SPAM control is ook niet alles.

Door op 04 september 2003 om 04:22 | Reacties uitgeschakeld voor SPAM control is ook niet alles. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Verschillende spam control systemen reageren op een aantal "gegevens" die niet altijd juist hoeven te zijn. Zij kunnen grote kosten en ongemakken veroorzaken door verkeerde persoonlijke mails te filteren Verschillende systemen reageren op informatie die ze van zogenaamde "slachtoffers" hebben ontvangen, en vanaf dat moment worden alle berichten van de gerapporteerde zender onderschept, onafhankelijk naar wie het gestuurd is. Omdat enkele geadresseerden van een libertarische mailing het adres van de afzender hadden gerapporteerd, werden alle mails vanuit dat adres onderschept. Niet alleen die aan de rapporteur.En dat zonder mededeling aan de afzender. Enkele urgente zakelijke berichten kwamen daardoor te laat aan, en de afzender heeft daardoor aanzienlijke schade geleden. Massamail verzenders veranderen hun adressen dagelijks, en daardoor werkt dit systeem niet. Maar het belemmert wel activisten die proberen hun contacten met gelijkgezinde personen te blijven onderhouden. Het moet toch mogelijk zijn om een meer bevredigend spam control systeem te ontwerpen.

Jan-Peter en Jaap ontbijten met George.

Door op 03 september 2003 om 12:07 | Reacties uitgeschakeld voor Jan-Peter en Jaap ontbijten met George. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag is dan de grote dag! Jan-Peter mag drie kwartier ontbijten met George! Met de machtigste man van de hele wereld. Een macht die straalt uit de manier waarop de media over deze gebeurtenis berichten. Bij dat ontbijt zullen uiteraard belangrijke zaken worden besproken. Op de eerste plaats Irak. George zal prijs stellen op de kleine inbreng van Nederland en Jan-Peter zal niet veel anders doen dan beloven nog meer en nog langer Nederlandse hulp te geven.Dat moet goed vallen, want het moet de sfeer goed maken voor het tweede onderwerp. Dat tweede onderwerp is de sollicitatie van Jaap (De Hoop Scheffer) voor de baan van NAVO secretaris. Jaap is nu wel minister van Buitenlandse Zaken, en het is niet zo prettig als die zo vroeg weg zou gaan, maar ja, voor zo’n belangrijke post met een veel hoger salaris, moet je daar niet over praten. Want vooral ook omdat het "aanzien van Nederland" (en dus van "ons allen") in de wereld er door verhoogd zou kunnen worden! Een "Nederlander" op zo’n hoge post! We houden dus onze adem in. Het derde onderwerp komt dan tenslotte op het echte terrein van Jan-Peter; dat gaat over "Waarden en Normen"! In de tijd van de verkiezingen en de vorming van de regering stond dit punt heel hoog op de hitparade. Maar de laatste tijd hoor je er niets meer over. Een nieuwe kans voor Jan-Peter; nu om dit onderwerp op wereldschaal te gaan promoten. Ook weer spannend wat daar nu uit komt.

GOUD en verstandig beleggen.

Door op 03 september 2003 om 11:34 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Albert Spits zet enkele dingen op een rijtje.Beleggen, sparen, is een belangrijk onderwerp. We zullen een weg zoeken om zo veel mogelijk "systematisch" op belangrijke ontwikkelingen te wijzen. "Het is inderdaad zo, dat je nooit getrouwd moet zijn met een bepaalde investering. Dit geldt voor aandelen, obligaties, onroerend goed en tevens ook voor goud en zilver. In feite wat ik blijf benadrukken is het cyclisch denken. Er zijn maar bitter weinig mensen, die dit doen, ten hoogste 0,3% van de bevolking. De andere 99,7% volgt gewoon de massa en denkt dat aandelen nu nog steeds een uitstekende belegging is, eind jaren 70 vertelde men dat ook over goud en zilver. Je ziet, dat men graag de waan van de dag volgt, de mens is en blijft een kuddedier. De meeste centrale banken hebben een hoop goud verkocht over de afgelopen 10 jaar, vandaar dat de prijs in die tijd zakte van boven de $500 naar een dieptepunt van $258 in 2001. Dat goud is daadwerkelijk verkocht, enerzijds om extra geld te genereren (de invoering van de euro was daarvoor een grote katalysator) en anderszijds om de goudprijs te drukken (goud is de grote concurrent van alle papiergeld). De overgebleven goudvoorraden worden geleased aan zogenaamde goudbanken (bullion banks) tegen een rente van 1%. Deze goudbanken verkopen op hun beurt het goud weer aan gebruikers (sierraden, muntenslagers, verzamelaars etc.). Omdat het geleased goud betreft moet het eens weer worden teruggegeven aan de centrale banken, dus de goudbanken sluiten hedge-contracten af met grote goudmijnen (Barrick, Anglogold, Anglo-American, Agnico Eagle etc.), zodat zij het goud tegen een bepaalde prijs krijgen geleverd. Je begrijpt wel, dat dit een gevaarlijke situatie is, want als de goudmijnen om welke reden dan ook niet kunnen leveren, de goudbanken failliet zullen gaan, omdat ze het goud niet aan de centrale banken kunnen leveren tegen een bepaalde prijs. De centrale banken vissen dan achter het net en zijn hun goud dan ook kwijt. Er is nog een andere situatie aan het ontwikkelen en dat is dat 20% van de mijnen zal sluiten dit en volgend jaar, waardoor dus de druk op de goudprijs zal toenemen. Veel mijnen zijn gesloten over de afgelopen 10 jaar, omdat het onrendabel is om goud te leveren tegen een prijs van $375. De meeste mijnen gaan pas weer open als het goud boven de $700 staat. Op dit moment is het aanbod maar 50% van de vraag, dus je begrijpt dat goud enorm moet stijgen wil het aan de groeiende vraag blijven voldoen. De centrale banken proberen dit coûte que coûte te voorkomen, vandaar die periodieke verkoping of dreiging om te verkopen. In ieder geval wordt de edelmetalenmarkt enorm gemanipuleerd door deze lieden en als de deksel er eenmaal afvliegt, dan is het gedaan met de macht van de centrale bankiers. Sir Edward George van de Bank of England vertelde het al treffend met dit citaat ,,We looked at $330 gold, and we gazed into the abyss”. Er zijn duizenden voorbeelden van een fiatgeldstelsel geweest in de geschiedenis van de mensheid en geen heeft goud overleefd. "

