Boek van Hillary

Door op 08 juli 2003 om 06:36 | Reacties uitgeschakeld voor Boek van Hillary |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hillary Clinton heeft een boek geschreven over haar jaren in het Witte Huis. Het wordt algemeen aangenomen dat Hillary ambities heeft om President van Amerika te worden. Dit lijkt voor de eerstkomende verkiezingen (2004) niet zo eenvoudig omdat Bush op dit moment zo sterk in het zadel zit, dat hij moeilijk te verslaan zal zijn. Maar dan 2008!! De publicatie van dit boek kan dan ook een belangrijke stap op die weg zijn. Wat erg opvalt, is hoe de media aan die promotie meewerken. Het boek wordt breeduit in de pers genoemd, op de TV krijgt ze alle aandacht die maar kan wensen, en de over de eerste verkoopcijfers wordt hoog opgegeven. Als kritiek, en over de onjuistheid van deze cijfers zien we echterook berichten. Zie bij voorbeeld op de Libertarian International site:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art264 Hillary is op een internationale tour, ook naar Nederland, om haar boek te promoten. Daarbij maakt ze van de aandacht van de pers graag gebruik om zich ook met de politiek te bemoeien. Zo ventileerde ze naar de pers dat ze eiste dat Bush meer duidelijkheid moest geven over de massavernietigingswapens die in Irak zouden zijn, omdat dit “cruciaal is voor de geloofwaardigheidvan Amerika in de toekomst”. Zij is een gevaar voor de toekomst van Amerika en van de wereld. Het is goed om de verdere ontwikkelingen kritisch te volgen, en er voor te waarschuwen.We zullen van de socialistisch getinte pers wel nog veel meer over Hillary en haar ambities horen.

Bezuinigen op het leger en oneigenlijke argumenten.

Door op 07 juli 2003 om 09:25 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben hier al eerder gepleit om het leger maar helemaal af te schaffen en het voorbeeld van Costa Rica te volgen. (zie 23 juni) Hoewel we dit nog niet zien gebeuren, is het toch nuttig om dit eens goed door te denken en te analyseren wat een land als Nederland of België nu precies met een leger willen bereiken. En hoeveel (belasting)geld verantwoord is om dat doel te bereiken. Op dit moment zien we dat de overheid noodgedwongen op het leger moet bezuinigen. Eén van de richtlijnen die daarbij genoemd wordt, is dat wat er overblijft snel over de hele wereld moet kunnen worden ingezet. Willen we dat echt? En welk nut levert dat ons op? Vermakelijk zijn echter de reacties. Er moeten enkele completelegerplaatsen worden gesloten. Dat levert heel wat protesten op. Vooral met argumenten die betrekking hebben op de invloed van zo’n sluiting op de locale economie. Dit is een oneigenlijk argument. Het doel van het leger is toch niet om bij voorbeeld in Seedorf de economie draaiende te houden? Of gaat men er toch die draai aan geven? Net als toen het leger niet meer nodig was om ons tegen het communistisch gevaar uit het oosten te beschermen, men een nieuwe taak ging zoeken. Daarvoor zijn toen de “vredesmissies” uitgevonden. Gaan we nu de “economische missies” uitvinden als nieuwe taak voor het leger?—————– Meer over het leger en de verdediging vindt u op de site. Onder andere: NEDERLAND IN OORLOG. www.libertarian.nl OORLOG, VERANTWOORDELIJKHEID EN CONSEQUENTIES www.libertarian.nl DE RATTENVANGER VAN SREBENICA www.libertarian.nl

OOverheid zelf schuld aan lerarentekort.

Door op 06 juli 2003 om 07:39 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Professor Marc Vermeulen, die zich speciaal bezig houdt met hetlerarentekort, zegt in een interview met de NRC (28 juni) dat deoverheid schuld is aan het lerarentekort. Tot 2008 zijn er zelfs53.000 leraren tekort! Jongeren werden ontmoedigd om leraar te worden, de steeds veranderende regels, de halfslachtige deregulering (dus geen deregulering!) zijn enkele van de aanwijsbare oorzaken.Ideeën die uit het onderwijs zelf komen, lopen vast op de regels. De onderwijsinspectie houdt zich streng aan die regeltjes. Vermeulen zegt dan ook dat de overheid of het onderwijs geheel in eigen hand moet houden, of geheel vrij laten. De meeste lezers van deze rubriek weten al dat alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt. Daarom is de eerste mogelijkheid die Vermeulen noemt nogal simplistisch. Als hij een verbetering wil bereiken, moet hij pleiten voor een volledige privatisering. Onderwijs is te belangrijk om het door de overheid te laten doen.In een libertarische maatschappij is het onderwijs dan ook helemaal privé.—————————– Op de site vindt u meer onderbouwde artikelen over dit onderwerp. Onder andere:OVERHEID WIL UW KINDEREN OPVOEDEN… www.libertarian.nl Bevrijd de gezondheidszorg en het onderwijs!www.libertarian.nl

