"Health Fascism"

Door op 21 september 2003 om 01:36 | Reacties uitgeschakeld voor "Health Fascism" |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Is daar een Nederlands woord voor? Henry Sturman is bezig met een onderzoek (voor een publicatie)naar "health fascism". Over hoe de overheid ons onderdrukt onder het mom van bescherming van onze gezondheid. Dat kan bij voorbeeld over de anti-rookterreur gaan (recht op werkvrije werkplek, accijnzen, etc.), dat is actueel. Maar ook over verbod op drugs, verplicht veiligheidsgordels in auto, verplicht in ziekenfonds, alcoholaccijnzen, medicijnen alleen op recept, door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen voor voeding en andere producten, verplichte inentingen (of is dat niet zo?). Nu is de vraag van Henry: wie heeft alvast meer voorbeelden van health fascism die ik kan verwerken? Of eventuele andere suggesties.

Demonstreren in Amsterdam!

Door op 20 september 2003 om 02:57 | Reacties uitgeschakeld voor Demonstreren in Amsterdam! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Doordat we onderweg waren, in Leiden bezig met het organiseren van de libertarische conventie in april, konden we onderstaand, voorgaand, bericht pas nu verwerken. Vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen de plannen van de regering, die overigens wel al door het parlement zijn goedgekeurd. Uit de eerste berichten die ons bereikten lijkt het of deze demonstratie geen groot succes zal worden. Terwijl er toch enorm veel bezwaren tegen de regeringsplannen zijn.Veel bezwaren komen uiteraard voort uit het niet meer krijgen van allerlei door belastinggeld gefinancierde faciliteiten. Dit is op zich geen "libertarisch bezwaar". Het terugdringen van de verzorgingsstaat, zou zelfs positief beoordeeld kunnen worden. De libertarische bezwaren liggen meer op het gebied van de manier waarop dit alles gebeurt. Er zijn allerlei spelregels gemaakt, beloftes gedaan, contracten gesloten, en die worden nu zo maar van de baan geveegd. En er wordt geen alternatief geboden. Het is alsof je in een vacuüm valt. Je krijgt iets gewoon niet meer. Daar komt dan nog bij dat er op allerlei zaken helemaal niet wordt bezuinigd, die voor libertariërs eerder daarvoor in aanmerking komen. Neem ontwikkelingshulp, milieuactiviteiten, vredesoperaties. Ook zou al het geld aan "Cultuur" zwaar verminderd kunnen worden. Iedereen kan zelf wel bepalen voor welk schilderij of toneelstuk hij wil betalen. Wij vrezen echter dat de demonstratie inderdaad alleen maar een eenzijdig beeld zal laten zien. Ook een opmerking van Mira slaat de spijker op zijn kop: "”Meer eigen verantwoordelijkheid” is een loze kreet omdat het niet gepaard gaat met meer eigen vrijheid."

Lastenverzwaring? Sodemieter op!

Door op 20 september 2003 om 02:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wederom staat de miljoenennota vol met kreten uit de Linkse Kerk. Wederomblijven budgetten voor ontwikkelings- en milieuactiviteiten – in verhouding tot de lastenverzwaring voor de Nederlandse burger (1,9 miljard) – buiten schot.Internationaal blijft Nederland aan de leiband lopen van de linkse netwerken. Via hun mislukte beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie wil men de armoede in de wereld blijven bestrijden. Ook de komende jaren weer voor een aardig bedrag. (x ? miljard)Ontwikkelingssamenwerking 2003 2004 2005 2006 2007Netto-uitgaven (ODA) 4,3 4,3 4,5 4,7 4,9 Ook de vredesoperaties in samenwerking met de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Europese Unie (EU), en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) mogen een centje kosten. (x ? miljard)*Vrede en veiligheid 2003 2004 2005 2006 2007Netto-uitgaven 6,7 6,8 6,8 6,5 6,5 Het jaarlijkse budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt op 0,8% van het Bruto Nationaal Product (BNP) gehandhaafd. Tot deze 0,8% BNP behoren ook de middelen voor het internationaal milieubeleid.Ondanks de vele miljarden hulp die ieder jaar vanuit ons land in de bodemloze put van ontwikkelingslanden vloeit, groeien hun buitenlandse schulden.Veelal worden deze landen geregeerd door corrupte politici en ambtenaren die niet alleen de mensenrechten schenden, maar zich ook immens verrijken over de ruggen van hun burgers. Ons geld is er goed voor.Al jarenlang hanteert Nederland voor dit soort landen een schuldkwijtschelding. Miljarden schulden worden weggestreept. Er verandert niets; hun schulden blijven oplopen. Ondanks de slechte economische situatie in ons land heeft de regering Balkenende besloten de reeds bestaande schuldkwijtschelding met ingang van 2003 nog eens met 300 miljoen euro extra te verhogen. Ook hier is Nederland weer haantje de voorste.Volgens de miljoenennota houdt Nederland zich hiermee aan de internationale afspraken. Geklets. In deze moeilijke periode kan het op zijn minst 1,9 miljard minder. Trouwens, in verhouding tot andere landen is Nederland al jarenlang haantje de voorste en voldoet meer dan ruimschoots aan haar afspraken.Nu is het tijd om te stoppen. Eerst de zaken op orde in eigen land. En zeker niet met een lastenverzwaring van 1,9 miljard, ten koste van de Nederlandse burger.Op 20 september organiseert de Linkse Kerk onder de noemer ‘Keer het tij’ een landelijke demonstratie tegen het Kabinet Balkenende. Vakbeweging, kerken, PvdA, GroenLinks, SP en meer dan tweehonderd gesubsidieerde organisaties doen er aan mee. Een toonbeeld van volksverlakkerij. Ze zijn vergeten waarom ze de verkiezingen verloren hebben en dat zij nota bene degene zijn die met hun waanideeën ons land in de huidige toestand hebben gebracht.Het wordt tijd dat anderen hun stem laten horen en meelopen in de demonstratie van ‘Keer het tij’. Zij het met andere eisen dan zij die het probleem gecreëerd hebben. Peter Siebelt

