De overheid discrimineert op alle fronten.

Door op 14 september 2003 om 12:52 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het gaat niet alleen over het voorrang geven bij bepaalde posities aan vrouwen zoals onder andere bij het verdelen van zetels in het Parlement of bij het niet ontslaan uit het leger. De laatste tijd staat er in elke krant wel een geval van discriminatie omdat iemand van een ander ras of huidskleur is. Zandvoort gaat "Marokkaanse" relschoppers weren en Rotterdam wil de grenzen sluiten voor "Antilliaanse" criminelen. Het is mij compleet een raadsel waarom bijv. Turkse, of Groningse, relschoppers wel in Zandvoort mogen optreden en waarom bijv. Belgische, of Limburgse, criminelen in Rotterdam wel getolereerd worden. De overheid mag niet discrimineren. Nog idioter is dat diezelfde overheid privé personen straft als die hetzelfde doen!

De Zweden mogen vandaag JA of NEE zeggen!

Door op 14 september 2003 om 01:25 | Reacties uitgeschakeld voor De Zweden mogen vandaag JA of NEE zeggen! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Of ze de Kroon door de Euro zouden willen vervangen. Het antwoord hoeven de politici echter ook daar niet uit te voeren. Al heeft het wel invloed op de politiek. Door de moord op Anna Lindh krijgt dit referendum en typisch tintje waaruit weer eens duidelijk blijkt op welke vreemde gronden veel mensen stemmen. Voor de moord gaf een peiling aan: 50 % NEE en 35 % JA. (59/41),Zaterdagavond NA de moord was dat 42 % NEE en 43 % JA. (49,4/50,6) Dit moet een gevolg zijn van het "moord-effect". Daarbij spelen gevoelens een rol die met een "monetair beleid" helemaal niets te maken hebben. Maar toch hebben deze irrationele gevoelens straks invloed op de toekomst van alle Zweden. Heeft een dergelijk iets ook plaats gevonden bij de moord op Pim Fortuyn? Wordt moord een bewust nieuw wapen in de strijd om de politieke macht? Zie ook Report from Sweden door Henrik Bejke van 13 Sept. op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site:

Spannend EU weekend.

Door op 13 september 2003 om 02:58 | Reacties uitgeschakeld voor Spannend EU weekend. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op zondag 14 september wordt er in Zweden gestemd over het wel of niet overgaan op de euro. Voor de moord op Minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, was de verwachting dat een ruime meerderheid gehaald zou worden door de NEEN stemmers. Anna Lindh was de grote voorvechtster voor de JA stem. De vraag is nu hoeveel mensen om irrationele reden hun stem van een nee in een ja zullen veranderen. Ook op 14 september wordt in Estland een referendum gehouden over de toetreding tot de EU. Er is ook daar weer zoveel propaganda gemaakt voor de vóór-stem, dat het verwonderlijk zou zijn als er een "nee" uit zou komen. Propaganda niet alleen van de Estlandse politici, maar ook door andere EU landen, zoals Letland en Polen, en vanuit Brussel.

Het referendum in Nederland gaat door! Wat nu?

Door op 13 september 2003 om 01:29 | Reacties uitgeschakeld voor Het referendum in Nederland gaat door! Wat nu? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het ziet er naar uit dat op 10 juni, tegelijk met de verkiezingen voor het Euro Parlement, de Nederlandse kiezer zijn JA of NEE "mening" mag zeggen over de nieuwe Europese Grondwet.We schreven de laatste week een paar keer over dit proces, de waarde en de moraliteit ervan. Vandaag bezien we echter alleen het feit DAT het referendum er komt, en wat is dan je houding ten opzichte daarvan. Enkele personen hebben al besloten dat er een campagne moet komen om NEEN te stemmen. Dit omdat de volgende voordelen daarmee behaald kunnen worden: 1. Een NEE teken kan aan de politici een duidelijk “teken" geven, en de verdere betutteling vanuit Brussel afremmen. En mogelijk mensen wakker maken.2. Het kan een methode zijn om aandacht op het libertarisch alternatief te vestigen3. Na het afgewezen worden van de NEE-stemmers, is er een markt voor een eventueel serieus “Secessie-Project”. Wie wil aan deze campagne meewerken en wie heeft er ideeën voor?Stuur bericht aan info@libertarian.nl

