van Vrijspreker, Hub schreef in 2007 het volgende: Om goed te integreren is het nuttig zoveel mogelijk Nederlandse woorden te leren. En welke bron is daarvoor beter dan de Dikke van Dale: Het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal? Dus daar studeren wij nu in en leren daardoor nog beter in te burgeren. Lees verder »

Brekebenen en krukkentrekkers

Door op 31 december 2016 om 12:15 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Harry Browne break your legsBovenstaande is een van mijn favoriete quotes omdat het perfect de ‘crux’ van de roverheid beschrijft. Overal waar de roverheid zich mee bemoeit, en dat is nogal wat tegenwoordig, zie je de gevolgen hiervan. De fundamentele verklaring hiervoor is dat de roverheid geweld gebruikt (aka wetten) om haar zin te krijgen. In een normale samenleving gaan mensen met elkaar om op basis van vrijwilligheid. Elke transactie tussen 2 personen vereist dus de goedkeuring van de wederpartij en komt alleen tot stand als beide partijen denken er beter van te worden. Als een transactie met geweld wordt afgedwongen dan is er minimaal 1 partij die er niet beter van wordt, anders was het geweld immers niet nodig geweest. Zo zie dat in een vrije markt de welvaart stijgt en dat hoe groter de Staat, hoe slechter het gaat. Anders gezegd, zodra ergens een Ministerie voor is, weet je dat daar altijd en overal problemen zullen zijn. Lees verder »

Hub spreekt: Wat is een belediging eigenlijk?

Door op 29 december 2016 om 01:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

hubUit het archief van Vrijspreker, Hub schreef in 2007 het volgende: Elke keer als er in de media weer aandacht aan “belediging” wordt besteed, vraag ik mij af wat er toch aan de hand is. Als iemand zijn middelvinger naar mij uitsteekt, denk ik alleen maar dat de persoon gek is. Maar als een politieagent dat ziet, krijg je een boete, of erger. Lees verder »

Adam Kokesh over vaderlandsliefde

Door op 17 december 2016 om 01:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

vrijheid kokeshMensen hebben altijd een gevoel van identiteit ontleend aan aansluiting bij groepen. We vergelijken onszelf met lagere groepen om ons gevoel van eigenwaarde te vergroten. Dit inherente kenmerk van de menselijke psyche is op grote schaal benut om de samenleving te manipuleren in het tolereren van onderdrukking. Zelfs als we het creëren van sterke groepsidentiteiten als nuttige dienst aanvaarden, hebben overheden hun monopolieprivileges misbruikt om veel meer voor hun diensten in rekening brengen dan ze waard zijn. Bij moderne regeringen, is de prijs van sterke nationale identiteit wijdverbreide oorlog, diefstal en manipulatie. Lees verder »

Een (moreel) dilemma

Door op 15 december 2016 om 01:00 | 34 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Roverheid_wapenHet onderstaande is een schets van hoe de wereld er voor veel mensen uit ziet. U bent 50 jaar en u raakt uw baan kwijt. Dat is vervelend, immers als vijftigplusser heeft u een bijzonder lage kans op een baan op het niveau waaraan u gewend was. Lees verder »