Politie in NL werkt slecht. Wie is dat schuld?

Door op 21 juli 2003 om 10:41 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Albert stuurt ons een aantal interessante feiten: "De politie is meer gefocust op het geven van boetes en bekeuringen dan op het oplossen van misdrijven. Een voorbeeld is het prestatiecontract van minister Remkes. Er moeten 180.000 boetes meer worden uitgedeeld, dus meer geld binnenhalen. Het oplossingspercentage van misdrijven is in de laatste 10 jaar van ca. 20% naar 15% gekelderd. In Duitsland is dat gemiddeld 60% en in Nieuw Zeeland is dat boven de 90%. Zoals Frank Chodorov al vertelde in 1954, de Nederlandse staat is van een beschermende instelling naar een roofachtig instituut gegaan. De politie is niet meer dan een ordinair incassobureau geworden. In plaats van in de peperdure wagentjes te rijden zouden ze er beter aan doen om lopend de straat op te gaan (wijkagenten) en de kleine(?) criminaliteit aan te pakken. Jullie weten het wellicht nog wel met Dijkstal, die niet wist hoeveel agenten er werden aangenomen en dat het meeste geld in enorme computersystemen was gestoken." Ik denk dat de verantwoordelijkheid hiervoor gezocht moet worden bij de politici die de voorschriften en bevoegdheden voor de politie vast stellen.

Waarschuwing voor Frans-Duitse overheersing van EU

Door op 21 juli 2003 om 06:48 | Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwing voor Frans-Duitse overheersing van EU |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De bekende Engelse professor Anthony Flew beschouwde het recht in een vrije maatschappij. Hij maakte duidelijk dat de ontwikkelingen in de EU levensgevaarlijk zijn voor de vrijheid. Een democratie, waar volgens meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, is op zich al niet rechtvaardig.Het is de situatie waarin twee vossen en een kip bij meerderheid besluiten wat ze voor het avondmaal zullen eten. Even duidelijk is dat de EU niet afstevent op een federatie, maar naar “één land”. De nieuwe grondwet verbergt deze ontwikkelingdan ook helemaal niet. In tegendeel. Dit alles onder leiding van een Frans-Duitse alliantie. Het is bekend dat vlak voor de recente topvergaderingen van de EU Jacques Chirac en Helmut Schröder samen dineren en bepalen wat er de volgende dag gaat besloten worden. Wat Hitler en Napoleon niet konden bereiken met geweld, schijnt nu door deze alliantie op vreedzame wijze wel verwezenlijkt te worden. De “slechtheid” van het proces en het resultaat worden er niet minderdoor. Geen wonder dat Anthony Flew als een “echte Engelsman” Tony Blair eenverrader noemt.

Natuurlijk is de recessie over!!

Door op 21 juli 2003 om 02:50 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele uren nadat ik een stukje geschreven had waarin de vraag gesteld werd of de recessie over was, las ik in het ochtendblad NBdeSTEM een artikel: "Pot voor Kunst en cultuur". Dit had betrekking op de gemeente Roosendaal; maar er is geen twijfel mogelijk dat dit in andere gemeentes in Nederland op dezelfde of ergere manier speelt. In dat artikel werd bekend gemaakt dat er een pot is van 60.000 euro voor "vernieuwende kunst". Een klein onderdeeltje van de totale kunst en cultuur uitgaven. Dit (belasting)geld wordt besteed aan:– experimenten op het gebied van muziek e.d.Aansluitend op andere leuke dingen, zoals de "plusvoorzieningen":– Kunst op school.– Kunsteducatie– Kunstmaand,– Kunstlint,– Kunst op straat– Kunst voor jongeren Als er in een land waar zwaar bezuinigd moet worden op pensioenen, WAO, verzorging enz. , zoveel (belasting)geld besteed wordt aan leuke dingen voor de mensen (vooral voor de politici), dan kan het niet anders of de recessie is over. Ze zijn immers niet zo gek dat ze dat allemaal doen als er op andere gebieden echt nood is?Of wel? En slikt de burger dit dan allemaal zo maar? We hebben vroeger reeds gepleit om als één van de eerste bezuinigingen het gehele kunstbeleid bij de overheid weg te halen, het Ministerie (en de gemeentelijke afdelingen) te sluiten, en het belastinggeld aan de burgers terug te geven.Die kunnen dan zelf bepalen welke schilderijtjes ze kopen willen of niet! – – – – – – – Meer over besteding van belastinggelden vindt u op:www.libertarian.nl

Kapitalisme of Socialisme; er is geen derde weg!