Libertarische ISIL Wereld Conventie in Vilnius

Door op 05 juli 2003 om 07:59 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische ISIL Wereld Conventie in Vilnius |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze begint aanstaande zondig in Vilnius, Litouwen. Ons plan is om daarbij te zijn, en misschien af en toe vandaar uit u van een nieuwtje of commentaar te voorzien. In hoeverre dat lukt, hangt van allerlei zaken af. Bij voorbeeld hoe druk het is met besprekingen en hoe de verbindingen met het internet zijn. Zo zal ik door het verhinderd zijn van Sean Gabb mogelijk voor een lezing en een panel invallen. We zien wel. Over ongeveer twee weken hopen we de oude draad weer op te vatten. Mocht u ondertussen reacties of commentaar hebben, schrijf het hieronder, of bij het betreffende oorspronkelijke bericht.

Viering Tax Freedom Day

Door op 04 juli 2003 om 06:01 | Reacties uitgeschakeld voor Viering Tax Freedom Day |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In een aantal landen van de EU kan pas rond deze tijd Tax Freedom Day gevierd worden. Dat is de dag in het jaar waarop je bent gestopt voor de overheid te werken (ook al ben je officieel geen ambtenaar) en alle vruchten van je eigen arbeid zelf mag besteden. In de V.S. zijn de feestelijkheden al achter de rug maar in Nederland hebben we nog wat tijd voor de aanschaf van slingers,confetti en andere feestartikelen. Volgens het Adam Smith instituut in de U.K. was in 2002 het overheidsdeel van het BNP in Nederland zo’n 52%. Dat is ongetwijfeld zonder de door de overheid veroorzaakte inflatie en zonder de premies voor de W-wetten (WAO, WW, WAZ) die verzekeringen heten maar in werkelijkheid verdacht veel lijken op ordinaire belastingen. Je mag namelijk niet bepalen of je betaalt, hoeveel je betaalt en je weet nooit wanneer je wat zou mogenontvangen. Wanneer de Belastingvrijheidsdag in Nederland precies valt is niet precies duidelijk, er worden namelijk ook wel eens percentages gemeld van rond de 45%. Wat wel zeker is, is dat gedurende de 20ste eeuw TFD verschoven is van begin februari naar begin juli. Uitgaande van 52% zou TFD vallen op of rond 6 juli. Maar aangezien de libertarier Aschwin de Wolf toevallig voor een week in Nederland is viert Meervrijheid de dag echter op zondag 13 juli. Ter viering van TFD zalop die dag een lunch plaatsvinden in Amsterdam in café-restaurant De Jaren. Wiegeïnteresseerd is om een vorkje mee te prikken kan mailen naarredactie@meervrijheid.nl. De kosten per persoon zullen rond de 10 euro bedragen, afhankelijk van de eetlust van de deelnemers. Café De Jaren Nieuwe Doelenstraat 20-22 (vlakbij De Munt) Amsterdam Aanvang: 12.30

Grondwet EU verschillend met Amerikaanse.

Door op 03 juli 2003 om 10:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Amerikaanse Grondwet, die nu meer dan 200 jaar oud is, is de basis geweest van een enorme welvaartsvergroting. Zowel in de Verenigde Staten als over de hele wereld. De daarin vastgelegde vrijheid, heeft voor grootse resultaten gezorgd. Jammer dat er nog een paar zwakke punten in zaten en dat de politici toch kans zagen om in belangrijke mate van die basis af te wijken. Nu komt de Europese Grondwet. Deze is in heel veel opzichten hettegengestelde van die Amerikaanse. Hier wordt zoveel mogelijk de vrijheid van het individu beperkt en de macht zoveel mogelijk centraal naar de politici in Brussel verschoven. Het lijkt wel een analogie van de centrale communistische macht in Moskou. Net zoals de macht in Moskou tot armoede leidde en uiteindelijk in elkaar flapte, zal dat ook het geval worden met die macht in Brussel. Jammer dat dat zo lang moet duren en zoveel ellende gaat veroorzaken. Tekenend is dat de Amerikaanse grondwet met 4.500 woorden kon worden opgeschreven op krap 17 blaadjes.Voor de nieuwe Europese grondwet zijn er 70.000 woorden nodigen 260 bladzijden, terwijl ze nog niet eens klaar is. (Maar die is wel in leer gebonden!) Zie hierover een artikel van CATO op de LLIBERTARIAN INTERNATIONAL site:Socialism’s Farewell Note, www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art274

Miljarden te graaien uit EU-pot.