Libertarische Bijeenkomst in AMSTERDAM

Door op 12 september 2003 om 12:38 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische Bijeenkomst in AMSTERDAM |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op Donderdag 18 september is weer de maandelijkse bijeenkomst inPolitiek Caf é Meervrijheid , Roelof Hartplein (ingang naast de bibliotheek), Amsterdam Deze maand zal de bijeenkomst een revolutionair karakter hebben. Onze spreker neemt een stap terug in de tijd en neemt de aanwezigen mee naar de Amerikaanse Revolutie. Door een tijdmachine is onze rebel, genaamd Richard Henry Lee, naar het heden geteleporteerd en van de V.S. naar Europa gereisd. Mr. Lee zal zijn lezing (in het Engels) houden over: Anti-Federalism: An Idea Whose Time Has Come Aanmelden:Het wordt geïnteresseerden aangeraden zich van te voren aan te melden. Stuur een mailtje naar politiekcafe@meervrijheid.nl Aanvang 20.00 uur Voor meer gegevens zie:www.meervrijheid.nl

Salaris 10 miljoen? Ja graag!

Door op 12 september 2003 om 11:21 | Reacties uitgeschakeld voor Salaris 10 miljoen? Ja graag! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door het hoge salaris en afvloeiingsregeling van Anders Moberg bij Albert Heyn zijn de topsalarissen weer eens op de hitparade gekomen. Uit de meeste kritische opmerkingen blijkt gewoon jaloezie of afgunst. Nog aangewakkerd doordat de commissie Tabaksblat allerlei regels voor commissarissen voorgesteld heeft. Zolang deze regels gebruikt worden door het bedrijfsleven en/of de bedrijfs-eigenaren, ook wel aandeelhouders genoemd, is er niets aan de hand. Ieder bedrijf en iedere aandeelhouder kan dan zelf bepalen wat hij er mee doet.Maar we zien nu al dat de politici op de loer liggen, en die regels zo snel mogelijk tot wet willen verheffen. Weer een stap in de richting van het uithollen van het eigendomsrecht en machtsvergroting van de politici. Het is duidelijk dat er in een vrije (libertarische) maatschappij van een dergelijke wetgeving geen sprake zal zijn. Veel aandeelhouders hebben tegen de regeling met Moberg geprotesteerd. Maar toen het op stemmen aankwam, de door iedereen vrijwillig afgesproken manier om besluiten te nemen, stemde 97 % vóór aanname van die regeling. Als aandeelhouder die tegen is, kun je dan twee dingen doen. Je kunt je er bij neerleggen, of je zegt dat je niet meer meespeelt en je verkoopt je aandeel. Domweg slap is het als nu twee grootaandeelhouders, de Pensioenfondsen ABP en PGGM, een zielige brief schrijven dat ze het er niet mee eens waren, maar wel vóór gestemd hebben, maar met het mes op de keel.Dit is gelogen. Er was geen mes! Ze durfden op de vergadering niet flink te zijn en tegen te stemmen. Als zij het voorbeeld hadden gegeven, hadden mogelijk meerderen dat gevolgd.

FREDERIC BASTIAT STICHTING, site en opening.

