Autobiografie Hub Jongen

Door op 19 juni 2003 om 04:17 | Reacties staat uit voor Autobiografie Hub Jongen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Walter Block, de bekende schrijver van "Defending the Undefendables" vroeg me of ik (een deel van) mijn autobiografie wilde schrijven en wel datgene wat betrekking had op mijn ontwikkeling tot objectivist/libertariër. Deze wilde hij met een aantal andere in een nieuw boek opnemen. Over hoe mensen tot het libertarisme gekomen zijn, is immers nog weinig bekend. Eerst had ik er geen tijd voor, eind april zag ik de mogelijkheid hem te maken.Tot mijn verbazing beoordeelde Walter mijn ervaringen als anti-katholiek en vroeg om dat deel er uit te halen. Omdat ik dat echter als een essentieel deel van mijn geschiedenis zie, kon ik daarin niet toestemmen. Walter en ik werden het op dat punt dus niet eens, vandaar dat deze biografie nu op 18 juni geplaatst is op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site.Als geïnteresseerd, zie www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art257 Typisch is dat Bryan Caplan, Prof. Economie, hetzelfde overkwam vanwege zijn opvattingen over Rothbard die niet helemaal strookten met die van Walter. Ook deze autobiografie kunt u vinden op de L I site: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art237

Pieper en de politie

Door op 18 juni 2003 om 10:59 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Roel Pieper zag een verdacht iemand op zijn terrein. Hij belt de politie, deelt zelfs de identiteit van de man mee, maar er gebeurt niets of niet veel. Enkele dagen later wordt door deze verdachte persoon mevrouw Pieper levensgevaarlijk neergestoken en Pieper zelf krijgt ook messteken. Hoe het allemaal precies gegaan is, zal wel langzamerhand uit volgende onderzoeken blijken. Waar ik hier echter op wil attenderen is een uitspraak van de politie over dit geval:"Pieper heeft alleen maar GEMELD dat er een indringer op zijn terrein was. Hij heeft GEEN AANKLACHT ingediend."Pieper heeft nu een klacht tegen de politie ingediend. Benieuwd wat daar uitkomt Ik heb nooit geweten dat als iets verdachts meldt, dat je bescherming dan verschillend is, afhankelijk hoe je je uitdrukt. Ik geloof niet dat veel mensen dat weten. Maar misschien is er de onmogelijke dooddoener dat iedereen geacht wordt de wet te kennen! Ik vind het een schandaal als de politie je niet onmiddellijk waarschuwt wat de bedoeling is als je met een dergelijke mededeling komt. Maar u bent nu gewaarschuwd!

President van Europa.

Door op 18 juni 2003 om 03:03 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is typerend voor de politieke gang van zaken hoe de politici de nieuwe grondwet van de EU behandelen. "Nederland" was bij voorbeeld tegen een vaste President voor 5 jaar. Onder aanvoering van "ons" gingen een groot aantal (kleine) landen ten oorlog tegen dit voorstel. Maar al vlug zwakte dat verzet af. Eerst vertelde de regering dat de deur toch op een kier stond. Daarna kwam "dat men er toch mee kon leven." Het verhaal was, dat dat kon omdat die President minder macht kreeg dan eerst gedacht! (En de Commissie en het Parlement kregen méér macht, waardoor de totale balans voor de burgers is: nog minder vrijheid.) Ik heb nergens goed kunnen lezen, hoeveel en op welk punt die macht verminderd is. Het enige dat ik kon vinden, is dat hij in plaats van 5 jaar, nu maar twee keer twee en een half jaar mag aanblijven.(Ik heb nog op school geleerd dat 2 x 2 ½ = 5, maar de kwaliteit van het onderwijs is ook niet meer wat het geweest is.) Maar zelfs al krijgt die President maar heel weinig macht, dan nog zal die macht alleen maar groeien en groeien. Kijk eens naar de situatie van nu. Er is nu een halfjaarlijkse wisseling. Op 1 juli is het de beurt aan de Italiaanse Berlusconi. En je kunt nu al op allerlei plaatsen vernemen dat "EU diplomaten vrezen dat hun inspanningen het komend jaar doorkruist worden door de eigenzinnige Italiaanse premier". (o.a. in de Midden Oosten politiek) Als de huidige voorzitter al zoveel invloed kan uitoefenen dat men er bang voor is, kun je op twee vingers uitrekenen hoe machtig de nieuwe President is, en hoe machtig hij zal worden. Het laatste wat ik van Balkenende hoorde, was dat hij nog steeds tegen die vaste president is. Ik wil graag twee weddenschappen afsluiten:– Ik wed dat die vaste President er wel komt.– Ik wed dat als er in Nederland een raadgevend referendum komt, dat Balkenende het Nederlandse volk niet zal adviseren om NEEN te stemmen

