Viering Tax Freedom Day

Door op 04 juli 2003 om 06:01 | Reacties staat uit voor Viering Tax Freedom Day |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In een aantal landen van de EU kan pas rond deze tijd Tax Freedom Day gevierd worden. Dat is de dag in het jaar waarop je bent gestopt voor de overheid te werken (ook al ben je officieel geen ambtenaar) en alle vruchten van je eigen arbeid zelf mag besteden. In de V.S. zijn de feestelijkheden al achter de rug maar in Nederland hebben we nog wat tijd voor de aanschaf van slingers,confetti en andere feestartikelen. Volgens het Adam Smith instituut in de U.K. was in 2002 het overheidsdeel van het BNP in Nederland zo’n 52%. Dat is ongetwijfeld zonder de door de overheid veroorzaakte inflatie en zonder de premies voor de W-wetten (WAO, WW, WAZ) die verzekeringen heten maar in werkelijkheid verdacht veel lijken op ordinaire belastingen. Je mag namelijk niet bepalen of je betaalt, hoeveel je betaalt en je weet nooit wanneer je wat zou mogenontvangen. Wanneer de Belastingvrijheidsdag in Nederland precies valt is niet precies duidelijk, er worden namelijk ook wel eens percentages gemeld van rond de 45%. Wat wel zeker is, is dat gedurende de 20ste eeuw TFD verschoven is van begin februari naar begin juli. Uitgaande van 52% zou TFD vallen op of rond 6 juli. Maar aangezien de libertarier Aschwin de Wolf toevallig voor een week in Nederland is viert Meervrijheid de dag echter op zondag 13 juli. Ter viering van TFD zalop die dag een lunch plaatsvinden in Amsterdam in café-restaurant De Jaren. Wiegeïnteresseerd is om een vorkje mee te prikken kan mailen naarredactie@meervrijheid.nl. De kosten per persoon zullen rond de 10 euro bedragen, afhankelijk van de eetlust van de deelnemers. Café De Jaren Nieuwe Doelenstraat 20-22 (vlakbij De Munt) Amsterdam Aanvang: 12.30

Grondwet EU verschillend met Amerikaanse.

Door op 03 juli 2003 om 10:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Amerikaanse Grondwet, die nu meer dan 200 jaar oud is, is de basis geweest van een enorme welvaartsvergroting. Zowel in de Verenigde Staten als over de hele wereld. De daarin vastgelegde vrijheid, heeft voor grootse resultaten gezorgd. Jammer dat er nog een paar zwakke punten in zaten en dat de politici toch kans zagen om in belangrijke mate van die basis af te wijken. Nu komt de Europese Grondwet. Deze is in heel veel opzichten hettegengestelde van die Amerikaanse. Hier wordt zoveel mogelijk de vrijheid van het individu beperkt en de macht zoveel mogelijk centraal naar de politici in Brussel verschoven. Het lijkt wel een analogie van de centrale communistische macht in Moskou. Net zoals de macht in Moskou tot armoede leidde en uiteindelijk in elkaar flapte, zal dat ook het geval worden met die macht in Brussel. Jammer dat dat zo lang moet duren en zoveel ellende gaat veroorzaken. Tekenend is dat de Amerikaanse grondwet met 4.500 woorden kon worden opgeschreven op krap 17 blaadjes.Voor de nieuwe Europese grondwet zijn er 70.000 woorden nodigen 260 bladzijden, terwijl ze nog niet eens klaar is. (Maar die is wel in leer gebonden!) Zie hierover een artikel van CATO op de LLIBERTARIAN INTERNATIONAL site:Socialism’s Farewell Note, www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art274

Miljarden te graaien uit EU-pot.

