Politiek café Meervrijheid op 20 mei in Amsterdam

Door op 13 mei 2004 om 21:13 | Reacties uitgeschakeld voor Politiek café Meervrijheid op 20 mei in Amsterdam |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wetenschapper en publicist C.W. Rietdijk spreekt over: Ideologieën en geestelijke manipulatie als verhulde machtsinstrumenten. Deze maand zal de heer Rietdijk, een van de meest comstreden Nederlandse publicisten, spreken over groepen in de samenleving en ideologieën – nationalisme, egalitarisme en multi-culturalisme – waar vrijheidlievende mensen ook voor zouden moeten oppassen. Tevens zal hij de manipulatie behandelen die via sexuele taboes en religie wordt uitgeoefend. Voorts komen de belangen van de zwakkerenindustrie en de daaraan verbonden afkeer van eugenetica aan bod. Kortom, genoeg om over te discussieren, je over te verbazen en op te winden. Lees verder »

Zwitsers onder druk gezet. (2)

Door op 13 mei 2004 om 06:00 | Reacties uitgeschakeld voor Zwitsers onder druk gezet. (2) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enige maanden geleden heb ik al een stukje geschreven over de druk die de EU-ministers van Financiën Zwitserland hebben opgelegd om snel tot een akkoord m.b.t. de bronheffing op zwarte spaartegoeden te komen. Nu eist minister Zalm een snelle deal met de Zwitsers over zwart geld. Lees verder »

Adviezen uit het land der blinden.

Door op 12 mei 2004 om 18:05 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In de “METRO” van vandaag schrijft zij onder de titel: Een column over hoe in dit land Hoogbegaafdheid behandeld wordt. Nederland is plat, en moet plat blijven. Als er iemand achterblijft, moeten we hem bijtrekken. Maar erger is nog als iemand uitblinkt. Dan moeten we hem een klap op zijn kop geven opdat hij niet boven ons uitsteekt. Jalousie en afgunst vieren hoogtij. Iedereen hoort gelijk te zijn! Lees de column op: www.clubmetro.nl… Je kunt (vandaag!) ook stemmen naar Metro om Pamela in de lucht te houden. Zeker belangrijk dat zij haar mening mag blijven zeggen. Bel 0909-600.60.60

NEEN tegen de EU Grondwet.

Door op 12 mei 2004 om 17:08 | Reacties uitgeschakeld voor NEEN tegen de EU Grondwet. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wij zijn niet de enige die de grote gevaren van die dreigende nieuwe grondwet op ons af zien komen. TEAM is een informatie-netwerk dat een vijftigtal EU-critische organisaties omvat in 20 verschillende landen in Europa. Zowel linkse, midden en rechtse van het politieke spectrum. (Om die terminologie maar te gebruiken.) Henrik Dahlson, de secretaris van TEAM wil graag een afspraak met u maken in Amsterdam. Lees verder »

Viering DAG v.h. KAPITALISME op 6 juni

Door op 12 mei 2004 om 13:24 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben reeds eerder aangekondigd dat de Internationale Dag vh Kapitalisme dit jaar op zondag 6 juni valt en dat we dat in Nederland zullen vieren in Breukelen. Meer gegevens hebben even op zich laten wachten omdat eerst onderzocht moest worden wat er allemaal mogelijk te organiseren zou zijn. En dat viel op deze korte termijn tegen en daarom is het volgende besloten: Het wordt een informele bijeenkomst met vooral de bedoeling om elkaar te ontmoeten en libertarische actuele zaken, inclusief nieuwe en oude plannen, met elkaar te bespreken. Lees verder »

Belasting mag niet te laag worden!

Door op 12 mei 2004 om 11:07 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat vindt tenminste Joop Wijn, de Staatssecretaris van Financiën. Hij vindt dat er een Europese afspraak moet komen om het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting niet lager te stellen dan 20%. ‘Dat zou de bodem moeten worden’, stelt Wijn. Met deze uitspraak is hij de eerste Europese bewindsman die niet alleen pleit voor een bodemtarief, maar daar ook een getal bij noemt. Lees verder »

Nederlandse soldaat gedood in Irak

Door op 11 mei 2004 om 14:47 | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het lang verwachte, onvermijdelijke, is dan nu gebeurd. Nu is er een Nederlandse soldaat in Irak gesneuveld. Veel soldaten van andere landen gingen hem voor. Voor de persoon zelf en voor zijn familie maakt het natuurlijk niets uit van welke nationaliteit de persoon is. Alleen als het een Nederlander betreft, is het dichter bij en komen deze berichten harder aan. Het ziet er naar uit dat deze soldaat ook niet de laatste zal zijn. De bezetting van Irak is voorlopig nog niet afgelopen. Er wordt al over een termijn gesproken van minimaal anderhalf jaar en langer. We kunnen ons afvragen wie is daar nu verantwoordelijk voor? Lees verder »

NEDERLANDSE OVERHEID ALS GRENZENLOZE VERSPILLER *)

Door op 11 mei 2004 om 10:42 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een van de manieren waarop de Nederlandse overheid veel geld verkwist is het betalen van salarissen, waarop belastingen en premies worden ingehouden via een veelheid van administratieve handelingen die duizenden ambtenaren werk verschaffen:een vestzak-broekzaksysteem dat geen waarde en alleen lasten toevoegt. Beter zou de overheid haar ambtenaren zonder enige rompslomp netto salarissen kunnen betalen. De overheid verschaft zichzelve met het vigerende systeem zeer veel onnodig werk. Het best kan de overheid daarom geheel met het huidige systeem stoppen en het hele ambtelijk beloningsstelsel veranderen in een systeem waarbij slechts één bedrag betaald wordt zonder enige verdere onnodige handeling en zonder inhoudingen voor belastingen en dwangverzekeringspremies. Waarom doet de overheid dit niet? Hierop heb ik nooit het antwoord ontdekt. Vermoedelijk is het antwoord dat het systeem dan te eenvoudig zou worden. ———————————————— *) door: Hugo van Reijen

Democratie

Door op 09 mei 2004 om 12:07 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

What is Democracy? Democracy is the Liberty to elect your own dictators! Tot nu toe wijst de ene gemeente na de andere het inrichten van een concentratiekamp om “asielzoekers” te deporteren, af. Nu al vijf gemeentes heb ik begrepen. Op verschillende andere plaatsen worden door (overheidsgefinancierde?) organisaties of politieke partijen cursussen gegeven om aan die asielzoekers te leren hoe ze zich geweldloos tegen het uitzetten door de overheid kunnen verzetten. Wat is er nodig om de politici in Den Haag duidelijk te maken dat een groot aantal mensen van mening is dat de overheid op een onbeschofte manier bezig is? Lees verder »