Advertentie! Een pagina gemaakt door Ayn Rand

Door op 03 september 2003 om 09:38 | Reacties uitgeschakeld voor Advertentie! Een pagina gemaakt door Ayn Rand |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wat is iets waard? Waarde is een subjectief bericht! Daarom is een waarde voor iedereen anders. Wat is voor u een pagina manuscript waard?? Aan dergelijke stellingen moesten we denken toen we benaderd weren met de volgende aanbieding van Hank en Erika Holzer. Zij waren de advocaten van Ayn Rand.——————- For Sale: An original Atlas Shrugged manuscript page Henry Mark Holzer, one-time attorney for Ayn Rand, has asked us to announce that he is offering for purchase a rare, original manuscript page of Atlas Shrugged. The page—typewritten by Ayn Rand, and containing extensive editing written in her own hand—is likely one of the last such pages of the novel available for purchase, as her final manuscript drafts are now in the Library of Congress. According to Mr. Holzer, this page is from an earlier draft, likely the penultimate one. At one point, Rand gave a number of manuscript pages to former friend and associate Barbara Branden, who in turn gave this page to Mr. Holzer and his wife, Erika. In the published Random House hardcover edition, the text appears at page 846—an exchange between Dagny and James Taggart from Part III, chapter 3, "Anti-greed." The manuscript page begins with the sentence near the top of the published page, "Don’t you see that they’ve got us hogtied," and ends ten lines down, with the words, “…hid his true motive.” In the manuscript version, that final line appears as "…a reassuring identification which hid him from the truth." Rand numbered the page "(173)" in its upper right-hand corner. Ayn Rand memorabilia fetch high prices from collectors, and continue to appreciate in value each year. Currently, first-edition copies of the published Atlas Shrugged that bear personal inscriptions by Rand are being priced by rare book dealers for as much as $30,000. For this unique and rare Atlas Shrugged manuscript page, Mr. Holzer will consider bids starting at $20,000. Those interested may contact Mr. Holzer by e-mail at: hank@henrymarkholzer.com ***Als u meer weet, laat het ons ook weten.

