Atlas Shrugged

Door op 10 september 2003 om 13:08 | 53 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ayn Rand’s epochal novel, first published in 1957, has been a bestseller for more than four decades as well as an intellectual landmark. It is the story of a man who said that he would stop the motor of the world–and did. Was he a destroyer or the greatest of liberators? Why did he have to fight his battle, not against his enemies but against those who needed him most–and his hardest battle against the woman he loved? What is the world’s motor–and the motive power of every man? Tremendous in its scope, this novel presents an astounding panorama of human life–from the productive genius who becomes a worthless playboy…to the great steel industrialist who does not know that he is working for his own destruction…to the philosopher who becomes a pirate…to the woman who runs a transcontinental railroad…to the lowest track worker in her Terminal tunnels. Peopled by larger-than-life heroes and villains, charged with towering questions of good and evil, Atlas Shrugged is Ayn Rand’s masterpiece. It is a philosophical revolution told in the form of an action thriller. Lees verder »

Er wordt hard gewerkt aan sollicitatie van Jaap

Door op 10 september 2003 om 12:48 | Reacties uitgeschakeld voor Er wordt hard gewerkt aan sollicitatie van Jaap |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een sollicitatie voor Secretaris Generaal van de NAVO gaat niet gewoon openlijk. Alles wordt achter de schermen geregeld. Ministers en premiers en andere invloedrijke personen bellen elkaar op en proberen zo de bal de gewenste kant op te laten rollen. Jaap de Hoop Scheffer zelf moet in die sollicitatie periode voorzichtig laveren. En zeker vermijden dat er wordt gesproken over zijn falen als leider van het CDA.Hij heeft een paar dagen geleden al verklaard dat hij helemaal achter de grote, invloedrijke, landen staat. Kleine landen, waaronder Nederland, hoeven besluiten alleen maar aangezegd te krijgen. (Zie 7 aug).En Jaques Chirac heeft zelf gezegd dat je je van die "dwergen" niets hoeft aan te trekken.Uiteraard, want dat is toch "democratisch". Die grote landen hebben immers verreweg de meeste mensen. Ook is het goed om de huidige baas van de NAVO, Lord Robertson, aan je kant te hebben. Want die zal zeker invloed op de benoeming van zijn opvolger hebben.Bij zijn afscheidslunch in Den Haag met de Koningin, Jan Peter, Henk en Jaap werd voorzichtig alleen over koetjes en kalfjes gesproken. Maar ook kreeg Robertson een hoge onderscheiding: Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau!Prompt verklaarde Robertson toen dat Jaap een goede secretaris-generaal zou kunnen zijn. Wat zouden "wij" ons toch fijn voelen als "wij" die hoge baan mogen bezetten!

Wat betekent dat 80 % vóór een referendum is?

Door op 10 september 2003 om 11:07 | Reacties uitgeschakeld voor Wat betekent dat 80 % vóór een referendum is? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 3 augustus citeerden we uit de NRC in ons commentaar op deze HUBlog: (zie daar) De bekendheid van het Nederlandse volk met zaken die de EU betreffen, is bedroevend, Zoals: -65 % weet niet dat er aan de nieuwe bevoegdheden van Brussel wordt gewerkt.-65 % weet niet dat Nederlandse parlementariërs daaraan meewerken.-79 % weet niet dat de concept nieuwe Grondwet nog gewijzigd kan worden. Wat moet je dan denken als nu gepubliceerd wordt dat 80 % vóór een referendum over die EU-Grondwet is? (Blijkt uit een "belevingsmonitor" die door het kabinet gehanteerd wordt) Dan bestaat minimaal de helft van deze "stemmers"(?) uit personen die er niets of onvoldoende van af weten. Dat betekent dat de uitkomst vooral gebaseerd zal worden door het gemanipuleer van de politici en degene die zijn stelling op de meest charmante manier kan overbrengen op de massa.Van objectieve beoordeling van de inhoud is duidelijk geen sprake. Blijft natuurlijk ook nog de vraag wat het voor zin heeft een referendum te houden als dat toch niet bindend is?De politici trekken zich toch niets van het volk aan. Alleen maar als er gestemd moet worden voor hun eigen baantje. Hoeveel mensen zouden wij nu kunnen overtuigen om NEE te stemmen, met als argument: "Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat we niet weten waarover we stemmen en wat de consequenties daarvan zijn". Zelfs al zouden de politici toch hun eigen zin doen, dan nog is een groot aantal NEE-stemmers een "teken". En het kan een goede opstap zijn voor het referendum of petitie voor het uittreden uit de EU. Zie ook www.free-europe.org

Resultaat van Forces voor vrijheid!