Bodemloze put

Door op 17 juni 2003 om 11:21 | Reacties staat uit voor Bodemloze put |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In een studie van de NRC blijkt dat de "Betuwe lijn" acht (8 x) keer zo duur wordt als oorspronkelijk aan het volk verkocht. Maar niet alleen de aanleg is duurder, ook de exploitatie blijkt niet rendabel te zijn. Men zegt dat er de zeker de eerste 10 tot 20 jaar belastinggeld in deze put gegooid moet worden. Let wel, als de overheid dat nu al erkent, dat het dan mogelijk ook acht keer zo lang wordt. Met andere woorden: de lijn wordt nooit rendabel! Denk eens wat er allemaal voor andere dingen met al die miljarden had kunnen gebeuren, en nog zou kunnen gebeuren. Bij het lezen van dergelijke berichten komt altijd de neiging om van de daken te schreeuwen dat wij daar al jarenlang voor waarschuwen (in de VRIJBRIEF en op www.libertarian.nl). Maar het gaat ons ook vandaag niet om een stukje zelfbevrediging.Waar het om gaat, is dat ook hier weer is aangetoond dat: "Alles wat een overheid doet, heeft onbedoelde (?) consequenties en heeft het tegengestelde resultaat." De oproep die zeven hoogleraren vandaag weer deden om met die verkwisterij te stoppen, verdient dan ook een serieuze behandeling. De groep van zeven bestaat uit: emeritus hoogleraar economie Heertje, hoogleraar ruimtelijke economie Oosterhaven, emeritus hoogleraar vervoerseconomie Polak, hoogleraar vervoerseconomie Rietveld, emeritus hoogleraar bedrijfskunde Tilanus, hoogleraar planning Pols en hoogleraar politieke wetenschappen Tromp. Een aantal van deze hoogleraren stuurt al sinds 1998 aan op heroverweging van de Betuwelijn. Ook toen waarschuwden zij de Kamer dat uitstel van de aanleg van de lijn noodzakelijk was om ‘te voorkomen dat de Betuweroute tot een bestuurs- en planningsramp leidt’ We konden zelfs snel een negatief oordeel van de Rekenkamer opdiepen:"Al eerder, 22 juni 2000, [al drie jaar geleden, maar er zijn nog oudere waarschuwingen] publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Beleidsinformatie Betuweroute’. De hoofdconclusie van dit rapport was: bij de besluitvorming over de Betuweroute was de beschikbare informatie vaak onvolledig of gebrekkig. Onder andere ontbrak een goede kosten-batenanalyse" Mede omdat er sprake is van valse voorlichting, bedrog, moet er een parlementaire enquête komen en moeten de schuldigen gestraft worden.

UITNODIGING: Debat over politiek in België

Door op 17 juni 2003 om 02:28 | Reacties staat uit voor UITNODIGING: Debat over politiek in België |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We weten niet welke gevoelens de verkiezingsuitslag bij U heeft losgeweekt. Bij sommigen overweegt de vreugde voor het verdwijnen van het radicaal-linkse Agalev en de vooruitgang van de VLD. bij anderen primeert de zorg voor de gebundelde kracht van socialisten en spiritisten. Bij nog anderen de treurnis over het bijna-verdwijnen van het democratisch Vlaams-Nationalisme. Als klassiek-liberalen delen we echter allen de zorg voor het komende regeringsbeleid, waarin de VLD zijn premierschap wel eens zou kunnen betalen met zware toegevingen aan de (Waalse) socialisten. Dat zou de electorale opgang van de VLD in Vlaanderen behoorlijk parten kunnen spelen. Een forum om daarover van gedachten te wisselen bieden we met ons volgend debat : “KUNNEN ROOD EN BLAUW OOK DE SCHAARSTE BEHEREN ?” Deelnemers :Paul Beliën, hoofdredacteur Secessie, PublicistProf. Carl Devos, politieke wetenschappen, U. GentLuc Vanderkelen, hoofdredacteur Het Laatste Nieuws Plaats : “Het Kapittelhuis”, Lange Kruisstraat 4 te GentDatum : 17 juni 2003, 20.30 u.Inkom : Nova Civitas-leden gratis, anderen 2 € We hopen U daar talrijk te mogen ontmoeten.B. BOUCKAERT, VoorzitterE-mail : postmaster@novacivitas.orgURL : www.novacivitas.org

Verboden speelgoed.

