Christenen (CDA) nu zonder naastenliefde

Door op 15 februari 2004 om 08:00 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Nederlandse “Christenen” vergaderden zaterdag en beslisten, (democratisch uiteraard!!) dat meeleven met je medemens ondergeschikt moet zijn aan het handhaven van de fouten die je medetrawanten in de afgelopen jaren gemaakt hebben. De politiek heeft de afgelopen jaren een zootje gemaakt van geen- of pragmatisch beleid betreffende mensen die om welke reden dan ook in Nederland wilden komen wonen. Lees verder »

Positief Nieuws over de Conventie in Leiden.

Door op 14 februari 2004 om 18:22 | Reacties uitgeschakeld voor Positief Nieuws over de Conventie in Leiden. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Europese Internationale Libertarische Voorjaars-Conventie wordt gehouden in LEIDEN op 3 en 4 april, 2004. De voorbereidingen verlopen uitmuntend. De stukjes van de legpuzzel vallen prima in elkaar. Een extra positief punt is de samenwerking van de verschillende libertarische organisaties. Bijna alle Nederlandse “libertarische” organisaties werken op de een of andere manier mee om er een succes van te maken. Dat is al een succes op zichzelf!! Lees verder »

CDA en asielbeleid

Door op 14 februari 2004 om 13:54 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In het CDA is binnen een half jaar de tweede woordvoerder over het asielbeleid gestruikeld. Eerst deed Nicolien van Vroonhoven het niet goed genoeg, en nu wordt Wim van Fessem vervangen door Sybrand van Haersma Buma. Toen Wim er aan begon, kreeg hij van de fractievoorzitter Maxiem Verhagen al de boodschap mee:”Je doet het nooit goed; of het beleid is te streng of ze vallen over je heen”. Dit is een duidelijke bevestiging van wat we schreven in HUBlog van 11 februari: Libertarische oplossing voor immigratie. Lees verder »

Mentaliteit en asielbeleid

Door op 13 februari 2004 om 11:07 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In de NRC van gisteren, 12 februari, stond een stukje van Gerrit Komrij. Hoewel hij niet mijn meest geliefde schrijver is, was dit stukje zeer illustratief voor de toestand in Nederland. Hij schreef als voorbeeld, met feiten gestaafd, hoe ambtenaren omgaan met mensen die in een vakantiewoning wonen. De mentaliteit die daaruit spreekt, geldt echter ook op allerlei andere gebieden. Lees verder »

Koffie wordt verboden!

Door op 12 februari 2004 om 15:16 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit lijkt overdreven, maar pas op. In al hun wijsheid, zucht naar macht en drang tot betutteling wordt er door de politici al aan gewerkt. Alles uiteraard voor onze bestwil. De VWA (Voedsel en Warenautoriteit) wil nu de frisdrank met cafeïne/taurin verbieden. Argument Frankrijk heeft het ook gedaan. Lees verder »

Zwitsers onder druk gezet.

Door op 12 februari 2004 om 07:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De EU-ministers van Financiën hebben de druk opgevoerd op Zwitserland om snel een akkoord met de Unie te sluiten over medewerking aan de Europese belasting op “zwarte” spaartegoeden. Lees verder »

Libertarische oplossing voor immigratie.

Door op 11 februari 2004 om 12:05 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben een aantal keren aangetoond hoe schrijnend de gevolgen van een democratische overheid zijn. Logisch dat dan de vraag komt hoe dit in een libertarische samenleving zou zijn. Als basis zal daar steeds gelden dat “IEDER mens recht heeft op zijn eigen leven en eigendom” en de andere zijde van dezelfde medaille “niemand mag geweld of dwang initiëren tegen een ander.” Op 20 december 2003 plaatsten we op deze HUBlog een voorbeeld van een Libertarische Grondwet. *) Vandaag alleen over de eindsituatie, waarbij we ons zeer bewust zijn dat de weg van de huidige naar de gewenste toestand een zeer lange en moeilijke is. Maar dat is geen reden om niet naar een morele maatschappij zonder geweld te streven. Daarvoor is het noodzakelijk duidelijk te weten waar we naar toe willen. Lees verder »

HULP GEVRAAGD

Door op 10 februari 2004 om 14:38 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Voor internationale Libertarische Conventie in Leiden op 3 – 4 april. Deze conventie is een unieke kans om meer te leren over de basis en ontwikkeling van het libertarisme. Meer gegevens op www.libertarian.to Daarvoor is het onder andere van groot belang dat zoveel mogelijk studenten weten dat die kans er nu is. Wie kan helpen, en daardoor tevens bijdragen aan de verbreiding van het libertarisme ? – Wie kan op zijn school of universiteit voor bekendmaking zorgen bij clubs, verenigingen en/of via publicatieborden? –Wie heeft mogelijkheden en/of ideeen voor nog betere promoties? Stuur een bericht aan info@libertarian.nl Lees verder »

Politiek heeft geen principes: Uitzettingsbeleid?

Door op 10 februari 2004 om 10:56 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Doordat er geen principes zijn, is de huidige chaos ontstaan. Wie een goed beeld wil krijgen hoe het toegaat in de politiek heeft daar nu kansen bij uitstek voor. Kijk of luister maar naar de gesprekken van de politici over het uitzetten van asielzoekers. Zoals hier eerder aangetoond, hebben de politici de chaossituatie zelf geschapen. Dit is het punt dat in de discussies steeds onder tafel wordt geschoven. Lees verder »

Baisse-markt

Door op 09 februari 2004 om 08:00 | Reacties uitgeschakeld voor Baisse-markt |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze week berichtten de media het grootste aantal faillissementen in 50 jaar. Het aantal bedrijfsfaillissementen bedroeg bijna 9000 en overtrof zelfs het rampjaar 1982. Andere berichten spreken over een enorme stijging van de werkloosheid en afname van de bestedingen binnen diverse sectoren, zoals horeca, bouw, meubelzaken e.d. Ook in andere landen stijgt het water tot aan de lippen. In de Verenigde Staten blijft men spreken over een zogenaamde ‘jobless recovery’, oftewel een baanloze opleving, keurig nageaapt door een paar Nederlandse ‘economen’. Lees verder »