Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Adam Kokesh over het vrije markt ideaal

Door op 08 april 2017 om 01:00 | Reacties uitgeschakeld voor Adam Kokesh over het vrije markt ideaal |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

vrijheid kokeshAls je ervoor kiest met een ander om te gaan, dan is dat omdat je je eigenbelang nastreeft gezien het feit dat het je eigen keuze is. Dit wil niet zeggen dat het maken van keuzes altijd voor persoonlijk materieel gewin is. We zoeken vaak de emotionele voldoening van het helpen van anderen. Als we geweld, dwang, of de dreiging van geweld in relaties brengen, wordt ons potentieel voor harmonie gereduceerd. Samenwerking verandert in conflict, middelen worden niet meer optimaal gebruikt en verspilling van middelen wordt gestimuleerd. Bij elke transactie die bepaald wordt door geweld, wordt er een meetbare hoeveelheid inspanning verspild. Elke relatie aangetast door dwang weerhoudt ons van het realiseren van ons potentieel in het vrije markt ideaal. Lees verder »

Waarom de ongelijkheid toeneemt – nee, het is niet wat u denkt

Door op 30 maart 2017 om 05:00 | 18 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Boek Karel3-01-cover longread — ongelijkheid neemt toe, mensen hebben geen zekerheden meer en u weet wel, dat komt allemaal omdat de verzorgingsstaat is uitgekleed door neoliberalen. Mis, zegt Karel Beckman, het komt juist doordat de verzorgingsstaat zo uit de hand is gelopen. Karel Beckman is auteur van het nieuwe boek De Staat Voorbij, waarin hij laat zien waarom de Staat de vijand is van welvaart, recht en vrede. Lees verder »

Nieuwe ronde TK volksvertegenwoordiging

Door op 30 maart 2017 om 01:00 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

tweede kamerRESTZETELS: Bij elke verkiezing ontstaan restzetels. Dit is het gevolg van het feit dat partijen niet precies een geheel aantal zetels aan uitgebrachte stemmen behalen. In een artikel voor de verkiezingen is al aangegeven hoe de berekening ten grondslag aan de verdeling over de partijen van de restzetels bij Tweede Kamer (TK) verkiezingen er uit ziet. De berekening bleek een valse truc te bevatten. Daardoor ontstaat een oneerlijke verdeling van de restzetels. Deze is bepaald door de partijen die al jaren ook de bestuursfuncties verdelen. Ze hebben een regeling ingevoerd die het overgrote deel van de restzetels bij henzelf doet belanden. Lees verder »