Door op 16 juni 2003 om 10:48 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Alleen al het in bezit hebben van een speelgoedpistooltje waaruit je erwtjes kunt schieten, kan je een boete opleveren van 250 tot 450 euro. Niet bij voorbeeld in Frankrijk, Spanje en Portugal. Maar wel in Nederland. De reden van dit strenge NL verbod is dat dit speelgoed op het gezicht bijna niet van echt is te onderscheiden en daarom gebruikt kan worden om iemand te bedreigen. Los van het feit dat het, hoewel onverstandig, dus ook gebruikt zou kunnen worden voor zelfverdediging, is deze verklaring nog lang geen reden om iemand domweg voor het "bezit" ervan te beboeten. Dan moeten we ook mensen gaan beboeten voor het bezit van een aardappelschilmesje, een keukenmes, een zakmes, een hockey stick en noem maar op. Je kunt met alles iemand bedreigen. Noem nog even de "auto". Ik kan me geen dreigender wapen voorstellen dan de auto. Elke dag vallen er in Nederland enkele doden door. Tien doden op een weekend is geen uitzondering. Wanneer zou het eenvoudige bezit van een auto strafbaar worden ? Het treurige van deze hype tegen wapenbezit is dat het de misdadigers in de kaart speelt en plegen van misdaden voor hen minder gevaarlijk, dus aantrekkelijker, maakt. Daardoor neemt de misdaad toe.

Libertarische Wereldconventie

Door op 16 juni 2003 om 10:30 | Reacties staat uit voor Libertarische Wereldconventie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze is al over drie weken in Litouwen. In de hoofdstad Vilnius en wel van 6 – 11 juli, gevolgd door een "tour" waaraan je wel of niet kunt deelnemen. De organisatoren hebben een briljant programma samengesteld, waarin (detail) ook de discussie over Europa niet ontbreekt! Voor Europeanen is dit een unieke kans want het zal wel minstens twee jaar duren eer de volgende ISIL Wereld Conventie in Europa zal plaats vinden. Op zijn vroegst in 2005. Grijp dus nu je kans om met relatief lage reiskosten aan een dergelijke gebeurtenis mee te doen. Ontmoet een keur aan deelnemers en sprekers afkomstig uit allerlei delen van de wereld. Uitgebreide gegevens zijn te vinden op www.isil.org en een opsomming van de goedkoopste mogelijkheden voor deelname werden net gepubliceerd in de mei-juni uitgave van de EUROLETTER, hoofdstuk 1. Zie: www.libertarian.to/NewsDta/templates/e-letter.php?art=art7 Contact ons als je vragen en/of hulp nodig hebt.

Nieuwe Stichting Frederic Bastiat

Door op 16 juni 2003 om 03:18 | Reacties staat uit voor Nieuwe Stichting Frederic Bastiat |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op de geslaagde MeerVrijheid bijeenkomst van afgelopen zaterdag in Amsterdam maakte René van Wissen bekend dat er plannen bestaan voor het oprichten van een nieuwe stichting Frederic Bastiat. Frederic Bastiat was een Fransman die 200 jaar geleden leefde en al een echte "libertariër" was. Ook al was dat woord toen nog niet uitgevonden.. In 2001 was het "JAAR VAN BASTIAT" mede om de 200ste verjaardag van Bastiat te vieren. Er was toen ook de Libertarische ISIL Wereldconventie in Dax, Frankrijk, in de streek waar Bastiat heeft geleefd. Eén van zijn bekendste (kleine) boeken heet "La Loi" en dit is in veel talen vertaald. Van de Engelse vertaling, "The Law", zijn op ons kantoor nog een paar exemplaren beschikbaar. (6 euro plus verzendkosten). Als ze op zijn, overwegen we nieuwe te bestellen. Het is één van de boeken die we iedereen kunnen aanraden om te lezen. De oudere, uitverkochte, Nederlandse vertaling hopen we binnenkort weer beschikbaar te krijgen. Het doel van de Stichting Frederic Bastiat is het meer bekend maken van de werken van Bastiat en zijn betekenis voor de ontwikkeling van de vrijheid.. Ook andere, gelijksoortige publicaties zullen meer bekend gemaakt worden en mede door het organiseren van bijeenkomsten zal de vrijheidsfilosofie meer verbreid worden. Mogelijk zal één van de eerste bijeenkomsten worden georganiseerd samen met het LIBERTARISCH CENTRUM en LIBERTARIAN INTERNATIONAL die overwegen de SPRING Convention in 2004(weekend 3 – 4 april) in Nederland te houden. We zullen u op de hoogte houden.Als u ideeën of suggesties hebt, stellen we die zeer op prijs.