De vreemde gangen van de NOVIB

Door op 03 september 2003 om 09:19 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wat te denken over NOVIB??? Zie hier een paar gedachten-stimulatoren: NOVIB heeft altijd een soort objectieve image weten tye creeren.Maar er zijn toch duistere banden met organisaties waarbij op zijn minst een vraagteken te plaatsen is. De NOVIB is een Nederlandse hulporganisatie die zich inzet voor de armen in de wereld. Van de belastingbetalers ontvangen de weldoeners zo’n 50 miljoen euro per jaar. Daarvan worden niet alleen acties in de Derde Wereld bekostigd maar ook politieke acties in Nederland. Zo was de NOVIB een van de organisatoren van de geplande demonstratie tegen Fortuyn op 11 mei 2002. Na 6-5-2002 werd deze uiteraard afgelast. Overschrijdt de organisatie met dit soort activiteiten niet de grenzen van haar doelstellingen? En is het niet vreemd dat Fortuyn-aanhangers zo betalen voor een demonstratie die gericht is tegen hun politieke partij? Zo vreemd is het niet als men bedenkt dat de NOVIB sterk socialistische ideeen koestert en haar directeur lid is van Groenlinks. Lees meer over de vreemde trekken van de NOVIB op het Fortuynistisch Nieuwsblad.***29-aug-2003 Hawk Ik vond een interessant artikel:www.novib.nl Twee citaten:“Met haar uitspraken over de huidige globalisering schaart de Novib-directeur zich in het koor van critici als *Noam Chomsky,* [nadruk van mij – Hawk] Mario Soares, Mary Robinson en Naomi Klein die, zij het in verschillende toonaarden, het dominante neo-liberale marktdenken en de praktische consequenties daarvan in ontwikkelingslanden hekelen tijdens het Wereld Sociaal Forum in Porto Allegre.”en“Sylvia Borren noemt het interessant en bemoedigend dat steeds meer organisaties uit het maatschappelijk middenveld hun missie willen verbreden. "Een organisatie als Amnesty International bijvoorbeeld, toch vooral actief op het terrein van bescherming van politieke gevangen en gewetensvervolgden, wil zich meer en meer gaan toeleggen op sociaal-economische rechten. De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Mary Robinson, stelt hier vast dat dergelijke rechten – voedsel, een dak boven je hoofd, een loon waarvan te leven valt – op grond van VN-afspraken op te eisen zijn. Regeringen zijn daarop aan te spreken. Ook vakbonden en milieu-organisaties zien in dat het hierbij om niet meer of minder dan algemene mensenrechten gaat. En schending van die mensenrechten is een misdrijf." Over Mario Soares meer hier: www.ipsnews.net***29-aug-2003 Aschwin de Wolf : “"Een organisatie als Amnesty International bijvoorbeeld, toch vooral actief op het terrein van bescherming van politieke gevangen en gewetensvervolgden, wil zich meer en meer gaan toeleggen op sociaal-economische rechten.” Dat is een behoorlijk zorgwekkende ontwikkeling maar het verbaast me in het geringste. Een aantal maanden geleden heb ik al eens betoogd dat Amnesty International een organisatie is die absoluut geen steun van (klassiek)liberalen zou moeten hebben.

Antillen een goed voorbeeld hoe het gaat.

Door op 03 september 2003 om 02:54 | Reacties uitgeschakeld voor Antillen een goed voorbeeld hoe het gaat. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wij volgen de gebeurtenissen op en met de Antillen niet alleen omdat het een operette, of beter gezegd een drama is, maar vooral omdat het zo’n goed voorbeeld is van hoe het in de politiek te werk gaat. Uit vorige stukjes hebt u kunnen lezen dat de premier van de Antillen, Mirna, de Nederlandse fractievoorzitters niet eens wilde ontvangen.. Toen gingen zwakke stemmen op om dan maar niet te gaan. Maar omdat de vakantie al lang geleden was gepland, ging de reis toch door.Verrukkelijk was de ervaring dat de premier hen toen toch wilde ontvangen. Ze liet de parlementariërs eerst tien minuten wachten en besteedde toen 18 minuten aan een welkom en vertelde hen om verder prettig van zon en strand te genieten. Ook was het natuurlijk verrukkelijk dat Mirna hen wel kwam uitzwaaien bij hun vertrek. Als ik het goed gehoord heb (radio nieuws 07.30), hebben ze zelfs allemaal een zoen van haar gehad.De Antilliaanse politici eisen dan ook meer geld en minder bemoeienis van Nederland. De eensluidende (?) conclusie van de parlementariërs is dat het op de Antillen een hopeloze rotsooi is, dat Nederland er zich meer mee moet bemoeien. Maar dat ze niet bereid zijn om er meer geld in te stoppen. Let goed op, belastingbetaler: In hetzelfde nieuwsbericht wordt aangekondigd dat de Nederlandse Minister van Antillen zegt dat hij "alleen bereid is meer geld te geven als er keiharde garanties tegenover staan". Wat denk u dat de volgende stap zal wezen?

Humor: Antillen

Door op 02 september 2003 om 12:08 | Reacties uitgeschakeld voor Humor: Antillen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vlak nadat we het vorige stukje geplaatst hadden, ontvingen we de volgende mededeling: The government of Curaçao announced today that it is changing its emblem toa condom because it more clearly reflects the government’s political stance. A condom stands up to inflation, halts production, destroys the next generation, protects a bunch of pricks, and gives you a sense of security while you’re actually being screwed.

Antillen in grote chaos hebben "recht" op hulp.

