FREE EUROPE

Door op 27 september 2003 om 04:07 | Reacties staat uit voor FREE EUROPE |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het wordt steeds waarschijnlijker dat er over de nieuwe Europese Grondwet een referendum komt. Ook al blijkt uit een deze week gehouden enquête dat zeker 80 % van de Nederlanders er zo goed als niets over weet. Ze weten niet eens veel over de Nederlandse Grondwet. Hierover hoogstens dat ze "heilig" is, en misschien de dat overheid er zich niet aan houdt! Dat referendum wordt natuurlijk alleen maar "raadgevend". De politici zullen er misschien rekening mee houden, maar zeker toch hun eigen agenda uitvoeren.Maar ondanks dat, is het toch goed om meer te weten van waar het allemaal over gaat.De overheid zal zeker miljoenen euro’s er aan besteden om de burgers vóór aanvaarding te laten stemmen. Dit werd ook bevestigd door de Socialistische Partij, de SP, die een special comité heeft opgericht om het NEEN stemmen te promoten. De SP werkt daardoor in de richting van de meeste libertariërs; zij het om andere reden. Het is goed om de echte feiten te weten. Deze zichtbaar te maken is één van de doelstellingen van FREE EUROPE. FREE EUROPE heeft net haar website hernieuwd en we raden u sterk aan om de site te bezoeken en zelf te zien wat er zich allemaal afspeelt, en wat de consequenties van de machtsconcentratie in Brussel zijn. De site is www.free-europe.org

Politie reageert niet op benzine stelen.

Door op 27 september 2003 om 01:32 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Diverse pompstations klagen er over dat de politie niet optreedt tegen het stelen van benzine. Zelfs als foto’s van de bewakingscamera’s worden verstrekt, gaat de politie niet vervolgen.Het tanken en dan snel zonder te betalen doorrijden, schijnt weer toe te nemen. De verklaring is dat de politie het te druk heeft met andere zaken. Dat kan op zich een goede verklaring zijn. Een agent kan maar op een plaats tegelijk zijn.Maar de immoraliteit van de overheid ligt ook hier in het feit dat de overheid wel die bescherming gemonopoliseerd heeft, en zelfs de zelfbescherming van de pomphouder verbiedt. Als bij voorbeeld die benzinedieven het risico zouden lopen dat de pompbediende op de wegrijdende, niet betaald hebbende, auto zou schieten, zou dan het aantal van dergelijke diefstallen niet enorm afnemen?

Nederland is kampioen betaler.

Door op 26 september 2003 om 12:50 | Reacties staat uit voor Nederland is kampioen betaler. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Nederland, de belastingbetaler, betaalt al zeker elf jaar grote bedragen aan de Eu, die dan onder andere naar Duitsland en Frankrijk gaan. Per hoofd van de bevolking betalen de Nederlanders het meest van allemaal in de EU. Duitsland en Frankrijk, in feite de baas in de EU, zullen niet gemakkelijk deze bron van inkomsten prijs geven. Waarom zouden ze? Als anderen zo gek zijn om aan je te betalen, laat ze dan! Maar waarom protesteren zo weinig belastingbetalers?

Wij willen een hogere VAO.

Door op 26 september 2003 om 12:01 | Reacties staat uit voor Wij willen een hogere VAO. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Aan de WAO en allerlei andere voorzieningen wordt zwaar getornd. Dat past ook in het libertarisch beleid. In een libertarische samenleving zou de WAO (en nog veel meer) inderdaad worden afgeschaft. Maar dat is maar één kant van het proces. Want er is echt wel behoefte aan een dergelijke voorziening. We willen alleen niet dat die door een onbetrouwbare overheid wordt verstrekt. Je ziet nu wel, dat de afspraken, regelingen, gewoon met voeten worden getreden. De regels worden gedurende het spel gewoon veranderd! Wij willen dat er voor dergelijke voorzieningen mogelijkheden komen op de vrije markt. Verzekeringsmaatschappijen zullen dan zeker in die behoefte gaan voorzien.Ze zullen meer variaties aanbieden tegen een lagere prijs.En zij kunnen niet een contract zo eenvoudig breken als de overheid dat doet. Dus geen WAO, maar een VAO, een VERZEKERING voor ArbeidsOngeschiktheid. Misschien moeten libertariërs veel meer wijzen (en bewijzen) op het betere alternatief dat de vrije markt biedt. Door de indruk te wekken dat wij alleen maar "tegen" al die subsidies zijn, zouden we wel eens te veel angst voor het libertarisme kunnen oproepen.

SPAM, boemerang?

Door op 26 september 2003 om 01:23 | Reacties staat uit voor SPAM, boemerang? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Spam is een vervelend en naar verschijnsel. Dat hoeft geen nader betoog. Toch hebben veel internetgebruikers, waaronder veel libertariërs, zodanig geprotesteerd en met "vervolging" gedreigd, dat de overheid nu een grote stap vooruit kan maken om zijn invloed op het net te vergroten. Dinsdag schijnt er in de Tweede Kamer een voorstel van de PvdA, van Dam, aangenomen te worden dat een boete van 4500 euro bepaalt voor het sturen van een "ongewenste mail".Internet gebruikers halen daardoor de overheid in huis. De mogelijkheid voor controles van de overheid worden vergroot. De mogelijkheid van een internet belasting en/of het betalen van een bedrag per gestuurde e-mail ook. Het einde is nog niet in zicht, en de grote vraag is of libertariërs en anderen die een vrij internet op prijs stellen, nog wat kunnen doen. Komt er nu ook een boete voor elk ongewenst papier, folder, dat er in mijn brievenbus terechtkomt? Waarschijnlijk een hogere boete, want al die papieren kosten ook nog eens onnodig verbruik van bomen! Ook nog een mogelijkheid is het beboeten van ongewenste telefoongesprekken! In het vervolg eerst vragen of je iemand mag opbellen?

