Moeten we ons aansluiten bij de socialisten?

Door op 19 augustus 2003 om 10:07 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze vraag werd weer actueel toen er een discussie ontstond naar aanleiding van de successen van Sabine Herold in Frankrijk. Zij wist daar 100.000 mensen op de been te krijgen voor een protest tegen de macht van de vakbonden. Een project dat veel libertariers wel aanspreekt! Er ontstonden twee verschillende libertarische meningen:a) natuurlijk zijn we tegen die macht, dus meedoen.b) Door mee te doen, versterk je de grote groep demonstranten (met linkse image) omdat je daarin verdrinkt, en (in dit geval) steun je de politiek van de regering.. Je moet niet een korte termijn winst nastreven als je lange termijn verlies daardoor groter is. Dergelijke problemen hebben we in Nederland/België ook al gehad. De vraag is, of voor dit probleem een duidelijke rationele richtlijn kan worden geformuleerd.Graag inbreng! De discussie in Frankrijk is samengevat door de kernen van de argumenten van Jacques de Guenin en Christian Michel te plaatsen op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL website.Zie: 17 August 2003: "Should we join the socialists? When they have a project we agree upon?”www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art347

Goud is sterk in de aandacht (3).

Door op 18 augustus 2003 om 11:51 | Reacties uitgeschakeld voor Goud is sterk in de aandacht (3). |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De eigen spaarcenten, je eigen toekomst, blijkt een onderwerp te zijn dat veel lezers interesseert. Hoewel we op deze HUBlog reacties in het algemeen pas weer behandelen als er een relevante aanleiding voor is, willen we soms belangrijke adviezen zo snel mogelijk beschikbaar maken.Vandaar dat we nu deze reactie van Albert Spits aanbieden: “Beste Aschwin, ik denk dat het belangrijk is om eens goed mijn artikel te lezen over de Kondratiev-cyclus. Er bestaat een duidelijk verband tussen massa-psychologie, markten en investeringsgedrag, dat is een fenomeen, dat al eeuwen bestaat. Dit is niet alleen door Nikolai Kondratiev opgemerkt en uitgewerkt, maar ook door Ralph Elliott (de Elliott Wave wordt veelvuldig gebruikt door traders op alle markten). Op dit moment zitten we in een duidelijke baisse-markt en dat betekent, dat aandelen een hele tijd niets zullen doen, sterker nog deze zullen in elkaar zakken tot een dieptepunt, die vele investeerders, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en day-traders voor onmogelijk zullen houden op dit moment (dit is echt geen wishful thinking, want ik wou, dat ik ongelijk had). Baisse- en haussemarkten duren in het algemeen zo’n 16-18 jaar (Kuznetz-golf), deze baissemarkt is begonnen in 2000 en zal dus eindigen tussen 2016-18. Tijdens baissemarkten van! aandelen gaan edelmetalen in haussemarkt-modus (deze staan loodrecht tegenover aandelen, historisch bewezen). Vandaar, dat ik iedereen waarschuw, die investeringen heeft in zowel de aandelen- als de huizenmarkt om in ieder geval deze af te dekken met 10% goud/zilver. Alle rijken op aarde (Warren Buffett, Bill Gates, George Soros, de Rothschilds etc.) hebben minimaal 10% van hun vermogen in goud en/of zilvergerelateerde investeringen zitten. Dit doen ze niet voor niets natuurlijk, dus wordt het niet eens tijd om dit ook aan de andere beleggers door te geven? Zie:www.libertarian.nl Zie ook de eerdere stukken op deze HUBlog:-12 aug: “Goud kopen?”-17 aug: “Goud 2”

Prijsbeheersing goed voor recessie.

Door op 18 augustus 2003 om 10:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het zal niemand bevreemden dat we prijsbeheersing door de overheid immoreel en contraproductief vinden. We realiseerden ons dat weer toen we deze week in de krant lazen dat Waldeck, het moederbedrijf van de Leidse Onderwijsinstellingen cursussen niet meer tegen lage prijzen mag aanbieden. Als ze hun cursussen tegen hogere prijzen moeten aanbieden, dan zullen ze er minder verkopen. Mogelijk komen daardoor medewerkers zonder werk en moeten die ontslagen worden.Maar ook klanten zijn de dupe. Die moeten meer voor een cursus betalen, of ze kunnen hem niet betalen en volgen dan maar geen cursus. Gemiddeld blijft de bevolking dommer en de concurrentiepositie van het land wordt slechter. Het "meerdere geld" kunnen de klanten dan niet voor iets anders gebruiken. Uiteraard zijn dat voor dit specifieke geval maar kleine druppeltjes, maar met al die andere prijsbeheersinghen tezamen hebben ze een grote invloed. Er is maar één oplossing: Staat en economie moeten volledig gescheiden worden; net als Staat en Kerk.