Door op 11 september 2003 om 12:34 | Reacties uitgeschakeld voor FREDERIC BASTIAT STICHTING, site en opening. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De website van de Frederic Bastiat Stichting is nu praktisch volledig operatief. Het is een prachtige site die uw bezoek ten volle verdient. Bezoek: www.bastiatstichting.nl De OPENINGSBIJEENKOMST FRÉDÉRIC BASTIAT STICHTINGDe datum voor onze openingsbijeenkomst is bekend: deze zal plaatsvinden op woensdag 19 november aanstaande. Er zal een lezing worden gegeven door Paul Cliteur. Hij zal spreken over de proliferatie van grondrechten. Er bestaat tegenwoordig een neiging bij mensen om alles wat ze willen of nodig hebben te vertalen in termen van een recht. Waar constituties van oudsher alleen negatieve rechten betroffen (een recht op een privé-sfeer, waar overheidsingrijpen niet is toegestaan) staan er nu steeds vaker positieve rechten in (rechten die een actief ingrijpen van de overheid vereisen). Cliteur legt uit waarom dit een probleem is. De locatie en het tijdstip van de bijeenkomst zijn nog niet bekend, maar hierover volgt snel meer informatie. De toegang tot de lezing is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden via info@bastiatstichting.nl.

AYN RAND in Rusland

Door op 11 september 2003 om 11:42 | Reacties uitgeschakeld voor AYN RAND in Rusland |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ayn Rand is geboren in Rusland in 1905 en dat is in 2005 precies 100 jaar geleden. Libertarian International heeft daarom het jaar 2005 benoemd tot HET JAAR VAN AYN RAND. Verschillende organisaties hebben zich al bij deze benoeming aangesloten. Als u, of uw organisatie, ook tot de promotors wilt horen, geef dat dan op aan info@libertarian.nl Er wordt nu al begonnen met het organiseren van bijeenkomsten en andere zaken in dit verband. Zo wordt er gedacht om de Libertarische ISIL Conventie in dat jaar in St. Petersburg te houden. Heel interessant is een project voor het vertalen en uitgeven van de boeken van Ayn Rand in het Russisch en die op grote schaal in Rusland te verspreiden. De tijd is er rijp voor. De belangrijkste organisatoren voor dit project zijn Jaroslav Romantchuk uit Belarus, en Glenn Cripe uit de USA.De situatie is nu zover dat er voldoende geld ingezameld is om een kleine serie boeken te laten drukken. Daarbij zullen eerst "Atlas Shrugged" en de "Fountainhead" aan de beurt komen. Met deze kleine serie zal dan gewerkt worden om voldoende geld te verzamelen om een grote hoeveelheid te kunnen drukken. Als u ideeën hebt voor het nog beter slagen van dit project, of een donatie ervoor beschikbaar wilt stellen, laat het ons dat weten. Mail naar info@libertarian.nl