“Woorden zijn Wapens”

Door op 19 september 2003 om 09:23 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze uitdrukking gebruikte Michael Cloud in een cursus communicatie voor libertariërs. Hij wil daarmee zeggen dat het zeer belangrijk is welke woorden je in een discussie gebruikt. Elk woord heeft niet alleen zijn eigen betekenis, maar ook zijn eigen gevoelswaarde. Politici weten dit zeer goed en maken er ruim gebruik van. Een bekend voorbeeld is dat politici het vaak hebben over het “Algemeen Belang”. Het “algemeen” belang is letterlijk het belang van iedereen.Niemand uitgezonderd. Maar steeds als zij deze term gebruiken, bedoelen ze het belang van een bepaalde groep ten koste van een aantal anderen.Bovendien, als iets in het algemeen (voor iedereen) belang is, hoef je echt geen wet te maken. Deze week was er een voorbeeld van Frits Bolkestein. Bij het harmoniseren van de belastingen in de EU, (bedoeld is in elk land elke belasting optrekken naar het hoogste tarief) stelde hij dat “iedere belastingbetaler moet betalen wat hij of zij “schuldig” is”.Wel, de mensen hebben geen belasting SCHULD gemaakt. Het te betalen bedrag is door de overheid gewoon “opgelegd”. Maar door het woord schuld er in te lassen, wordt wel een “schuldgevoel” gekweekt. Dit ging gepaard met “Om een eenduidig beleid in Europa te krijgen moeten we wel het BTW tarief van de kappers en dergelijken optrekken van 6 naar 19 %.Dit om concurrentie vervalsingen tegen te gaan.Hierin zitten minstens twee trucs. Op de eerste plaats is het nergens voor nodig om deze tarieven gelijk te trekken. De kapper in Emmen is echt geen concurrent van de kapper in Barcelona.Ten tweede, ALS je al gelijk wilt trekken, kun je ook alles naar 6 %brengen. De Zweedse premier leverde een mooi voorbeeld door te zeggen dat “Het referendum is mislukt”, terwijl het net zo goed geslaagd was. Een heel grote opkomst!! De NRC tot slot verklaarde dat, bij het praten van de politici over hetStabiliteitsplan voor de euro, “flexibiliteit” een politiek eufemisme isvoor lamlendigheid en onmacht om de echte oplossingen aan te dragen.

Bezuinigen nodig? Ontwikkelingshulp?