Goud kopen? 2

Door op 15 augustus 2003 om 10:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onze vraag (naar aanleiding van een advies van de Sovereign Society, TSS. ) of het verstandig is om nu goud te kopen (nu het nog in de buurt van 350 dollar per ounce is), heeft nogal wat reacties opgeroepen. Een deel daarvan vindt u op deze HUBlog onder "reactie" bij het betreffende artikel van 12 augustus. U vindt daar ook verwijzingen naar een aantal diepergaande artikelen. Niemand "weet" wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar misschien weten we wel wat er "zou moeten gebeuren". Wat betreft de ruilwaarde van goud tegen dollars is het logisch dat als er maar genoeg papieren dollars worden bijgedrukt, dat er dan meer dollars voor dezelfde hoeveelheid goud moeten worden neergeteld. Door het tekort op de begroting plus het tekort op de betalingsbalans vindt vooral de Amerikaanse regering het nodig om op astronomische wijze geld uit dunne lucht te creëren, waardoor de prijzen moeten stijgen. Of je spaarcenten belegt in goud of in iets anders, is een keuze die iedereen zelf moet maken. Uit allerlei dingen die op dit moment gebeuren, kwam TSS tot het advies dat, voor de overzienbare toekomst, goud "zou moeten stijgen". Niemand "weet"dat zeker. Een sterk verstorende factor daarin zijn de overheden. Die willen niet dat goud een echte rol gaat spelen. Dat zou hun ritselen ernstig beperken. Als nu bij voorbeeld de goudprijs gaat stijgen, dan zouden zij veel goud, dat ze nog altijd als "reserves" in hun kelders hebben, op de markt kunnen gooien, waardoor de goudprijs dan weer (tijdelijk) zakt. Ik concludeer echter zelf uit al die artikelen en aanwijzingen, dat het NU inderdaad verstandig is om wat spaarcentjes in goud om te zetten. Maar wie ben ik? Ik eet ook brood! (Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is de prijs $ 367.50) PS. Ook al is het niet de bedoeling om op deze HUBlog te "discussieren", het aandragen van nieuwe feiten en gegevens via "reacties"wordt wel zeer op prijs gesteld. En t.z.t. komen we er wel op terug. Op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL vind je op de MAIN een dagelijks bijgehouden grafiek van de goudprijs in dollars. Zie www.libertarian.to

Roken en drinken duurder

Door op 15 augustus 2003 om 10:33 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid worstelt enorm met tekorten. Ze hebben allerlei dingen aan de kiezers beloofd, en kunnen die nu niet waar maken. Toch proberen ze te redden wat er te redden valt. Er komen straks weer verkiezingen! Maar daarvoor hebben ze geld nodig. De belastingbetaler nog meer uitmelken, is onpopulair. Daarom doen ze het via accijnzen op roken en drinken. Die willen ze aanmerkelijk verhogen.Dat dit loont blijkt alleen al uit het bedrag dat de accijnzen op roken in 2002 opleverde, namelijk 2460 miljoen euro’s, zeg maar 2,5 miljard. Er wordt echter niet minder gerookt. In tegendeel. Dat veel rokers die constante prijsverhoging zat zijn, is te begrijpen. De organisatie "FORCES NEDERLAND" tracht dan ook daar iets tegen te doen. Op haar site is een petitie die je kunt onderschrijven. Kijk eens of je het er mee eens bent, en steun hen. Ga naar: www.forces-nl.org Maar ook op de direct korte termijn wijst Forces de weg naar geldbesparing door sigaretten on line te kopen. Zij schrijven:"Dat raakt de regering waar het het meest pijn doet: in de portemonnee. Niet alleen is het er goedkoper en zijn er geen waarschuwingen op de pakjes aanwezig, maar ook ontvangt Forces €0,15 voor elke slof die je koopt bij discountsmoking.net! ( www.discountsmoking.net ) Met online kopen steun je je eigen portemonnee én je eigen strijd tegen de betutteling! Diverse Forces leden maken al langer gebruik van deze site en het werkt echt fantastisch!

Foto’s Libertarische ISIL conventie Litouwen

Door op 15 augustus 2003 om 10:30 | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Libertarische ISIL conventie Litouwen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Henrik Bejke (Zweden) heeft een aantal foto’s van de libertarische wereldconventiedie in juli in Vilnius (Litouwen) plaats vond op het Internet gezet. Als je een indruk over de sfeer wilt krijgen, kun je de foto’s bewonderen op:www.frihetsfronten.pp.se/ISIL/

Is de wereld beter af nu Saddam weg is?

Door op 15 augustus 2003 om 10:29 | Reacties uitgeschakeld voor Is de wereld beter af nu Saddam weg is? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De discussies over de rechtvaardiging van de oorlog in Irak gaan al een tijdlang niet meer over de massavernietigingswapens van Saddam. Nu krijgt de dictatuur van Saddam de meeste aandacht met vaak de vraag: "Vind jij dan niet dat de wereld beter af is nu zo’n afschuwelijke dictator ven het toneel verdwenen is?"En dat wordt dan direct gekoppeld aan de stelling dat die oorlog dus goed was. Harry Browne stelt dit op een uitstekende wijze ter discussie, en komt tot de conclusie, dat dat helemaal niet zo is. Niet voor Irak, niet voor de VS, en niet voor de wereld. Browne noemt daar redenen voor in zijn artikel:"Is the World a Better Place with Hussein Gone?", dat zeker de moeite van het lezen waard is.Op de L I site: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art342 Wat de consequentie voor de verkiezingen van het volgend jaar zouden moeten zijn, heeft Browne maar twee mogelijkheden: Of "niet stemmen", of stemmen voor de LP.

