Compassie met Tweede Kamer,

Door op 11 december 2003 om 15:52 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Geachte Heer Weisglas, Iedereen weet nu wel dat flink bezuinigd moet worden. Maar dat het zo erg is dat de Tweede Kamer het versieren van de kerstboom niet kan betalen, is toch wel verbijsterend. En zielig voor de Kamerleden die NU kerstsfeer moeten missen. Lees verder »

EU grondwet ARTIKEL 1 is al reden tot afkeuring.

Door op 11 december 2003 om 15:32 | Reacties staat uit voor EU grondwet ARTIKEL 1 is al reden tot afkeuring. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als je het eerste artikel van die grondwet leest, kun je al meteen beoordelen op welke basis de rest is opgebouwd. Wij keuren dat eerste artikel, en daarmee de hele rest af. Lees verder »

De Zwitserse “suikerroute”.

Door op 11 december 2003 om 12:12 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door allerlei overheidsmaatregelen en protecties is (onder andere) de suikerprijs in Nederland en de rest van de EU zeer veel hoger dan de prijs op de wereldmarkt. In de media en door de overheid wordt in dit verband over veel factoren gepubliceerd. Maar er zijn ook kanten waarover je ze nooit hoort. Lees verder »

Nederland geeft niet toe in EU grondwet!

Door op 10 december 2003 om 15:34 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Lekker stoere kop in de krant van dinsdag. Zowel de Minister van Buitenlandse Zaken, Bot, als de Staatssecretaris Nicolai verklaren dat ze desnoods de boel laten stranden. Het gaat dan vooral om het punt van de garantie dat de normen voor de stabiliteit voor de euro worden nagekomen. Alle andere punten zijn al een beetje (of helemaal?) naar de achtergrond geschoven. Zelfs dat God in de grondwet moet komen, hoor je nauwelijks meer! Een mooi onderwerp voor WEDDEN DAT ze dat niet doen? Zeker niet de Nederlandse politici alleen. Lees verder »

EU Grondwet ondanks groeiend wantrouwen.

Door op 10 december 2003 om 12:13 | Reacties staat uit voor EU Grondwet ondanks groeiend wantrouwen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Terwijl in Geneve geprobeerd wordt grip te krijgen op het Internet (zie HUBlog 9 dec.), bereiden de EU staatshoofden zich voor om dit weekend in Brussel de nieuwe EU Grondwet te gaan goedkeuren. Het blijkt dat het vertrouwen in de EU van de burgers in alle landen aan het dalen is. Maar de politici willen die grondwet en zullen wel wegen vinden om die door te drukken. We zullen deze week volgen hoe er met die grondwet geritseld wordt. Vandaag publiceren we onze visie hoe de grondwet moet worden. Lees verder »

Alternatief om in goud te beleggen

Door op 09 december 2003 om 21:03 | Reacties staat uit voor Alternatief om in goud te beleggen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

AMSTERDAM – Vandaag is op de London Stock Exchange een ETF in goud ge├»ntroduceerd. Een eenvoudig en goedkoop alternatief om in goud posities in te nemen. Lees verder »

AUSWEISS BITTE.

Door op 09 december 2003 om 20:53 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er komt ook in Nederland een legitimatieplicht. De politici (onder andere LPF-kamerlid Eerdmans) verdedigen die invoering met: “Iemand die niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen.” Dit is een smoes die regelmatig gebruikt wordt bij het invoeren van nieuwe maatregelen die de overheidsmacht moeten vergroten. Bij de invoering wordt een leeftijdsgrens vanaf 14 jaar gebruikt. Maar men noemt al dat dit wel naar 12 zal gaan. En daarna???? Lees verder »

Overheden doen greep naar het INTERNET.

Door op 09 december 2003 om 15:24 | Reacties staat uit voor Overheden doen greep naar het INTERNET. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Geneve is een vergadering aan de gang van meer dan 200 afgevaardigden uit meer dan 100 landen over de controle op het Internet. De verklaringen die tot nu toe naar buiten gekomen zijn, bevatten slogans als: “Controle van UN op het Internet is verworpen.” Ook wordt in de concepten van de verklaringen die vrijdag gepubliceerd worden, gejuicht over de persvrijheid en vrije verstrekking van informatie op het web. Als we echter goed luisteren, horen we ook dat de oplossing (waarvoor?) gezocht moet worden in de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Ze moeten samen met aanbevelingen (waarvoor?) komen om in 2005 te bespreken. Lees verder »

Overheid gebruikt fraude om haar macht te vergroten.

Door op 09 december 2003 om 12:36 | Reacties staat uit voor Overheid gebruikt fraude om haar macht te vergroten. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 17 november bracht de Gezondheidsraad een rapport uit waarin zij beweert dat passief roken voor duizenden sterfgevallen per jaar zorgt. Henry Sturman, zelf natuurkundig ingenieur, heeft onderzoek gedaan naar wat er bekend is over meeroken en geconcludeerd dat dit rapport een geval van wetenschappelijke fraude is. Er gaan geen mensen dood aan meeroken. Henry heeft hierover een artikel gepubliceerd in HP/De Tijd van 28 november. Maar ook gezien de ernst van deze beschuldiging, heeft Henry nu op 5 december een brief geschreven naar de Tweede Kamer. Daarin geeft hij het dringende advies om een nieuwe commissie van onbevooroordeelde statistici te installeren om het rapport en wat er bekend is over meeroken opnieuw te beoordelen. Lees verder »

Robin Hood Actie overheid.

Door op 09 december 2003 om 07:07 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid is aan het bezuinigen. Dat betekent niet dat zij het zelf zuiniger aan gaat doen. Het betekent dat anderen die gewend waren geld van die overheid te krijgen, nu minder gaan krijgen. Dat valt natuurlijk nooit lekker. Minder krijgen is nooit leuk. Maar als het dan chronisch zieken en gehandicapten betreft, vindt niemand dat leuk en het is slecht voor de herverkiezingen van de betreffende politici. Al is het op zichzelf toe te juichen dat men probeert om de zwakken in de maatschappij te helpen, zijn er bij deze actie toch een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Lees verder »