Door op 02 juli 2003 om 10:14 | Reacties uitgeschakeld voor Miljarden te graaien uit EU-pot. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een groep EU – "experts" onder leiding van een echte voormalige EU-commissaris, Karel van Miert, en andere politici, zoals de befaamde ex-minister van verkeer Smit-Kroes, heeft een rapport gemaakt om 248 miljard (miljard) euro te gaan besteden aan een 18 grote projecten. Hoge snelheidslijnen, snelwegen en dergelijke. Van diverse politici, inclusief de huidige NL minister van verkeer Karla Peijs (CDA), zijn al juichende kreten gehoord. De kunst is nu namelijk om een deel van het door u betaalde belastinggeld dat (na afroming) vanuit Den Haag naar Brussel is gegaan, en daar (na afroming) beschikbaar wordt gesteld voor deze projecten, weer terug te halen naar Nederland. Zelfs al lukt maar een fractie van het betaalde, dan nog kan het aan den volke worden verkocht als een positief resultaat van "ons lidmaatschap van de EU". We "krijgen"dan immers geld uit de EU! Dus fijn dat we lid van die club zijn. Dat het ons eigen geld is (verminderd met allerlei bedragen) hoef je aan de burgeres niet te vertellen. Het geheugen van de gemiddelde kiezer is immers toch maar erg kort. Wij bezien de ontwikkeling van deze projecten dan ook met deze basisfeiten als uitgangspunt. We zullen er zeker nog op terugkomen. Alleen nog dit, één van die graaiprojecten is het befaamde Europese navigatie project Galileo. Een vroegere libertarische mening daarover kunt u op de site vinden onder:www.libertarian.nl De gedachten daarbij aan al de (tot nu toe) mislukkingen en kostenoverschrijdingen bij het politie-communicatie project C2000 stemmen ons niet erg gerust. Hoe kunnen we dit alles toch aan de gemiddelde burger duidelijk maken?

VRAAG over “handel met voorkennis”

Door op 02 juli 2003 om 08:54 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hier is heel veel over te zeggen. Maar hier al vast een vraag: “<i>Oa. omdat het verbod op handelen met voorkennis het efficient prijzen van aandelen in de weg staat en het tot gevolg heeft dat cruciale informatie in het geval van bedrijven als Enron niet in de markt wordt verwerkt ben ik steeds meer tot de overtuiging toegedaan dat handelen met voorkennis gelegaliseerd dient te worden, dat is, dat de staat het niet zou moeten verbieden. Dit is een minder extreme opvatting dan gedacht word. Zelfs de doorgaans gematigde Milton Friedman is van mening dat handelen in aandelen met voorkennis niet verboden moeten zijn en dat onschuldige mensen worden opgesloten. Kan iemand mij naar andere literatuur verwijzen dan Henry Manne’s “Insider Trading and the Stock Market” waarin deze opvatting wordt verdedigd?-Aschwin”</i> Ja, Harry Browne heeft er in het verleden over geschreven. Wie meer weet, graag bericht aan Aschwin:amwdewolf@singularitypress.com of info@libertarian.nl

“Bezuinigen” op cultuur?

Door op 02 juli 2003 om 07:41 | Reacties uitgeschakeld voor “Bezuinigen” op cultuur? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bij deze noodzakelijke bezuinigingsoperatie moet er in Nederland ook op “cultuur” bezuinigd worden. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. De cultuur gaat gewoon door! Wat ze bedoelen is natuurlijk dat er minder van uw belastinggeld via de overheid naar allerlei instellingen kan gaan. Instellingen die toneel of uziekvoorstellingen geven, schilderijtjes kopen en tentoon stellen, sport edrijven enz. Het is ook helemaal niet nodig dat uw geld op deze manier wordtrondgepompt. U kunt best zelf bepalen aan wie u uw geld wilt besteden. Daarom kan het Ministerie van Cultuur het beste helemaal worden afgeschaft. Er is dan ook geen (belasting)geld meer nodig voor al die ambtenaren en politici u bepaalt zelf wat er met uw geld gebeurt en uw belasting kan bovendien met een evenredig bedrag worden verminderd. In een libertarische samenleving zou dat zo het geval zijn.

Openbare Verkoop Libertarische Zaken (2)

Door op 01 juli 2003 om 12:03 | Reacties uitgeschakeld voor Openbare Verkoop Libertarische Zaken (2) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze verkoping is via het INTERNET. (We vermeldden het reeds eerder, 26 juni) Er zijn interessante aanbiedingen.Eén van de meest verleidelijke is wel een 7-daagse vakantie in het Exotic Caye Beach Resort, in Belize.Normale prijs $ 120.- per nacht! Uiteraard is het probleem nog om daar te komen, en mogelijk de kosten voor je partner. Maar uit de "rates" door het hotel genoemd, concludeer ik dat de prijs ($120.-) is per KAMER. Dus voor twee personen. Er is pas een bod uitgebracht voor $ 10.- Dus NU kun je het misschien al voor $ 11.- verwerven!Ja, dat is toch wel de gok waard. Ik ga zelf $ 15.- bieden!Wil je het hebben moet je daar dus boven gaan! Liever heb ik als je op een ander onderdeel biedt! De Openbare Libertarische Verkoop is op:www.elibertarian.com