In "Zorg" dreigt ontslag voor 3000 banen.

Door op 15 augustus 2003 om 06:01 | Reacties uitgeschakeld voor In "Zorg" dreigt ontslag voor 3000 banen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Soms moet je een artikel drie keer lezen voordat je je ogen gelooft. Maar inderdaad, door bezuinigingsplannen van het Ministerie van Volksgezondheid dreigen 3000 banen verloren te gaan. Laat ik nu al jarenlang horen dat er in die sector een personeelstekort is! En nu zouden er 3000 banen door een andere maatregel gaan vervallen? Een groter bewijs van onbekwaamheid kan ik me niet voorstellen.Maar ja, zij kunnen er ook niets aan doen, zij kunnen ook niet om de stelling heen dat "ALLES wat een overheid doet, verkeerd uit komt". Daarom is er ook maar één oplossing: "De Zorg moet geheel geprivatiseerd worden". Ze is te belangrijk om in overheidshanden te laten.

Er is weer hoop voor de Esten (en voor Europa)

Door op 15 augustus 2003 om 01:04 | Reacties uitgeschakeld voor Er is weer hoop voor de Esten (en voor Europa) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Estland is op 14 september het referendum waarin de Esten zich mogen uitspreken of ze in de EU willen. Tot dit voorjaar waren de stemmen verdeeld. De President, Premier, Kamervoorzitter en een aantal andere politici hebben toen met volle kracht het volk bewerkt. Dit had tot resultaat dat 67 % er over dacht om ja te stemmen.Deze week heeft echter de grootste politieke partij besloten om het nee stemmen te adviseren.De voorzitter vergeleek de Europese Unie met de Sovjet Unie die Estland zo lang bezet heeft. Hij zei dat hij duidelijk parallellen en overeenkomsten tussen die twee zag. De stemming ligt nu weer helemaal open. De regering (!) heeft nu een onderzoekscommissie benoemd die moet bepalen wat de gevolgen van een nee-stem zullen zijn. De uitkomst laat zich raden! Hoe zouden libertariërs in andere landen de Esten de waarheid kunnen vertellen? Als de Esten inderdaad nee zouden stemmen, zou dat voor de rest van Europa een teken kunnen zijn dat nog niet alles verloren is. Dat zou de kans van slagen van een poging (petitie) voor secessie enorm vergroten. Wie heeft daarvoor ideeën?In ieder geval kunnen we proberen zoveel mogelijk Esten te wijzen op de site van FREE EUROPE:www.free-europe.org

Mirna doet het prima!

Door op 14 augustus 2003 om 12:09 | Reacties uitgeschakeld voor Mirna doet het prima! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De nieuwe president van de Antillen, Mirna Godett, stropop van haar broer Anthony, doet het beter dan verwacht. Ze zegt dat Balkenende maar Papiaments moet leren als hij met haar in de Antillen wil praten.Ze zegt duidelijk dat Nederland zich maar met zijn eigen zaken moet bemoeien. Dit houdt natuurlijk in dat ze die hondenden miljoenen Nederlands belastinggeld helemaal niet op prijs stelt. Dat is toch prima! Die kunnen we dus van af nu aan de belastingbetaler teruggeven!Ze zegt dat Nederland in maffiose en corrupte figuren de Antillen de baas is. Daarmee zal ze bedoelen dat ze liever helemaal geen zaken met Nederland doet. Dat is toch prima!Ze zegt dat er helemaal geen sprake is van een relatie tussen Nederland en de Antillen. Wel prima, dan is dat ook geen probleem.Ze zegt dat ze geen tijd heeft om met de Nederlandse fractievoorzitters die eind van de maand naar de Antillen komen te praten. Wel, prima, dan kunnen die fractievoorzitters wel thuis blijven. Weer allerlei onnodige uitgaven bespaard! Jammer dat ze zich al zo op dat reisje hadden verheugd. Daarom zal het wel doorgaan en zal er "diplomatiek" wel een oplossing voor die gesprekken gevonden worden. 54 % van de Nederlandse bevolking is al zover dat ze vindt dat de Antillen maar "zelfstandig" moeten worden. Of je dat nu "afstoten" of "vrij laten" noemt, doet er niet toe. Wat nu nog nodig is, is dat de politici de indruk krijgen dat ze meer stemmen zullen krijgen in de volgende verkiezingen als ze nu voldoen aan de wil van "het volk" en pleiten om de Antillen "vrij te laten"