Door op 02 juli 2003 om 10:14 | Reacties staat uit voor Miljarden te graaien uit EU-pot. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een groep EU – "experts" onder leiding van een echte voormalige EU-commissaris, Karel van Miert, en andere politici, zoals de befaamde ex-minister van verkeer Smit-Kroes, heeft een rapport gemaakt om 248 miljard (miljard) euro te gaan besteden aan een 18 grote projecten. Hoge snelheidslijnen, snelwegen en dergelijke. Van diverse politici, inclusief de huidige NL minister van verkeer Karla Peijs (CDA), zijn al juichende kreten gehoord. De kunst is nu namelijk om een deel van het door u betaalde belastinggeld dat (na afroming) vanuit Den Haag naar Brussel is gegaan, en daar (na afroming) beschikbaar wordt gesteld voor deze projecten, weer terug te halen naar Nederland. Zelfs al lukt maar een fractie van het betaalde, dan nog kan het aan den volke worden verkocht als een positief resultaat van "ons lidmaatschap van de EU". We "krijgen"dan immers geld uit de EU! Dus fijn dat we lid van die club zijn. Dat het ons eigen geld is (verminderd met allerlei bedragen) hoef je aan de burgeres niet te vertellen. Het geheugen van de gemiddelde kiezer is immers toch maar erg kort. Wij bezien de ontwikkeling van deze projecten dan ook met deze basisfeiten als uitgangspunt. We zullen er zeker nog op terugkomen. Alleen nog dit, één van die graaiprojecten is het befaamde Europese navigatie project Galileo. Een vroegere libertarische mening daarover kunt u op de site vinden onder:www.libertarian.nl De gedachten daarbij aan al de (tot nu toe) mislukkingen en kostenoverschrijdingen bij het politie-communicatie project C2000 stemmen ons niet erg gerust. Hoe kunnen we dit alles toch aan de gemiddelde burger duidelijk maken?

VRAAG over “handel met voorkennis”

Door op 02 juli 2003 om 08:54 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hier is heel veel over te zeggen. Maar hier al vast een vraag: “<i>Oa. omdat het verbod op handelen met voorkennis het efficient prijzen van aandelen in de weg staat en het tot gevolg heeft dat cruciale informatie in het geval van bedrijven als Enron niet in de markt wordt verwerkt ben ik steeds meer tot de overtuiging toegedaan dat handelen met voorkennis gelegaliseerd dient te worden, dat is, dat de staat het niet zou moeten verbieden. Dit is een minder extreme opvatting dan gedacht word. Zelfs de doorgaans gematigde Milton Friedman is van mening dat handelen in aandelen met voorkennis niet verboden moeten zijn en dat onschuldige mensen worden opgesloten. Kan iemand mij naar andere literatuur verwijzen dan Henry Manne’s “Insider Trading and the Stock Market” waarin deze opvatting wordt verdedigd?-Aschwin”</i> Ja, Harry Browne heeft er in het verleden over geschreven. Wie meer weet, graag bericht aan Aschwin:amwdewolf@singularitypress.com of info@libertarian.nl

“Bezuinigen” op cultuur?

Door op 02 juli 2003 om 07:41 | Reacties staat uit voor “Bezuinigen” op cultuur? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bij deze noodzakelijke bezuinigingsoperatie moet er in Nederland ook op “cultuur” bezuinigd worden. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. De cultuur gaat gewoon door! Wat ze bedoelen is natuurlijk dat er minder van uw belastinggeld via de overheid naar allerlei instellingen kan gaan. Instellingen die toneel of uziekvoorstellingen geven, schilderijtjes kopen en tentoon stellen, sport edrijven enz. Het is ook helemaal niet nodig dat uw geld op deze manier wordtrondgepompt. U kunt best zelf bepalen aan wie u uw geld wilt besteden. Daarom kan het Ministerie van Cultuur het beste helemaal worden afgeschaft. Er is dan ook geen (belasting)geld meer nodig voor al die ambtenaren en politici u bepaalt zelf wat er met uw geld gebeurt en uw belasting kan bovendien met een evenredig bedrag worden verminderd. In een libertarische samenleving zou dat zo het geval zijn.

Openbare Verkoop Libertarische Zaken (2)

Door op 01 juli 2003 om 12:03 | Reacties staat uit voor Openbare Verkoop Libertarische Zaken (2) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze verkoping is via het INTERNET. (We vermeldden het reeds eerder, 26 juni) Er zijn interessante aanbiedingen.Eén van de meest verleidelijke is wel een 7-daagse vakantie in het Exotic Caye Beach Resort, in Belize.Normale prijs $ 120.- per nacht! Uiteraard is het probleem nog om daar te komen, en mogelijk de kosten voor je partner. Maar uit de "rates" door het hotel genoemd, concludeer ik dat de prijs ($120.-) is per KAMER. Dus voor twee personen. Er is pas een bod uitgebracht voor $ 10.- Dus NU kun je het misschien al voor $ 11.- verwerven!Ja, dat is toch wel de gok waard. Ik ga zelf $ 15.- bieden!Wil je het hebben moet je daar dus boven gaan! Liever heb ik als je op een ander onderdeel biedt! De Openbare Libertarische Verkoop is op:www.elibertarian.com

Ik wil ook een fotoverbod.