11 SEPTEMBER 2001

Door op 11 september 2003 om 09:53 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ook ik voel de emoties van de herinnering van de gebeurtenissen van twee jaar geleden in New York.Hoe stom is de mensheid om geweld te accepteren als middel tot oplossing van hun problemen. Waarom is het zo moeilijk om het geweldloze libertarisme te accepteren? Op De LI site staat een overpeinzing van Terry Brock.Zie www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art377 En hieronder een ontboezeming van Peter Siebelt:(We maken een yuitzondering voor een langer stuk op deze blog) "Geachte lezers,Ik kan er niet omheen. Vandaag, 11 september 2003, doet pijn. Net alsdodenherdenking op 4 mei.Oorlog, terrorisme, fundamentalisme, rood of bruim fascisme, het raakt me.Stop met het doden van onschuldige burgers. Stop met het vernielen van onzedemocratische samenleving. Stop met het verminken van de waarheid ofvermoorden van het vrije woord.Politici, we hebben genoeg van jullie slappe beleid. Kom op, pak ze aan.Laat je niet kisten door gevaarlijke figuren zoals Volkert van der Graaf.Zeg wat je denkt en doe wat je zegt.Mijn steun heb je. Waarom? Een korte terugblik naar september vorig jaar. American Cemetery and Memorial, Margraten, Netherlands. September 14, 2002 Speech by Peter Siebelt I AM A WARCHILD Today is special for me. More than 44 years ago I visited this cemetery onmany weekends with my mother. We came to search for the name of my father inthis white field of thousands of crosses. We believed that my father, whowas an American soldier, was killed in action. Fortunately, our search endedwhen I received a letter one day before Christmas in 1960 from my father. Hewas still alive and living in Brooklyn, New York. It took four more years, when I was eighteen years old, before I saw myfather for the first time. In the meantime the Cuba-crisis in 1962 and themurder of Kennedy in 1963 had strengthened my interest in American affairs.When I visited my father for the first time we spoke of many things: family,the world, politics, and dangers. Two items stand out in my mind about ourfirst discussion: the coming US involvement in Vietnam and the constructionof a world trade facility on the west side of lower Manhattan, New York. VIETNAM AND LOWER MANHATTAN At that time, the end of 1964, I had no indication that my American heritagewould shape my life until today.In 1965 the American forces started to be directly involved in the fightagainst the Communist Viet Cong and North Vietnamese in Vietnam. As aveteran, my father followed the developments very closely. The firstEuropean demonstrations against the American involvement in Vietnam tookplace in Holland: I saw the demonstrations on television and in the streetsof Amsterdam. The American flag was burned by radical demonstrators whocarried the Communist flag on their shoulders while passing the AmericanEmbassy. Windows where smashed and anti-American slogans painted on thewall. These kind of demonstrations were repeated in the early 1980s againstUS cruise missiles. Deployments that European Governments had asked for. I could not understand these actions. Why did they do this? My father,America, had fought to liberate this country. A small fire of disgustagainst the Left started to grow inside me. But I did not know then how theLeft-wing was organized and what was their ultimate goal. My father tried toexplain to me that most of the actions against the US had some connectionwith the Cold War. A fight between two big powers in which the demonstratorsplayed a role in influencing the public opinion against the United States. Due to this heritage my interest in the left-wing networks grew over theyears until it has become my profession: an investigative reporter,publisher and international expert on the relationship betweennon-governmental organizations, politics and terrorist networks. For manytimes I exposed their intrigues in the papers and I will continue to do so. Three days ago, 9-11, I attended a meeting organized by the Dutch SocialistParty (SP). The SP invited a prominent speaker, a suspected member of theMarxist ETA, the Basque terrorist group. The speaker, Juan RodriguezFernandez, was on the run for the Spanish police. The room was filled withthe hardcore of radical left-wing activists. Rodriguez was released on bailfrom a Dutch jail until the court will decide about his extradition toSpain. The item of the program was that persons like him were victims ofPresident George W. Bush’s war on terror. When asked of his thoughts aboutthe victims of 9-11 he responded “I don’t care about the three thousanddeaths under the WTC-rubble. I care about the Taliban being killed incontainers, and the death of the Kurdish PKK, or the Palestinians.” Loudapplause erupted in the room. America was the monster. I kept my emotions inside and prepared myself to bring the fine details ofthis evening to the general public.Its published today, in a daily paper. To end this brief perspective about why I am here, I simply want to say:thanks dad, thanks, to your colleague-soldiers who rest here in peace.Thanks for the liberty you gave us. I will try to do my best and keep ondefending this valuable possession. Peter Siebelt"

Atlas Shrugged

Door op 10 september 2003 om 13:08 | 53 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ayn Rand’s epochal novel, first published in 1957, has been a bestseller for more than four decades as well as an intellectual landmark. It is the story of a man who said that he would stop the motor of the world–and did. Was he a destroyer or the greatest of liberators? Why did he have to fight his battle, not against his enemies but against those who needed him most–and his hardest battle against the woman he loved? What is the world’s motor–and the motive power of every man? Tremendous in its scope, this novel presents an astounding panorama of human life–from the productive genius who becomes a worthless playboy…to the great steel industrialist who does not know that he is working for his own destruction…to the philosopher who becomes a pirate…to the woman who runs a transcontinental railroad…to the lowest track worker in her Terminal tunnels. Peopled by larger-than-life heroes and villains, charged with towering questions of good and evil, Atlas Shrugged is Ayn Rand’s masterpiece. It is a philosophical revolution told in the form of an action thriller. Lees verder »