Door op 10 september 2003 om 01:09 | Reacties uitgeschakeld voor Resultaat van Forces voor vrijheid! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wiel Maessen stuurt ons het volgende bericht: <I>Horeca Nederland heeft de strijd tegen het horeca rookverbod gewonnen! Morgen in alle kranten. De datum van jan 2005 is van de baan. Ook sportkantines gaan onder de horeca regels vallen. Horeca Nederland (KHN) gaat een stappenplan formuleren dat recht moet doen aan de sociale acceptatie van rookverboden. Dat is nog (?) lang niet het geval. Dat is door Hoogervorst toegegeven. Het initiatief ligt dus niet meer bij de anti’s van VWS maar bij Horeca Nederland. KHN lag helemaal op de lijn van Forces (meeroken is niet gevaarlijk en de rookverboden zijn rampzalig voor het sociale en economische leven). We hebben hen met raad en daad bijgestaan in deze strijd. Bijna dagelijks gingen krantenartikelen met de beschrijvingen van de situatie in New York en Canada naar hun toe. Ook hebben we analyses rond het meerokenprobleem voor hun uitgevoerd. Zij hebben het materiaal onder andere gebruikt in hun gevecht tegen de ambtenaren bij VWS. En bij ontmoetingen die ze gehad hebben met VVD tweede kamerleden. Het heeft geholpen… Daar mogen we trots op zijn.</I> Inderdaad! Fijn te ervaren dat posituieve acties ook positieve resultaten kunnen opleveren. Ga zo door. Zie ook: www.forces-nl.org

WERELDBANK helpt belastingen

Door op 09 september 2003 om 12:19 | Reacties uitgeschakeld voor WERELDBANK helpt belastingen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Soms vragen we ons af wat de Wereldbank allemaal doet, en waar ze hun geld vandaan halen.Vanuit een Oost-Europa nieuws-site klregen we het volgende bericht. <I>UKRAINE TO GET $40 MILLION FROM WORLD BANKTO UPGRADE TAX COLLECTION First Deputy Prime Minister Mykola Azarov and WorldBank Director for Belarus, Moldova, and Ukraine LucaBarbone signed an accord in Kyiv on 4 September underwhich Ukraine will obtain a credit of $40 million fora 10-year program to modernize its Tax Service,Interfax reported. Azarov said the program will helpmake the work of the Tax Service more transparent, andtax regulations simpler and clearer.</I> Daaruit is te zien dat de Wereldbank hard meewerkt om ook de bevolking in Oost Europa en in de ex Sovjet Unie verder onder de slavernij van de belastingen te brengen!

Referendum, 65 % of meer tegen EU Grondwet?

Door op 09 september 2003 om 12:07 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen een referendum over de nieuwe Europese Grondwet in Nederland. Dus de kans dat zo’n referendum er komt, is weer iets groter. De fundamentele waarde van een referendum blijft een vraagteken. Op de eerste plaats weten de stemmers veel te weinig waarover het echt gaat, en worden zij door de politici gemanipuleerd. De morele waarde van een referendum is even negatief als van een gewone verkiezing. Ook hier gaat een (kleine) meerderheid aan de minderheid haar wil opleggen. Als het al een meerderheid is! Er zijn wel praktische kanten aan.Positief is, dat het referendum het de politici moeilijker maakt. Ook is er een kleine kans dat een bepaalde zaak door het referendum in een richting van meer vrijheid omslaat. En er wordt aandacht geschonken aan zaken die belangrijk kunnen zijn.Negatief is, dat als het politiek gemanipuleer slaagt, dat dan de politici weer het wapen in handen hebben van: "Je hebt er toch zelf voor gekozen". We schreven in "Topic 5 sept.: Wordt het Nederlandse volk wakker? "dat 65 % niet tevreden is met de overheid.Zou daarom maar 35 % voor die Europese Grondwet stemmen? Immers die andere 65 %, die niet tevreden zijn met de overheid, zullen toch niet stemmen voor nog méér overheid? Of wel?

Welvaart die wegvloeit uit de EU.

Door op 09 september 2003 om 05:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Sovereign Society waarschuwt voor het wegvloeien van welvaart uit de EU. Doordat het bankgeheim in de EU geheel aan het verdwijnen is, zeker vanaf 2005, zoeken investeerders andere havens in de plaats van de traditionele banken in Zwitserland of Luxemburg. Singapore ziet kans om een groot deel van dat geld naar zich toe te trekken. Banken in Singapore maken voorbereidingen om Amerikaans en Europees geld dat een nieuwe veilige plek zoekt, te kunnen verwerken. Gedacht wordt dat dit minimaal om 1000 miljard dollars gaat.Onder andere Zwitserse banken, zoals UBS and Credit Suisse, openen of zijn bezig hun kantoren in Singapore te versterken. Credit Suisse heeft nu een "private banking" kantoor in Singapore geopend met een staf van 200 personen uit 16 verschillende naties. Dit zijn weer van die "unintended consequences" waardoor op belasting beluste politici bereiken dat er uiteindelijk minder welvaart in de EU over blijft. En ze dus ook minder belastingen zullen ontvangen!****. LINK: www.gulf-daily-news.com —–

Is de GRONDWET helemaal flauwe kul?