Door op 17 september 2003 om 12:07 | Reacties uitgeschakeld voor Bezuinigen nodig? Ontwikkelingshulp? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De laatste weken, culminerend in de troonrede, horen we om de haverklap van de regering dat er bezuinigd moet worden. Het gekke is, dat je ze niet hoort over het bezuinigen op ontwikkelingshulp. Daaraan worden het volgend jaar 3,8 Miljard euro betaald. (237 euro per inwoner, van baby tot alleroudste; "iedereen" moet in zijn leven daarvoor alleen al minimaal 20.000 euro produceren) Die 3,8 miljard moeten de image opbouwen dat "wij" zo goed zijn voor de achtergebleven medemensen, of dat "wij" schuldig zijn voor onze welvaart en daarvan een deel moeten afgeven. Want "wij" zijn schuldig! Bedenk maar eens dat alleen al door subsidies aan de landbouw en aanverwante zaken, en daar bovenop door invoerrechten op de producten van de arme ontwikkelingslanden te heffen, deze mensen helemaal niet kunnen concurreren, en dus maar moeten honger lijden.Die ontwikkelingshulp zou afgeschaft kunnen worden op het moment dat die interne subsidies worden afgeschaft. Resultaat minder belasting (bezuiniging) en ook nog goedkopere producten voor alle consumenten! Zie hierover het uitstekend rapport van CNE (Centre for the New Europe):Je kunt het vinden op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site 5 september:EU Trade Barriers Kill One Person every 13 seconds www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art369 Maar daar komt nog bij dat, zoals Peter Siebelt publiceert, Door het departement ontwikkelingshulp van Buitenlandse Zaken wordt de Nederlandse burger al jarenlang, via zijn belastinggeld, onwetend medeplichtig gemaakt aan het martelen en vermoorden van onschuldige burgers in de Derde Wereld.Als voorbeeld noemt hij het martelen en doden van onschuldige burgers door de Filippijnse National Peoples Army,(NPA) waarvoor de al jarenlang in Utrecht wonende Jose Maria Sison als belangrijke NPA leider verantwoordelijk is.Volledig bericht met "schokkende" foto vind je op: www.pim-fortuyn.nl

De "groene baret"

Door op 17 september 2003 om 11:10 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 8 augustus stelden we vast dat het invoeren van een groene baret in het hele leger een stap is naar verdere nivellering. Ondertussen hebben de commando’s geprobeerd via de rechter dit te voorkomen. Hun eerste poging mislukte, maar ze gaan nog door. Nu is de vraag of je iemand, wie dan ook, kunt verbieden om een groene baret te dragen. Wij vinden van niet. Echter in een organisatie van de overheid, van het leger, is het wel een kwestie van fatsoen! Als je a; 48 jaar lang de geslaagde commando’s een certificaat geeft waarop het "recht" tot het dragen van een groene baret als een eerbewijs wordt vastgelegd, dan is het onfatsoenlijk, als je dan dat zelfde recht aan iedereen gaat geven.

Frans-Duitse macht in de EU

Door op 17 september 2003 om 11:07 | Reacties uitgeschakeld voor Frans-Duitse macht in de EU |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Nederlandse Minister van Financiën, Gerrit Zalm, deed lekker stoer toen bleek dat Frankrijk zich niet aan het Stabiliteitspact hield. Hij zou ze voor het Europese Hof slepen! Maar toen hij met zijn buitenlandse collega’s zich "koesterde in de aangename zon aan de oevers van het Lago Maggiore, en zijn Franse collega "beloofde" om in 2005 weer braaf te zijn, trok hij die dreiging in. Dit zal ook wel beïnvloed zijn doordat hij zich realiseerde dat zo’n voorstel helemaal niet uitvoerbaar is als Duitsland, dat ook fout zit, en Italië, dat erg zwak zit, Frankrijk steunen. Kleine landen, zoals Nederland en andere "dwergen" hebben gewoon niets in te brengen. Als straks de Eurpese Grondwet wordt aangenomen, blijft er van de Nederlandse soevereiniteit bijna niets meer over. (en ook niet van Belgische en vele andere)

Is de TROONREDE “LIBERTARISCH"?

Door op 16 september 2003 om 05:39 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Koningin zei dat de verzorging door de staat verminderd moet worden en dat er meer gerekend moet worden op de persoonlijke verantwoordelijkheid. Ook zei ze dat allerlei subsidies moesten worden afgeschaft of verminderd.In het ochtendblad stond al de vrije beurzen voor studenten zouden worden afgeschaft en worden omgezet in leningen. De salarissen van ambtenaren worden beperkt, en het "niet-werken" zal niet meer extra gestimuleerd worden. De administratieve lasten zullen beperkt worden, de bureaucratie verminderd, en allerlei regels zullen worden afgeschaft. Is dit libertarisch of niet?

Nieuwe kans voor Nederland!

Door op 15 september 2003 om 11:52 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe kans voor Nederland! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Liberia hebben ze ook nog soldaten nodig!. De regering in Nederland is al druk bezig met solliciteren. Ik bedoel niet om er zelf heen te gaan, maar om soldaten te sturen. VVD, CDA en PvdA zijn er druk mee bezig. Ze hebben niet genoeg aan de problemen in eigen land!