Door op 01 juli 2003 om 09:20 | Reacties staat uit voor Ik wil ook een fotoverbod. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mijn huis ligt aan een landweggetje waar regelmatig toeristen langs komen. Regelmatig worden er ook foto’s gemaakt. Daardoor voel ik mij bedreigd. Die foto’s zouden immers gebruikt kunnen worden om te bestuderen waar de zwakke plekken in mijn huis zitten. Mijn veiligheid zou zeer gediend zijn met een verbod om in mijn buurt foto’s te maken. Gelukkig is er nu een precedent. De gemeente Wassenaar heeft een verbod uitgevaardigd om op de openbare weg, in de buurt van een woning van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima, foto’s te maken.Wie een foto maakt gaat de cel in, zo wordt er gedreigd. De Vereniging van Journalisten schijnt (terecht) woedend te zijn omdat hierdoor weer een inbreuk gemaakt wordt op de persvrijheid. Natuurlijk niet alleen op de "pers"vrijheid, maar op de vrijheid van alle burgers om op de openbare weg foto’s te maken. We weten allemaal uit ervaring dat als er eenmaal op één plek zo’n verbod is, dat er dan meerdere zullen volgen en dat de restricties scherper zullen worden. Wij zijn benieuwd wat die Vereniging van Journalisten nu gaat DOEN.

Straf allochtonen anders dan Nederlanders!

Door op 30 juni 2003 om 12:51 | Reacties staat uit voor Straf allochtonen anders dan Nederlanders! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit idee dat de politiecommissaris van Den Haag, Wiarda, lanceerde, werd terecht van alle kanten afgekraakt. Voor de wet, door de overheid, moet iedereen gelijk behandeld worden. Of iemand blauwe of bruine ogen heeft, mag daar geen verschil in maken. Een dergelijk idee kan alleen maar bij iemand opkomen doordat in onze maatschappij gedacht wordt en aanvaard is dat het "recht" gehandhaafd moet worden door misdadigers te "straffen". Dat straffen gebeurt door de overheid. De rechtspraak speelt zich dan ook af tussen de verdachte en de overheid. Het slachtoffer staat buiten spel. In een libertarische samenleving zou dat fundamenteel anders moeten. Het slachtoffer is niet gebaat bij een straf van de misdadiger. In tegendeel, het slachtoffer wordt een tweede keer gestraft omdat hij ook nog eens kost en inwoning (in de gevangenis) voor de misdadiger moet betalen. Via zijn belastingaanslag. In een libertarische maatschappij zou een systeem komen waarin "Recht geschiedt". Het slachtoffer moet door de misdadiger volledig gecompenseerd worden voor de schade die hij heeft geleden. Teruggave of betaling van het gestolene of beschadigde, inclusief de extra kosten en tijd die het slachtoffer heeft moeten besteden. (In het geval van moord, waarbij aan de vermoorde geen schadevergoeding kan betaald worden, spelen nabestaanden een rol. Hiervoor zijn speciale regels. Het gaat hier om 98 % van de misdaden) Als u hier meer over wil weten, lees dan de uitstekende toespraak van Christian Michel op www.liberalia.com : SHOULD CRIMINALS BE PUNISHED ?"Towards A Libertarian Justice Processwww.liberalia.com

LIBERTARIAN INTERNATIONAL Fall Convention

Door op 30 juni 2003 om 07:49 | Reacties staat uit voor LIBERTARIAN INTERNATIONAL Fall Convention |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er was reeds besloten dat de L I Fall Convention ook dit jaar weer in LONDEN wordt georganiseerd. Nu is ook de datum bekend: het weekend van 22 – 23 November. Een ideale tijd om in Londen Sinterklaas- en Kerst-inkopen te doen!! Reserveer nu reeds tijd in je agenda. Degenen die het vorig jaar deze conventie meemaakten, kunnen je vertellen hoe zeer het de moeite waard is!!

EUROLETTER 85 vandaag uitgegaan.

Door op 29 juni 2003 om 07:01 | Reacties staat uit voor EUROLETTER 85 vandaag uitgegaan. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag is de EUROLETTER 85 uitgegaan. Deze maandelijkse nieuwsbrief van LIBERTARIAN INTERNATIONAL bevat vooral nieuws over de komende (internationale) Conventies en over nieuwe en lopende libertarische acties en projecten. Hij zal één dezer dagen ook op de site van L I verschijnen.www.libertarian.to Maar als u een eigen (gratis) abonnement wil hebben, kunt u dat op deze site aanvragen of een mail sturen aan info@libertarian.to