Door op 08 september 2003 om 12:08 | Reacties uitgeschakeld voor Is de GRONDWET helemaal flauwe kul? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 4 september pleitten we voor steun aan Groen Links voor hun voorstel om te zorgen dat alle andere wetten aan de Grondwet getoetst horen te zijn, en er door de rechter aan getoetst mogen worden.Het is te gek dat dit nu niet het geval is.(Tussen haakjes, ik kreeg ondertussen de kans dit mondeling aan een vijftal mensen te vertellen, en geen van allen geloofde dat het waar was!. Waarom heb je dan een grondwet, was de meest voorkomende vraag.) Maar het is nog erger!We kregen namelijk een interessant commentaar van René, dat u waarschijnlijk ook zal verbazen:“Het maakt praktisch gezien niet zoveel uit dat de rechter niet kan toetsen aan de Grondwet. Hij mag namelijk wel toetsen aan internationale verdragen, waarin vaak dezelfde rechten als in de Grondwet zijn opgenomen. Het is dus meer een principiële kwestie.” In feite is dat natuurlijk helemaal van de gekke. Niet mogen toetsen aan de eigen grondwet, maar wel aan buitenlandse wetten! René heeft wel gelijk dat dit praktisch dan niet veel uitmaakt. Geen enkele regering houdt zich overigens aan haar eigen grondwet. Het is dus zeker een principiële kwestie. Maar kwalijker nog is dat politici de Grondwet wel gebruiken als ze die voor hun eigen karretje kunnen spannen. Het is hen dan ook gelukt om in het land de image te creëren dat de Grondwet "heilig"en belangrijk is.Door die Grondwet inderdaad "heilig" te maken, en zowel oude als nieuwe wetten daaraan te toetsen, zullen politici vaker een koekje van eigen deeg krijgen.Het zou het maken van nieuwe wetten moeilijker kunnen maken. Voor uitgebreide informatie over de EU en haar Grondwet zie www.free-europe.org

VRIJBRIEF Totaal Project

Door op 08 september 2003 om 09:53 | Reacties uitgeschakeld voor VRIJBRIEF Totaal Project |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Henry Sturman deelt het volgende mee betreffende de voortgang van dit project: – Alle vrijbrieven zijn gescand. Otto Vrijhof (en hopelijk meer mensen) gaan beginnen met het nakijken van de spelling etc. van de artikelen.– Binnenkort hoop ik te beginnen met het maken van het vrijbriefarchief online. Langzaam aan zullen steeds meer artikelen geplaatst worden, totdat het compleet is (behalve nummers 4, 7 en 22 die ik nog mis, maar misschien zijn die nooit uitgekomen). Het komt te staan op www.libertarian.nl waarop dit moment nog een oude versie staat van de vrijbriefsite, met al een aantal artikelen. Verder: ik zoek mensen die Otto willen meehelpen met het controleren van de teksten (op OCR fouten en spelling). Het gaat om ongeveer 182 vrijbrieven met ongeveer 5 a 6 artikelen elk). Dus als je wil helpen heel graag, stuur me even een mailtje en met hoeveel vrijbrieven je zou willen beginnen. Je krijgt dan de artikelen in Word opgestuurd voor nalezen en correctie. Henry Sturman Te bereiken op henry@sturman.net

Subsidies aan politieke partijen is immoreel

Door op 08 september 2003 om 01:54 | Reacties uitgeschakeld voor Subsidies aan politieke partijen is immoreel |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"De Jonge Fortuynisten (officiële jongerenorganisatie van de Lijst Pim Fortuyn) vinden het voorstel van minister Remkes om de subsidies aan politieke partijen te koppelen aan het aantal partijleden in plaats van aan het aantal kamerzetels ondemocratisch." Dit volgens Alexander van Hattem Vice-voorzitter bestuur@jongefortuynisten.nl www.jongefortuynisten.nl Of de ene manier of de andere manier van subsidie verstrekking aan politieke partijen meer of minder "democratisch" is, is niet zo belangrijk. Voor de beide door Alexander genoemde methodes is op de een of andere manier wel een meerderheid te versieren. Belangrijk is echter dat het immoreel is. Geld dat aan de belastingbetalers is onttrokken, wordt verdeeld onder de machthebbers die bepaald hebben dat dat geld geïnd moest worden. Geld dat de meeste betalers liever ergens anders voor hadden gebruikt. Maar extra immoreel is nog dat dat geld wordt gebruikt om meningen uit te dragen waar het slachtoffer het helemaal niet mee eens is, Geld dat een LPF aanhanger betaalt wordt bij voorbeeld gebruikt om de SP verder uit te breiden. De libertarische opvatting is: Geen belastinggeld naar politieke partijen. En ook niet verkapt naar hun studiebureaus of dergelijke.