Door op 20 juli 2003 om 06:10 | Reacties uitgeschakeld voor Kapitalisme of Socialisme; er is geen derde weg! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit was één van de stellingen die Yuri Maltsev op de libertarische wereldconventie in Litouwen hanteerde in zijn beschouwingen over deontwikkelingen van de economie in Oost Europa. Yuri Maltsev is een Rus die voordat hij naar Amerika vertrok als econoom werkte als “chief consultant of the USSR Bank for foreign trade” en als zodanig ook meewerkte aan het hervormingsprogramma van President Gorbachev’s “perestrojka”. Een maatschappelijk stelsel dat afwijkingen van het kapitalisme toestaat, komt vroeg of laat in een socialistisch stelsel terecht. Daarin zijn dan twee mogelijkheden:Of je komt terecht in een BUREACRATISCH stelsel zoals de Sovjet Unie,Of in een Nazi stelsel waarin je wel zogenaamd privé eigendom hebt, maar er niets over te zeggen hebt. Het is een fascistische economie. De eigenaar is eigenlijk maar een “bedrijfsleider”en geen “ondernemer” Beide stelsels leiden op den duur naar de afgrond. Alleen in het kapitalisme is elke transactie een win-win situatie, Het is belangrijk dat de oost Europese economieën <i>en ook de westerse!!</i> zosnel mogelijk overschakelen naar een echt kapitalistisch systeem. (Net als links verkeer ook in een klap moet overschakelen op rechts verkeer. Geleidelijkheid zou ook daar een ramp zijn) Hij ziet ook op den duur geen verbeteringen in Rusland als die door eenmassamoordenaar als het ex-hoofd van de KGB, Poetin tot stand gebrachtmoeten worden. Poetin blijft een groot gevaar.

Tony Blair, interessante ritselaar.

Door op 20 juli 2003 om 03:24 | Reacties uitgeschakeld voor Tony Blair, interessante ritselaar. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is interessant om te volgen hoe Tony Blair zijn positie tussen Amerika en Europa probeert uit te buiten. Hij is de beste Europese vriend van George Bush. George kan Tony goed gebruiken om Amerikaanse invloed op de EU uit te oefenen. Bovendien heeft George, die graag de Amerikaanse verkiezingen wil winnen, Tony nodig om hem te helpen uit het Irak probleem van de misleidende informatie over massavernietigingswapens. Dit geeft Tony macht in handen naar de Amerikaanse kant. Aan de andere kant zijn de EU collega’s van Tony, Helmut Schröder en Jacques Chirac er op gebrand dat Engeland zoveel mogelijk meespeelt in alle EU plannen. Dat geeft Tony troeven in handen ten opzichte van deze beiden. Met dit in het achterhoofd zijn een groot aantal van de uitspraken van Tony beter te begrijpen.Of het hem lukt zijn wens om President van Europa te worden hiermee in vervulling te brengen, staat nog te bezien.

Against Politics

Door op 19 juli 2003 om 10:07 | Reacties uitgeschakeld voor Against Politics |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als je tegen “(partij) politiek bent, kun je een zee van argumenten voor je opvatting vinden op de site www.againstpolitics.comHier volgt een beschrijving van Aschwin de Wolf, de webmaster. De website Against Politics is vernoemd naar een boek van de libertarische politieke filosoof Anthony de Jasay.In eerste instantie was het een vehikel om systematisch de interesses van de webmaster toegankelijk te maken. Later kwam hier het besef bij dat de inhoud van de website een visie op het libertarisme vormt die tot op heden een minderheid vormt, namelijk libertarisme als de uitkomst van een sociaal contract tussen rationele individuen. Onder andere om die reden is een groot gedeelte van de pagina dan ook gewijd aan sociaal contract theorie en (dus) denkers als Benjamin Tucker, David Gauthier en Jan Narveson. Ondanks (of juist dankzij!) dat sociaal contract theorie een prominente plaats heeft op de site is ook een groot gedeelte ingeruimd voor rationeel anarchisme en recht in een staatloze samenleving. Als laatste is Against Politics uniek omdat de website een meer dan vrijblijvende belangstelling heeft voor het verruimen van de menselijke levensduur door middel van wetenschap. Nog controversieler is de aandacht voor de medische procedure van cryogene suspensie waarin mensen zich invriezen onder het vermoeden dat toekomstige medische technologieen in staat zullen zijn de overlijdensoorzaak van de patient te genezen en de ziekte van veroudering terug te draaien. Een van de laatste toevoegingen aan de website is een (bijna) dagelijkse (off-site) nieuws service waarbij vooral nieuws die op enige manier met individuele vrijheid en de grenzen van de bio-medische wetenschappen te maken heeft. <b.Against Politics:www.againstpolitics.com

Na de Wereldconventie in Vilnius weer thuis.