Door op 02 september 2003 om 11:51 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit de berichten en uitspraken van de Nederlandse politici blijkt dat het op de Antillen een grote chaos is. Dit is dan ook een volgende mogelijkheid voor deze politici om weer macht naar zich toe te trekken. Het verloopt precies zoals we in voorgaande stukjes al hadden voorspeld. De algemene mening van de politici is dat "Nederland ontkomt niet aan een ingrijpende sanering; anders glijdt het land af naar een bankroet".In gewone taal staat daar dat de Nederlandse belastingbetaler er niet aan ontkomt om nog meer belastinggeld naar de Antillen te sturen. Maxime Verhagen, CDA zegt:"de betrokkenheid van Nederland moet groter worden". Hij zegt dus:"De Nederlandse belastingbetaler moet meer betalen".Hij zegt ook dat "St. Maarten heeft RECHT [mijn hoofdletters] op grotere autonomie". Ik zou zeggen, geef ze dan de vrijheid! Maar dat bedoelen ze niet. Ze willen een "Status Aparte" waardoor de (belasting)geldstroom vanuit de NL belastingbetaler gegarandeerd blijft, en ze toch doen kunnen wat ze zelf willen. Ook vraagt St. Maarten om een peloton Nederlandse marechaussees om op te treden tegen immigranten en illegalen. Ook dat moet dan betaald worden door . . . . . . Het zal er wel op neerkomen dat de kleinkinderen van uw kleinkinderen nog steeds moeten werken om voldoende geld in deze bodemloze put te gooien.De enige oplossing is de Antillianen vrij te laten en hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen.

Hoge druk op Zweden om toch ja te stemmen.

Door op 01 september 2003 om 12:13 | Reacties uitgeschakeld voor Hoge druk op Zweden om toch ja te stemmen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Zweden mogen de kiezers bepalen of ze de euro als hun munt gaan gebruiken. Zoals overal elders willen de meeste politici dit graag, en bewerken ze "hun"onderdanen dan ook met alle mogelijke middelen en argumenten. Nu heeft ook het bedrijf Ericsson gedreigd uit Zweden weg te gaan als de mensen "neen" stemmen. Waarom eigenlijk? Het simplistische argument voor argeloze burgers dat je dan je geld niet hoeft te wisselen als je op vakantie gaat, geldt voor internationale bedrijven niet.Albet Spits schrijft daarover: "De reden voor de dreigementen van Ericsson en andere corporatistische instellingen is, dat men dan de gehele Europese markt zou kunnen bedienenop basis van één valuta. Men maakt een grote denkfout, dat het via een gemeenschappelijke munt gemakkelijker gaat. Dit is niet juist, want men kan zich bijvoorbeeld indekken door in de valuta te werken van de eurozone zelf en de kroon voor de Scandinavische markt. Hong Kong, Singapore, Zwitserland, Nieuw Zeeland, Australië etc. doen niet anders met hun eigen valuta t.o.v. de internationale markt. De euro kan zichzelf juist tegen Ericsson keren, als deze enorm stijgt t.a.v. andere valuta. Op dit moment is het een zegen voor Zweden en andere non-eurolanden, omdat ze zelf hun economisch en monetair beleid kunnen bepalen, i.p.v. een centraal orgaan, dat totaal geen oog heeft voor de lokale economische problemen, ziebijvoorbeeld de crisis in Duitsland t.a.v. de euro en het ‘one size fits all’ beleid van de ECB." Wij vermoeden dat er meer achter deze samenwerking tussen politici en grote bedrijven zit. Wie het weet mag het zeggen.****Zie ook :”Nej till Euron”“Fighting the Evil Empire in Another Province” van Sean Gabb Op: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art361

EUROLETTER 87 (September) is uit.

Door op 01 september 2003 om 07:12 | Reacties uitgeschakeld voor EUROLETTER 87 (September) is uit. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De september nieuwsbrief van LIBERTARIAN INTERNATIONAL is uit. Als u hem niet per e-mail ontvangen hebt, dan kunt u een gratis abonnement op deze (ongeveer maandelijkse) informatie ontvangen. INHOUD:1.LIBERTARIAN INTERNATIONAL AND LIBERTARIAN ALLIANCE FALL CONVENTION 2003, LONDON, UK, 22 – 23, NOVEMBER.2.LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING CONVENTION 2004 IN THE NETHERLANDS 3 – 4 APRIL, 20043.LIBERTARIAN WORLD ISIL CONFERENCE IN NEW ZEALAND FROM 21 – 26 JULY, 20044.HAS THE LIBERTARIAN REVOLUTION BEGUN ?SHOULD WE JOIN THE SOCIALISTS?5.FREEDOM IN ACTION: “Project-EMPOWERMENT” 6.LIBERTARIAN AUTOBIOGRAPHIES7.OFFICIAL RUSSIAN LIBERTARIAN PARTY8.”NEJ TILL EURON” FIGHTING THE EVIL EMPIRE IN ANOTHER PROVINCE9.WHAT CAN YOU DO TO GET A MORE FREE LIFE? Voor gratis abonnement mail naar info@libertarian.to