Nog steeds vóór het NL referendum?

Door op 15 juni 2003 om 12:28 | Reacties staat uit voor Nog steeds vóór het NL referendum? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We kregen nog een paar reacties op onze aanbeveling voor het hebben van een referendum in Nederland over de nieuwe Europese Grondwet. Die Grondwet leidt tot nog meer macht naar de EU, dus minder vrijheid voor de burgers. Er komt een president, waar, zoals wij voorspelden, ook de NL-regering nu vóór is, en het EU Parlement krijgt meer macht. We hebben net kunnen zien aan de hand van het referendum in Polen, dat een overheid ontzettend machtig is om het volk te manipuleren. Allerlei voordelen worden eenzijdig gepropageerd, de nadelen worden verzwegen. En om dat te doen hebben ze miljoenen euro’s ter beschikking. Daarom wordt ook de uitslag van een referendum hoogstwaarschijnlijk positief voor de politici. Maar daar staan twee puntjes tegenover:Ten eerste zou het duidelijk maken dat de politici niet zo maar alles "zonder ons over ons" zouden moeten mogen beslissen.. Al wordt ook dat weer afgezwakt omdat het referendum alleen maar "raadgevend" is. Dat wil zeggen, je kunt vertellen wat je wil, maar we doen toch wat we zelf willen.Ten tweede is er natuurlijk een kleine kans dat het referendum een afwijzende uitkomst zou opleveren. Niet zo maar accepteren dat er meer macht naar Brussel gaat en minder vrijheid voor de burger komt. En stel eens dat er vroegtijdig wordt beslist dat dit raadgevend referendum er komt, zou er dan nog de mogelijkheid zijn om het ook tot een "beslissend" referendum te krijgen? De collectivistische politici hopen natuurlijk op een goedkeuring van hun wensen waardoor ze dan later kunnen zeggen: "Je (het volk) hebt het toch zelf gewild!" Voor mij slaat de balans nog door in de richting van wel een referendum. Als je het daarmee eens bent, probeer dan zoveel mogelijk dit idee te verspreiden. Het geeft je ook een kans om te laten weten dat je tegen de betutteling van Brussel bent. Mee eens?

Tendentieuze Krantenkop:

Door op 15 juni 2003 om 12:15 | Reacties staat uit voor Tendentieuze Krantenkop: |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"Medewerkers AH opnieuw in de fout" En dan volgt het verhaal dat de twee medewerkers die het vorig jaar een winkeldief overmeesterden, er nu weer een hebben gevangen. Maar ook deze keer hebben ze hem pijn gedaan en de boef deed aangifte. De boevenvangers werden ingerekend en vastgezet. Nu hadden deze medewerkers de vorige keer "excessief geweld"gebruikt. Ze hebben toen de man nog geslagen toen hij al door de politie was ingerekend. (Keek de politie even de andere kant op?). Dat is natuurlijk niet goed te praten. Of dit nu ook is gebeurd, staat niet in het persbericht. Misschien wel, misschien niet. Maar wat weer opvallend is, is dat ook deze krantenkop weer suggereert dat de arme boef heeft moeten lijden door geweld van personen die hun eigendom trachtten te verdedigen. Het lijkt wel of het onfatsoenlijk is om je eigendom te verdedigen. Misdadigers maken daar gretig gebruik van. De libertarische filosofie zegt dat ieder zijn eigen lijf en goed mag verdedigen. Daarbij mag je, moet je meestal, geweld gebruiken. De stelling is dat dat niet meer geweld mag zijn dan noodzakelijk om jezelf en je goed veilig te stellen. Dat klinkt redelijk. Edoch, wie bepaalt dat in de hitte van de strijd? Als de adrenaline en de angst door je bloed kruipen, dan sla je gewoon zo hard je kunt, en met het eerste het beste wapen dat je ziet. En terecht mijns inziens. Het wordt tijd dat we, en vooral de overheid speelt hier een rol, de boeven duidelijk maken dat ze groot gevaar lopen als ze trachten aan het eigendom van een ander te komen. ** * * * * * * * * * *Over het Recht op zelfverdediging vindt u op www.libertarian.nl een keur van artikelen. Zie o.a.www.libertarian.nl