“Politics of European Values”

Door op 07 september 2004 om 14:40 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag is in de Ridderzaal de eerste conferentie van Europese politici over dit onderwerp. Wat het meeste opvalt, is de diepe stilte tot nu toe in de media hierover. Ik heb goed opgelet, maar praktisch niets gezien of gehoord. Ook de reacties op het stukje “Cultuur, Kunst en EU-Balkenende conferenties” op HUBlog 5 september gaven blijk dat het een moeilijk onderwerp is. Daarom is het gevaar zo groot dat het gebruikt gaat worden voor nog meer politieke manipulatie. Lees verder »

Libertarische Partij bijeenkomst Den Haag

Door op 07 september 2004 om 09:19 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische Partij bijeenkomst Den Haag |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag, Dinsdag 7 september om 20:00 u. organiseert de Libertarische Partij, zoals iedere eerste dinsdag van de maand, een discussiebijeenkomst die voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk is. Wayne Dawson: Maria Montessori, libertarian enabler. Wayne Dawson has been a member of the liberarian movement since the early 1980s when he first heard the word “libertarian” and discovered that he already was one. He has written about subjects of interest to libertarians, for example on the Freedom Ship Project (www.libertariannatio… ).

De nieuwe Marken liggen klaar, de guldens niet!

Door op 07 september 2004 om 06:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Naar onlangs een gezaghebbende functionaris van de Bundesbank mij verzekerde, ligt in Duitsland een nieuwe oplage marken klaar voor het geval het met de euro mis gaat. En misgaan kan het, onder andere door: 1. fraude door een van de deelnemende landen 2. een lek of fraude bij een van de drukkerijen waar de euro gedrukt wordt 3.overstroming van de markt met een vervalsing die moeilijk van de echte biljetten te onderscheiden valt 4. een plotseling onaangekondigde verandering in het monetaire beleid van een van de deelnemers waardoor de geldhoeveelheid aanzienlijk toeneemt. Functionarissen van de Nederlandsche Bank verklaren privé, dat zij bezorgd zijn. Deze bezorgdheid komt echter niet tot uitdrukking in het gereed maken van een nieuwe oplage guldens. Hoe lang zal DNB hiermee wachten? [Bijdrage van Hugo]

EU, euro, stabiliteit-contract

Door op 07 september 2004 om 01:30 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

U weet wel, dat contract dat “in marmer gebeiteld was” omdat het nooit mocht veranderen. Al vlug bleek dat een aantal landen zich niet aan het contract hielden. Omdat daar ook de grote jongens Duitsland en Frankrijk bij waren, begon men met sjoemelen. Nu is er bekend gemaakt dat de EU de regels gaat veranderen. Men wil de regels “meer intelligent” gaan toepassen! Is dat politieke taal voor “sjoemelen”? Voor de burger maar één verstandige weg: “EU – NEEN!”

Wilders en (nieuwe?) Libertarische Partij.

Door op 06 september 2004 om 21:25 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een aantal standpunten die Geert Wilders in het verleden verkondigde, kloppen met de libertarische ideeën. Maar daarom is hij nog geen Libertariër! Een aantal libertariërs koestert nu de gedachte om met Geert Wilders tot een (nieuwe?) politieke partij te komen. Lees verder »

NL GRONDWET NU of NOOIT MEER?

Door op 06 september 2004 om 14:46 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De vorige week waarschuwden Paul Cliteur en Afshin Elliot in de NRC dat de Tweede Kamer deze week een belangrijke beslissing gaat nemen over de NL Grondwet. Het gaat er om of normale wetten door de rechter getoetst mogen worden aan de Grondwet. Dat mag nu NIET. Als je 10 mensen vraagt of wetten aan de grondwet moeten voldoen, krijg je acht keer een verbaasd gezicht: “Hoe kun je zo’n stomme vraag stellen? Natuurlijk is dat zo!” Maar mooi niet zo. Lees verder »

Pluk ze wet

Door op 06 september 2004 om 10:51 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Was mijn item over Britta Bohler over het doorspoelen van de rechtsstaat, nog niet eens ge-upload, of wordt ik op mijn wenken bediend met de nieuwste Kamerleden ballonnen. Onmiddellijke inbeslagname van mogelijk crimineel vermogen, waarna de ‘misdadiger’ via omgekeerde bewijslast mag gaan aantonen dat hij recht op teruggave heeft. En om geen halve maatregelen te nemen: deze wet moet ook gelden voor familie en vrienden van de mogelijke crimineel. Dus je bent je geld al kwijt voor je veroordeeld bent. Daarna mag je gaan bewijzen dat je er eerlijk aan gekomen bent. En omdat je toch al in hechtenis bent, gaan we meteen beslag leggen op het vermogen van je vrienden of buren, Lees verder »

De vijand benoemen

Door op 06 september 2004 om 10:00 | 12 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Na de gruwelijke afloop van de gijzeling door Tjetsjeense en Arabische islamistische terroristen van honderden onschuldige vrouwen en kinderen is het noodzakelijk een inventaris te maken van de situatie die ons allen in het westen bedreigt. Lees verder »