Hoe overtuig je een ambtenaar?

Door op 25 september 2003 om 12:01 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een allochtone vrouw wordt met üitzetting" bedreigd. (Teletekst 23 sept.)Ze woont al meer dan 5 jaar in Nederland, in Kollumerzwaag. Woont samen met een man met wie ze twee knideren heeft. Ze wil graag "trouwen", maar dat mag niet van de ambtenaar. Zij heeft namelijk geen "geboortebewijs".En als je geen geboortebewijs hebt, ben je kennelijk niet geboren! De ambtenaar zegt dat ze dat bewijs maar in Afrika moet gaan halen. Maar de arme vrouw komt ergens uit de rimboe waar ze nauwelijks papier hebben, laat staan dit soort bewijzen. Maar zelfs al zou ze dat papier al kunnen versieren, dan zal de ambtenaar vragen om weer terug te gaan naar de rimboe en ook nog een bewijs van "goed gedrag" te halen. En als dat gebeurd is, komt het mooiste, dan moet ze nog een bewijs halen dat ze "niet getrouwd" is. P.S. Deze laatste bewijzen kun je in Europa gewoon bij de Gemeente krijgen! Zelfs ondanks dat het onmogelijk is om dat te bewijzen!Waaruit blijkt:"Je bent wat op papier staat."

De Economie wordt beter gemaakt.

Door op 25 september 2003 om 11:28 | Reacties staat uit voor De Economie wordt beter gemaakt. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het gaat slecht met de economie. De meeste burgers voelen dat heel goed in hun portemonnee. Maar het ergste leed schijnt geleden te zijn. Duitsland – Frankrijk, de bazen van de EU, hebben een plan gemaakt om de economie op grote schaal te stimuleren. Er komen grote infrastructurele projecten. Voorlopig worden bedragen van 50 miljard euro daar voor bestemd. Waar dat geld vandaan moet komen, is uit de publicaties niet duidelijk. Wel wordt gezegd dat de Europese Investeringsbank voor het merendeel van dat bedrag moet zorgen. Maar ook waar die het vandaan moet halen wordt er niet bij verteld. Het meest waarschijnlijke is dat dit geld gewoon gedrukt wordt. Een soort valsemunterij die tot verdere waardedaling van de euro zal leiden. Als het verbeteren van de economie even gedaan kan worden door nieuwe projecten van 50 miljard, waarom dan niet in één keer goed aangepakt, en maak nieuwe projecten voor 500 miljard?

GOUD boven $ 390.-

Door op 25 september 2003 om 07:00 | Reacties staat uit voor GOUD boven $ 390.- |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wel aardig om even te vermelden dat de London-Gold Fix vanochtend $391,85 was! Aardig omdat we in deze rubriek in juni een bericht overnamen van de Sovereign Society, waarin aangeraden werd om goud te kopen zolang de prijs onder de toenmalige $ 350.- is. 10 % winst in 3 maanden is niet gek. Daarover ontstond toen een interessante discussie. Uiteraard blijft de vraag of die stijging doorgaat, zoals veel "goldbugs" beweren,Of dat er, zoals met alles, toch een golfbeweging ontstaat Zie maar de grafiek op de MAIN van LIBERTARIAN INTERNATIONAL:www.libertarian.to

Johan Norberg morgen in Nederland.

Door op 24 september 2003 om 11:26 | Reacties staat uit voor Johan Norberg morgen in Nederland. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 25 september 2003, Hooglandse Kerk LeidenAanvang 20.00 uur /Aanmelden noodzakelijk Johan Norberg, de Zweedse auteur van de bestseller `Leve de globalisering’, zal op 25 september 2003 de Telderslezing verzorgen. In `Leve de globalisering’ weerlegt Norberg de standpunten en het doemdenken van de antiglobaliseringsbeweging die beweert dat vrije handel de ongelijkheid in de wereld vergroot, dat economische groei het milieu schaadt, dat multinationals de lonen laag houden, en dat vrije financiële markten crises veroorzaken. Niet de globalisering is een probleem, maar het gebrek aan globalisering. U kunt zich voor de lezing onder vermelding van naam, adres, telefoon-en/of faxnummer en eventueel organisatie telefonisch of per fax aanmelden bij de Teldersstichting, of via info@teldersstichting.nl. Neem die kans waar!!

Bezuinigen op Cultuur?

Door op 24 september 2003 om 11:11 | Reacties staat uit voor Bezuinigen op Cultuur? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Je hoeft de "kunst"pagina van de krant maar open te slaan en je ziet dat er met miljoenen euro’s belastinggeld-subsidie gesmeten wordt. Net viel me op dat er door de overheid 2 miljoen euro belastinggeld beschikbaar gesteld wordt om gedurende het Nederlandse voorzitterschap van de EU (tweede helft volgend jaar)de show op te voeren.Dit is maar een klein bedrag, zeker als je op dezelfde pagina ziet dat er voor het "filmstimuleringsbeleid"in de afgelopen vijf jaar 200 miljoen euro belastinggeld besteed zijn. Nog los van al die andere leuke dingen. Cultuur hoort uit de samenleving te groeien en niet kunstmatig in Den Haag gemaakt te worden. Daarom moet en kunnen de mensen het beste zelf bepalen voor welke manifestaties zij hun geld vrijwillig willen uitgeven. Afschaffen van het Ministerie van Cultuur zou een flinke stap in de goede richting van "minder overheid" zijn. Uiteraard gepaard gaande met een evenredige belastingvermindering.