Door op 19 juli 2003 om 07:58 | Reacties uitgeschakeld voor Na de Wereldconventie in Vilnius weer thuis. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We zijn weer thuis en hopen nu de draad (en ook de actualiteit) weer op te pakken. Er is nog wel het een en ander dat we over de conventie te verslaan hebben; dat zullen we proberen in afzonderlijke stukjes tussen de actualiteit in te vlechten. Vragen en opmerkingen zien we graag tegemoet. Een indruk/ rapport van Neil Lock (in het Engels) over de conventie kunt u lezen:Report on the I.S.I.L. World Conference in Vilnius, Lithuania, July 2003www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art299 P.S.De eerste Nederlandse krantenkop die me bij thuiskomst opviel, was:"Blair: geschiedenis zal ons Irak-aanval vergeven". Wel, Blair geeft daarmee dus toe dat er sprake is van een "aanval" , maar meer nog dat er "iets te vergeven" valt. En dat betekent dat hij "schuld bekent". Blair begint te beseffen dat hij het volk belazerd heeft en maakt met deze uitspraak een begin om er zich uit te draaien.

Het “morele” IS ook het “praktische”.

Door op 19 juli 2003 om 04:39 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mary Ruwart is op de libertarische conventies een bekend spreekster. Ze is ook zeer actief in de Amerikaanse politieke Libertarian Party. Eén van haar boeken: “Healing our world: The other side of the puzzle” is door Visions Magazine omschgreven als misschien wel het belangrijkste boek van het decinnium! In haar lezing in Vilnius toonde Mary aan dat het morele tevens het praktische is. Dit is eerder al gesteld door Ayn Rand in “Capitalism, the onknown ideal”. Dit laatste boek is ook vertaald (onder andere) in het Nederlands: “Kapitalisme, het onbegrepen ideaal.” Een aanrader als je het nog kunt krijgen! Mary toonde aan dat er geen tegenstelling is tussen morele en praktische daden. Ze gebruikte daarbij een groot aantal voorbeelden, waaronder zelfs publicaties van de Wereldbank.Uit grafieken van deze overheidsinstelling zelf blijkt overduidelijk dat naarmate in een land een grotere vrijheid is, het inkomen per hoofd van de bevolking toeneemt en de gemiddelde levensduur eveneens. Ze rekende zelfs uit dat elke (overheids)ambtenaar 150 ander banen vernietigt of verhindert. De houding en het beleid van de Wereldbank zijn dan ook de laatste jaren al aanmerkelijk bijgestuurd in kapitalistische richting. Maar nog steeds in veel te geringe mate.

Monarchie is beter dan Democratie!

Door op 18 juli 2003 om 08:18 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoewel Hans Hermann Hoppe niet pleit voor een monarchie, verdedigt hij wel dat een monarchie een groot aantal voordelen heeft boven een democratie. Hij is professor aan de Universiteit van Nevada in Las Vegas en de schrijver van de, al in veel talen vertaalde, bestseller:”Democracy, the God that failed”. Hij heeft samengewerkt met Murray Rothbard, en wordt vaak als diens “opvolger” gezien. Hoppe is voorstander van een maatschappij waarin vrijheid heerst en gebaseerd is op “natuurlijke orde”. In die wereld spelen verzekeringsmaatschappijen een zeer belangrijke rol. Allerlei zaken die nu de overheid (slecht of niet) doet, worden veel beter gedaan door verzekeringsmaatschappijen.We zien bij voorbeeld nu in onze wereld dat de overheid (politie) praktisch niets doet om gestolen goederen terug te vinden. Het brengt voor de overheid immers ook niets op. Een verzekeringsmaatschappij zou zeker haar best doen om zowel de dief te vangen als de buit terug te vinden. Ze heeft daar immers zelf profijt van. Ook zouden ze het (verdedigings)wapenbezit aanmoedigen omdat aangetoond is dat dit het aantalmisdaden verlaagt, en daardoor ook de verzekeringskosten weer lager uitkomen. En zo had Hoppe nog een groot aantal zeer interessante ]voorbeelden. Zijn boek is beslist een aanrader zo niet een “must reading”. Het is mij niet bekend of er aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt en of er iemand is die daar belangstelling voor heeft. Zo ja, laat het dan weten.

Waarom anti-globalisatie?

Door op 17 juli 2003 om 07:59 | 20 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dr. Algirdis Degutis, is medewerker van het Instituut voor Cultuur, Filosofie en Kust in Vilnius. Hij toonde op de wereldconventie aan dat globalisatie, dat wil zeggen vrije handel over de hele wereld, zoveel goed deed en zoveel welvaart brengt, dat geen enkel (eerlijk!) persoon daar ook maar tegen kan zijn. Het eerste wat tegenstanders zouden moeten leren begrijpen dat elke vrije (handels)-transactie een voordeel brengt voor beide partijen. Beide kiezen voor die toestand die ze als een verbetering beschouwen. De een heeft liever het product dan het geld, de ander wil liever het geld hebben en geeft daarvoor het product af. Het is een continu keten van win-win processen. Ook is belangrijk in te zien dat “marktdag” compleet verschillend is van “politieke macht”. De één is vrijwillig, de ander is dwang. Tegenstanders van globalisatie zijn vooral personen die hoe dan ook en ongezien “anti-Amerika” zijn, of personen die elke (zelfs geringe) ongelijkheid als een onrechtvaardigheid zien die “gelijkgetrokken” moet worden.